Wednesday, September 4, 2013

ေဂ်ယန္႔ဒုကၡသည္စခန္းေက်ာင္းကို ပညာသင္စနစ္ေျပာင္းလဲ၍ အရည္အေသြးျမင့္မားေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန

(KNG)

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ KIO ဌာနခ်ဳပ္ နယ္ေျမရွိ ေဂ်ယန္႔ ဒုကၡသည္ စခန္းေက်ာင္း တြင္ ပညာေရး စနစ္သစ္ မ်ား ေျပာင္းလဲ က်င့္သုံးျခင္း အားျဖင့္ လာမည့္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိ ေက်း လက္ေတာင္ေပၚေဒ သ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း ေက်ာင္းမ်ား၏ ေရွ႕ဆံုးတြင္ေနရာယူသြားႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း ေဂ်ယန္႔စခန္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီး ဦးခြန္ဆန္႔ က ေျပာသည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ပညာရည္အဆင့္ျမင့္မား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေရး နည္းလမ္းမ်ားေပါင္းစံုကို က်င့္သံုးေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏မူလတန္းသင္ခန္းစာ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းစနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမရွိပါက မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ေအာင္ျမင္မည္ဟု ယံုၾကည္ထားေၾကာင္း ဆရာႀကီးဦးခြန္ဆန္႔ေျပာသည္။

“တကယ္လက္ေတြ႕စတင္ အေကာင္အထည္ေနပါၿပီ ဆရာေတြကိုယ္တိုင္ စခန္းအိမ္တိုင္းမွာ လိုက္ၿပီး ကေလးေတြ စာဖတ္ဖို႔ တိုက္တြန္းတာမ်ိဳး၊ စခန္းအိမ္ရပ္ကြက္တိုင္းမွာ ‘ပညာေရးဆိုင္ရာ အထူးျပဳမိဘအသင္း’ ဆိုၿပီး ေက်ာင္းေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားတယ္။ တကယ္ထိေရာက္တာေတြ႕ရတယ္။ ေက်ာင္းမွာလည္း ေက်ာင္းသားဦးေရ မ်ားေတာ့ ထိန္းခ်ဴပ္ႏိုင္ေအာင္ သူငယ္တန္း၊ ပထမတန္း၊ ဒုတိယတန္း ေက်ာင္းသားေတြကို တာဝန္ယူဖို႔ဆရာတစ္ဦးစီခန္႔ထားတယ္။ တတိယတန္းနဲ႔ စတုတၳတန္း တစ္ဦး၊ ေနာက္မူလတန္း ေက်ာင္းသား အားလံုးကို တာဝန္ယူေစာင့္ၾကည့္တဲ့ဆရာတစ္ဦးဆိုၿပီး အသီးသီးခန္႔အပ္ထားတယ္။ ဘာသာရပ္အလိုက္တာဝန္ယူတဲ့ ဆရာအသီးသီးအပါအဝင္၊ တျခားစခန္းေတြနဲ႔မတူေအာင္ ပညာေရးကိုႀကိဳးစားေနပါတယ္။”

ထို႔ျပင္ ေဂ်ယန္႔စခန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်းလက္ေဒသေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္မွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို စုေပါင္းထားျခင္းျဖစ္ကာ ၂ႏွစ္ကာလအတြင္းေက်ာင္းသားမ်ား၏ ပညာအရည္အခ်င္းမ်ား တိုးတက္လာျခင္းရွိသည္ ဟုသိရသည္။

“တစ္ဖက္က ၾကည့္ရင္ပညာအရည္အခ်င္းတိုးတက္လာတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္တယ္။ ေက်းလက္၊ ေက်းရြာမွာ ေပါ ့ေပါ့ဆဆနဲ႕ ပညာသင္ႏွစ္ကိုျဖတ္သန္းႏိုင္တယ္။ မေအာင္မေနရ စနစ္ေတြနဲ႔ ေအာင္ေပးလုိက္တာတုိ႔ ရွိတယ္။ KIO အစိုးရ ေဒသေက်ာင္း၊ ျမန္မာအစိုးရဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းေတြကေနေရႊ႕ေျပာင္းလာတဲ့ ေက်ာင္းသားေပါင္းစံုကို ၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘယ္ေက်ာင္းမွာ ဘယ္လိုသင္ၾကားတယ္ဆိုတာကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သိႏိုင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ကေလးေတြရဲ႕ အေျခအေနကို ၾကည့္ၿပီး သင္ရိုးညႊန္တမ္းစနစ္ေတြ အပတ္တိုင္းမွာအသစ္ ထုတ္ေလ့လာၿပီး သင္ၾကားေနတယ္” ဟု ဆရာႀကီးခြန္ဆန္႔က KNG ကခ်င္သတင္းဌာသုိ႔ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္  ပညာရည္တိုးတက္ ျမင့္မားေအာင္ ေရွ႕ဆုံးမွေနရာယူ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ KIO  အစိုးရေက်ာင္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ KIO ဌာနဆိုင္ရာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိ အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မ်ားက လက္ေတြ႕ပါဝင္ အားေပး ေထာက္ခံမႈ အဓိကျဖစ္ျပီး ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္သင့္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ား၊ ဒုကၡသည္ စခန္းတာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းအားလံုးတုိင္း၏ ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုးမႈ အကူအညီမ်ားကလည္း အထူးပင္အေရးတႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဒါ့အျပင္ ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္အား အထူးစနစ္တက် ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး၊ ေက်ာင္းဆရာ၊ မိဘမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားမ်ားကိုးကားႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္ၿပီး ေက်ာင္းမွတဆင့္စခန္းရပ္ကြက္တိုင္းတြင္ မိုဘိုင္းစာၾကည့္တိုက္ စနစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ားရွိေၾကာငး္ကိုလည္း သိရသည္။

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္း ခုိလႈံေနေသာ ဒုကၡသည္ ပညာသင္ရြယ္ ေက်ာင္းသားတိုင္း ပညာသင္ၾကားခံယူႏိုင္ရန္ KIO မွ စီစဥ္ေပးလ်က္ရွိရာ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသားဦးေရထပ္တိုးလာသျဖင့္ အထက္တန္းေက်ာင္းေဆာင္သစ္တခု ထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္ရေၾကာင္း KIO ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဆလန္ကဘာဒြဲပီဆာ ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ေက်ာင္းထပ္မံတိုးခ်ဲ႕လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သုံးပစၥည္းကိရိယာမ်ားႏွင့္ စာသင္ခန္းသုံး ပရိေဘာဂမ်ား ဆက္လက္လိုအပ္ေနဆဲျဖစ္သည္ဟုလည္း ေျပာသည္။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕ ေဂ်ယန္႕ဒုကၡသည္စခန္းေက်ာင္းအား KIO မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လတြင္စတင္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ေက်ာင္းသားဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၃၇၆ ဦးႏွင့္ ေက်ာင္းဆရာ/ဆရာမေပါင္း ၅၁ ဦးရွိေၾကာင္း သိရွိရ သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။