Thursday, August 29, 2013

တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္တင္း မာပါက ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ တြင္ ထိခိုက္ႏိုင္

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ေဒသ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ KIA ၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျပင္း ထန္လာပါက ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး မႈေပၚ တိုက္ရိုက္ ထိခိုက္လာ ေစႏိုင္သ ည္ဟု ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ (KIO) ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးေခါင္းေဆာင္ ဆရာၾကီးဆြမ္လြတ္ဂမ္က ေျပာသည္။

“ေမလတြင္း ျမစ္ၾကီးနားမွာ ေဆြးေႏြးခဲ့ခ်ိန္က တိုက္ပြဲေတြေလွ်ာ့သြားမယ္။ အပစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးတာေတာ့ မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္။ ဒါေပမယ့္ တိုက္ပြဲတျဖည္းျဖည္းျငိမ္သက္ေအာင္ လုပ္သြားမယ္။ တိုက္ပြဲမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားမယ္ ဆိုတဲ့အခ်က္ပါတယ္။ အခုအဲဒါကိုလိုက္နာရမွာပါ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ဖက္ကလည္း တတ္ႏိုင္ သေလာက္လိုက္နာတယ္။ သူတုိ႔ဖက္ကပဲ ဟုိဘက္တိုက္လိုက္ ဒီဘက္တုိက္လိုက္ျဖစ္ေနတာေပါ့။ အဲဒါသူတုိ႔ ဖက္က တပ္မဟာ (၄) ဖက္ကို မလိုက္နာတဲ့ သေဘာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈကို ထိခိုက္ လာႏိုင္တာပါ။”

ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတြင္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ေလ်ာ့ခ်ျခင္း၊ တိုက္ပြဲထပ္မံ မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကိုညိႇႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာတပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္တုိ႔ကို သေဘာတူညီ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဖက္လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုလ ၾသဂုတ္လ အေစာ ပုိင္းမွွ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္း တပ္မဟာ (၄) ႏွင့္ လလယ္ပုိင္းတြင္မူ ဦးဇခုန္တိန္႔ယိန္းအဖြဲ႔ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ႏွင့္ အစိုးရပူးေပါင္းထိုးစစ္ဆင္တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္စြာျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈရွိေနၾကသည့္အခ်ိန္အတြင္း ဆက္လက္တင္းမာေနေသာ စစ္ေရး အေျခအေနမ်ားကို ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ (သုိ႔) တုိက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ျပီးေနာက္ ႏွစ္ဖက္ ဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္မႈမ်ားရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုေၾကာင့္ ဆက္လက္၍ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား သေဘာတူ ျငိမ္သက္ေစလုိေၾကာင္း ဆရာၾကီးဆြမ္လြတ္ဂမ္ KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာသည္။

“ဒီဟာေၾကာင့္အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈေတြ အားထားမႈေတြကိုထိခိုက္ႏိုင္တယ္လုိ႔ အေၾကာင္းၾကားၾကတယ္။ ဟုိတခါ ေမလ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ အခ်ိန္မွာကို ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းဖက္မွာ အစိုးရတပ္ေတြ လာထိုးစစ္ဆင္တယ္။ အဲဒါကိုလည္း ေနာက္ တေန႔မွာပဲ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျမစ္ၾကီးနားမွာေတြ႕ဆုံျပီး ေကာင္းေကာင္း ေဆြးေႏြးခဲ့တာျဖစ္တယ္။ တျခားအခ်ိန္ေတြ႕ဆံုမႈ မရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း စာနဲ႔ အေၾကာင္းၾကားတာေတြကို လုပ္ေနၾကပါတယ္။ အခ်င္းခ်င္းပုိျပီး အယုံအၾကည္ရွိ လာေအာင္ ထိခိုက္မႈ မရွိေအာင္ လုပ္ေနတာ ေတြေတာ့ရွိပါတယ္။”

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္၏ “ဇြန္လအတြင္း အလုံးစုံအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း တျပည္လုံးအတုိင္းအတာ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးျပဳလုပ္မည္” ဟုေျပာဆိုခဲ့သည့္အတုိင္း အစိုးရဖက္မွ အပစ္ရပ္သြားလ်င္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ထိုးရန္ ညိႇႏိႈင္းစရာမလိုပဲ တည္ျငိမ္သြားမည္ဟု KIO ေမွ်ာ္လင့္သည္။

ႏွစ္ဖက္သေဘာတူခ်က္မ်ားထဲမွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အလုပ္အဖြဲ႔ Technical Advisory Team ကိုမူ တရား၀င္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျပီး ယခုခ်ိန္ ၄င္းအဖြ႔ဲမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ အလုပ္အဖြဲ႔ အခန္းက႑တာ၀န္၀တၱရားမ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အလုပ္အဖြဲ႔မွလည္း အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIA တိုက္ပြဲမ်ားျငိမ္သက္သြားပါက ႏွစ္ဖက္ေဆြးေႏြးမႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးတြင္ ျမန္ဆန္သြက္လက္လာေစရန္ နည္းပညာအၾကံေပးမႈမ်ားကို ျပင္ဆင္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူမႈအဖြဲ႔မွသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။