Friday, August 30, 2013

KIO အေပၚ မစၥတာ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယား၏ တိုက္တြန္းခ်က္

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ကုလသမဂအေထြေထြ အတြင္း ေရးမွဴး၏ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ အထူး အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ မစၥတာ ေဂ်နမ္ဘီးယားသည္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO) ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာသို႔ ေခတၱ ေရာက္ရွိစဥ္ အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြး ခဲ့သည့္ ျမစ္ႀကီးနား သေဘာ တူညီခ်က္ အတိုင္းသာ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ ေဖၚသြား သင့္သည္ဟု KIO အား တိုက္တြန္း ခဲ့ေၾကာင္းေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးေရး ေခါင္းေဆာင္ ဆရာ ဆြမ္လြတ္ဂမ္က ဆိုပါသည္။ 

ေမလကုန္က ေတြ႔ခဲ့တဲ့ ျမစ္ႀကီးနား ပြဲမွာ သူပါတယ္ေလ။ အဲဒီ သေဘာ တူညီခ်က္ အတိုင္း အေကာင္အထည္ ေဖၚဖို႔ တိုက္တြန္း ခဲ့တာပါ။ လိုင္ဇာကို ေရာက္ဖို႔ အေရးမွာလည္း သူက အခ်ိန္ သိပ္မရ လိုက္ဘူးေလ။ (၃) နာရီ ေလာက္ဘဲ ကခ်င္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးက ခြင့္ေပးတယ္ ဆိုေတာ့ စကား ေျပာခြင့္ေတာင္ သိပ္မရ လိုက္ပါဘူး” ဟု ဆိုပါသည္။ 


ထို႔အတူ KIO ကလည္း ေနာက္ေနာင္ က်င္းပသည့္ KIO ႏွင့္ အစိုးရ တို႔၏ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားတြင္ UN ကိုယ္စားလွယ္ အျဖစ္ ပါ၀င္ေပးပါရန္ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယားအား ေတာင္းဆို ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ ေတာင္းဆို လိုက္သျဖင့္ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယားသည္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး ႀကိဳးစား ပါ၀င္ ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာ ထားေပး ခဲ့သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

 ဗီေဂ်နမ္ဘီးယား တင္ျပေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ ဆိုသည္မွာ ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၂၉) ရက္ေန႔တြင္ KIO ႏွင့္ အစိုးရတို႔ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႔ ေဆြးေႏြးစဥ္ ရရွိထားေသာ သေဘာ တူညီခ်က္ (၇) ခ်က္ကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔မွာ-

(
၁)-ႏုိင္ငံေတာ္ အစုိးရႏွင့္ ေကအုိင္အုိတုိ႔ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(
၂)-ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ ပစ္ခတ္ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တုိက္ပြဲမ်ား ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္း တုိ႔ကို ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာတူသည္။

(
၃)-ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းရန္ မူအားျဖင့္ သေဘာတူသည္။

(
၄)-နယ္ေျမ လုံၿခဳံေရး အရ ေနရပ္ စြန္႕ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သည့္ ျပည္သူ မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ ညႈိႏႈိင္းကာ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ သေဘာ တူသည္။
(
၅)-တပ္ပုိင္း ဆုိင္ရာ တပ္ေနရာ ခ်ထားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆက္လက္ ညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူသည္။

(
၆)-လုိအပ္ေသာ လုပ္ငန္း စဥ္မ်ားကုိ ညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေကအုိင္အုိ ကုိယ္စားလွယ္ႏွင့္ အလုပ္ အဖြဲ႕ကုိ ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕တြင္ ထားရွိ သြားရန္ သေဘာ တူသည္။

(
၇)-ေနာက္တႀကိမ္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုအႀကိမ္  တက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႕မ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္ တက္ေရာက္ရန္ သေဘာ တူညီသည္။ အျခား ဖိတ္ၾကား လိုေသာ အဖြဲ႔မ်ား ရွိပါက ႏွစ္ဖက္ ညႈိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္ သြားရန္ သေဘာ တူညီၾကပါသည္။


ဤသေဘာ တူညီခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ ေဖၚရန္ KIO သည္ နည္းပညာ ရွင္မ်ား အဖြဲ႔ (Technical Team) ကိုဖြဲ႔ စည္းျပီး အစိုးရ နည္းပညာ အဖြဲ႔၏ ညွိႏွဳိင္းေရး ကမ္းလွမ္း မွဳကို ေစာင့္ေန ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိေသးဟု ဆြမ္လြတ္ဂမ္က ဆိုပါသည္။ http://www.phophtawnews.org/burmese/index.php/news/internal-news/item/338-kio.html
 
အစိုးရ နည္းပညာရွင္ အဖြဲ႔ကမူ KIO နည္းပညာရွင္ အဖြဲ႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ ရွိသည္ဟု မၾကာခဏ ေျပာဆိုေနေသာ္လည္း မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးႏိုင္မည္ကို ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆိုျခင္း မရွိေသးေပ။ ဤသို႔ေၾကာင့္ KIO အား သေဘာ တူညီခ်က္ အတိုင္းသာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယားမွ တိုက္တြန္း ေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႔တြင္ အစိုးရတပ္ မ်ားသည္ KIO အား တိုက္ခိုက္ ေနဆဲ ရွိပါသည္။ 

KIO သည္ မစၥတာ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယား၏ လိုင္ဇာ ခရီးစဥ္ အတြက္ကခ်င္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေဆာင္ အဖြဲ႕မွ အရာ႐ိွ () ဦး ႏွင့္ KIO အလုပ္အဖြဲ႕မွ အရာ႐ိွ () ဦးပါေသာ အဖြဲ႔ျဖင့္ အစအဆံုး အကူအညီ ေပးခဲ့ပါသည္။ ဗီေဂ်နမ္ဘီးယား အဖြဲ႔သည္ ၾသဂုတ္လ ၂၈ ရက္ေန႕မနက္ ၇ နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မွ ထြက္ခြာ လာခဲ့ၿပီး ေန႔လည္ ၁၁ နာရီ အခ်ိန္တြင္KIO လိုင္ဇာ ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္သို႔ ေရာက္႐ိွ လာခဲ့ေသာ္လည္း မြန္းလြဲ (၃) နာရီတြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာ သြားျခင္းျဖစ္ ပါသည္။

ယင္းခရီးစဥ္ဗီေဂ်ႏွင့္ အတူ ICRC အဖြဲ႕၀င္ (၁၂) ဦးလည္း ပါလာခဲ့ပါသည္။ ICRC အဖြဲ႕တို႕သည္လိုင္ဇာ ေဆး႐ုံ အတြက္ ခြဲစိတ္ခန္း သုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေဆးဝါး အမ်ဳိးေပါင္း (၅၀)ခန္႕၊ေဆးထိုး အပ္မ်ားႏွင့္ ဓါတ္ဆာရည္မ်ား ကူညီခဲ့ပါ သည္။ ထို႔အျပင္ ခြဲစိတ္ရည့္ လူနာ မ်ားအားကူညီ ခြဲစိတ္ေပးျခင္း၊ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ား အတြက္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ေစာင္ေ႐ွာက္မႈႏွင့္ ကေလးျပဳစုနည္းမ်ား သင္တန္းေပးျခင္း အျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား၏ က်န္းမားေရး အေျခအေနမ်ားကို စစ္ေဆး ေပးခဲ့ပါသည္။  

၄င္းတို႔ အဖြဲ႔၏ ခရီးစဥ္သည္ လာမည့္ စက္တင္ဘာ တရက္ေန႔တြင္ အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္ စစ္ေျပး ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား တာ၀န္ခံ ဦးဒြဲဗီဆာက ဆိုပါသည္။ ICRC ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕သည္ လိုင္ဇာၿမိဳ႕သို႕ဒုတိယ အႀကိမ္ လာေရာက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ခြဲစိတ္ ကုသေပးမွဳကို ပထမဆံုးႀကိမ္ အကူအညီ ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။