Friday, October 18, 2013

ျမန္မာျပည္သားမ်ား တရုတ္ျပည္ လူသားေစ်းကြက္သို႔ ေရာက္ရိွျခင္း

(Minmaha Bagan FB Page)

၁၉၉၅ ၀န္းက်င္ေလာက္မွ စကာ တရုတ္ျပည္တြင္ လူသားမ်ား အတြင္း ကလီစာ မ်ားျဖစ္ေသာ ေက်ာက္ကပ္၊ အသဲ ၊ အဆုပ္၊ႏွလံုး၊ မ်က္ၾကည္လြာ မ်ား(cornears), အေတာ္ၾကီးပင္ က်ယ္ က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အစားထိုး ကုသမွဳမ်ား ျပဳလုပ္ လာၾကသည္။ု

တရုတ္ျပည္ ၏ ဒုတိယ က်န္းမာေရး၀န္ၾကီးျဖစ္သူ ဟြန္ခ်ီဖူက ၄င္းတို႔၏ လူသား ကလီစာမ်ား အစားထိုးမွဳမ်ား အား ႏွစ္ ကာလေတာ္ေတာ္ၾကာ စမ္းသပ္ခဲ႔ျပီးေနာက္ ယခု လံုးလံုးစိတ္ခ်ရေသာ အေျခေန သို႔ ေရာက္ရိွေအာင္ျမင္သြားျပီဟုလဲ ရွန္ဟိုင္းေဆးရံုအုပ္ၾကီးမွ ၂၀၁၂ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ စီမီနာတခုတြင္ အတိလင္း ထုတ္ေဖၚေျပာ ဆိုခဲ႔သည္။


ပထမအစတြင္ တရုတ္ျပည္တြင္းမွ ရာဇ၀တ္မွဳမ်ားျဖင္႔ ေသဒဏ္ေပးခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားအား ေသဒဏ္အမိန္႔ျဖင္႔ သတ္ျဖတ္ျပီးျပီးခ်င္းမွာပင္ ၄င္းအက်ဥ္းသားရုပ္ကလပ္မွ ကလီစာမ်ားကို ခ်က္ျခင္း က်န္းမာေရးဌာနမွ ထုတ္ယူကာ လိုအပ္ေနေသာ လူနာဆီသို႔ အလ်ွင္ျမန္ကူးေျပာင္း အစားထိုး ကုသခဲ႔ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ေသဒဏ္ေပးခံခဲ႔ရေသာ ရာဇ၀တ္အက်ဥ္းသားမ်ား၏ အတြင္းကလီစာမ်ားမွာ ၄င္းတို႔၏ က်န္းမာေရး ဆိုင္ရာ လိုက္စား လိုက္နာမွဳမ်ား အားနည္းေသာေၾကာင္႔ တဖက္တြင္ ေငြေၾကးအေျမာက္မ်ားျဖင္႔ အတြင္းကလီစာအား ေပး၀ယ္ထားေသာ လူနာမ်ား၏ အတြင္းသို႔ ေရာက္ရိွသြားေသာအခါ အဆိုပါ ကလီစာမ်ားသည္ သန္႔၇ွင္းသန္စြမ္းေသာ ကလီစာမ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင္႔ ေငြကုန္ေၾကးက်ခံကာ ေစာင္႔ဆိုင္း၀ယ္ယူျပီး အစားထိုးခဲ႔ေသာ လူနာမ်ားအဖို႔ ထပ္မံဒုကၡခံစားျပီး ကုသၾကရေသာေၾကာင္႔ လြန္ခဲ႔ေသာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွ စတင္ေတြ႔ရိွကာ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေမလမွစျပီး ေသဒဏ္ေပးခံရေသာ အက်ဥ္းသားမ်ား၏ ကလီစာမ်ားအား အစားထိုးကုသျခင္းမျပဳလုပ္ရန္ က်န္းမာေရးဒု၀န္ၾကီး _”ဟြန္ “ကပင္ တားျမစ္ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေလသည္။

တရုတ္ျပည္တြင္ လူသားကလီစာမ်ား အစားထိုးကုသရန္ ေငြေၾကးျပည္႔စံုျပီး ေစာင္႔ဆိုင္းေနေသာ ၀ယ္လိုအားျမင္႔တက္လာသည္မွာ လူနာဦးေရ တႏွစ္လ်င္ တစ္သန္းခြဲ နီးပါးမ်ွျဖစ္လာေလသည္။
ထိုေၾကာင္႔ လူသားကလီစာမ်ား အျမန္ရရိွရန္ တရုတ္ျပည္ တနံတလ်ားတြင္ လူေမွာင္ခို ဂိုဏ္းမ်ား တိုးပြါးလာေတာ႔သည္။

တရုတ္ျပည္၏ တည္ဆဲဥပေဒအရ တရုတ္ျပည္အတြင္း လူေမွာင္ခိုးကူးသန္းသည္ကို ၾကီးမားေသာ ရာဇ၀တ္မွဳအျဖစ္ ၾကီးမားေသာ ျပစ္ဒဏ္ႏွင္႔ ေသဒဏ္ထိခ်မွတ္ရန္ ျပဌာန္းထားေသာေၾကာင္႔ တရုတ္ျပည္သားအခ်င္းခ်င္းေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားေရးဖက္သို႔ ဦးမလွည္႔ေတာ႔ပဲ ဆင္းရဲေသာ တိုင္းျပည္မ်ားျဖစ္သည္႔ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ နယ္ခ်င္းထိစပ္လ်ွက္ရိွေနၾကေသာ ျမန္မာ ၊လာအို၊ ကမ္ေဘာဒီးယားတို႔သည္ တရုတ္ျပည္၏ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္မ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာရေတာ႔သည္။

တရုတ္ျပည္၏ ေအာ္ဂင္ထရန္စ္ပလန္႔(Organ Transplant) ေစ်းကြက္ မွ လိုအပ္ခ်က္ၾကီးမားေသာေၾကာင္႔ ျမန္မာျပည္မွ ဆင္းရဲေသာ ေဒသမွ လူငယ္မ်ား မိန္းမငယ္မ်ားက သားေကာင္ျဖစ္လာၾကေတာ႔သည္။
တရုတ္ျပည္တြင္ ေက်ာက္ကပ္တခုအား အေရာင္း၀ယ္လုပ္ရာတြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၅၀၀မွ ၅၅၀၀ ထိေစ်းေပါက္ေၾကာင္း (Xinhua News Agency)ဆင္ဟြာ သတင္းက တ၇ား၀င္ တင္ျပသြားေသာ မတ္လ ၂၅ ရက္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ သတင္းစာက လူေမွာင္ခိုဂိုင္းသားမ်ားအတြက္ သတင္းေကာင္းေစ်းႏုံန္းျဖစ္ခဲ႔သည္။

လူသား ႏွံလံုးသားတခုသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ထိ ေပါက္ျပီး မ်က္ၾကည္လႊာသည္ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀မွ ၆၀၀၀ ထိေစ်းရျပီး သန္႔ရွင္းေသာ အဆုပ္အတြက္ ေဒၚလာ ၂၀၀၀၀ ထိေပါက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ျမန္မာျပည္ထဲတြင္ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ အသက္ ၃၀ ေအာက္ရိွေသာ လူေျပာက္မွဳျဖင္႔ ေဒသဆိုင္ရာ ရဲစခန္း ႏွင္႔ အာဏာပိုင္မ်ားအား တိုင္ၾကားထားေသာ အမွဳေပါင္း ၃၆၂၀ ခန္႔ရိွျပီဟု ျပည္ထဲေရးႏွင္႔ ပတ္သက္ေသာ ဌာနတခုက လက္သိပ္တို႔ေျပာဆိုထားသည္။

အဆိုပါလူေျပာက္မွဳမ်ားအား ျမန္မာျပည္တြင္ထုတ္ေ၀ေသာ အစိုးရ သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္တြင္ ေန႔စဥ္ မဟုတ္ရင္ေတာင္ ရက္ျခားအေနျဖင္႔ သတင္းစာတြင္ ေဖၚျပေနသည္ကို ၂၀၁၀မွ ယခု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ထိ မွတ္တမ္းျပဳစုခဲ႔ရာတြင္ လူေျပာက္ေၾကျငာခ်က္ေပါင္း ၅၂၁ ေယာက္မ်ွရိွတာကိုေတြ႔ရျပီျဖစ္သည္။

ျမန္မာျပည္မွ ဆင္းရဲသား ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ယခု အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရး ေဘးအႏၱရယ္ကင္းရွင္းေရးအတြက္ တိက်ခိုင္မာေသာ အသံုးစရိတ္ အကာကြယ္ အစီမံမ်ား တိတိက်က် ျပဌာန္းသတ္မွတ္ေဖၚျပထားျခင္းမရိွသည္မွာ ေျပာင္းလဲျပီဟုေျပာေနေသာ အစိုးရတရပ္အတြက္ ေထာက္ျပစရာသက္ေသသက္ကာရျဖစ္ေနသည္။

ျမန္မာျပည္သားမ်ားအဖို႔ က်ားေၾကာက္ျပီး ဆင္ၾကီးကိုးမိေသာ သူမ်ားအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ လြတ္ေတာ္ႏွင္႔ ၄င္းအစိုးရအဖြဲ႔သည္ ဆင္ၾကီးက က်ားထက္ဆိုးေသာ အေျခေနသို႔ တည္႔တည္႔မတ္မတ္ ေရာက္ရိွေနျပီျဖစ္သည္။

လူကုန္ကူးမွဳ တိုက္ဖ်က္ေရးႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ထင္သာျမင္သာေအာင္ ျမန္မာ အစိုးရသတင္းစာမ်ားက ၂၀၁၁ ခုမွ စတင္ ေဆာင္ရြက္လာေသာ္လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ တာ၀န္ေပးအပ္မွဳ တာ၀န္ခံရမွဳမ်ားသည္ တိတိက်က် မရိွေၾကာင္း ေတြ႔ရိွရသည္။

ဥပမာ မိမိ၏မိသားစုမွ တဦးဦးေျပာက္ဆံုးေၾကာင္း သြားေရာက္တိုင္ၾကားလ်ွင္ တိုင္ၾကားသူမ်ားကိုပင္ ေၾကာက္ရြံ႔ေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာဆိုေမးျမန္းေနေသာ ရဲစခန္းမ်ား ရဲ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စရိုက္က ပိုျပီး ေၾကာက္မက္ဖြယ္ရာ ေကာင္းေနသည္႔အျပင္ အဆိုပါ ရဲ၀န္ထမ္းမ်ားအား မိမိ၏ အပူေသာက မ်ားအၾကားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ထပ္မံ ပိုက္ဆံမ်ား ေပးေနၾကရသည္။

ထိုကဲ႔သို႔ အမ်ိ္ဳးသားေရးအျမင္၊ လံုျခံဳေရးအျမင္ ႏွင္ ဥပေဒ အကာကြယ္ အားနည္းမွဳမ်ားေၾကာင္႔ ျမန္ျပည္မွ လူသားမ်ားသည္ ကလီစာထုတ္ခံရေသာ ေနရာသို႔ ပံုစံမ်ိဳးစံု အေၾကာင္းေပါင္းစံုျဖင္႔ အၾကီးအက်ယ္ေရာက္ရိွကာ လူေမွာင္ခိုဂိုဏ္းသားမ်ား၏ ေရာင္း၀ယ္ေဖါက္ကားခံရေသာ ဘ၀သို႔ သက္ဆင္းေနၾကရမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း…..

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။