Monday, August 26, 2013

ဖြဲ႔စည္းပံုအသစ္ေရးရန္ UNFC ႏွင့္ UNA ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႕မည္

(Mizzima)

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ အသစ္ေရးဆြဲႏိုင္ရန္ UNFC (ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ)
ႏွင့္ UNA (ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႕)တို႔ ဦးေဆာင္၍ ယခုလ အတြင္း ေကာ္မတီတစ္ခု ဖြဲ႕ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ဟု UNFC မွ အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။


“ေကာ္မတီက တခ်ိဳ႕အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ အတည္ျပဳမႈကို ရဖုိ႔လိုေသးတယ္။ UNFC က ဘယ္သူေတြပါမယ္။ UNA က ဘယ္သူ
ေတြပါမယ္။ ႀကီးၾကပ္တဲ့သူေတြက ဘယ္သူေတြ၊ မူၾကမ္းေရးဆြဲမွာက ဘယ္သူေတြဆုိတာကို UNFC အေနနဲ႔ ဒီၾသဂုတ္လ ထဲမွာပဲ လုပ္ထားပါတယ္” ဟု ဦးႏိုင္ဟံသာက ဖြဲ႕စည္းပံုအသစ္ ေရးဆြဲရန္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာသည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လက္မခံသည့္အတြက္ အေျခခံဥပေဒအသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲေရးအတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္း ရာတြင္ UNFC ႏွင့္ UNA ဦးစီးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးယူထားေသာ အျခားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ တုိင္းရင္းသားလူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕စေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါ၀င္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။ ေကာ္မတီဖြဲ႕မႈကို ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ၿပီး အေျခခံဥပေဒကို အခန္းလိုက္ ေရးဆြဲမည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ႏုိင္တာက ျပည္သူလူထု လက္ထဲကို ထည့္ေပးဖို႔၊ ဒီလိုပံုစံ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ရွင္းလင္းေပးဖို႔ပဲ။ အခန္း (၁)ၿပီးၿပီ၊ အခန္း (၂) (၃)ၿပီးၿပီ အကုန္ေၾကျငာမယ္။ ၿပီးတဲ့ဟာကိုလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖန္႔မယ္။ အားလံုး
ေလ့လာႏုိင္ေအာင္။ အခန္း (၄) (၅) (၆) အပတ္တိုင္း အပတ္တိုင္းမွာ ထုတ္သြားၿပီး ပထမမူၾကမ္းၿပီးတဲ့အထိေပါ့” ဟု UNFC တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ၂ပအို၀္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးအဖြဲ႕ PNLO ဥကၠ႒ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠက ဆိုသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒသစ္မူၾကမ္းကို မီဒီယာမွတစ္ဆင့္ သံုးလအတြင္း အပတ္စဥ္ ထုတ္ျပန္သြားမည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းစဥ္ အေသးစိတ္ကိုမူ လက္ရွိတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိရန္ ၎က ျငင္းဆုိခဲ့သည္။

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂)တြင္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံပါက ျပင္ဆင္မည့္ မူၾကမ္းကိုတင္ႏိုင္ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ေထာက္ခံမွသာ ျပင္ဆင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ပါရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခန္း ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅၊ ၆၊ ၁၁၊ ၁၂ မွ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုမူ ျပင္ဆင္လိုပါက ကိုယ္စားလွယ္ ၇၅ရာခိုင္ႏႈန္း ေထာက္ခံသည့္အျပင္ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲကိုပါ က်င္းပရမည္ဟုလည္း ပါရွိသည္။

ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္ UNFC အေနျဖင့္ ယခင္ကပင္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈ ရွိခဲ့သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ဆုိသည္။ ဇူလိုင္လ ၂၉ရက္မွ ၃၁ရက္အထိ ထုိင္းႏုိင္ငံ ခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပေသာ တုိင္းရင္းသား ညီလာခံတြင္ အေျခခံဥပေဒသစ္ ေရးဆြဲရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညီလာခံ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအားအသစ္ ျပန္လည္ေရးဆြဲရန္မူ အခ်ိန္ေစာေနေသးသည္ ဟု RCSS (ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေကာင္စီ) ဥကၠ႒ ဒု-ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရြက္ဆစ္က ေျပာေၾကာင္း ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစိုက္ သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္မီဒီယာက ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိသို႔ ေထာက္ျပေ၀ဖန္မႈကို ဗိုလ္မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက “သူနားလည္မႈကလည္း လြဲတယ္လို႔ ေျပာလို႔မရဘူး။ သူေျပာတာလည္း မွန္တယ္။ သူေျပာတဲ့ အသစ္ေရးတယ္ဆုိတာက တစ္ျပည္လံုးအတုိင္းအတာေဆာင္တဲ့ အမ်ိဳးသားညီလာခံ ေပၚလာၿပီးတဲ့အခါမွာ တရား၀င္ကိုယ္စားျပဳမႈပါတဲ့ အဖြဲ႕နဲ႔ေရးတာကေတာ့ ဒါေနာက္ လဆံုးကိစၥျဖစ္မယ္” ဟု ေျပာသည္။

RCSS ႏွင့္ UNFC တို႔သည္ WGEC (တုိင္းရင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး လုပ္ငန္းအဖြဲ႕)၏ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ မူေဘာင္မူၾကမ္းကို ေရးဆြဲ ခဲ့သည္။ ထုိမူၾကမ္းကို အစိုးရႏွင့္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ေကာ္မတီ တစ္ခုထပ္မံဖြဲ႕ၿပီး ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ သည့္ေနာက္ပိုင္း ၂၀၁၃ ဇြန္လတြင္ UNFC က WGEC မွ ႏႈတ္ထြက္ခဲ့သည္။

WGEC သည္ ထုိမူေဘာင္မူၾကမ္းအား အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီႏွင့္ ေဆြးေႏြးရန္
ျပည္တြင္းသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယခုလ ၃၁ရက္တြင္လည္း ထုိေကာ္မတီဥကၠ႒ ဒု-သမၼတ ေဒါက္တာ စိုင္းေမာက္ခမ္း
ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရန္ရွိေၾကာင္း RCSS က ေျပာခဲ့ေသးသည္။

ထို႔အတူ UNFC ႏွင့္ အစိုးရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဒု-ဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္း ေခါင္းေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕တို႔ ၾသဂုတ္လအတြင္း ထုိင္းႏုိင္ငံခ်င္းမုိင္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံုရန္ရွိေသာ္လည္း အစိုးရဘက္မွ စက္တင္ဘာလ ဆန္းပိုင္းမွသာ ေတြ႕ဆံုေတာ့မည္ဟု ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာက အေၾကာင္းျပန္ၾကားထားေၾကာင္း UNFC အတြင္းေရးမွဴး ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။