Thursday, August 22, 2013

ေဒါက္တာတူးဂ်ာ ဦးေဆာင္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ (KSDP) စတင္တည္ေထာင္

(KNG)

လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲ အတြက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ကိုယ္စားျပဳပါတီ တခုအျဖစ္ ရပ္တည္ကာ ပါ၀င္ႏုိင္ ရန္ ေဒါက္တာ တူးဂ်ာဦးေဆာင္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီ Kachin State Democracy Party (KSDP) ကို တည္ေထာင္ လိုက္ျပီး ယခုအပတ္ အတြင္း ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ သုိ႔ မွတ္ပံု တင္ႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာသည္။

“အခုေတာ့ ပါတီတခုျဖစ္ေျမာက္ဖုိ႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြက အမ်ားစုျပီးစီးသြားပါျပီ။ ဆက္သြယ္မႈေတြကလည္း ပုံမွန္ရွိေနေတာ့ မၾကာခင္ျဖစ္လာေတာ့မွာပါ။ လူ ၁၇ ေယာက္ေလာက္ စာရင္းထည့္သြင္းသြားမယ္။ ပါ၀င္မဲ့သူေတြကို ဆုံးျဖတ္ျပီးရင္ စာရင္းကိုေကာင္းေကာင္းခ်ဳပ္ျပီးမွပဲ ေဖာင္ျဖည့္ျပီး တင္သြားၾကမယ္ေပါ့။ ဆိုေတာ့ မွတ္ပုံတင္က်တာနဲ႔ေတာ့ ရုံးေတြဖြင့္ျပီး လုပ္ငန္းစဖုိ႔ ေဆြးေႏြးထားၾကပါတယ္။”


ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO မွ ထိပ္ပုိင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္ေသာ ေဒါက္တာတူးဂ်ာ အပါအ၀င္ ၆ ဦးတုိ႔သည္ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ အဖြဲ႕မွႏႈတ္ထြက္ကာ ကခ်င္ျပည္နယ္တိုးတက္ေရးပါတီ (KSPP) ကို တည္ေထာင္ကာ ပါတီမဲဆြယ္စည္းရုံးမႈမ်ားေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့ေသာ္လည္း KIO အဖြဲ႔မွအသြင္ကူးေျပာင္းေရး လက္မခံျခင္းေၾကာင့္ဟုဆိုကာ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ပယ္ခ်ျခင္းကိုခံခဲ့ရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ယခုအသစ္တဖန္ျပန္လည္တည္ေထာင္လိုက္ေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမိုကေရစီပါတီကိုမူ မည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္းမရွိပဲ သီးသန္႔လူထုပါ၀င္၍တည္ေထာင္လိုက္ျခင္းျဖစ္ျပီး ယခုတၾကိမ္တြင္မူ ပါတီရမည္ဟုယုံၾကည္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠဌေဒါက္တာတူးဂ်ာက ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ထင္တာကေတာ့ ဒီတၾကိမ္ကေတာ့ လက္ခံမယ္လုိ႔ယုံၾကည္ပါတယ္။ ၂၀၁၀ မွာလည္း မေပး အခုလည္းမေပး ေတာ့ မလုပ္ေလာက္ဘူးလုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း အခုက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနဲ႔ ကြ်န္တာ္တုိ႔လုပ္ေနတာပါ။ ဟုိဘက္ဒီဖက္ဆက္ႏြယ္မႈမရွိဘူး။ ေနာက္ျပီး ရွင္းရွင္းေလးသေဘာနဲ႔ တရားဥပေဒက်ဴးလြန္တာမ်ိဳးမရွိပဲ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔မေပးစရာအေၾကာင္း မရွိဘူးလုိ႔ထင္တယ္။ တျခားလူမ်ိဳးေတြကိုလည္း ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္ေပးတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ကိုလည္းေပးမယ္လုိ႔ုယုံၾကည္တယ္။ ဒီတခါေတာ့ မေပးပဲေတာ့မေနၾကဘူးလုိ႔ ယုံၾကည္ထားပါတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒီတၾကိမ္ေတာ့ ရကိုရမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။”

ယခင္ပယ္ခ်ခံပါတီထဲမွာ အဖြဲ႔၀င္ေဟာင္းမ်ားလည္း အမ်ားစုအပါအ၀င္ အဖြဲ႔၀င္အသစ္မ်ားပါ၀င္မည္ျဖစ္ျပီး အဆိုပါတီသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြက္ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ကာ ျပည္သူလူထု လိုအားေသာမူ၀ါဒႏွင့္ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း လႈပ္ရွားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီဥကၠဌေဒါက္တာတူးဂ်ာ ဆက္ဆိုသည္။

“အားလုံးလည္းနာလည္ၾကမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္တယ္။ အဲဒါက ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လည္း အေကာင္းဆုံး ျပည္သူလူထုေတြ ႏွစ္သက္တဲ့ ေပၚလစီနဲ႔သြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဘယ္သူ႕နဲ႔မွ ဆန္႔က်င္စရာမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဖက္ကလည္း တတ္ႏိုင္သေလာက္ ၾကိဳးစားေနတာပဲျဖစ္တယ္။ ဆုိေတာ့ KIO ပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရပဲျဖစ္ျဖစ္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔လုပ္ေဆာင္မႈကို မမွန္မကန္ဘူးဆုိျပီးေတာ့ ယူဆေပးၾကမွာ မဟုတ္ဘူးလုိ႔ယုံၾကည္တယ္။ အားလုံးနားလည္ေပးၾကမယ္လုိ႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။”

ျပီးခဲ့သည့္ဇူလိုင္လမွစ၍ ယင္းကခ်င္ျပည္နယ္ဒီမုိကေရစီပါတီတည္ေထာင္ႏိုင္ရန္ လူထုနွင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးကာ စတင္အေကာင္ထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ယခုလအတြင္း ပါတီမွတ္ပုံတင္ရရွိေရးကိစၥေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။

ပါတီတည္ေထာင္လုိသူမ်ားတြင္ ေဒါက္တာတူးဂ်ာဥကၠဌျဖစ္ျပီး ဦးေခါေဘာမ္က ဒုဥကၠဌအေနျဖင့္ ဦးေဆာင္ကာ လူမ်ိဳးဘာသာ မေရြး ပါ၀င္လိုသူမ်ားကို ၁၅ ေယာက္အနည္းဆုံးသတ္မွတ္ကာ ထည့္သြင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လူထုအတြက္ႏိုင္ငံေရးပါတီတခုအျဖစ္ တရား၀င္ရပ္တည္ရန္လိုအပ္ေနေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္လုိေသာ လူၾကီး၊ လူငယ္ပုိင္မ်ားစည္းရုံးကာ ပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ အခ်ိန္မွီတည္ေထာင္ႏိုင္ေအာင္ ပါ၀င္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။