Wednesday, September 25, 2013

တျပည္လုံးအတုိင္းအတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးကို အစိုးရအား ကိုယ္တုိင္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ေပးေစလုိ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

လက္ရွိ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားၾကားျဖစ္ ပြားေနေသာ ပဋိပကၡျပႆနာမ်ား သည္ အစိုးရေျပာ ဆိုေနေသာ ‘တျပည္လုံး အတုိင္းအတာ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရး’ ကို မိမိအစိုးရ ကိုယ္တုိင္ေၾကျငာျပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ေျဖရွင္း သြားႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ (Sumlut Gam) ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တုိင္းရင္းသားေတြ လုိခ်င္တဲ့ ကိုယ္ပုိင္းျပဌာန္းခြင့္တုိ႔ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးဖုိ႔ ေနာက္ျပီးေတာ့ တျပည္လုံး အတုိင္းအတာနဲ႔အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အစိုးရကေနျပီး ေၾကျငာေပးဖုိ႔၊ အဲဒါဆုိရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔တကယ္လုိခ်င္တဲ့ တုိင္းျပည္ ေအးခ်မ္းေရး ျဖစ္ေပၚလာမယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္။ ဒီတျပည္လုံးအတုိင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆိုတာကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကေတာ့ အစိုးရကလုပ္ရမဲ့ ကိစၥျဖစ္တယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအရင္ ေၾကျငာေပးပါ တျပည္လုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္ လိုက္တယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္းေပါ့ ဒါက အစိုးရက အလုပ္ျဖစ္တယ္။ ေၾကလည္းေၾကျငာမယ္ ေနာက္ ပစ္လည္းမပစ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ရပ္သြားမွာပဲ”

ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ခ်ိန္တိုင္း အဆုိပါ စစ္ေရးအရွိန္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ကိစၥကို သေဘာတူညီခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ တိုက္ပြဲမ်ား ျငိမ္းသြားျခင္းမရွိပဲ တင္းမာမႈမ်ားရွိေနဆဲျဖစ္သည္။

အစိုးရတပ္မ်ားသည္ နယ္ေျမက်ဴးေက်ာ္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိသကဲ့သုိ႔ KIA ဖက္မွလည္း ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္လက္ရွိေနသည္။ ၄င္းျပႆနာမ်ားသည္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ တဖက္ႏွင့္တဖက္ၾကား ယုံၾကည္မႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသကဲ့သုိ႔ သေဘာတူညီမႈမ်ားကိုလိုက္နာမႈမရွိျခင္းအားျဖင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ ထိခိုက္ေစႏိုင္သည့္ အခ်က္လည္းျဖစ္သည္ဟု KIO ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရး အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ (Sumlut Gam) က KNG ကခ်င္သတင္းဌာသုိ႔ ေျပာသည္။

“အစိုးရနဲ႔ KIO က ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ ယုံၾကည္မႈအျပည့္အ၀ရွိတယ္ဆုိတာ မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အခ်င္းခ်င္း ေဆြးေႏြးတဲ့ေနရာမွာ အခုလည္းပဲ ဟိုး တခ်ိဳ႕ေနရာေတြမွာ တပ္ကိုပစ္တာ တိုက္ခိုက္တာေတြဘာေတြရွိေနေသးတယ္။ မဟုတ္ရင္ေတာ့ အခုဒီတုိင္းပဲျဖစ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လြယ္လြယ္နဲ႔ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ဘူးလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ဒီလုိပဲျမင္ပါတယ္”

လတ္တေလာ အစိုးရစစ္တပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) ၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားသည္ ပူတာအိုခရိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနျပီး အစိုးရဖက္မွလည္း အင္အားတိုးခ်ဲ႕မႈ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ စစ္ေရးပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္သည္ဟု သုံးသပ္မႈမ်ားလည္းရွိေနသည္။

သုိ႔ေသာ္ KIO ႏွင့္ အစိုးရ ၾကားပဋိပကၡမ်ားသည္ လြယ္လင့္တကူေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ ကိစၥမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈရွိေနျပီးေနာက္ ျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ၾကံ့ၾကာႏိုင္ေသာ္လည္း စစ္ေရးဖက္တြင္ ယခုအေျခအေနထက္ ပုိ၍တင္းမာလာႏိုင္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး Myanmar Peace Center အက်ဳိးေတာ္ေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊက ေျပာသည္။

“သေလာက္မ်ားတဲ့အဖြဲ႔ေတြနဲ႔ တျပိဳင္နက္ထဲမွာ အပစ္ရပ္မယ္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္မယ္ ျပီးရင္ Political လုပ္ဖုိ႔ေျပာရတာကေတာ့ အလြယ္တကူျဖစ္ဖုိ႔ ဆုိတာကေတာ့ ခက္မယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီျပင္နည္းမရွိဘူး ဒီနည္းပဲရွိတယ္လုိ႔လည္းထင္တယ္။ ပဋိပကၡေတြကေတာ့ရွိေနမယ္ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုထပ္ ေလွ်ာ့ခ်ျပီး ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေတြ ဆက္လုပ္ႏိုင္မွသာလ်င္ စာပြဲ၀ုိင္းမွာ ဒီကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ အေနထားမ်ိဳးပါပဲ။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မႈေတြ မ်ားမ်ားလုပ္ႏိုင္ရင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ ပုိျပီးေတာ့ဗ်ာ ယုံၾကည္မႈလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ နားလည္မႈလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔အခ်ိန္မ်ားမ်ားရေလေလ အျပန္အလွန္ ညွိႏိႈင္းမႈရေလေလ ရွိပါတယ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔က ပဋိပကၡေတြျဖစ္ပြားတဲ့ေနာက္ပုိင္း ေတြ႕ႏိုင္မယ့္ အခ်ိန္ဟာနည္းပါေသးတယ္”

ျပီးခဲ့သည့္ အပတ္အတြင္း ႏွစ္ဖက္ နည္းပညာအဖြဲ႔ Technical Team မ်ား ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ခ်ိန္တြင္လည္း အစိုးရ စစ္ေရးအရာရွိမ်ားႏွင့္ KIO ၾကားအျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားရွိေနေသာေၾကာင့္ အေျခအေနတိုးတက္ေကာင္းမြန္သည္ဟု သုံးသပ္ေၾကာင္း ဦးလွေမာင္ေရႊက KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သုိ႔ ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္ အဲဒီစာပြဲ၀ုိင္းမွာ သတိထားမိတာကေတာ့ တက္လာတဲ့တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးေတြနဲ႔  ဒီ ေကအိုင္အိုက Technical Team Level ထက္ျမင့္တဲ့ ေကအိုင္အိုတပ္မေတာ္က လူၾကီးေတြလည္း အဆက္သြယ္ရွိေနတယ္လုိ႔ ေျပာေန တယ္ဗ်။ အဲေတာ့ ဆုိလိုတာကေတာ့ ဒီမွာလည္းအျမဲတမ္း အဆက္အသြယ္ရွိတယ္။ တခါတခါေတာ့ အခက္ခဲကေတာ့ဗ်ာ ျပႆနာေတာ့လည္းရွိခ်င္ရွိမွာေပါ့။ ျပႆနာေတြက သိပ္မၾကာခင္ေလွ်ာ့က်သြားမယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ့္အေနနဲ႔ေမွ်ာ္လင့္တယ္”

ပဋိပကၡမ်ားမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ တခုတည္းေသာနည္းလမ္းျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံေရးအရ စားပြဲ၀ုိင္းေပၚတြင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္သာ ဆက္လက္အေျဖရွာသင့္ေၾကာင္း ၄င္းကျမင္သည္။

သုိ႔ေသာ္ KIO အပါအ၀င္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္အဖြဲ႔မ်ားက အစိုးရကို ေရွးဦးစြာ တျပည္လုံးအတုိင္းအတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေပးေစလိုေၾကာင္းႏွင့္ ထို႔ေနာက္မွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈအဆင့္သုိ႔ သြားရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေတာင္းဆိုေနၾကသည္။

ဆက္လက္၍လည္း အစိုးရႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ႏွစ္ဖက္ နည္းပညာအဖြဲ႔မ်ားက ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးေနဆဲျဖစ္ျပီး လာမည့္ေအာက္တိုဘာလဆန္းတြင္ ေတြ႕ဆုံႏိုင္မည္ ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ျမစ္ၾကီးနား Technical Advisory Team ရုံးမွသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။