Thursday, October 3, 2013

ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (၁၇-၆-၂၀၁၁)

ေဆာင္းပါးရွင္ ၊ ေအာင္လင္းထြဋ္
 
ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ဖက္ ဧရာ၀တီျမစ္၏ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေမချမစ္ ႏွင့္ ေမလိချမစ္ တို႔ေပါင္းစံုသည္႔ က-ခ်င္ သည္႔ လူမ်ိဳးအမ်ားစုေနထိုင္ရာ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ျငိမ္းခ်မ္းေနမွဳကို မႀကာေသာကာလက မသမာသူစစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးက ေျခေထာက္ျဖင့္နင္းေျခဖ်က္ဆီးခ့ဲေလျပီ။ 
 
ခက္ခက္ခဲခဲရယူထား ေသာ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္ခဲ့ရေသာ စာေရးသူ အေနျဖင့္  ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ မည္က့ဲသို႔ေဆာင္ရြက္ခ့ဲရသည္ကိုတင္ျပလိုပါသည္။ ေဆာင္းပါးမစမွီ ဦးစြာပထမ စာဖတ္သူမ်ားအား ၀န္ခံလိုသည္မွာ စာေရးသူတို႔ကိုယ္တိုင္ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး၏ လွည္႔ဖ်ားမွဳ လိမ္လည္မွဳ ခံလိုက္ရသည္ကို အခ်ိန္ေႏွာင္းမွသိခ့ဲရပါသည္။
 
န၀တေခတ္ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ပိုင္းခြဲႀကည္႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး ေစာေမာင္ ကာလ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ကာလ တို႔ျဖစ္ပါသည္။ ေကအိုင္ေအ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရး ေခါင္းေဆာင္ပိုင္း တို႔သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ ကာလ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း တြင္ တရုတ္ျမန္မာနယ္စပ္တစ္ေနရာ၌ လ်ွိဳ႔၀ွက္ေတြ႔ဆံုခ့ဲျပီးေနာက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို စတင္ခ့ဲပါသည္။ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေပၚလစီအသစ္အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ထားျပီး တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးယံုႀကည္မွဳတည္ေဆာက္ႀကမယ္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥ ေနာင္ျပည္သူ႔အစိုးရ အသစ္တက္လာ သည္႔အခါ ေဆြးေႏြးမည္ တပ္မေတာ္သည္ ျပည္သူ က ခန္႔အပ္ထားေသာ အစိုးရ မဟုတ္ေသာေႀကာင့္ တိုင္းရင္းသား အေရးကိုမဆုံးျဖတ္ႏိုင္ဟု မူခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ ပထမ ဦးဆုံးလွ်ိဳ႔၀ွက္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ န၀တ ဘက္မွ ဒုဗိုလ္မႉးႀကီးတင္၀င္း ( အလုပ္သမား၀န္ႀကီး ႏွင့္ သံအမတ္ႀကီး(၀ါရွင္တန္ျမိဳ႔) ေဟာင္း) ၊ ဗိုလ္မႉးသန္းေအး (ဗိုလ္မႉးႀကီး (ကြယ္လြန္) ) တို႔ျဖစ္ျပီး ေကအိုင္ေအ ဘက္မွ ဦးဘရန္ဆိုင္း ႏွင့္ အဖြဲ႔ အက်ိဳးေဆာင္ ဦးစဘြဲဂ်ြန္ ၊ ဦးခြန္ျမတ္တို႔ပါ၀င္တက္ေရာက္ခ့ဲပါသည္။ အဆိုပါေဆြးေႏြးပြဲတြင္ န၀တ ဘက္မွ အထက္ပါေပၚလစီအသစ္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ရွင္းလင္းျပသခ့ဲရာတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိုးရမ်ားသည္ လက္နက္ခ်ေရးမူကိုသာ အေသစြဲကိုင္ခ့ဲမွဳေႀကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား မေအာင္မျမင္ျဖစ္ခ့ဲႀကရသည္ ထို႔ေႀကာင့္မိမိတို႔လက္ထက္ တြင္ မူအသစ္အေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ထားျပီး ထာ၀ရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး ယံုႀကည္မွဳတည္ေဆာက္ႀကမည္။ ယံုႀကည္မွဳတည္ေဆာက္စဥ္ကာလအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားႀကမည္ ၊ တစ္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္ နားလည္မွဳ ရရိွေရး ကခ်င္ျပည္နယ္ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကိုအတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားႀကမည္ သို႔ေသာ္ ေကအိုင္ေအ အေနျဖင့္ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးျဖစ္သည္႔ ျပည္ေထာင္စုမျပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံး ညီညြတ္ေရး ၊ အခ်ဳပ္အခ်ာတည္တ့ံခိုင္ျမဲေရး ဟူေသာ ဒို႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကို သေဘာတူမွ တရား၀င္ ေဆြးေႏြးမွဳ မ်ားဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုကမ္းလွမ္းခ့ဲပါသည္။ ေကအိုင္ေအဘက္မွလဲစစ္မွန္ေသာ အရွည္ သျဖင့္တည္တ့ံေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတည္ေဆာက္လိုေႀကာင္း ျပည္ေထာင္စုမွခြဲထြက္မည္မဟုတ္ ပဋိပကၡမ်ား ကို ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးသည္႔နည္းမ်ားျဖင့္သာ ေျဖရွင္းသြားလိုေႀကာင္း န၀တ ၏ သေဘာထားမ်ားကို ေကအိုင္အို ဗဟိုေကာ္မတီ သို႔တင္ျပျပီးသေဘာထားကိုရယူသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ပဏာမေတြ႔ဆုံစဥ္ေျပာႀကားခ့ဲႀကပါသည္။
 
ေကအိုင္ေအ အေနျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ ကိုျဖတ္ခ်အာဏာရယူ ခ့ဲျပီးေနာက္ ေကအိုင္ေအ ေခါင္းေဆာင္ ဦးေဇာ္မိုင္ လက္ထက္တြင္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ယခင္ပဏာမ ေတြ႔ဆုံခ့ဲစဥ္ ရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကိုအေျခခံ၍ န၀တ ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးလိုေႀကာင္း ကမ္းလွမ္းလာခ့ဲပါ သည္။ အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ားအျဖစ္ သင္းအုပ္ဆရာ ေဒါက္တာစပြဲဂြ်န္ ၊ အျငိမ္းစားသံအမတ္ႀကီး ဦးလ၀မ္ ၊ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးခြန္ျမတ္၊ ေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပိုင္း ေကအိုင္ေအ၏ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို ထိုစဥ္က တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္ေရးညႊန္ႀကားေရးမႉးရုံး စစ္ဦးစီးမႉး(ပထမတန္း) ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္သိန္း မွ တစ္ဆင့္ ဒုတိယညႊန္ႀကားေရးမႉး ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္၀င္း ၊ ညႊန္ႀကားေရးမႉး ႏွင့္ န၀တ အတြင္းေရးမႉး(၁) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ တို႔ကိုတင္ျပခ့ဲပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ မွ တစ္ဆင့္ န၀တ ဥကၠဌ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ကိုမည္က့ဲသို႔ဆက္လက္အေရးယူေဆာင္ရြက္ရမည္ကို အမိန္႔ေတာင္းခံခ့ဲရပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ အမိန္႔မွာ ကိုခင္ညြန္႔  `ေကအိုင္ေအကိုလက္နက္ခ်ရမည္လို႔ေျပာလိုက္´ ဆိုသည္႔ အမိန္႔ပင္ျဖစ္ ေလသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ အပါ၀င္ စာေရးသူတို႔အားလံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ အမိန္႔ေႀကာင့္ေတာ္ေတာ္စိတ္ပ်က္ခ့ဲရ ပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးေစာေမာင္ လက္ထက္ကတည္းက န၀တ ဒုဥကၠဌ ျဖစ္ပါသည္ ယခင္က ေကအိုင္ေအ ကိုဘာေတြေဆြးေႏြးခ့ဲသည္ဆိုတာ သူေကာင္း ေကာင္းသိပါသည္။ ဘာေႀကာင့္ဒီလိုေျပာခိုင္းရတာလဲဆိုတာကို သားတပည္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း မွအပက်န္လူ မ်ားမသိႀကပါ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ အားနည္းခ်က္မွာ ငယ္စဥ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခ့ဲရေသာ တပ္မေတာ္ ၀ါဒျဖန္႔ခ်ိေရးဌါနတြင္၊ စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအလုပ္ ကို ၀ါသနာထုံခ့ဲသူျဖစ္သည္။ ဘယ္အရာမဆို စိတ္ဓါတ္စစ္ဆင္ေရးအျမင္ျဖင့္ စဥ္းစားေလ့ရွိပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံသူေျပာသည္႔စကားတိုင္းကိုပင္ သူမွတ္မိခ်င္ မွ မွတ္မိ ပါသည္။ ေျမွာက္ပင့္ေျပာသည္ကိုသေဘာက်သည္။ အနီးကပ္ေနရသူမ်ား ၏ စကားကို  ယံုလြယ္ သည္။ 
ထို႔ေႀကာင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း မွ ေကအိုင္ေအကိုျပန္ႀကားရမည္႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ၏အမိန္႔ကို အက်ိဳးေဆာင္ လူႀကီးမ်ား မွ တစ္ဆင့္ျပန္ႀကားရန္ စာေရးသူအား တာ၀န္ေပးခ့ဲပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ၏ျပန္ႀကားခ်က္ ကို စာေရးသူသည္ အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ားကို ရွင္းလင္းျပသသည္႔အခါ အားလုံး စိတ္ဓါတ္က်ခ့ဲျပီးျငိမ္းခ်မ္းေရးေတာ့ေ၀းပါျပီ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခ့ဲႀကပါသည္။ ဆက္လက္၍စာေရးသူအေနျဖင့္ အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ား အား မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ျပန္ႀကားခ်က္တစ္ခုေတာ့ အေႀကာင္းျပန္ေပးပါရန္ ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ သည္ အခ်ိန္မေရြး စိတ္ေျပာင္းလဲတတ္သူျဖစ္ေႀကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ မေ၀းေသးပါေႀကာင္း ေျပာႀကားခ့ဲရပါသည္။
 
ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္အႀကာတြင္ အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ား မွ တစ္ဆင့္ေကအိုင္ေအ ၏ျပန္ႀကားခ်က္မွာ ေကအိုင္ေအသည္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ ေတာ္လွန္ေရးလုပ္ခ့ဲသည္မွာ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ျပီးျဖစ္ေႀကာင္း န၀တ ေျပာသလို လုပ္ရမည္ဆိုလွ်င္ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားအေပၚသစၥာေဖါက္ရာေရာက္မည္ ျဖစ္ေႀကာင္း ကခ်င္တို႔အေနျဖင့္ဘယ္ေတာ့မွ ျပည္ေထာင္စု မွခြဲထြက္မွမဟုတ္ေႀကာင္း ထို႔ေႀကာင့္ ေကအိုင္ေအ ၏ ဂုဏ္သိကၡာ ကိုေထာက္ရွဳ၍၄င္း ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ုားအား ဂရုဏာထားေသာအားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္ေရးရရွိေရး အျခားတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ကဲ့သို႔ သေဘာထားေပးရန္ ျပန္ႀကားခ့ဲပါသည္။ ဤက့ဲသို႔ ေကအိုင္ေအ ျပန္ႀကားခ်က္အေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ မွမကန္႔ကြက္ေတာ့ဘဲ တရား၀င္ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပြဲကို လာရွိဳးျမိဳ႔ အေရွ႔ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တြင္ျပဳလုပ္ရန္အမိန္႔ခ်မွတ္ခ့ဲပါသည္။ ေကအိုင္ေအ မွ ကခ်င္တို႔၏ ျမိဳ႔ေတာ္ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔ တြင္ေဆြးေႏြးပြဲကိုက်င္းပျပဳလုပ္လိုေႀကာင္းေျပာႀကားခ့ဲေသာလည္း ပထမတစ္ႀကိမ္ေတာ့ လာရွိဳးျမိဳ႔ တြင္ျပဳလုပ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔၏ေမတၱာရပ္ခံခ်က္ေႀကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေနရာေရြးခ်ယ္မွဳအစဥ္ေျပခ့ဲ ရပါသည္။
 
န၀တ ႏွင့္ ေကအိုင္ေအ တရား၀င္ေဆြးေႏြးမွဳကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္အေစာပိုင္းမွစတင္၍ျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ ပထမအႀကိမ္လာရွိဳးေဆြးေႏြးပြဲ၌ န၀တ ဘက္မွ အေရွ႔ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးေက်ာ္ (ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း၊(ကြယ္လြန္) ) ေခါင္းေဆာင္ျပီး စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သိန္း တို႔ပါ၀င္ခ့ဲပါသည္။ ေကအိုင္ေအ ဘက္မွ ဒုဥကၠဌ ဦးလမုန္တူးဂ်ိဳင္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ တက္ေရာက္ခ့ဲႀကပါသည္။ပထမအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲသည္ တစ္ခ်ိန္ကရန္သူမ်ား ယခုမိတ္ေဆြမ်ား အေနျဖင့္ ေတြ႔ဆံုႀကျပီး လူပုဂၢိဳလ္ခ်င္း ေလ့လာသည္႔အဆင့္သေဘာမိ်ဳးေတြ႔ဆံုခ့ဲႀကပါသည္။န၀တဘက္မွလည္း အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး ႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရး ကိုဦးတည္ခ်က္ထားေဆြးေႏြးခ့ဲႀကျပီး ေကအိုင္ေအဘက္မွလည္း ကခ်င္လူထု ၏ တစ္ခဲနက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေတာင္းဆိုမွဳမ်ားအေပၚပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံခ့ဲႀကပါသည္။
 
ဒုတိယအႀကိမ္ ေတြ႔ဆုံေဆြေႏြးပြဲမွစ၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔ တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခ့ဲပါသည္။ 
ဒုတိယအႀကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲမွစ၍ န၀တ ဘက္မွ အေရွ႔ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးေက်ာ္ (ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း၊(ကြယ္လြန္))၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္ (ဟိုတယ္၀န္ႀကီးေဟာင္း) စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေက်ာ္၀င္း ႏွင့္ ဗိုလ္မႉးခ်ဳပ္ေက်ာ္သိန္း တို႔ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခ့ဲျပီးေကအိုင္ေအဘက္မွဥကၠဌ ဦးေဇာ္မိုင္ ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ ဦးလမုန္တူးဂ်ိဳင္တို႔ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခ့ဲျပီး အက်ိဳးေဆာင္လူႀကီးမ်ားလဲတက္ေရာက္ခ့ဲႀကပါသည္။ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ စစ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးကိုမည္သို႔စတင္လုပ္ႀကမည္ ၊ႏွစ္ဘက္စစ္တပ္မ်ား နယ္ေျမသတ္မွတ္ရန္၊ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ အခ်ိန္အတြင္းႏွစ္ဖက္စစ္တပ္မ်ား ယာယီအပစ္အခတ္ရပ္စဲထားရန္၊ နယ္ေျမသတ္မွတ္မွဳ သေဘာတူညီမွဳရျပီးပါ က လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ျပီး ကန္႔သတ္္ နယ္ေျမအတြင္းသို႔ ၀င္ေရာက္မည္ဆိုပါက ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရန္ တပ္အင္အားမတိုးခ်ဲ႔ရန္  စီးပြါးေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကအိုင္ေအအဖြဲ႔ စားေသာက္ေနထိုင္ေရးအတြက္ အစိုးရ မွ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ညွိႏိွဳင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ တိုးတက္ဖြံ႔ျဖိဳး ေရး စီမံကိန္းခ်၍ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္   ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ စစ္တပ္သည္ျပည္သူအစိုးရ မဟုတ္သည္႔ အတြက္ ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည္႔ အစိုးရႏွင့္သာေဆြးေႏြးရန္၊ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားစဥ္ကာလသည္ႏွစ္ဘက္ယံုႀကည္မွဳတည္ေဆာက္သည္႔ကာလအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီးအျပန္အလွန္နားလည္မွဳရ၍ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေပၚရန္ရည္ရြယ္ခ့ဲပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ေနာင္ေပၚေပါက္လာမည္႔ျပည္သူ႔အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးကိစၥေဆြးေႏြးသည္႔အခါ ထည္႔သြင္းေဆြးေႏြးသြာရန္ျဖစ္ပါ သည္။ အထက္ပါေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ေဆြးေႏြးသည္႔အေႀကာင္းအရာအေပၚ န၀တဘက္မွေပးပို႔ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို တပ္မေတာ္ေထာက္လွမ္ေရးညႊန္ႀကားေရးမႉးရုံးမွေန၍ စာေရးသူကိုယ္တိုင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ သို႔သတင္းပို႔ခ့ဲရျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးခင္ညြန္႔ မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ သို႔ဆက္လက္တင္ျပ အမိန္႔ခံယူျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ကို စာေရးသူမွ ျမစ္ႀကီးနားျမိဳ႔ရွိ န၀တ ကိုယ္စား ေဆြးေႏြးေနေသာအဖြဲ႔သို႔ ျပန္လည္အေႀကာင္း ျပန္ႀကားခ့ဲရသည္႔ တာ၀န္ကိုထမ္းေဆာင္ခ့ဲရပါသည္။
 
ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ျပီး ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီေသာေႀကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစာခ်ဳပ္ကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီး သန္းေရႊ ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ၁၉၉၄ ခု ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ န၀တ ကိုယ္စား အေရွ႔ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအးေက်ာ္ (ျပန္ႀကားေရး၀န္ႀကီးေဟာင္း၊(ကြယ္လြန္))၊ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာလြင္ (ဟိုတယ္၀န္ႀကီးေဟာင္း) တို႔မွလက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲပါသည္။ ေကအိုင္ေအဘက္မွဥကၠဌ ဦးေဇာ္မိုင္ ႏွင့္ ဒုဥကၠဌ ဦးလမုန္တူးဂ်ိဳင္တို႔ မွလက္မွတ္ေရးထိုးခ့ဲပါသည္။  ထိုစဥ္က လက္ရွိ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးသန္းေရႊ ၏ လက္ေထာက္ စစ္ဦးစီးဗိုလ္မႉးႀကီး ျဖစ္ခဲ့ျပီး လက္ရွိရန္ကုန္တိုင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း ျမင့္ေဆြသည္ စစ္ဦးစီးမႉး ပထမတန္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရိွပါသည္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အလြန္မွစ၍ စစ္အာဏာရွင္ႀကီး၏ ဉာဏ္နီဉာဏ္နက္မ်ားကို စတင္၍သိလာရပါေတာ့၏ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား အေပၚထားရွိရမည္႔ သေဘာထားကို တိုင္းမႉး၊မ်ား တပ္မမႉးမ်ား ေလးလပတ္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ လမ္းညႊန္မွဳမ်ားျပဳလုပ္လာခ့ဲပါသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔မ်ားသည္ ျပည္တြင္း ျပည္ပႏိုင္ငံေရးကိစၥမ်ားတြင္ လက္နက္တစ္ခုသဖြယ္ကိုင္တြယ္ အသံုးျပဳရန္ျဖစ္ေႀကာင္း အခ်ိန္မေရြး စစ္ျပန္တိုက္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေႀကာင္း ၎တို႔၏ စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳကို မ်က္ေျခမျပတ္ေစာင့္ႀကည္႔ရန္လိုေႀကာင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား ၏နယ္နမိတ္အစပ္မ်ား စစ္တပ္ တပ္ရင္းေပါင္းမ်ားစြာကို တိုးခ်ဲ႔ဖြဲ႔စည္းသြား ရန္လမ္းညႊန္မွဳမ်ားေပးခ့ဲပါသည္။ ေကအိုင္ေအ ႏွင့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ ကို ဆြဲထုတ္ျပီး ေကအင္ယူ ကိုအင္အားခ်ိ န႔ဲသြားေအာင္လုပ္ခ့ဲပါသည္။ ေကအင္ယူ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကမ္းလွမ္းလာေတာ့ လက္နက္ခ်ရမည္ဟူ၍ ေျပာခိုင္းခ့ဲ ပါသည္။အမ်ိဳးသားညီလာခံတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားစုစည္းျပီး တိုင္းရင္းသားအေရး ေဆြးေႏြးဘို႔တင္ျပေတာ့ ခြင့္မျပဳဘူးလို႔ ညႊန္ႀကားသည္။ အမ်ိဳးသားညီလာခံကို အျမန္အျပီးသတ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူညီခ်က္မွာ မပါသည္႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ လုပ္ရမည္ဆိုျပီး အႀကပ္ကိုင္လာခ့ဲသည္။ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ကိုလက္မခံေတာ့ ကိုးကန္႔အဖြဲ႔ကိုေခ်မွဳန္းျပီး ခ်ိန္းေျခာက္ခ့ဲသည္။
 
ယေန႔ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္  တို႔တြင္ျဖစ္ပြါးေနေသာတိုက္ပြဲႀကီးငယ္မ်ားေႀကာင့္ ျပည္သူလူထု အတိဒုကၡ ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရျခင္း၏အဓိကတရားခံမွာ အေရာင္ေဆာင္ အရပ္သား စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ ပင္ျဖစ္ပါသည္။ဂတိသစၥာမတည္ေသာ အေရာင္ေဆာင္ အရပ္သား စစ္အာဏာရွင္အစိုးရ ၏ လိမ္လည္မွဳ လွည္႔ဖ်ားမွုဳမ်ား သည္ ယေန႔ အခ်ိန္ ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္း ေတြ႔ရွိေနရျပီျဖစ္ပါသည္။ ေျမာက္ကိုရီးယား ကိစၥ ၊ ကေလးစစ္သား ကိစၥ ၊အားဓမၼအလုပ္ ခိုင္းသည္႔ ကိစၥ ၊လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥ ၊ ကုလသမဂၢ ႏွင့္ ကမၻာ ကိုလိမ္သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥ ၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥ ၊ဖြဲ႔စည္းပုံ ကိစၥ ၊ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာ ကိစၥ ၊ျမန္မာျပည္သူထုကိုလိမ္ညာသည္။ထိုေႀကာင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး စစ္စစ္ မွန္မွန္ ကိုလိုလားႀကေသာ တိုင္းရင္းသား ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွစ္မမ်ား အေနျဖင့္ ညီညီညြတ္ညြတ္ျဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ ကိုေတာ္လွန္ဖို႔အခ်ိန္တန္ျပီဟုတိုက္တြန္းအပ္ပါသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္ လ (၁၇) ရက္
၀ါရွင္တန္ဒီစီ

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။