Friday, October 4, 2013

ေဂ်ယန္႔ဒုကၡသည္စခန္းမွ ပ်က္စီးသြားေသာေနအိမ္အခ်ိဳ႕ကို ကရုဏာအဖြဲ႔မွ ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးမည္

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္ တရုတ္နယ္စပ္ လိုင္ဇာ ရွိ ေဂ်ယန္႔ဒုကၡသည္ စခန္း တြင္ ျပန္လည္ျပဳျပင္ ရန္ လိုအပ္ေန သည့္ ဒုကၡသည္ အိမ္ေထာင္စု (၇၀၀) အ တြက္ အိမ္ခန္း အသစ္မ်ားအား ျမစ္ႀကီးနား ႐ိုမန္ ကက္သလစ္ ကရုဏာ အဖြဲ႕ (KMSS)မွ ယခင္ထက္ ပုိမိုေကာင္း မြန္ေအာင္ေဆာက္ လုပ္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဂ်ယန္႔ ဒုကၡသည္စခန္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ထံမွသိရသည္။

အဆိုပါ ဒုကၡသည္မ်ားေနထိုင္ေသာ အိမ္ခန္းသည္ လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ  ေဆာက္လုပ္ေပးေသာအိမ္ခန္းတန္းလ်ားမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခုခ်ိန္တြင္ ပ်က္စီးလာၿပီး၊ ၄င္းထဲမွ အမ်ားစုျဖစ္ေသာ မိုးကာျဖင့္ ေဆာက္လုပ္ထားသည့္အိမ္ခန္းမ်ားကို အသစ္ျပဳျပင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း စခန္းအတြင္းေရးမွဴး ကေျပာသည္။


“အထူးသျဖင့္ မိသားစုငါးဦးရွိတဲ့ အိမ္ေထာင္စုေတြနဲ႔ မိုးကာအိမ္ေတြကို ဦးစားေပး အသစ္လဲေပးတယ္၊ မိုးကာအိမ္ေတြက်န္ေနေသးတဲ့ ရပ္ကြက္ ၅၊ ၆၊ ၇ ေတြမွာ ဦးစားေပးလဲသြားမွာျဖစ္တယ္၊ အသစ္ေဆာက္မယ့္ အိမ္ခန္းကကရုဏာဘက္က အင္ဂ်င္နီယာလည္းပါေတာ့ အရင္ကထက္ပိုေကာင္းႏိုင္တယ္” ဟု ဆိုသည္။

ေဂ်ယန္႔ဒုကၡသည္စခန္းရွိ အိမ္တန္းလ်ားအသစ္မ်ားကို (၉၆)ေပရွိ တန္းလ်ား (၁၁၇)တန္း ေဆာက္လုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တန္းလ်ားတစ္ခုတြင္ (၆)ခန္းပါဝင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

“အရင္ေနတဲ့ အိမ္တန္းေတြမွာ (၉၀) ေပ မွာ (၁၀)ခန္းပါတယ္၊ အခုက ေပလည္းပို၊ အခန္းအေရ အတြက္ပါေလ်ာ့ေတာ့ပိုအဆင္ေျပႏိုင္တယ္၊ တန္းလ်ားအိပ္ခန္းအကာသာတူတယ္၊ ေအာက္က အခင္းက်ေတာ့သီးျခားကာမွာ၊ အခန္းတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုၾကား မီးဖိုေခ်ာင္ ထည့္သြားမွာျဖစ္တယ္” ဟု စခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထိုသို႔ ပ်က္စီးသြားသည့္အိမ္ခန္းတန္းလ်ားမ်ား ရာေက်ာ္အတြက္ ေဆာက္လုပ္ေပး ေနေသာ္လည္း ျပဳျပင္မႈသည္စခန္းအိမ္ခန္းမ်ားအားလုံး လံုေလာက္သြားျခင္းမရွိေသးေၾကာင္း ဒုကၡသည္စခန္း အတြင္းေရးမွဴးကဆက္ ေျပာသည္။

“စခန္းမွာအိမ္ေထာင္စုတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိတယ္၊ အခုက ခုႏွစ္ရာအတြက္ရၿပီဆိုေတာ့ ေနာက္ထပ္တဝက္ေလာက္ကိုလိုေသးတယ္၊ အိမ္ေတြအားလံုးက ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ေနၿပီ ဆိုေတာ့ လဲဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ” ဟုဆိုသည္။

အိမ္တန္းလ်ားအသစ္မ်ားကို ဒီဇင္ဘာအကုန္တြင္အၿပီးေဆာက္ရန္စီစဥ္ထားၿပီး၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂ ရက္ေန႔မွ ေဆာက္လုပ္မႈစတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာပစၥည္းကိရိယာမ်ားသည္ ယခုခ်ိန္ အိမ္တန္းလ်ား (၆၀)ေက်ာ္အတြက္ သာေရာက္ရွိေသးကာအိမ္တန္းလ်ားတစ္ခုအား တစ္ပတ္အခ်ိန္တြင္း၌ အၿပီးေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ေဂ်ယန္႔ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ လြန္ခဲ့ေသာအပတ္က ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆုိင္ရာ မဟာမင္းႀကီးရံုးမွ ေစာင္၊ျခင္ေထာင္၊ မိုးကာ၊ ပံုး၊ အိုး၊ ဖ်ာႏွင့္အမ်ိဳးသမီးသံုး ပစၥည္းမ်ားလာေရာက္ ကူညီခဲ့ေသာ္လည္း၊ စခန္းတြင္လက္ရွိ သန္႔ရွင္းေရးဆိုင္ရာအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္ အာဟာရမ်ား အထူးလိုအပ္ေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဒုကၡသည္စခန္းသည္ ကခ်င္တစ္ျပည္နယ္လံုးရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အႀကီးဆံုးျဖစ္ကာ၊ လူဦးေရ (၈)ေထာင္ေက်ာ္ႏွင့္ အိမ္ေထာင္စု (၁)ေထာင္ေက်ာ္မွီခိုေနေၾကာင္းသိရသည္။

ထိုစခန္းအိမ္တန္းလ်ားအသစ္ေဆာက္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာေငြေၾကးမ်ားကို ျမစ္ႀကီးနားကရုဏာမွ ကြင္းဆင္းၾကည့္ၾကပ္တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။