Friday, August 23, 2013

ပန္၀ါျမိဳ႕ရိွ လာေ၀ၚႏွစ္ျခင္းဘုရားေက်ာင္းတြင္ ဗ်ဳဟာထိုင္မႈအား ေဒသခံမ်ား အလိုမရိွ။

(Kachin waves)
ပန္၀ါျမိဳ႕ေပၚရိွ လာေ၀ၚႏွစ္ျခင္း ဘုရားေက်ာင္းတြင္ အစိုးရ တပ္မေတာ္မွ ဗ်ဳဟာထိုင္ေနျပီး ဘုရားေက်ာင္းတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ၀တ္မျပဳႏိုင္သည္သာမက ဘုရားေက်ာင္းအတြင္း ညစ္ပတ္သည့္ အျပဳမူမ်ား ျပဳမႈလွ်က္ရိွေနေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား မွ ဗ်ဴဟာအား ထိုဘုရားေက်ာင္း၀င္းမွ ေျပာင္းေပးရန္ အေၾကာင္းၾကားစာ ၂ၾကိမ္ပို႕ေပးျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုထိ ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း မရိွေသးေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဒၚအစဲက ဆိုသည္။

`ဘုရားေက်ာင္းထဲမွာပဲ အိပ္ျပီး ကြ်န္ေတာ္တို႕ ၀တ္ျပဳဖို႕လာမွ သူတို႕က ေသာ့ဖြင့္ေပးျပီး အိပ္ယာေတြ သိမ္းၾကတယ္။ေက်ာင္း၀င္းထဲမွာပဲ ေဆးလိပ္ အရက္ေတြ ေသာက္ျပီး ဖဲေတြ လည္းရိုကၾ္ကတယ္။အလုံးကသူတို႕ကို ေျပာင္းသြားဖို႕အလိုရိွတယ္။ဘယ္ေလာက္ပဲ ၾကိဳးစား ၾကိဳးစား ဘာမ မတတ္ႏိုင္ဘူး။´ဟု ေဒၚအစဲမွ ဆိုသည္။

ထိုဘုရားေက်ာင္းသို႕ ဗ်ဴဟာစထိုင္သည္မွာ ၂၀၁၂ ႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွ စတင္ျပီး စခန္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႕မွ စတင္စခန္းခ်ခ်ိန္တြင္ ဘုရားေက်ာင္းေသာ့အား ၄င္းတို႕မွ ကိုင္သြယ္ျပီး ၀တ္ျပဳခ်ိန္တြင္သာ တံခါးဖြင့္ေပးျပီး ၀တ္ျပဳျပီးသြားပါက ဘုရားေက်ာင္းအား ၄င္းတို႕မွ ေသာ့ျပန္လည္ ေခတ္ပိတ္ထားေၾကာင္းသိရသည္။

သုိ႕ေသာ္ ယခုအခ်ိန္တြင္ မူ ေသာ့အား အသင္းသူ အသင္းသားမ်ားအား ျပန္လည္ ေပးအပ္ထားျပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ၀တ္ျပဳခ်ိန္ေတြသာ လာေရာက္ ၀တ္ျပဳကာ ခ်က္ျခင္း ျပန္လည္ တံခါးပိတ္ေပးရေၾကာင္းသာမက ၀တ္ျပဳဆုေတာင္းလာသူမ်ားအား စစ္ေဆးမႈမ်ားလည္းရိွေၾကာင္းသိရသည္။

`အဓိကအသင္းသူ အသင္းသားေတြ မၾကိဳက္တာက ကိုယ့္ဘုရားေက်ာင္းကို ညစ္ညစ္ပတ္ပတ္လုပ္ေပးလို႕။ စစ္နဲ႕ဘာသာေရးက မဆိုင္ဘူး။ မရိွနဲ႕ လို႕မေျပာလိုဘူး။ ဒါေပမဲ့ ရိွရင္လည္း သူ႕ေနရာမွ သူေနရင္ေတာ့ ဘာမွ မျဖစ္ဘူး´ဟု ေဒၚအစဲမွ ဆက္လက္ဆိုသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေၾကျငာစားတမ္း အပုဒ္ (၁၈) တြင္လည္း လူတိုင္းလြတ္လပ္စြာ ကိုးကြယ္ယုံၾကည္ ပိုင္ခြင့္ရိွေၾကာင္းပါရိွသည္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၆၃)တြင္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္သည္အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဘာသာ သာသနာမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္မည္ ဟုပါရိွသည္။

`ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ဘာသာေရးအေဆာက္အအုံမ်ားအား စစ္တပ္ေတြရဲ့စခန္းတစ္ခုအေနနဲ႕ ယာယီျဖစ္ျဖစ္ အျမဲတမ္းျဖစ္ျဖစ္ စခန္းခ်ေနထိုင္ဖို႕ ခြင့္မျပဳထားဘူး။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဘုရားေက်ာင္းကို စြန္႕ပစ္ထားခဲ့ရရင္ေတာင္ အနီးစပ္ဆုံး တပ္ေတြျဖစ္ေစ အာဏပိုင္ေတြ ျဖစ္ေစက ကာကြယ္ေပးဖို႕ တာ၀န္ရိွတယ္။´ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လူ႕အခြင့္အေရးပညာေပးသူ ဦးဂ်ာေနာ္ကဆိုသည္။

အဆိုပါဘုရားေၾကာင္းသည္ အသင္းသူအသင္းသား အိမ္ေထာင္ ၃၀ ခန္႕ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အသင္းေတာ္ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ျမစ္ၾကီးနား-လိုင္ဇာလမ္းတစ္ေလွ်က္ရိွ အခ်ိဳ႕ ဘုရားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ျမစ္ၾကီးနား-ဆြမ္ဂရာဘြမ္လမ္း တစ္ေလွ်ာက္ရိွ ဘုရားေက်ာင္းအခ်ိဳ႕ေတြ လည္း အစိုးရစစ္တပ္မ်ားမွ စခန္းခ်ေနထိုင္လွ်က္ရိွသည္။

`ဘုရားေက်ာင္းမွာ အဲဒီလိုတပ္စြဲထားတာျမင္ရတာ အရမ္း စိတ္မေကာင္းဘူး´ဟု ပန္၀ါမွ ျပန္ခဲ့သူ ၀ိုင္းေမာ္စစ္ေရွာင္စခန္းမွ စခန္းတာ၀န္ခံ ဦးေခါင္ေဒါင္ကဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။