Sunday, September 29, 2013

USA.သို႔ ေရာက္ရွိေန ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး (CNF) အဖြဲ႔ ႏွင္႔ USA,ရွိ(Kachin Alliance ) အဖြဲ႔တို႔ ေတြ႔ဆံု

(Jinghpawkasa)

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မွ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ၊ တက္ ဆက္စ္ျပည္ နယ္၊ ဒါးလတ္စ္ ျမိဳ႕ သို႔ ေရာက္ ရွိေန ေသာ ခ်င္းအမ်ိဳးသားတ ပ္ဦး (CNF) အဖြဲ႔ မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား (တာ၀န္ရွိပုဂၢဳလ္) မ်ား ႏွင္႔ ဒါးလတ္စ္ ရွိ ခ်င္း လူထု တို႔ ၏ ၂၀၁၃၊ စက္တင္ဘာလ၊ ၂၈ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေတြ႔ဆံု ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ခ်င္းအဖြဲ႔အစည္းမွ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဒါးလတ္စ္ ရွိ ကခ်င္( Kachin Alliance ) အဖြဲ႔ အစည္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား လည္း ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ႔ ေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။


KACHIN ALLIANCE NI CNF NINGBAW NI HTE HKRUM ZUP  


USA Texas Mungdaw kaw shanu nga ai Kachin Alliance (KA) malawm ni kawn USA Mungdan de du nga ai Chin National Front (CNF) na magam gun ni hpe September (28) ya shana de sa du jahkrum lai wa sai lam hpe na chye lu ai. Texas Mungdaw Dallas mare kaw shanu nga ai hpunau Hkang Community ni a saw shaga ai hte maren Myen mung kaw na du sa wa ai Chin National Front (CNF) a magam gun ni hte hkrum zup ai lamang hta Kachin Alliance (KA) a malawm ni sha du shang lawm nna Hkang Ningbaw Ningla ni hpe Jinghpaw Htunghking Shatlit Shatka hte shadu shagrau lai wa sai lam na chye lu ai. Myen mung na du sa wa ai CNF magam gun ningbaw ni gaw Zing Cung (Secretary General of CNF), Thla Hei (Secretary of Foreign Ministry), Danial Sakhawng, Barn Cung ni re lam hpe na chye lu ai. CNF Amu Madu Zing Cung kawn chyeju dum ga hte Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya kaw (3) ning magam gun wa yang na Jinghpaw Mung hte Jinghpaw myu sha ni a lam hpe tsun hkai dan mat wa ai lam hpe mung na chye lu ai. Kachin Alliance malawm ni kawn Labau Sakse ngu ai yu ngwi mahkawn hte mung shadu shangwi shapyaw lai wa sai lam hpe na chye lu ai.
 

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။