Sunday, October 13, 2013

တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား၊ လက္နက္ ခ်ၿပီးသူမ်ားအား လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံၿပီး နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း အပါအ၀င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ သေဘာတူ

(Eleven Media Group)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမဳိ႕၌ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွ ၁၀ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) တို႔၏ သံုးရက္ၾကာ ျပည္ထာင္စုအဆင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား၊ လက္နက္ ခ်ၿပီးသူမ်ားအား လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံၿပီး နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း အပါအ၀င္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ၿပဳမူဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

တည္တံ့ခိုင္ျမဲေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရးကို အာမခံႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီမႈမ်ား ထြက္ေပၚလာႏိုင္ေရးကို ဦးတည္၍ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕ (KIO) တို႔သည္ အခ်က္ခုနစ္ခ်က္ပါ သေဘာတူညီခ်က္၊ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရမည့္ အေျခခံမူငါးခ်က္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၈ ခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

ႏွစ္ဖက္လိုက္နာရန္ စည္းကမ္းခ်က္ ၁၈ ခ်က္တြင္ လက္နက္ကိုင္ တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ား၊ လက္နက္ ခ်ၿပီးသူမ်ားအား လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံၿပီး(က) လူ႕အသက္ႏွင့္ ခႏၶာကိုယ္ကို ထိခိုက္ နစ္နာေအာင္ ၿပဳမူျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ အဂၤါအစိတ္အပိုင္းတစ္ခုခုကို ျဖတ္ေတာက္ပစ္ျခင္း၊ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ၿပဳမူဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ ႏွိပ္စက္က လူျပဳျခင္း၊ (ခ)ဓားစာခံအျဖစ္ ဖမ္းဆီးထားျခင္း၊ (ဂ) လူ႔ဂုဏ္သိကၡာကို ေစာ္ကားျခင္း၊ အထူးသျဖင့္ အရွက္ရ သိမ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ျခင္း၊ (ဃ)တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳဘဲ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ခ်မွတ္ျခင္း၊ ေသဒဏ္စီရင္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္မ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခု ေဆြးေႏြးပြဲ ဒုတိယေန႔တြင္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ အထူးအာဏာကုန္ လႊဲအပ္ျခင္းခံရသူ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ ကစထမွဴး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၿမင့္စိုးႏွင့္ ေကအိုင္အို ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ဂြမ္ေမာ္တို႔ ဦးေဆာင္သည့္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တံခါးပိတ္အစည္းအေ၀း ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ကာ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။ ေကအိုင္အို အေနျဖင့္ စစ္ရွိန္လွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ တိုက္ပြဲမ်ား ထပ္မံမျဖစ္ပြားရးအတြက္ ပူးတြဲ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ (Joint Monitoring Comittee) ဖြဲ႕စည္းေရးကို အဆိုျပဳ တင္ျပခဲ့ၿပီး ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာ ေဒသအားလံုး အက်ဳံး၀င္ေစမည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ မခ်မ္းေဘာၿမဳိ႕နယ္ အင္ခန္ဂါး ေက်းရြာအနီးတြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိတစ္ဦး အသတ္ခံရသည့္ ကိစၥကိုလည္း ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရၿပီး အဆိုပါ ၿဖစ္စဥ္မွာ မီဒီယာမ်ား၏ ပံုႀကီးခ်ဲ႕မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡ ပိုမိုႀကီးက်ယ္သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟုလည္း သိရသည္။

အင္ခန္ဂါး ၿဖစ္စဥ္မွာ ပူတာအိုခ႐ိုင္ မခ်မ္းေဘာ ၿမဳိ႕နယ္အတြင္း ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္က မလြတ္ဒမ္းေက်းရြာမွ ထြက္ခြာလာေသာ နယ္ေျမခံတပ္ရင္း တပ္စု ၁ ကို ေကအိုင္ေအ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အင္အား ၂၀ခန္႔က ေစာင့္ႀကဳိ တိုက္ခိုက္မႈ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ အရာရွိတစ္ဦးႏွင့္ စစ္သည္တစ္ဦး လူစုကြဲ ေပ်ာက္ဆံုးသြားခဲ့ေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူမ်ားအား ျပန္လည္ရွာေဖြရာ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ စစ္သည္အား ျပန္လည္ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၅ ရက္တြင္ အင္ခန္ဂါး ေက်းရြာအနီး ေနထိုင္သူႏွစ္ဦးက ၎တို႔ ႔ေတာင္ယာအနီးတြင္ အပုပ္နံ႔ရရွိေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားသျဖင့္ လိုက္လံရွာေဖြရာ အင္ခန္ဂါးေက်းရြာ၏ ေၿမာက္ဘက္ ေတာင္ယာသြားလမ္း၊ ေတာင္ေစာင္းတစ္ေနရာတြင္ ေျမပံုတစ္ခုအား ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး တူးေဖာ္ၾကည့္ရာ တပ္မေတာ္ အရာရွိကို ဦးေခါင္းျဖတ္ သတ္ျဖတ္ၿပီး ျမႇဳပ္ႏွံထားသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။
  
အဆိုပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေကအိုင္ေအ(ကခ်င္)လက္နက္ကိုင္ တပ္ရင္း(၇)မွ တပ္စုမွဴးတန္ခမ္ႏွင့္ အေပါင္းပါ ၂၀ ခန္႔အား တရားဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ မခ်မ္းေဘာ ၿမဳိ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕စခန္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာမွ အမႈဖြင့္ထားေၾကာင္းလည္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။
  
အဆိုပါ ၿဖစ္စဥ္အၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဖမ္းဆီးရမိသူမ်ားႏွင့္ လက္နက္ ခ်ၿပီးသူမ်ားကို လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံၿပီး နည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ သတ္ျဖတ္ျခင္း အပါအ၀င္ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ျပဳမူဆက္ဆံျခင္း မျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္မ်ားအား ထည့္သြင္း သေဘာတူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အစိုးရ ကိုယ္စားျပဳ ၿပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႕(KIO) တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Sky Net အပါအ၀င္ ႏွစ္ဖက္ မီဒီယာအခ်ဳိ႕ကိုသာ ၀င္ခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိက မီဒီယာမ်ားကိုမူ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနသည့္အခ်ိန္တြင္ သတင္းယူခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ခန္းမအၿပင္သို႔ ထြက္ေပးရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။