Wednesday, October 2, 2013

စစ္၏ သားေကာင္မ်ား၊ စစ္၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ား၊ စစ္၏ ဇာတ္ညႊန္းဆရာမ်ား

(Mizzima)

အခ်ိန္ကာလၾကာေညာင္းလာသည္ႏွင့္အမွ် စစ္၏ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္လည္း လုိက္ပါ ေျပာင္းလဲလာခဲ့
သည္။ ထိုအခါ စစ္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္လ်က္ရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပိုမို႐ုပ္လံုးေပၚလာကာ စစ္ကို လူေတြ ယခင္ကထက္ ပိုၿပီး နားလည္လာခဲ့ၾကရ၏။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းငါးရာေက်ာ္ခန္႔အထိမူ စစ္သည္လူမ်ဳိးမ်ား တည္တံ့ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကို အဓိက အာမခံသည့္ အလုပ္အျဖစ္ လူတို႔ လက္ခံခဲ့ၾက၏။ လူမ်ဳိးအသီးသီးသည္ စစ္ျဖင့္ မိမိလူမ်ဳိး၏ ဥပဓိ႐ုပ္ကို ပံုေဖာ္တတ္ၾကၿပီး ယင္းစစ္ျဖင့္ပင္ မိမိတို႔လူမ်ဳိးရပ္တည္ႀကံ့ခိုင္ေရးအတြက္ က်ားကန္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက၏။


စစ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံထားသည့္ ေခတ္ျဖစ္သျဖင့္ စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားသည္လည္း ယင္းသက္ဆိုင္ရာ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတြင္ ေရွ႕တန္းသို႔တိုးထြက္ကာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ စံထားရာ ပုဂ္ၢိဳလ္မ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့ၾက၏။ ထိုအခ်ိန္က စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ေခါင္းကိုင္ဖခင္မ်ားေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္မ်ားပင္
ရွိခဲ့၏။

ေနာင္အခါတြင္မူ အျခားေသာအေၾကာင္းအရာ၊ အျဖစ္အပ်က္၊ အယူ၀ါဒမ်ားနည္းတူ အဓိပၸာယ္မ်ား ေျပာင္းလဲ
ဆင့္ကဲ ျဖစ္စဥ္၏ သေဘာသဘာ၀အတိုင္း စစ္၏ အဓိပၸာယ္ႏွင့္ စစ္ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ေသာ အက်ဳိးဆက္ အဓိပၸာယ္မ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲလာခဲ့ၾကရ၏။ ဥပမာစစ္ပြဲရယ္လို႔ ျဖစ္သည္ႏွင့္ တစ္ၿပိဳင္နက္ ပထမဆံုးက်ဆံုး
သြားေသာအရာမွာ အမွန္တရားပင္ျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆ၊ စစ္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ စစ္ပြဲမွ် ေကာင္းသည္ဟူ၍ မရွိဟူေသာ အယူအဆ၊ စစ္ပြဲမ်ားရယ္လို႔ ျဖစ္လာလွ်င္ ပထမဆံုး ခ်ေကၽြးခံရသူမ်ားမွာ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးငယ္
မ်ားသာျဖစ္သည္ဟူေသာ အယူအဆမ်ားမွာ စစ္ပြဲကို အေျခခံထားသည့္ တိုင္းျပည္မ်ားမွာပင္လွ်င္ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ မရႏိုင္ေသာ အဆိုအမိန္႔မ်ား၊ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့၏။ စစ္ပြဲမ်ားသည္ အႏုတ္လကၡဏာ၊ စစ္ပြဲမ်ား
သည္ အနာဂတ္ကို ဖ်က္ဆီးသူ အစရွိေသာ ေႂကြးေၾကာ္သံမ်ားမွာ ကမၻာ့လူ႔သမဂၢႀကီးတစ္ခုလံုးကို သိမ္းႀကံဳးလ်က္ ဆြဲေဆာင္ဖမ္းစားထားႏိုင္လာၾက၏။ ထိုအခါ စစ္၏ ဆန္႔က်င္ဘက္အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လူသားတို႔၏ အဓိကလိုအပ္ခ်က္အျဖစ္ လူတို႔ ေျပာင္းလဲလက္ခံလာၾက၏။

ထိုအခါ စစ္ကို အေျခခံသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေမွးမွိန္ခ်ိနဲ႔ကာ ပညာအေျခခံသည့္ ေခတ္ႀကီးသည္လည္း
ေပၚထြန္းလာခဲ့ရ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္သူရဲေကာင္းမ်ားမွာ သမိုင္း၏ လက္ျပခ်န္ရစ္ျခင္းခံၾကရကာ ပညာသူရဲေကာင္း
မ်ားမွာမူ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး၏ ဦးစီးေခါင္းကိုင္မ်ားအျဖစ္ ေရွ႕တန္းသို႔ တိုးထြက္ ရပ္တည္လာၾကရေတာ့
သည္။ မိမိတို႔၏ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကမၻာႀကီးသည္ကား ထိုပညာသူရဲေကာင္းမ်ား၏ ဦးစီးေခါင္းကိုင္မႈျဖင့္
ေခတ္သစ္ႀကီးတစ္ခုကို ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

သည္လိုအခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ မိမိတို႔တိုင္းျပည္၊ မိမိတို႔လူ႔သမဂၢတိုးတက္တည္တံ့ေရး ႀကံ့ခုိင္စည္ပင္ေရး အာမခံခ်က္ျဖစ္ဖို႔
အတြက္ဆိုလွ်င္ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လက္နက္ႏွင့္ ပညာၪဏ္အေျမာ္အျမင္ျမင့္မားေရး မည္သည့္အရာကို
ေရြးခ်ယ္ၾကရမည္ဆိုသည္ကို ျပတ္သားစြာျမင္ၾကရမည့္ အခ်ိန္ပင္ ျဖစ္သည္။ ပို၍ တိက်စြာဆိုရပါမူ ... လက္ရွိ
အခ်ိန္၌ မိမိတို႔သည္ ျပည္တြင္းစစ္ကို ျပတ္သားစြာ လမ္းမခြဲႏိုင္ဘဲ စစ္ကိုျပတ္သားစြာ ႏႈတ္မဆက္ႏိုင္ဘဲ ပညာေခတ္တစ္ေခတ္ကို အိပ္မက္ပင္မက္ႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ မိမိတို႔သည္ စစ္၏ သားေကာင္မ်ားကို ကယ္တင္ၾကရပါမည္။ စစ္၏ ဇာတ္ေကာင္မ်ားကို ပညာ
ဇာတ္ေကာင္မ်ားအျဖစ္ ပံုသြင္းၾကရပါမည္။ စစ္၏ ဇာတ္ညႊန္းဆရာမ်ားကိုမူ ျပတ္သားစြာ ကန္႔ကြက္ၾကရမည္သာ
ျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။