Tuesday, September 17, 2013

ကက္သလစ္ဘာသာ ဆုေတာင္းေတာင္တက္ပြဲေန႔ စည္းကားစြာက်င္းပ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕ ခရစ္ယာန္ ကက္သလစ္ၿမိဳ႕နယ္ခြဲြတြင္ စက္တင္ဘာလ(၁၄)ရက္က က်င္းပေသာ ေဝႀကိဳင္ရွိ လက္ဝါးကပ္တိုင္ ဆုေတာင္းေတာင္ တက္ပြဲေတာ္ကို (၄)ႏွစ္အတြင္း ယခုႏွစ္တြင္ ရာသီဥတုသာယာဆုံး စည္းကားစြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ပြဲေတာ္ပါ၀င္တက္ေရာက္သူမ်ားက ၀မ္းေျမာက္၀မ္းသာျဖစ္ေနၾကသည္။

အဆိုပါ ကက္သလစ္ဘာသာ၀င္မ်ား၏ လက္ဝါးကပ္တိုင္ ဆုေတာင္း ေတာင္တက္ပြဲ ေတာ္က်င္းပခ်ိန္သည္ မိုးတြင္းကာလျဖစ္၍ ယခင္ႏွစ္မ်ားတြင္ ႏွစ္စဥ္ မိုးရြာသြန္းမႈၾကားမွ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ရာ ယခုႏွစ္တြင္ မိုးမရြာေသာေၾကာင့္ ေကာင္းခ်ီးမဂၤလာျပည့္၀ေသာ ပြဲေတာ္ျဖစ္သည္ဟု အသင္း၀င္မ်ားကေျပာသည္။


“လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာင္တက္ပြဲေတာ္ဆို ႏွစ္တိုင္းပဲမိုးရြာေနက် ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္က မိုးမရြာေတာ့ ပိုၿပီးေကာင္းခ်ီး မဂၤလာျပည့္စံုသြားတယ္လို႔ ယံုၾကည္တယ္။ ကြ်န္ေတာ္မီွသေလာက္ဆိုရင္ ေလးႏွစ္ ငါးႏွစ္ အတြင္းမွာ ဒီေန႔ရာသီဥတုအေကာင္းဆံုးပဲ။ ဒီကေန႔ဆို အားလံုးကလည္း ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္နဲ႔ ပြဲေတာ္ႀကီးကို ဆင္ႏႊဲႏိုင္ၾကတယ္” ဟု ေတာင္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ ဦးမရမ္လ ကေျပာသည္။

လက္ဝါးကပ္တိုင္ ဆုေတာင္းေတာင္တက္ပြဲေတာ္သည္ ခရစ္ယာန္ ကက္သလစ္အသင္းသားမ်ား၏ ထူးျခားေသာယံုၾကည္မႈ ပြဲေတာ္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ပြဲေတာ္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူမ်ားမွာ မိမိေတာင္းလိုေသာဆုမ်ားကို ယံုၾကည္မႈျဖင့္ တက္ေရာက္ဆုေတာင္းၾကျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္အသက္ (၃၀)ေက်ာ္ကစၿပီး ေဆးလိပ္ေသာက္လာတာ အခု အသက္ (၅၀) ေက်ာ္ထိ ဘာမွမျဖစ္ပဲ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ႀကီးေနႏိုင္လို႔ ဘုရားကို ေက်းဇူးေတာ္ခ်ီးမြမ္းတာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔ ေဆးလိပ္ဖ်က္ဖို႔ အဓိ႒ာန္ခ်ၿပီး ဆုေတာင္းေတာင္တက္တာျဖစ္တယ္” ဟု ဗန္းေမာ္ၿမိဳ႕မွ လာေရာက္သူ ဦးဂ်န္မာဂေဂါင္က ေျပာသည္။

လက္ဝါးကပ္တုိင္ေတာင္တက္ပြဲျပဳလုပ္ျခင္း၏ အနက္အဓိပၸါယ္ကိုလည္း ေဒၚနန္ဆိုင္းက ယခုကဲ့သုိ႔ရွင္းျပခဲ့သည္။

“သခင္ေယရႈ လက္ဝါးကပ္တုိင္မွာအေသခံခဲ့တဲ့ေန႔ကို အစြဲဲျပဳၿပီး ႏွစ္စဥ္ စက္တင္ဘာလ (၁၄) ရက္ေန႔မွာ က်င္းပတယ္။ ေတာင္ အတက္မွာ သခင္ေယရႈအနားယူတဲ့ေနရာ (၁၄)ခု ထားတယ္။ ကြ်န္မတို႔ကလည္း သခင္ေယရႈ ရဲ႕ကယ္တင္ျခင္း လက္ဝါးကပ္တုိင္ကို ကိုယ္တိုင္ထမ္းၿပီးတက္တဲ့သေဘာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ေနရာမွာ ဆုေတာင္းေတာင္ကို တည္ထားတာပါ” ဟုေျပာသည္။

ထို႔ေနာက္ ပြဲေတာ္အခမ္းအနားတြင္ ဘုရားသခင္ထံသုိ႔ မီဆာ (missal)ဆုေတာင္း ေလွ်ာက္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရာ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏိုင္ငံအမႈထမ္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးသူမ်ား ဝိညာဥ္သတိရဆုေတာင္းျခင္း၊ အထူးဆုေတာင္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီး၊ ဆုေတာင္းခ်က္ (၁၀) ခ်က္ျဖင့္ အသီးသီးေတာင္းေလွ်ာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

လက္ဝါးကပ္တိုင္ ဆုေတာင္းေတာင္တက္ပြဲေတာ္ကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ေဒသအလိုက္ ခရစ္ယာန္ ကက္သလစ္ အသင္းသားမ်ားက အသီးသီးက်င္းပၾကၿပီး၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တြင္လည္း စည္းကားစြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ ပြဲေတာ္မ်ားကို ေနရာေဒသမေရြး က်င္းပႏိုင္ျခင္း မရွိဘဲ၊ ဆုေတာင္း ေတာင္ကုန္းသတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားရွိမွသာလွ်င္ စီစဥ္က်င္းပႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

ပြဲေတာ္တြင္ လူငယ္မ်ားက အလွဴေတာ္ေငြအတြက္ တံဆိပ္ႏွိပ္အကၤ်ီမ်ား၊ လက္ဝါးကပ္တိုင္ ဆင္းတုေတာ္မ်ား၊ မယ္ေတာ္မာရိ ဆင္းတုေတာ္မ်ားႏွင့္ နံရံကပ္ ရုပ္ပံုမ်ားအားျဖန္ေဝေရာင္းခ်ခဲ့ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။

လိုင္ဇာၿမိဳ႕ခရစ္ယန္ကက္သလစ္ ၿမိဳ႕နယ္ခြဲြတြင္က်င္းပေသာ ပြဲေတာ္သို႔ KIO ေကာင္စီ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးႏွင့္တကြ KIO ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လိုင္ဇာပတ္ဝန္းက်င္ရွိ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား၊ အေဝးမွလာေရာက္ အဓိ႒ာန္ျပဳသူမ်ားႏွင့္ ကက္သလစ္ အသင္းသားမ်ား၊ ဘာသာေရး ေပါင္းစံုမွ လူမ်ားႏွင့္ဒုကၡသည္မ်ားကအဓိ႒ာန္ျပဳၿပီး၊ ပြဲေတာ္ပါဝင္ဆင္ႏႊဲခဲ့ေၾကာင္းကိုလည္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္က်င္းပေသာ လက္ဝါးကပ္တုိင္ ဆုေတာင္းေတာင္တက္ပြဲေတာ္သို႔ လူဦးေရ ၄၀၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ စည္ကားစြာက်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ပြဲေတာ္စီစဥ္သူမ်ားထံမွသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။