Thursday, September 5, 2013

UWSA ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ နာယက ဦးေရႊမန္းတို႔၏ မိတ္ဆက္

(ေရႊဟသၤာ)

ျမန္မာ့ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြင္း၌လႊတ္ေတာ္ ပါဝင္မွသာ ေျပလည္ႏိုင္မည္ ဟု႐ွမ္းျပည္ ခရီးစဥ္ အတြင္း၌ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ နာယက သူရေ႐ႊမန္းက ေသြး စည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီ UWSP ႏွင့္ ေတြ႔ဆုံစဥ္ ေျပာၾကား သြားသည္ ဟုUWSP မွ  ဒုတိယစစ္ေရး ခ်ဳပ္ ခြန္အန္ က ဆိုပါသည္။ 

သူတို႕ပါမွ ဒီကိစၥကို ေျဖ႐ွင္းလို႕ရ မယ္။ လႊတ္ေတာ္ အသံျပည္သူ႕ အသံ။ လႊတ္ေတာ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ဟာ ျပည္သူ ေတြ႕ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြျဖစ္ တယ္လိုဦးေ႐ႊမန္းက က်ေနာ္တို႔နဲ႔ေတြ႔တဲ့ အခ်ိန္မွာေျပာပါတယ္ဟု ဆိုပါ သည္။

 
ဦးေရႊမန္းသည္ စက္တင္ဘာလ () ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္း၌႐ွမ္းျပည္နယ္က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕႐ိွေ႐ႊႀတိဂံ ေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တြင္  ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး ပါတီUWSP မွဒုတိယစစ္ေရးခ်ဳပ္ခြန္းအန္၊ျပည္ပ ဆက္ဆံေရး ဌာနအႀကီးအကဲဦးေက်ာက္ေကာ့အန္း၊ေတာင္ပိုင္းဗ်ဴ႐ိုမွအိုက္လိန္၊UWSP မွေျပာခြင့္ရသူဦးေအာင္ျမင့္တို႕ႏွင့္ေတြ႕ဆုံစဥ္ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ အစိုးရသည္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးေဆြးေႏြး လာခဲ့ သည္ မွာ () ႏွစ္နီးပါး႐ိွသြားၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ရွည္ၾကာ လာခဲ့ေသာ္လည္း  လက္နက္ကိုင္တိုင္းရင္းသား မ်ားတို႕၏တင္ျပ ေတာင္းဆို ခ်က္မ်ားကိုမေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေပ။ ဤသို႔ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေျဖရွင္း သြားမွသာအေကာင္းဆံုး အေျဖကို အတည္ျပဳ ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။

UWSP သည္ႏိုင္ငံေတာ္ဥပေဒျပဌာန္းမႈႏွင့္အညီ ျပည္နယ္ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္တင္ျပေတာင္း ဆိုထားသည့္အျပင္လူဦးေရ အမွန္ ရရွိရန္ ႏွင့္ တရား၀င္ သန္ေကာင္ စားရင္းမ်ားလာေရာက္ေကာက္ခံေပးရန္ေတာင္းဆို ထားသည္ဟုUWSP အရပ္ဖက္အရာ႐ိွဦးေဇာ္လြင္ကဆိုပါသည္။

လက္ရွိ အေျခအေနတြင္  UWSP ထိန္းခ်ဳပ္ ေဒသ၌ ဝ လူမ်ဳိးမ်ားအား အစိမ္းေရာင္ကပ္ႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ကပ္မ်ားကိုသာ ၂၀၀၇/၂၀၀ခုႏွစ္တြင္ထုတ္ေပး ခဲ့ပါသည္။ ယခင္ကမူ လံုး၀ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ေတာင္ မေပးခဲ့ေပ။ ဤသည္ အစိုးရ၏ စစ္ေရး ေပၚလစီ အရ ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ေခတ္ ကတည္းက ခြဲျခား သတ္မွတ္ ထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ျပီး အလားတူ နယ္စပ္ေန တိုင္းရင္းသား အားလံုးကိုပါ ဒဏ္ခတ္ ထားခဲ့ပါသည္။   

ဤသို႔ေသာ္ ျပသနာမ်ားကို  ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကတဦး အေနျဖင့္လုပ္ေဆာင္ ေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ျမန္မာ ႏိုင္ငံသားမ်ား အတြက္လႊတ္ေတာ္ သည္သာအဓိက က်ေၾကာင္းဦးေရႊမန္းက ႐ွင္းလင္း ေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသား မ်ားအေနျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ေနမည့္ အစားလႊတ္ေတာ္ထဲဝင္ၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲသြားရန္ ပိုမို ေကာင္းလိမ့္ မည္ဟု ထပ္မံ မွာၾကား ခဲ့ပါသည္။

"" လူမ်ဳိး မ်ားသည္ လူဦးေရေျခာက္သိန္းနီးပါးေနထိုင္လ်က္ ရွိၿပီး၁၇၀၀၀စတုရန္း ကီလိုမီတာက်ယ္၀န္းရွိ သည့္"" ေဒသ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ေတာင္ပိုင္းဟူ၍ႏွစ္ပိုင္း ခြဲျခား ထားပါသည္။ဘာသာ စကားတြင္ လူဦးေရ၏၇၀ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ တ႐ုတ္ ဘာသာ စကားကိုေျပာဆိုေနၾကၿပီး  တ႐ုတ္ ဘာသာျဖင့္  ႐ုပ္သံလိုင္း တလိုင္းကို  တည္ေထာင္ကာ တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြကိုသာအသံုးျပဳ ၾကပါသည္။

ဦးေရႊမန္း၏ ယခု ခရီးစဥ္ အတြင္းတြင္ UWSA အျပင္ မိုင္းလား၊ SSPP ၊ PNO၊ RCSS ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ လူမ်ဳိး ေပါင္းစံု လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔မ်ားကို ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ လႊတ္ေတာ္ နာယက တဦး အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသား ေဒသကို ပထမဆံုး လာေရာက္ လည္ပတ္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အေၾကာင္းစံုကို ဤလင့္တြင္ ဖတ္ရွဳေပးပါရန္။

http://www.burmese.phophtawnews.org/index.php/news/internal-news/item/449-2013-07-02-10-12-38.html

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။