Friday, October 25, 2013

တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုိးၿပီး ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မလုပ္ႏုိင္ပါက ပဋိပကၡျပန္ျဖစ္ႏိုင္ဟုဆုိ

မဇၩိမသတင္းဌာန 
 
အစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ (Political Dialogue) ဆက္မလုပ္ႏုိင္ ပါက ပဋိပကၡမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားရန္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္ဟု ယူဆရေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ နည္းပညာအထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၀င္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။


ဦးလွေမာင္ေရႊက ေအာက္တုိဘာလ၂၄ရက္က လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရွိ ပန္ဒါဟုိတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေျခာက္ႀကိမ္ေျမာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ အရပ္ဘက္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္တြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

“ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ထပ္လုပ္ရမယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အရင္ကျဖစ္ခဲ့တဲ့ ပဋိပကၡမ်ိဳးေတြ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္က ျပန္ၿပီးျဖစ္သြားႏုိင္တယ္လုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ တြက္ခ်က္ၾကည့္ထားတယ္။ ေနာက္ပိုင္းေတြ မွာ ထပ္ၿပီး အေျခခံ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာ မူေဘာင္ေတြကို ေရးဆြဲမယ့္ အစည္းအေ၀းကို ထပ္ၿပီး ေဆြးေႏြးရမယ္။ အဲ့ဒါကိုေတာ့ ၂၀၁၄ ညီလာခံမွာ ျဖစ္လာဖို႔လည္း ေမွ်ာ္မွန္းထားတယ္”ဟု ဦးလွေမာင္ ေရႊက ေျပာသည္။

တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အစုိးရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးအဖြဲ႕တို႔ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္း အတာျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ထိုးရန္ ေအာက္တိုဘာလ ၂၉ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕၌ တုိင္းရင္းသား ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေ၀းကိုျပဳလုပ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္တြင္လည္း ျပန္လည္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အရ အစုိးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီမွ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ၁၆ ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ၿပီးျဖစ္သည္။

တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းသည္ တည္ၿမဲမႈမရွိႏုိင္ဘဲ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအထိ သြားႏုိင္မွသာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ဆက္လက္ သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ မျပဳလုပ္ႏိုင္ပါက လက္နက္ျပန္လည္ကိုင္ကာ ပဋိပကၡမ်ားသို႔ ေနာက္ျပန္လွည့္ႏုိင္သည္ဟု မြန္ေဒသလံုး ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီဥကၠ႒ ႏုိင္ေငြသိန္းက သံုးသပ္ ေျပာဆိုသည္။

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၏ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႕၀င္ ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးက “တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္း အခု တစ္တိုင္းျပည္လံုးအပစ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးၿပီးရင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲက လုပ္စရာလိုေသးလို႔လား ေဆြးေႏြးစရာ လိုေသးလို႔လားလို႔ ေျပာပါလိမ့္မယ္။တကယ္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာက အခု ႏို၀င္ဘာမွ လတ္မွတ္ထုိးၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာမွ စၿပီး ဖြင့္လွစ္လိုက္ သလို ျဖစ္လာမွာပါ။ လက္မွတ္ထိုးလိုက္႐ံုနဲ႔ တိုက္ပြဲေတြက ရပ္မသြားႏုိင္ဘူး၊ ပိုၿပီး ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ရမယ္” ဟု ေျပာသည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရသစ္တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို သမၼတက စတင္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုဥကၠ႒ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ကရင္အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး KNU တို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလတြင္ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ေတြ႕ဆံုၿပီး ႏုိ၀င္ဘာလတြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ငါးဖြဲ႕ႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ RCSS ႏွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ KNU၊ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF)တုိ႔ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလႏွင့္ မတ္လတြင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတတ္ေရးပါတီ (KNPP)ႏွင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ၿပီးျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လက္မွတ္ေရးထုိးမႈ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။