Wednesday, September 4, 2013

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို မွန္ကန္စြာ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ျခင္း ျပသနာ အပိုင္း (၂)

Written by  ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ တည္ေထာင္သူ

အမ်ိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအေျခခံမွတပ္မေတာ္ကိုမည္သို့ခ်ဥ္းကပ္မည္နည္း။
တပ္မေတာ္နွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သို႔ ကိုင္တြယ္ သင့္ေၾကာင္းကို မူူမျဖစ္မေန စဥ္းစား ရပါမည္။ ၁၉၆၂ ခုနွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေန၀င္းနွင့္ ေဖါက္ျပန္သည့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေအာက္၌ တပ္မေတာ္ တရပ္လံုးကို အသံုး ခ်ခံခဲ့ရ၊ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ တျပည္လံုး ဆင္းရဲ တြင္းနက္၊ အတိ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္မွာ နွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ခဲ့ၿပီ ျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ပင္။ဖက္ဒရယ္မူကို ခြဲထြက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ အျဖစ္ လက္ညွိဳးထိုးကာ ျပည္ေထာင္စု မၿပိဳကြဲေရး အတြက္ တိုင္းျပည္ အာဏာ သိမ္းလိုက္ရသည္၊ တိုင္းျပည္ ေခ်ာက္ထဲ က်ခါနီး လက္တကမ္း အလိုတြင္ ကယ္တင္ လိုက္ရသည္ဟူ၍ အေၾကာင္း ျပခဲ့သည္။ ယင္းမွာ နိုင္ငံေရး အရ ၾကီးမား လွစြာေသာ အမွားကို က်ဴးလြန္ ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ သူရ ဦးေရႊမန္း အပါအ၀င္ လက္ရွိ အာဏာပိုင္ မ်ားက သြယ္၀ိုက္ ၀န္ခံ လာၾကရျပီ။ တိုင္းရင္းသားမ်ား ေတာင္းဆို ေနသည့္ ဖက္ဒရယ္ ဟူသည္မွာ ရသင့္ ရထိုက္ေသာ နိုင္ငံေရး အခြင့္ အေရး ျဖစ္ေၾကာင္း ယေန ့အခ်ိန္တြင္ ၄င္းတို ့ကိုယ္တိုင္ ေျပာဆို လာေနၾကေသာ ေၾကာင့္ပင္။


 ယင္းအတြက္ တာ၀န္ ရွိမႈကို ရွာေဖြ ရပါမည္။ ျပည္ဖံုးကား ခ်ထား၍ မရပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ မမွန္ကန္သည့္ အာဏာ သိမ္းမႈ အေၾကာင္း ျပခ်က္ကို ဆုပ္ကိုင္ကာ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွ စ၍ (ဆဲဗင္းဇူလိုင္မွစကာ) အျပစ္မဲ့ ေက်ာင္းသားမ်ား နွင့္ အျခား တိုင္းရင္းသား လူထုမ်ား အေပၚ ရက္စက္စြာ ဖိနွိပ္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ မႈၾကီးမ်ား ဆက္တိုက္ က်ဴးလြန္ ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆံုး နိုင္ငံ စာရင္း၀င္ အျဖစ္မွ ကမာၻ ့အဆင္းရဲဆံုး နိုင္ငံမ်ား စာရင္း၀င္ ဘ၀ သို ့ က်ေရာက္ သြားေအာင္ ေခ်ာက္ထဲသို ့တြန္းခ် ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဤတြင္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္၏ တာ၀န္ ရွိမႈသည္ အဘယ္နည္း။
 
ဤသည္တို ့ကို ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္ ၊ သံုးသပ္ အေျဖရွာ၊ အေရးယူ တန္တာယူ၊ ခြင့္လႊတ္ တန္တာ ခြင့္လႊတ္၊ ခံခဲ့ရသူမ်ားအား ကုစားမႈျပဳ စရာ ရွိတာျပဳ၊ ေနာင္ဤကဲ့သို ့အျဖစ္ ဆိုးမ်ိဳး မႀကံဳေတြ ့နိုင္ေစေရး အတြက္ တိုင္းျပည္ အေဆာက္ အအံုမ်ား၊ တပ္မေတာ္ အပါအ၀င္ တိုင္းျပည္ လံုျခံဳေရး အဖြဲ ့အစည္း မ်ားကို ျပန္လည္ ျပဳျပင္ ဖြဲ ့စည္း အစ ရွိသည္ တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ ရပါမည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ လူ့အဖြဲ႔အစည္း အေဟာင္း ေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြား တည္ရွိခဲ့သည့္ အမုန္းမ်ား၊ သံသယမ်ား၊ အာဃာတမ်ားကို သင္ပုန္းေခ် လိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာျခင္းျဖင့္အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကို တရား၀င္ အဆံုးသတ္ ရပါမည္။ 

သို ့မွသာ စစ္မွန္သည့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသို ့ဦးတည္သည့္ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ ပါမည္။ ယင္းသို ့မဟုတ္ဘဲ ျဖစ္ခဲ့သမွ် အ၀၀ကို ေမ့ေပ်ာက္ထား၊ ျပည္ဖံုးကား ခ်ထားျပီး ၄င္းတို ့နွင့္ တြဲကေနရံုမွ်နွင့္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ရနိုင္ဘြယ္ မရွိပါ။

          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း တည္ေထာင္ ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္သည္ အာဏာမက္ စစ္ေခါင္းေဆာင္ တစုေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုနွစ္မွ စ၍ အနွစ္သာရ အားျဖင့္ ေျပာင္းသြား ခဲ့ျပီ။ တိုင္းျပည္ကို ကာကြယ္ လိုသည့္ ေစတနာ ရိုးျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ လိုသည့္ တပ္မႈး တပ္သား မ်ားလည္း တပ္မေတာ္ အတြင္းတြင္ ရွိပါမည္။ သို့ရာတြင္ တပ္မေတာ္မွာ မူေရာဂါ စြဲကပ္ေနျပီဟု ျမင္ရန္ လိုသည္။ နိုင္ငံေရး အာဏာကို တပ္မက္ျခင္းတည္း ဟူေသာ ေရာဂါ ျဖစ္သည္။ ယင္းမွာ ကင္ဆာ သဘြယ္ အျမစ္တြယ္ေနသည္။ ယင္းေရာဂါကို မကုစား နိုင္သမွ်အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အက်ိဳးမရွိ သလို တပ္မေတာ္ အတြက္လည္း မေကာင္းပါ။ အျခား သူမ်ား ကုစားသည္ကို မေစာင့္ဘဲ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္က ကုစားရန္ လိုသည္။ ဓါတ္မီးကင္၍ ရလွ်င္ရ၊ မရလွ်င္ ကင္ဆာ ျဖစ္ပြားေနေသာ အသားကို လွီးထုတ္ ပစ္ရံုသာ ရွိေတာ့သည္။ ကင္ဆာကို ေပ့ါေပါ့ မမွတ္သင့္ပါ။ ထိေရာက္စြာ မကုစားလွ်င္ ေရာဂါဆိုးၾကီးမွာ တပ္မေတာ္ တခုလံုးကို ပ့်ံနွံ႔ကာ ထိခိုက္ ပ်က္စီး သြားနိုင္သည္။ 

အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အစိပ္အပိုင္း တရပ္အေနျဖင့္ အတိတ္က ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ျပည္လည္ ေဖၚထုတ္၊ သံုးသပ္၊ အေျဖရွာျခင္းသည္ တပ္မေတာ္တြင္ စြဲကပ္ေနေသာ ကင္ဆာအား ကုစားရာ၌ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစမည္ဟု လက္ရွိ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ကိုယ္တိုင္ လက္ခံရန္ လိုပါမည္။ 

ျမန္မာနိုင္ငံတြင္အမ်ိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကိုဘယ္လမ္းေၾကာင္းကေနခ်ဥ္းကပ္ေနသလဲ။ 
          မၾကာေသးမီ ရက္ပိုင္းကပင္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာ့ အသံ ရုပ္ျမင္ သံၾကားမွ ေန၍ အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအစီအစဥ္ တခုကို ထုတ္လႊင့္ သြားခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္မ်ား လက္ထက္က နာက်င္ ခံစားခဲ့ရမႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ ခြင့္လႊတ္သင့္ မသင့္၊ ေမ့ေပ်ာက္၍ ရမရ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္နွင့္ ေဆြးေႏြးခန္း ျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ဗမာနိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသား သမဂၢမ်ား ဥကၠဌ ကိုေက်ာ္ကိုကိုက မတရား ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေနွာင္မႈ၊ ညွင္းပမ္း နွိပ္စက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သျဖင့္  ဤျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ား အေနျဖင့္ ထိုက္တန္သည့္ အျပစ္ေပးမႈ ရရွိခံစားသင့္သည္၊ ယင္းျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ မႈမ်ားအား ခြင့္လႊတ္ ေမ့ေပ်ာက္ရန္ မည္သို့မွ် မလြယ္ကူေၾကာင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ ခြင့္လႊတ္ ေမ့ေပ်ာက္၍ မရနိုင္လွ်င္ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ရနိုင္ပါမည္လား ဟူေသာ ေမးခြန္းကို ၄င္းက ျပစ္မႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ က်ဴးလြန္ သူမ်ားကိုု တရားစြဲဆို အေရးယူ ရေၾကာင္း၊ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆး သံုးသပ္ တစံုတရာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ရွိရေၾကာင္း၊ တရားမွ်တေရး ေဆာင္ရြက္မႈ မပါဘဲ အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး မျဖစ္နိုင္ေၾကာင္း ေျဖဆို ခဲ့သည္။

           အလားတူပင္ ရန္ကုန္နိုင္ငံေရး သိပၸံေက်ာင္း တည္ေထာင္သူ တဦးျဖစ္သည့္ မဇင္မာေအာင္ ကလည္း ေမ့လို႔ မရနိုင္ေၾကာင္း၊ ေမ့လို႔ ရရင္ သမိုင္း ဆိုတာလဲ ရွိမွာ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ေမ့ဘို႔လဲ မသင့္ေၾကာင္း၊ ေမ့သင့္တယ္လိုေျပာရင္လည္း ဒါဟာ အစစ္အမွန္ မဟုတ္နိုင္ေၾကာင္း၊ အမွန္ျဖစ္ခဲ့တာေတြကို ေနာက္မ်ိဳးဆက္မ်ားအား ျပန္မေျပာနိုင္လွ်င္ က်မတို႔ ကိုယ္တိုင္ တရားခံ စာရင္းထဲမွာ ပါသြားနိုင္ေၾကာင္း၊ အျပစ္ က်ဴးလြန္ ခဲ့သူမ်ားက က်ဴးလြန္ ခဲ့မိပါျပီ၊ မွားခဲ့မိပါျပီဟု ေျပာမွသာ ခြင့္လႊတ္ မလား မလႊတ္ဘူးလား စဥ္းစားၾကရမည့္ ကိစၥျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။

            ကိုေက်ာ္ကိုကိုနွင့္ မဇင္မာေအာင္တို့၏ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ၾကားလိုက္ရေသာ အခါမ်ားစြာ အားတက္ ဂုဏ္ယူ မိသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း တရားမွ်တမႈ ရရွိေစရန္ ခုိင္မာသည့္ ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚ အေျခခံကာ ရွင္းရွင္း စဥ္းစား နုိင္စြမ္း ရွိေသာ ေက်ာင္းသား လူငယ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိေနၾကေသးေၾကာင္း သိလိုက္ရ၍ ျဖစ္သည္။ 

              အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဆြကို ဒီဗြီဘီက ေမးျမန္းေသာ အခါ ၄င္းကရွစ္ဆယ့္ ရွစ္သာမက ၁၉၆၂ ဆဲဗင္းဇူလိုင္၊ ၁၉၇၄၊ ၁၉၇၆ အေရးအခင္း စသျဖင့္ ဒါေတြကို ေမ့ေပ်ာက္ဘို႔ မသင့္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒါၾကီးကို ျပန္ျပန္ အစေဖၚေနမယ္ဆိုရင္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးမွာ ေနွာင့္ေနွးမယ္။ နိုင္ငံၾကီးသား ပီသဘို႔ လိုေနျပီ။ ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေရာက္တိုင္း ဖက္ဆစ္ေတြဟာ တို႔ႏိုင္ငံကိုု အုပ္ခ်ဳပ္ ခဲ့တယ္လို႔ဘဲ ေျပာတယ္။ လက္သဲ ခြန္ခြာ ေရေႏြးပူေလာင္းခဲ့တဲ့ ဂ်ပန္ေတြကို မုန္းတယ္ ဆိုတာ ေျပာစရာ မလိုေတာ့ဘူး။ ဒါေတာင္မွ သင္ပုန္းေခ်လို႔ ရတယ္။ ဗီယက္နမ္မွာ အေမရိကန္က ဗံုးႀကဲ ခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႔ ဗီယက္နမ္နဲ႔ အေမရိကန္ ေပါင္းတာဘဲ။ ဟီရိုရွီးမားနဲ႔ နာဂါစကီကို ဗံုးၾကဲခဲ့ေပမယ့္ ဒီကေန႔ ဂ်ပန္နဲ႔ အေမရိကန္ ေပါင္းတာဘဲဟုေျပာခဲ့သည္။

             အသြင္ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ရည္ညႊန္းျပီး ဦးလွေဆြေပးသည့္ ဥပမာမ်ားမွာ တက္တက္ စင္လြဲေနပါသည္။ ၄င္းေ၀ါဟာရမ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားနွင့္ လက္ေတြ႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ သက္ဆိုင္ရာ နိုင္ငံ တခု အတြင္း၌ ၄င္းနိုင္ငံ၏ အစိုးရ မ်ားက နိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈၾကီး မ်ားနွင့္ စပ္ လွ်ဥ္း၍သာ အဓိကထား စဥ္းစားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ နိုင္ငံတကာ ဆက္ဆန္ေရးနွင့္ မဆိုင္ပါ။ နိုင္ငံ တနိုင္ငံ၏ စစ္တပ္ မ်ားက အျခား နိုင္ငံ တနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံသားမ်ား အေပၚ က်ဴးလြန္ မႈမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဟူသည့္ အေျခခံမွ ေန၍ စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္ မႈမ်ိဳးကို ကမာၻ ့သမိုင္းတြင္ မေတြ႔ နိုင္ပါ။ ယင္းသိုက်ဴးလြန္မႈမ်ား အေပၚ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ဒုတိယ ကမာၻ စစ္ၾကီး အျပီးတြင္ ဖြဲ ့စည္း ခဲ့ေသာ တိုက်ိဳ နွင့္ န်ဴရင္း ဘတ္ စစ္ခံုရံုးမ်ား ကိုသာ ေတြ ့နိုင္ပါသည္။ ကိုေက်ာ္ကိုကို ကလည္း ဦးလွေဆြအား ေအာက္ပါ အတိုင္း ထိထိမိမိ တုန္႔ျပန္သြား ခဲ့သည္။ လူငယ္ေလးပင္ ရွိေသးေသာ္လည္း စဥ္းစားသံုးသပ္နိုင္စြမ္း ေသးသူ မဟုတ္ပါ။

            “ကြ်န္ေတာ္တို့က လူမ်ိဳးကို မမုန္းတည္းဘူး။ ၀ါဒကို မၾကိဳက္တာ ျဖစ္တယ္။ ဖက္ဆစ္ ဂ်ပန္ကို မ်ိဳးခ်စ္ ေတာ္လွန္ေရး တပ္သားေတြက ျမန္မာ့ေျမကေန ေမာင္းထုတ္ လိုက္ျပီးတဲ့ေနာက္၊ ဂ်ပန္က ဖက္ဆစ္ စနစ္ကို စြန္႔လႊတ္ လိုက္ျပီးမွ ဂ်ပန္နဲ႔ ျပန္လည္ ဆက္ဆံတာ ျဖစ္တယ္။ ဗီယက္နမ္က အေမရိကန္ကို တြန္းလွန္ ေအာင္ပြဲ ရျပီးေတာ့မွ အေမရိကန္နဲ႔ ျပန္လည္ ဆက္ဆံတာ ျဖစ္တယ္။ အတိတ္ကို မွန္ကန္တဲ့ ေကာက္ခ်က္ ခ်ဘို႔ လိုလိမ့္မယ္။

 ဤဒီဗြီဘီ ရုပ္သံ ေဆြးေႏြး ပြဲတြင္ ဦးလွေဆြကို တစံုတရာ အသိအမွတ္ျပဳ ရမလို ျဖစ္ေနသည္။ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္နွင့္ အနည္းနဲ႔ အမ်ား ပတ္သက္ ခဲ့သူမ်ား အားလံုးက ျဖစ္ပြား က်ဴးလြန္ ခဲ့သည့္ ျပစ္မႈၾကီးမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္းျပည္ဖံုး ကားခ်ကာ ေမ့ျခင္ေယာင္ေဆာင္ ေနၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ မေမ့ေပ်ာက္ သင့္ဘူး။ ျမိဳ့တိုင္းမွာ ကဗ်ည္း ေက်ာက္စာ တိုင္ေတြေတာ့ ရွိသင့္တယ္။ဟူေသာ စကားလံုးကို ၀န္ခံ ေျပာၾကား သူမွာ ၄င္းတဦးတည္းသာ ရွိေသးေသာေၾကာင့္ပင္။

 မၾကာလွသည့္ တေန႔ေန႔တြင္ေတာ့ ၾကီးမားလွေသာ လူထုနွင့္ နုိင္ငံတကာတို႔ဖိအားေအာက္တြင္ မေမ့ေပ်ာက္ ရံုသာမက ထိုက္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေပၚလာျပီး စစ္မွန္သည့္အမ်ိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသည္ အမွန္တကယ္ အသက္၀င္ လာလိမ့္မည္ဟု စာေရးသူ ယံုၾကည္သည္။ ယေန့အခ်ိန္အထိ မူဘာတခုမွကို မစရေသး၊ မည္သို႔ ေဖၚေဆာင္ သင့္ေၾကာင္း ျငင္းခံု ေဆြးေႏြးမႈမွာပင္ လူထု အၾကား၌ အားမေကာင္းေသး၊ အစိုးရ အာဏာပိုင္ မ်ားနွင့္ နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ မ်ားကမူ အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ျဖစ္ျပီးခဲ့သမွ် မ်ားအား ျပည္ဖံုး ကားခ်ထား၊ ေမ့ထားဆဲ ရွိေနေသးသည္။ 

  အမွန္တရား ေပၚေအာင္ ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္သည့္ အစီအစဥ္ပင္ ဘာတခုမွ် ေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိေသး။ ယင္းအခ်ိန္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြာစ္စစ္က ယေန့ တိုင္းျပည္ အတြက္ အေရးၾကီးဆံုး လိုအပ္ေသာ အရာမွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္သည္ ဟု ျမြက္ဟ လာျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အပိုင္း() ေနာက္ဆံုးပိုင္းကိုဆက္လက္အားေပးပါရန္

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။