Monday, October 28, 2013

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တ႐ုတ္သင္ခန္းစာမ်ား

(Mizzima)
Written by  ေအာင္မင္း(ဘာသာျပန္သည္) 

၁၉၉၀ ႏွစ္မ်ားတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား တံခါးဖြင့္ေပးလိုက္သည့္အခါ ကမၻာတစ္ လႊားရွိ ကုမၸဏီမ်ားမွာ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိခဲ့ျခင္းအေပၚ မ်ားစြာစိတ္ လႈပ္ရွားခဲ့ၾကရသည္။ လူဦးေရ တစ္ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည့္အတြက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ က႑စံုတိုင္းတြင္ အေတာမသတ္ႏိုင္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိသည္ဟု ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကသည္။

ကုမၸဏီမ်ားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္းတြင္ ႐ံုးခန္းဖြင့္ရန္ အလ်င္အျမင္ရွာေဖြခဲ့ဲၾကသလို ေဒသခံအက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားကိုလည္း စတင္ရွာေဖြခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၎တို႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအ တြင္း၌ လုပ္ငန္းမ်ား စတင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အလ်င္စလိုေဆာင္ရြက္မႈမ်ား စိတ္လႈပ္ရွားမႈ မ်ားႏွင့္အတူမ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ားမွာ ၎တို႔၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေစ်းကြက္၀င္လမ္း အတြက္ အသင့္ေလ်ာ္ဆံုး ျဖစ္၊ မျဖစ္ကိုမူ ဂ႐ုတစိုက္ စဥ္းစားျခင္း မျပဳခဲ့ေပ။


စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်ေရာက္ကာ အထီးက်န္ခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျပန္လည္ တံခါးဖြင့္လိုက္သည့္အခါတြင္လည္း အလားသ႑ာန္တူ အလ်င္စလိုမ်ဳိး ေပၚေပါက္ေနျပန္ၿပီ ျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကမၻာ့၏ ေနာက္ဆံုးစီးပြားေရး မ်က္ႏွာျပင္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ယူဆထားျခင္းခံ ရၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသို႔ သြားေရာက္လည္ပတ္ကာ ၎မွရႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားအား တြက္ခ်က္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ေလ့လာသံုးသပ္သူမ်ား၏ အားေပးမႈေၾကာင့္ ကုမၸဏီမ်ား အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ျမန္မာ့ေစ်းကြက္အတြင္း ေရာက္ရွိရန္အတြက္ ဆူညံပြက္ေလာ႐ိုက္ေနၾကသည္။

အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိႏိုင္ေခ်ရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေၾကးဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား ၾကံဳေတြ႔ရႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းႏွစ္သြယ္ရွိေန သည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ လိမၼာပါးနပ္ေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အေျခ အေနေကာင္းႏိုင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း က်ဆံုးသြားေပလိမ့္မည္။
ယင္းျဖစ္ရပ္ႏွစ္ခုမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အမွန္တကယ္ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ 
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္အား ေျဖေလွ်ာ့လိုက္သည့္အခါတြင္ ကုမၸဏီမ်ားမွ က႑အားလံုးလိုလိုတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၾကသည္။

ကနဦးပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံျခားတိုက္႐ိုက္ ရင္းႏွီးမႇဳပ္ႏွံမႈ (FDI) အမ်ားစုအား ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းက႑မွ ဆဲြ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေစ်းေပါေသာ လုပ္သားေစ်းကြက္ေၾကာင့္ အထည္အလိပ္ စက္႐ံုလုပ္ငန္းမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း၌ ဆဲြေဆာင္မႈ အရွိဆံုးေသာ က႑တစ္ခုျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အျခားက႑မ်ားမွာ လမ္းမွန္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အရွိန္မွန္ေစရန္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ ၾကာျမင့္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္ေစ်းကြက္အတြင္း၌ တည္ရွိႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ၾကေသာ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားမွာ ေစ်းကြက္အတြင္းမွ ထြက္ခဲြျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေငြေခ်းငွားျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းျမစ္မ်ား ခဲြေ၀အသံုးျပဳရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအေျခခံ ေမးခြန္း မ်ားအားေမးရန္လိုအပ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ေစ်းကြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တည္ရွိေနသနည္း။ ယင္းအခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ အဓိကထုတ္ကုန္မ်ား ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိမရွိ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းက မိမိတို႔၏ စီးပြားေရးေမာ္ဒယ္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏိုင္ေခ် ရွိမရွိ၊ မိမိတို႔ တြင္ လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ သို႔မဟုတ္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ရွိ မရွိ၊ မိမိတို႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း၌ ရပ္တည္ႏိုင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အလ်င္အျမန္ ထြက္ခြာ ႏိုင္ျခင္း ရွိ မရွိ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းမ်ားမွာ မည္ သည္တို႔ျဖစ္သည္ဆိုသည္အား ေမးျမန္းရမည္ျဖစ္သည္။

၎ေမးခြန္းမ်ားအား မွန္ကန္စြာ ေျဖဆိုျခင္းျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားအေနျဖင့္ ေရရွည္ၾကံဳေတြ႔ရမည့္ ဆိုးရြားေသာ အမွားမ်ားအား ေရတိုေရွာင္ရွားႏိုင္လိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ သိသာျမင္သာေသာ္လည္း ကုမၸဏီေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့စဥ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေပ။ ယခုအခါတြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေသးေပ။

ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ေဘဂ်င္း ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းတို႔တြင္ ၎တို႔၏ ႐ံုးခန္းမ်ားအား အေထာက္အကူျပဳ မည့္ ေဖာက္သည္မ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားမရွိဘဲ သတင္းပတ္ ၁၂ ပတ္မွ ရွစ္ပတ္အထိ ႐ံုးခန္းမ်ားဖြင့္ လွစ္ခဲ့သည္။ Coca-Cola ႏွင့္ GE တို႔ ကဲ့သို႔ေသာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွာ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ အစြမ္း အစရွိၿပီး ထြန္းသစ္စေစ်းကြင္းအတြင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအား ေရရွည္အျမင္ႏွင့္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ၾကသည္။
သို႔ေသာ္ အေသးစားအလတ္စား ကုမၸဏီမ်ားမွာမူ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္သည့္ ေငြေၾကးအင္အား မရွိခဲ့ေပ။ ထို႔ေၾကာင့္ ည့ံဖ်င္းေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေၾကာင့္ ပိုမိုဆံုး႐ံႈးခဲ့ၾကရသည္။

အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းႏွင့္ ကုန္ကုန္စရိတ္မ်ား အဆမတန္မ်ားလာျခင္းသင့္ၿပိဳင္ဖက္မ်ားအေနျဖင့္ ေစ်း ကြက္အသစ္တစ္ခုအတြင္း၌ ႐ံုးခန္းမ်ားဖြင့္လွစ္လိုက္သည့္အတြက္ သင္လည္းအလားတူ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုသည္ဟု မမွတ္ယူႏိုင္ေပ။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တံခါးဖြင့္လွစ္စဥ္ အခါက ကုမၸဏီ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ၎တို႔အတြက္ အေကာင္းဆံုးအား ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရမည့္အစား ေစ်းကြက္ေနာက္သို႔ လိုက္ပါသြားခဲ့ၾက သည္။

အျခားေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာလည္း ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ပထမဆံုးအျဖစ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား ျဖစ္ခ်င္လိုၾကသည္။ ေစ်းကြက္စတင္စအခ်ိန္တြင္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါက ပထမဆံုးေသာ အေျခခ်သူတစ္ဦးျဖစ္ရျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးအျဖစ္ အက်ဳိးအျမတ္မ်ားမ်ားရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ မွားယြင္းသည့္ ဆက္စပ္မႈမ်ား ႏွင့္ အေျခခ်ခဲ့မိပါက မည္သည့္အခြင့္အလမ္းမဆို ေပ်ာက္ကြယ္ သြားႏိုင္ၿပီး သင့္ေစ်းကြက္တည္ၿငိမ္မႈအေပၚတြင္လည္း သက္ေရာက္ႏိုင္ေခ်ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ တရုတ္ေစ်းကြက္အတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ျခင္းတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မရွိ ေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ ယင္းေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားမွာ အႀကီးတန္းအမႈေဆာင္မ်ားက ၎တို႔၏ ေစ်းကြက္အတြင္း ၀င္ေရာက္မႈ အစီအစဥ္မ်ားအား ခ်န္လွပ္ထားခဲ့သည့္အခါ ၎တို႔ ျပဳလုပ္သည့္ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မွာ ထင္ထင္ရွားရွား မရွိေတာ့ေပ။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္မ်ား အဆမတန္ မ်ားျပားလာသည့္အခါ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈအား ျမႇင့္တင္ျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားၿပီး ေရရွည္တြင္ ကုမၸဏီအား အကုန္အက် အလြန္မ်ားေစသည္။ ယခုကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ ဆံုး႐ံႈးမႈအား ေရွာင္ရွားႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္မွာ ျမန္မာ့ေစ်းကြက္မွာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံႏွင့္ အရြယ္အစားခ်င္း တူညီလ်င္ပင္ ေစ်းကြက္သစ္အတြင္းမွ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တြင္ ပိတ္မိမသြားေစရန္ ေရွာင္ရွားျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္အခြင့္အလမ္းအား ဘက္လိုက္မႈကင္းရွင္းသည့္၊ ေသခ်ာသည့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ ပါ။ ေစ်းကြက္ အရြယ္အစား သို႔မဟုတ္ သင့္ၿပိဳင္ဖက္မ်ား ျပဳလုပ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေရာေယာင္မလိုက္ ေစရန္ သတိျပဳရမည္။ ဤခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေပၚ ထြန္းစေစ်းကြက္တြင္လည္း ေအာင္ႏိုင္သူႏွင့္ ႐ံႈးနိမ့္သူမ်ားအား ခဲြထုတ္ျပလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။