Friday, August 2, 2013

UNFC က ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႕စည္းေရး ပါ၀င္သည့္ အေျခခံ ဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲမည္

(Irrawaddy)

ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) အစည္းအေ၀းမွ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒအသစ္ ေရး ဆြဲၿပီး ၈ ျပည္နယ္ တည္ေထာင္၍ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရး တို႔ကုိ မူအားျဖင့္ သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသည္ ဒီမုိကေရစီ အႏွစ္သာရ ကင္းမဲ့ေနကာ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္ ကုိက္ညီမႈမရွိ၍ ဖက္ဒရယ္ကုိ အေျခခံေသာ ဖြဲ႔စည္းပုံ ဥပေဒသစ္ တခုကုိ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ တတ္သိပညာ ရွင္မ်ားပါ၀င္ ေရးဆြဲသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုဥပေဒ၌ ဖက္ဒရယ္ကုိ အေျခခံသည့္ တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရးလည္း ပါ၀င္မည္ ဟု ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ယေန႔ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ UNFC ေျပာခြင့္ရ ဦးခြန္ဥကၠာ က ေျပာသည္။

 
၎က “ဖြဲ႔စည္းပုံ အသစ္ကို မၾကာခင္ စတင္ေရးဆြဲေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ အတြင္း အၿပီးေရးဆြဲသြားမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ဆိုသည္။

ထို႔အတူ လက္ရွိျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံအား အမ်ဳိးသား တန္းတူေရးႏွင့္ ကုိယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ရွိေသာ အမ်ဳိးသားျပည္နယ္ မ်ားျဖင့္ စုေပါင္းဖြဲ႔စည္းသြားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း UNFC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

“၈ ျပည္နယ္ ဆိုတာက လူမ်ဳိးကုိ အေျခခံတဲ့ ျပည္နယ္ ၈ ခု ပုံစံတည္ေဆာက္ဖို႔ ေျပာတာပါ၊ လက္ရွိ ျပည္နယ္ ၇ ခု အျပင္ ဗမာ တိုင္းရင္းသား အမ်ားစုေနထိုင္တဲ့ တိုင္းေတြကုိ စုေပါင္းၿပီး ဗမာျပည္နယ္ တခု ဖြဲ႔စည္းဖို႔အတြက္ ေဆြးေႏြးၾကတာပါ”ဟု အစည္းအေ၀း တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သူ ရခိုင္ ဒီမုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ က ဧရာ၀တီ ကုိ ေျပာသည္။

UNFC ညီလာခံကုိ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕၌ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္မွ ၾသဂုတ္လ ၁ ရက္ေန႔အထိ က်င္းပခဲ့ရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ အေျခစိုက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ျပည္တြင္းမွ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တတ္သိပညာရွင္ မ်ား၊ တိုင္းရင္းသား အေရး တက္ႂကြစြာ လွႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္သူမ်ား စသည္ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္း အသီးသီးမွ လူ ၁၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္ေထာင္၍ ျပည္ပရန္မွ ကာကြယ္ရန္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု အသြင္ေဆာင္သည့္ တပ္မ ေတာ္ ဖြဲ႔စည္းသြားရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာကုိ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းသြားရန္တို႔ကိုလည္း သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾက သည္။

ဖက္ဒရယ္ စနစ္ကုိ အေျခခံသည့္ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဆိုသည္မွာ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းတိုက္ခိုက္ေနမည့္ တပ္ မေတာ္ မဟုတ္ဘဲ ျပည္ပရန္ ကာကြယ္ရန္အတြက္သာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္၏ ကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ေအာက္ တြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ တပ္မ်ားက တပ္ရင္း၊ တပ္ခြဲမ်ား ပုံစံျဖင့္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ ဖြဲ႔စည္းေရးသည္ လတ္တေလာတြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ေနာင္တြင္ ျဖစ္ေပၚလာရန္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ UNFC က သေဘာတူဆုံးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဖြဲ႔စည္းပုံ အသစ္ ေပၚေပါက္ေရးသည္ လည္း တိုင္းရင္းသားအစုံပါ၀င္သည့္ ညီလာခံတရပ္ေခၚယူ က်င္းပႏိုင္ပါက ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ မ်ား က ေျပာသည္။

UNFC ကုိ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO)၊ ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ုံး (KNU)၊ ကရင္နီ ျပည္သူ႔ တုိးတက္ေရး ပါတီ (KNPP)၊ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP)၊ ရွမ္းျပည္ တုိးတက္ေရးပါတီ (SSPP)၊ ပအုိ႔ဝ္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ (PNLO)၊ ပေလာင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဦး (PSLF)၊ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားေကာင္စီ (ANC) စသည့္အဖြဲ႔ ၁၁ ခု ျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္း ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုအစည္းအေ၀းသို႔ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ ၀ ျပည္ ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္(UWSA) ၊ ကိုးကန္႔ စသည့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔တို႔လည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ယခုက်င္းပသည့္ UNFC ညီလာခံ၌ လက္ရွိ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္ ေဆြး ေႏြး မႈ မရွိခဲ့ဟု သိရသည္။ ၾသဂုတ္လကုန္ပိုင္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းႏွင့္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရ ေျပာဆိုေနသည့္ တႏိုင္ငံလုံး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲ က်င္းပမည္ဆိုသည္ကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက တရား၀င္ ဖိတ္ၾကားလာပါက စဥ္းစား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း UNFC ေျပာသည္။

လင္းသန္႔ ပူးေပါင္း ေရးသားသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။