Wednesday, September 4, 2013

ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သုိ႔ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထား

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ဦးေဆာင္ေသာ  ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒီမုိကေရစီပါတီ Kachin State Democracy Party (KSDP)ကို တရား၀င္ပါတီျဖစ္ရန္ အတြက္ ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ ပြဲေကာ္မရွင္ထံသုိ႔ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ ထားျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနျပည္ေတာ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးသုိ႔ ေဒါက္တာတူးဂ်ာႏွင့္အတူ ဦးဘရန္လီ၊ ဦးေဇာ္ဒြဲ တုိ႔ သုံးဦး ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က ကိုယ္တုိင္သြားေရာက္ကာ တင္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာ တူးဂ်ာေျပာသည္။


“ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ရုံးမွာ သြားတင္ထားျပီးပါျပီ။ အဲဒီမွာ ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားမွာ ပါ၀င္တဲ့သူေတြ  ၁၇ ေယာက္ဟုတ္တယ္။ ရုံးကိုသြားတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ၃ ေယာက္သြားတာပါ။ သူတုိ႔ဖက္က ေကာင္းေကာင္းလက္ခံထားပါတယ္။ ျဖတ္ပုိင္းနံပါတ္ကေတာ့ (၇၅) ရလာပါတယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ေတာ့ အိမ္မွာနားရင္းနဲ႔ ေကာ္မရွင္ကေန ဘာေတြေျပာလာမလဲဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အားလုံး နားစြင့္ေနၾကပါတယ္။ စက္တင္ဘာလယ္ပုိင္းေလာက္မွာ သိရမယ္ထင္တယ္။”

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားေစေသးေသာ္လည္း ပါတီတရပ္တည္ေထာင္လုိေသာ ဆႏၵမွ ႏိုင္ငံေရးစိတ္ပါ၀င္စားျပီး အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ကင္းရွင္းေသာ ျမိဳ႕ေပၚရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႔ကာ တည္ေထာင္လိုက္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တရားဥပေဒေဘာင္အတြင္း လြပ္လပ္စြာဖြဲ႔စည္းထားေသာ ပါတီတရပ္အေနျဖင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ လူထုကိုယ္စားျပဳပါတီအျဖစ္ တရား၀င္ရပ္တည္လာႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေဒါက္တာတူးဂ်ာ KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သုိ႔ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔စဥ္းစားတာကေတာ့ ခ်ေပးမယ္လုိ႔ယုံၾကည္တယ္ေလ။ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔လည္း မွားယြင္းလုပ္တာမ်ိဳးဘာမွမရွိဘူး သူတုိ႔သတ္မွတ္ထားတဲ့ဥပေဒအတုိင္း ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုပ္တာပါ။ ျပီးေတာ့ စနစ္လည္းေျပာင္းသေလာက္ ေျပာင္းေနျပီေလေနာ္ ဆိုေတာ့ ဒီတၾကိမ္ေတာ့ ေပးမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ထား ပါတယ္။”

အဆိုပါ ပါတီႏွင့္ပတ္သက္၍  ေပးထားေသာပါတီအမည္ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာမ်ိဳးစုံ  ေနထိုင္ၾကေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္တခုလုံးကို ကုိယ္စားျပဳေသာ နာမည္ယူထားသည္ကိုေတြ႕ေသာေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အခ်က္အျဖစ္ ရႈျမင္ေၾကာင္း ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ (Kachin Peace Network) မွ Coordinator ေဒၚေခါန္ဂ်ာေျပာသည္။

“က်မတုိ႔ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီအမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဆိုတဲ့အခါမွာ အင္မတန္မွ အေရးပါတဲ့နာမည္တခုလည္းျဖစ္ေနတယ္ေပါ့ေနာ္။ အရင္ကလည္းအၾကိမ္ၾကိမ္ေပါ့ KIO မွာ သူတာ၀န္ရွိတုံးက လည္းပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့အေရးဟာ လက္နက္ကိုင္ေရးနည္းနဲ႔ မေျဖရွင္းပဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရ ေျဖရွင္းရမယ္ဆုိတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သူတုိ႔ျမင္ထားပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးပါ၀င္ေျဖရွင္းႏုိင္ခြင့္က်ေတာ့ သူ႕မွာလုံး၀မရခဲ့ဘူးေပါ့ေနာ္။ ေျပာရမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဒီဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကုိလည္းပဲ မူၾကမ္းျပဳစုေရးေကာ္မတီမွာ သူအစအဆုံးပါ၀င္ခဲ့တယ္။ ေနာက္ဆုံး မူၾကမ္းကိုလည္းပဲ ႏိုင္ငံေတာ္အပ္ႏွင္းတဲ့အခါမွာ ေကာ္မရွင္ရဲ့ကိုယ္စားအပ္ႏွင္းတာ သူကိုယ္တုိင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေျခခံဥပေဒအရက်င့္သုံးတဲ့အခါမွာ သူ႕ကို အေျခခံဥပေဒအရ ေရြးေကာက္ပြဲပါ၀င္ခြင့္ကို မရွိခဲ့ဘူး။ အဲဒါကေတာ့ ေတာ္ေတာ္မေကာင္းခဲ့ဘူး။”

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုတၾကိမ္တြင္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ႏိုင္ငံေရးအရ အေျဖရွာျခင္း၊ ဒုတိယပင္လုံညီလာခံကိစၥရပ္မ်ား စသည္ျဖင့္ မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ ေဒါက္တာတူးဂ်ာကဲ့သုိ႔ ဆႏၵရွိေသာသူမ်ား လႊတ္ေတာ္သုိ႔သြားရန္ ၾကိဳးစားအားထုတ္သူမ်ားအား အေျခခံဥပေဒက ေပးအပ္ထပ္ထားေသာ အခြင့္အေရးကို ေကာ္မရွင္က လ်စ္လ်ဴရႈမထားသင့္ေၾကာင္း ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မွ ေဒၚေခါန္ဂ်ာ  ေျပာဆုိသုံးသပ္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာတူးဂ်ာ အပါအ၀င္ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္ ၆ ဦးသည္ ႏိုင္ငံေရးအရေျဖရွာရန္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO မွ ႏႈတ္ထြက္ကာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ (KSPP) ကို တည္ေထာင္၍  ပါတီမဲ ဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ား ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာ္လည္း ေကာ္မရွင္ရုံးသုိ႔ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ KIO ႏွင့္ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္မႈျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

ယခုထပ္မံဖြဲ႔စည္းလိုက္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီကိုမူ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္မွ် ပတ္သက္မႈမရွိသူ လူထုမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္မွ ခ်ေပးမည္ဟု ယုံၾကည္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး ပါတီလႈပ္ရွားမႈ၊ စည္းရုံးမႈမ်ားကိုမူ တရား၀င္ပါတီခ်ေပးျပီးေနာက္ပုိင္းမွ လႈပ္ရွားသြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။