Friday, September 20, 2013

လိုင္ဇာတြင္ ဒုကၡသည္မ်ားေဘာက္ခ်ာ စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္ေသာ ေစ်းေရာင္း ပြဲေတာ္ျပဳလုပ္ေပး

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ လိုင္ဇာျမိဳ႕တြင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၄င္းတုိ႔လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်က္ပမာဏႏွင့္အညီ လက္မွတ္ (ေဘာက္ခ်ာ)စနစ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူႏိုင္သည့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တခုကို ယမန္ေန႔ စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ေန႔က ေမတၱာဖြံ႔ျဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေကာ္မတီ (KRDC) တို႔မွႀကီးမွဴး၍ လိုင္ဇာ မေနာကြင္း မဂၽြယ္ခမ္းမတြင္ က်င္းပေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ ေဘာက္ခ်ာစနစ္ျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္တြင္ အဓိက တကုိယ္ေရ သန္႔ရွင္းေရး အသံုးေဆာင္ပစၥည္းႏွင့္ အိမ္ခန္းအသုံးေဆာင္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ျပီး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ သီးသန္႔ ပထမအၾကိမ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း KRDC အတြင္းေရးမွဴး ဆလန္ကဘာ ဦးေအာင္ဂ်ီ က ေျပာသည္။

“အရင္ကေဆာင္းအဝင္မွာဆို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုိအပ္တဲ့ပစၥည္းအစံုကို ဒုကၡသည္ေတြကို ထုတ္ေပးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းဟုတ္မဟုတ္မသိႏိုင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အမွန္တကယ္ လိုအပ္တဲ့ ပစၥည္းေတြရႏိုင္ေအာင္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕မွာေရာင္းေနတဲ့ေစ်းဆိုင္ေတြနဲ႔ညႇိၿပီး၊ ဒီပြဲကို စီစဥ္ရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သုိ႔ေျပာသည္။

ေစ်းဆုိင္မ်ားတြင္ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္း ဆပ္ျပာမ်ိဳးစံု၊ သြားတိုက္ေဆး၊ သြားတိုက္တံ၊ Brush၊ အမ်ိဳးသမီးအသံံုးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားရရွိႏိုင္ျပီး အိမ္ခန္းသံုးအေရာင္းပစၥည္းမ်ားတြင္ ေစာင္၊ ေခါင္းအံုး၊ ျခင္ေထာင္၊ ေခါင္းအံုးစြပ္၊ ဖ်ာ စသျဖင့္ အသုံးပစၥည္းအစုံအလင္ကို အရည္အေသြး တူညီစြာျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပး ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔အသုံးလိုေသာပစၥည္းမ်ားကိုသာ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏကို ၾကည့္၍ ေစ်းေရာင္းပြဲတြင္ ေဘာက္ခ်ာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ဝယ္ယူခဲ့သည္ဟု ဒုကၡသည္အိမ္ရွင္မ တဦးက KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ ေျပာသည္။

“ကၽြန္မတို႔ကို ေဘာက္ခ်ာထဲမွာ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားနဲ႔ ေစ်းႏႈန္းကို ျပထားေပးတယ္။ ၿပီးေတာ့ အိမ္ေထာင္စု လူဦးေရအလိုက္ ေဘာက္ခ်ာထဲမွာ ရရွိႏိုင္တဲ့ ေငြပမာဏ တစ္ခါတည္းေပးထားတယ္။ ေဘာက္ခ်ာထဲက ေငြကို ၾကည့္ၿပီး၊ တကယ္မသံုးမျဖစ္ လိုအပ္တဲ့ပစၥည္းေတြကို ဝယ္တာျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေစ်းေရာင္းပြဲတြင္၀ယ္ယူႏိုင္ေသာေငြပမာဏကို အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရအလိုက္ လူတစ္ဦး အိမ္ေထာင္တစုလ်င္ တကုိယ္ေရသန္႔ရွင္းေရးသံုးပစၥည္းဝယ္ရန္ ၄၀၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ အိမ္ခန္းသံုးပစၥည္း အတြက္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္၊ ၇ ဦးေအာက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္မူ ၇၅၀၀ က်ပ္ ႏွင့္ ၂၀၀၀၀ က်ပ္ျဖစ္ျပီး ၈ ဦးအထက္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ ၁၀၀၀၀ က်ပ္ႏွင့္ ၃၀၀၀၀ က်ပ္ အသီးသီး သတ္မွတ္ေပးထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုသုိ႔ျဖင့္ ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ားအတြက္ ေဆာင္းတြင္းမရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တုိင္ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း မိသားစု၀င္မ်ားေသာ ဒုကၡသည္အိမ္ေထာင္ အခ်ိဳ႕အတြက္မူ လုံေလာက္မႈမရွိေသးေၾကာင္း မိသားစု၀င္ ၆ ေယာက္ရွိသည့္ အမ်ိဳးသမီး ေဒၚအဂ်ီးက ေျပာသည္။

“မိသားစုမ်ားတဲ့ သူေတြအတြက္ေတာ့ သတ္မွတ္ထားတဲ့ေငြေၾကးပမာဏအေပၚလံုေလာက္မႈမရွိဘူး၊ ေစာင္ဆိုရင္ ေစ်းမ်ားတယ္။ တစ္ထည္ကို တစ္ေသာင္းေက်ာ္ေနၿပီ အဲဒါတစ္ခုတည္း ဝယ္ႏုိင္တယ္။ ေနာက္ထပ္လိုအပ္တာလည္းရွိေသးတယ္” ဟု ေျပာသည္။

ယခုက်င္းပေသာ ေစ်းေရာင္းပြဲမွာ အမွတ္(၃)ေစ်း ဒုကၡသည္စခန္းတစ္ခုအတြက္သာျဖစ္ၿပီး စက္တင္ ဘာလအတြင္းမွာ ဆက္လက္၍ လိုင္ဇာအနီးပတ္ဝန္းက်င္ရွိ စခန္း(၄)ခုအတြက္ ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ထုိသုိ႔ဒုကၡသည္မ်ား၀ယ္ယူထားေသာ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်သင့္ေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာမ်ားက ညေနပိုင္း ေစ်းေရာင္းပြဲက်င္းပၿပီးခ်ိန္ အေရာင္းဆိုင္မ်ားအား ေငြေပးေခ်သြားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ေစ်းေရာင္းပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီအဖြဲ႔မ်ားသည္ လြန္ခဲ့ေသာ (၆)ခန္႔က ကတည္းက စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိရာ ၄င္းေငြအလွဴရွင္အတြက္ ေမတၱာဖြံ႔ျဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းက ပံ့ပိုးေပးကူညီေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။