Wednesday, October 16, 2013

အေရးႀကီးလာသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

(Ven Ravika)

ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ

ျမန္မာႏိုင္ငံျပႆနာသည္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပႆနာ ျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံ(၃)မ်ဳိးတြင္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုံသည္ စစ္တပ္ကို အာဏာအမ်ားဆုံးေပးထားၿပီး ျပင္ဆင္ရန္ မလြယ္ကူသည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံႀကီး ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၃-ခုေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ၂၀၀၈-ဖြဲ႔စည္းပုံကို ျပင္ေရးဖို႕ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပန္ေရးဖို႕ေသာ္လည္းေကာင္း အားၿပဳိင္မႈမ်ား ျပင္းထန္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၄-ခုႏွစ္တြင္ Democratic Federation of Burma ဖြဲ႔စည္းပုံတစ္ခု ေပၚထြက္လာမည္ဟု ယူဆရသည္။


လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို မဆုတ္မနစ္ ျပင္သြားရန္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားသည္။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖဳိးေရးပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမႉးဦးေဌးဦးသည္ကား ျပင္ဆင္စရာ သိပ္မရွိဟု ေျပာဆိုခဲ့သည္။ မၾကာခင္က လုပ္ခဲ့သည့္ ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ေရးျမန္မာ့ရုပ္သံစကားေျပာခန္းတြင္ အစိုးရအာေဘာ္ဟု ယူဆႏိုင္သည့္ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားကို နားေထာင္ရသည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံကို အသစ္ျပန္ေရးလွ်င္ စစ္တပ္က အာဏာျပန္သိမ္းႏိုင္သည့္အထိ အႏၲရာယ္မ်ားၿပီး တပ္မေတာ္သား(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းကို မထိပါးဘဲ အျခားလိုအပ္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျခင္းသည္သာ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ေဘးရန္ရွင္းမည္ဟု သိရသည္။


တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရး

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးလက္မွတ္ထိုးပြဲကို တက္ေရာက္ရမည္ဟု အစိုးရက အၾကပ္ကိုင္သည့္အတြက္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) က တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးကို စုစည္း၍ ဤလကုန္တြင္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာၿမဳိ႔၌ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးကို အေက်အလည္ ၫႈိႏႈိင္းေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။ ဝမ္းေျမာက္ဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ UNFC အဖြဲ႔ဝင္မဟုတ္ေသာ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS)၊ ဝျပည္ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးပါတီ (UWSP)၊ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP)၊ ဒီမုိကေရစီအက်ဳိးျပဳကရင့္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (DKBA) အဖြဲ႔တို႕လည္း တက္ေရာက္ၾကမည္ဟု သိရျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းအားလုံးသည္ တစ္သံတည္းထြက္၍ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေၾကာင္း ျပသၾကမည္ျဖစ္သည္။ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းသာ ဆက္ဆံလိုေသာ အစိုးရ၏ မူဝါဒကို အလိုမက်ေၾကာင္းလည္း ျပသခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ပို၍ ျပတ္သားသည္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ပြဲ၌ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးႏွင့္လုံျခဳံေရးေကာင္စီဝင္မ်ား ပါဝင္လက္မွတ္ထိုးၾကရမည္၊ ႏိုင္ငံတကာအသိသက္ေသမ်ား၊ ျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အသိသက္ေသမ်ားအျဖစ္ျဖင့္ ပါဝင္ၾကရမည္၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ထူေထာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူရမည္ဟု ေတာင္းဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ လိုလားခ်က္ကို လုိက္ေလ်ာႏိုင္လွ်င္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ပြဲ ျဖစ္ေျမာက္မည္ျဖစ္ၿပီး မလုိက္နာႏိုင္လွ်င္ ပ်က္ျပားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း အေၾကာင္းၾကားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။


အေရးႀကီးလာသည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန

၁။ အတုိက္အခံမ်ားက ဖြဲ႔စည္းပုံျပင္ဖို႕ ႀကဳိးစားလာခ်ိန္၊ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တစ္ႏုိင္ငံလုံးအပစ္ရပ္ပြဲအတြက္ အင္အားစုစည္းခ်ိန္၊ ျမန္မာတပ္မေတာ္က တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္အတုိက္အခံမ်ားကို လိုခ်င္သည္မ်ားအားလုံးကို လုိက္ေလ်ာေပးမည္မဟုတ္ေၾကာင္း တင္းေနခ်ိန္ ျဖစ္ရာ ႀတိဂံအားၿပဳိင္မႈကို ေတြ႕ရွိရသည္။ (ေဒၚေအာင္ဆန္းခင္းသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး)

၂။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ဦးသိန္းစိန္၊ ဦးေဌးဦး၊ သူရေရႊမန္းတို႕၏ အရိပ္အကဲကို ၾကည့္လွ်င္ အၾကပ္အတည္းတစ္ခု ျဖစ္မည္ကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ အသက္ငင္ေနသည့္ ဖြတ္ပါတီဝင္အခ်ဳိ႔၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းအခ်ဳိ႔သာ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မည္ျဖစ္သည္။ ဤပုဂၢဳိလ္ေက်ာ္တို႕၏ ေနာက္၌ ကာခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိင္ မရွိခဲ့လွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံကံေကာင္းေသးသည္ဟု ဆိုရမည္။ (ႏွစ္ေပါင္း ၅၀-ေက်ာ္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး)

၃။ တိုင္းရင္းသားေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ စစ္ေရးထက္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္းကို ဦးစားေပးရန္ ဆုံးျဖတ္ထားၾကသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႕၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအစီအစဥ္ကို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားၾကေသးသျဖင့္ ျမန္မာစစ္တပ္ျပဳသမွ်ကို သည္းညဥ္းခံကာ ပူးေပါင္းပါဝင္ခ်င္သည့္အေနအထား ရွိသည္။ အကယ္၍ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုန္ဆုံးခဲ့လွ်င္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ရပ္တည္၍ မရေအာင္ ထိုးစစ္မ်ား ဆင္လာႏိုင္သည္။ (ႏွစ္ေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ ျပည္တြင္းစစ္)

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအလွည့္အေျပာင္းျဖစ္ႏုိင္သည့္ကာလ ျဖစ္၍ အေရးႀကီးသကဲ့သို႕ စိတ္ဝင္စားစရာလည္း ေကာင္းလွသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ယုံၾကည္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းေၾကာင္း မွန္မမွန္၊ မရွိေစခ်င္သည့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆက္ရွိမရွိ ၊ ၿပီးေစခ်င္လွသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ ၿပီးမၿပီး... ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည့္ရႈၾကပါကုန္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။