Monday, September 2, 2013

အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို မွန္ကန္စြာ မခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ျခင္း ျပသနာ အပိုင္း (၁)

Written by  ေအာင္ထူး (ေရွ႕ေန) ဥပေဒအေထာက္အကူျပဳကြန္ယက္ တည္ေထာင္သူ
 
ၾသဂုတ္လ ၂၁ ရက္ေန့က ရွမ္းျပည္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရြာက္စစ္သေဘာထား ထုတ္ေဖၚခ်က္ကို ၾကားလိုက္ရေသာ အခါ လိွဳင္းၾကီးေနဆဲ ျဖစ္သည့္ ပင္လယ္ျပင္ကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္ ေလွအား တက္စံု ရြက္စံု ျပင္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္  တက္တေခ်ာင္းအား ရိုက္ခ်ိဳးလိုက္ သလိုမ်ား ျဖစ္သြား မလားဟု စဥ္းစားမိသည္။  ၄င္းကယူအင္န္အက္ဖ္စီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ၾကိဳဆိုေသာ္လည္း အခ်ိန္ေစာလြန္းေသးေၾကာင္းနွင့္ ယေန့တိုင္းျပည္ အတြက္ အေရးၾကီးဆံုး လိုအပ္ေသာ အရာမွာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ေၾကာင္းဖြင့္ဟ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ 


 ျပီးခဲ့သည့္ လက တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (ယူအင္န္အက္ဖ္စီ) မွၾကီးမႈး က်င္းပခဲ့သည့္ တိုင္းရင္းသား မ်ား၏ ညီလာခံၾကီးတြင္ ခ်မွတ္ခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အသစ္တရပ္ ေရးဆြဲသြားေရးနွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ တည္ေဆာက္ေရး တို့အား ၄င္းက ရည္ညႊန္း ေျပာဆို သြားျခင္း ျဖစ္သည္။
 
လာျပန္ေခ်ျပီ --- “အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဟိုေနရာမွာလဲအမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသည္ေနရာမွာလဲအမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဤေ၀ါဟာရအား နိုင္ငံေရး ေခါင္းေဆာင္ အေတာ္ မ်ားမ်ားက ရည္ညႊန္း ေျပာဆို ခဲ့ၾကျပီးလည္း ျဖစ္သည္။ သို့ရာတြင္ ဤသည္မွာ မည္သည့္ အရာ ျဖစ္သည္ကို အေျခခံ လူထု နားလည္ေအာင္ ျပည့္ျပည့္ စံုစံု ရွင္းလင္း ဖြင့္ဆို ထားသည္ကို  မၾကားသိရေသးပါ။ 

အမ်ိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္
 ျပီးခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုး ေငြရတု ေန့တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ ဆက္စပ္၍ ေအာက္ပါ အတိုင္း ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ 


  “
၁၉၈၈ ခုနွစ္တံုးက အမ်ိဳးသား ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုတာ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ အၾကားမွာ အဆင္ေျပေရးလို႔ စဥ္းစားခဲ့ၾကတယ္။ အခုလဲ အဲသည္ အတိုင္း စဥ္းစားၾကရမယ္။ အဲဒီလို ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ စဥ္းစားနိုင္မွ ေရွ႕ကို ေျပေျပ လည္လည္နဲ႔ သြားနိုင္မွာ ျဖစ္တယ္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဆိုလိုခ်က္အရ ျပည္သူနဲ႔ တပ္မေတာ္ အၾကားမွာ အဆင္ေျပေရးသည္သာ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး ဟူ၍ နားလည္ ရမည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ က်ဥ္းေျမာင္း လြန္းရံု မက ေ၀၀ါးေနသည္။ တိက်မႈ မရွိ။ မည္သည့္ အရာမ်ားအား အဆင္ျပေအာင္ လုပ္မည္မသိ။ အဆင္ေျပေအာင္ မည္သို႔ မည္ပံုေဖၚေဆာင္ သြားမည္ဟူသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ဦးတည္ခ်က္နွင့္ နည္းလမ္းကို မေတြ႔ရ။ မည္သည့္ အခ်ိန္၌ တရား၀င္ နိဂံုးခ်ဳပ္ မည္ကိုလည္း မကန္ ့သတ္။ သို ့ျဖစ္ရာ မည္သို့ေသာ အေျခအေန ေအာက္တြင္ ျဖစ္ေစ တပ္မေတာ္နွင့္ ေျပလည္ေရးဟူသည္ကို မျဖစ္မေန သားစဥ္ေျမးဆက္ လိုက္နာ က်င့္သံုး ရမည္ ကဲ့သိုျဖစ္ေနသည္။အမ်ိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးသို့မဟုတ္ရင္ၾကားေစ့ေရးဟူေသာ လွပသည့္ ေ၀ါဟာရ ေအာက္တြင္ အေတြးအေခၚ မွားကို ျဖန့္္ျဖဴး ေနမွာ စိုးရိမ္ မိသည္။ 

လူထုကို ဦးေဆာင္ခြင့္ ရေနေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တိုင္က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ လူ့အခြင့္အေရး ရႈေဒါင့္မွ အဓိက ထားကာ ခိုင္မာ တိက်သည့္ အေျခခံ မူ တခုခုကို အေသအခ်ာ မဆုပ္ကိုင္ေသးျခင္းမွာ တကယ့္ ျပသနာ ျဖစ္ေနသည္။ 

သို့ျဖစ္၍ လက္ေတြ့အရ အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးကို ေဖၚေဆာင္ရာတြင္ တပ္မေတာ္နွင့္ ေျပလည္ေရး၊ တပ္မေတာ္၏ ျငိဳျငင္မႈကို မခံရေရးမွာ လုပ္ငန္းစဥ္၏ ဦးတည္ခ်က္ကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားသည္။ အက်ိဳးဆက္ အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္ ဘာလုပ္လုပ္ နုတ္ပိတ္ေနေရး ဘ၀သို႔ က်ဆင္း သြားရေတာ့သည္။ ၾကီးေကာင္ၾကီးမား အရြယ္ၾကီးေရာက္မွ စစ္ဗိုလ္ေဟာင္း သစ္မ်ားၾကီးစိုး လႊမ္းမိုး ထားသည့္ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း ၄င္းတို့ နွစ္သက္မႈ ရေစရန္ ကၾကခုန္ၾက လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ိုဳးကသာ အဓိက လိုျဖစ္ေနသည္။
စစ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ျငိဳျငင္ မည္ကို စိုးရိမ္ ေသာေၾကာင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပံု၏ မည္သည့္ အေျခခံ ေၾကာရိုး မ်ားအား ျပင္ကို ျပင္ရမည္၊ အနည္းဆံုး အားျဖင့္ စစ္အစိုးရ ေခါင္းေဆာင္ ေဟာင္းမ်ား ကိုယ့္ကိုယ္ကို အၾကြင္းမဲ့ လြတ္ျငိမ္း ခ်မ္းသာခြင့္ (Blanket Amnesty) ေပးထားသည့္ ပုဒ္မ ၄၄၅ အား ဖ်က္ကို ဖ်က္ပစ္ ရမည္ ဟူေသာ စကားလံုး ကိုပင္ မသံုးရဲေတာ့။ တပ္မေတာ္ေနအခမ္းအနား သြားတက္ျပီးငါတိုတပ္မေတာ္ဟာ ဘယ္တံုးကမွ လူမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ စစ္ရာဇ၀တ္ မႈေတြ က်ဴးလြန္ခဲ့တာ မဟုတ္ဘူးဟူ၍ ေၾကြးေၾကာ္ ေျပာဆို ေနသည့္ မိန့္ခြန္းကို ဘုရားေဟာ အမွန္တရား သဖြယ္ မွတ္ယူကာ ကုတ္ကုတ္ ကေလး နားေထာင္ ခံယူျခင္းျဖင့္သာ ဇာတ္လမ္း ဆံုးသြားသည္။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသည္ အနွစ္သာရ အရ ေ၀လာ ေ၀းပါသည္။ 

အမ်ိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟူသည္မွာအဘယ္နည္း။
အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ ေ၀ါဟာရနွင့္ အေတြးအေခၚအား ဒီမိုကေရစီ စနစ္ တည္ေဆာက္ က်င့္သံုးသည့္ အဆင့္ ေရာက္သြားျပီး ၾကသည့္ နိုင္ငံမ်ားတြင္ မသံုးၾကေတာ့ပါ။ သံုးစရာ မလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အတြင္း ျပသနာ ျဖစ္လာလွ်င္ ေျဖရွင္းနိုင္သည့္ တိုင္းျပည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ရွိေနျပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ပင္။ ယင္းကို အာဏာရွင္ စနစ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွ ဒီမိုကေရစီသို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ၾကိဳးပမ္း ေနေသာ နိုင္ငံမ်ားတြင္ က်င့္သံုး ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ကမာၻတြင္ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္မွ စ၍ ယေန႔ အခ်ိန္အထိ အာဏာရွင္ စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွ ဒီမိုကေ၇စီသို႔ ေျပာင္းလဲ သြားၾကေသာ နိုင္ငံေပါင္း ေလးဆယ္ နီးပါး ရွိခဲ့ျပီ။ ယင္းနုိင္ငံမ်ား အနက္ အေျမာက္ အမ်ားတြင္ အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္တြင္ ျဖစ္ပြား က်ဴးလြန္ခဲ့သည့္ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ ၾကီးမ်ားအား မည္သို့ အေရးယူ ကိုင္တြယ္ သင့္သည္ ဟူ၍ စဥ္းစား ၾကရာ၌ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအား အယူအဆ တရပ္ အေနျဖင့္ အဓိက ကိုင္စြဲလာ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။  

အာဏာရွင္မ်ား အုပ္စိုးလ်က္ ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံ အျဖစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္း ေျပာင္းလဲ လာလ်က္ ရွိေနေၾကာင္း မ်က္ေမွာက္ကမာၻ့ သမိုင္းက သက္ေသျပေနသည္။ ယင္းသို႔ ေျပာင္းလဲ ရာတြင္လည္း နည္းမ်ိဳး စံုေသာ လူထု တိုက္ပြဲမ်ား၊ ဖိအားမ်ား၊ အျခား ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ျပသနာကို မေျဖရွင္း ႏိုင္မႈ မ်ားက အာဏာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ အေျပာင္းအလဲ မလုပ္လွ်င္ မရႏိုင္ေတာ့သည့္ အေနအထားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည္။

လက္တင္ အေမရိက နုိင္ငံ နွစ္ဆယ္ေက်ာ္တြင္ အာဏာ သိမ္း၍ တက္လာ ခဲ့ၾကေသာ စစ္အစိုးရ မ်ားက အစပိုင္းတြင္ လူထုနုိင္ငံေရး သမားမ်ားကို အပုပ္ခ် ခဲ့ၾကသည္။ နိုင္ငံေရး သမားမ်ားသည္ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ မရွိၾက၊ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေ၀ဘန္ ေထာက္ျပ ျငင္းခံုေနၾကျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ ေနၾကသည္၊ ၄င္းတို႔ တပ္မေတာ္သည္ တေသြး တသံ တမိန့္ျဖင့္ စည္းလံုး ေတာင့္တင္းစြာ လည္ပတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္း ျဖစ္သည္၊ တိုင္းျပည္အာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္၊ တိုင္းျပည္ဖြံ့ျဖိဳးေရးကို အေကာင္အထည္ ေဖၚမည္ ဆိုလွ်င္ ဆယ္စုနွစ္ တခုအတြင္းမွာပင္ တိုးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ျဖစ္သည္၊ စသည္တို႔ကို အေၾကာင္းျပကာ အာဏာ ရယူ ခဲ့ၾကသည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ ၄င္းတို႔ ထင္သလို ျဖစ္မလာဘဲ တဘက္တြင္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ ၾကီးမ်ားအား က်ဴးလြန္ၾက၊ အျခား တဘက္တြင္ တုိင္းျပည္ကို ဆင္းရဲ တြင္းနက္သည့္ ဘ၀သို႔ တြန္းခ် ခဲ့ၾကသည္။

 အာဏာရွင္မ်ား အုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္၌ တိုင္းျပည္မွာ ဖြတ္ဖြတ္ ေၾကကာ လူေတြ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အတိ ဒုကၡေရာက္ ေနခဲ့ၾကသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သျဖင့္ ၎ကို အျမန္ဆံုး အဆံုးသတ္၍ အသစ္ျပန္စ ခ်င္ၾကသည္။ ဤတြင္ ၄င္းတို႔ က်ဴးလြန္ ခဲ့ၾကသည့္ လူ့အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္မႈ ၾကီးမ်ားနွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍ သင့္တင့္ ေလွ်ာက္ပတ္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားနွင့္ အေျဖရွာ ထြက္ေပါက္ ေပးကာ အာဏာရွင္ မ်ားအား နိုင္ငံေရး အာဏာမွ ထြက္ခြာ သြားေစ လိုသည့္ အဖြဲအစည္းမ်ား၊ အင္အားစု မ်ားကအမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဟူသည့္ နိုင္ငံေရး ေ၀ါဟာရနွင့္ အယူအဆကို ကိုင္စြဲ ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ 

အမ်ိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္တရား၀င္လုပ္ေဆာင္မႈမွာအဘယ္နည္း။
တပ္မေတာ္နွင့္ ေျပလည္ေရးကို မစဥ္းစားရဟု ကန္႔ကြက္ေနျခင္း မဟုတ္။ 

() စဥ္းစားပံု၊ စဥ္းစားနည္း၊ ခ်ဥ္းကပ္ပံု ခ်ဥ္းကပ္နည္း မျပည့္စံုျခင္းကို ဆိုလိုသည္။ အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ ေအာက္တြင္ နိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အားလံုး၊ တိုင္းျပည္ အေဆာက္ အအံုမ်ား အားလံုး အႀကံဳး၀င္ေအာင္ စဥ္းစားရန္ လိုပါမည္။

() အထူးျပဳ အာရံု ထားရမည့္ နယ္ပယ္ ေရေရရာရာ မရွိျခင္းကို ရည္ညႊန္းသည္။ တပ္မေတာ္က နိုင္ငံေတာ္ အာဏာကို ရယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည့္ ကာလ အတြင္း ျဖစ္ပြား ခဲ့ျပီး သမွ် လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖါက္ မႈၾကီးမ်ား အေပၚမည္သိုကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္း သင့္ေၾကာင္း အဓိက အားျဖင့္ နည္းလမ္း ရွာျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္ရပါမည္။ ထို႔အျပင္ သမိုင္း သခၤန္းစာမ်ား ရယူနိုင္ရန္ အေျဖရွာျခင္း မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ရပါမည္။

() ကာလ အကန္႔ အသတ္ တိက်မႈ မရွိျခင္းကို ေထာက္ျပသည္။ အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအေျခခံမွ စဥ္းစားသည့္ ကာလအား ၁၉၆၂ ခုနွစ္မတ္လ () ရက္ စစ္တပ္ အာဏာသိမ္း ခဲ့သည္ေန့မွေန၍ မ်က္ေမွာက္ ကာလ (တရား၀င္ သတ္မွတ္သည့္ ေ့တေန့ေန) အထိ ျဖစ္ရပါမည္။ ယခု အခ်ိန္အထိမူ တရား၀င္ သတ္မွတ္ စတင္ျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ေတြ႔ရသည္။ ေတာင္ အာဖရိကတြင္ ၁၉၆၀ ခုနွစ္ မတ္လ () ရက္ေန႔မွ ၁၉၉၃ ခုနွစ္ ဒီဇဘၤာလ () ရက္ေန႔ အထိ သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ 

အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေနသည္ဟု ပုဂၢိဳလ္ တဦးသို႔ မဟုတ္ လူတစုသိုမဟုတ္ အဖြဲ႔အစည္း တခုက ဆိုပါလွ်င္ ယင္းကိုု တန္ဘိုး ထားရပါမည္။ သို႔ရာတြင္ လူ့အခြင့္အေရး အေျခခံ၌ တတိုင္းျပည္လံုး လႊမ္းျခံဳေစျပီး တိက်ေသာ ကာလ အကန္႔အသတ္ကို သတ္မွတ္၊ ရွင္းလင္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ အတူ လက္ရွိ အာဏာ ယူထားေသာ အစိုးရက ေၾကျငာ လုပ္ေဆာင္မႈ မျပဳသမွ် တရား၀င္ စတင္ လုပ္ေဆာင္ေနျပီဟု မဆိုနိုင္ပါ။
 
အမ်ိးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးသည္ မစေသးပါ။ 

အပိုင္း ()ကိုဆက္လက္အားေပးပါရန္

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။