Friday, August 2, 2013

မုဒိန္းက်င္႔ခံရေသာ ရာဇ၀င္ထဲက သတို႔သမီး အပိုင္း(၃) လုပ္ငန္း မျပီးခင္ကပင္ အျမတ္ထြက္ျခင္း

(Minmaha Baga FB Page)


အနားယူသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရူးၾကီး သန္းေရႊ၏ တရုတ္ျပည္သို႔ သြားေသာ ခရီးစဥ္အား ဘိန္းဘုရင္ ေလာစစ္ဟန္ႏွင္႔ ၄င္းတုိ႔ မိသားစုပိုင္ဆိုင္ေသာ ေအးရွေ၀ါလ္ ကုမဏီမွ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ ၂.၈ သန္း အကုန္က်ခံကာ တရုတ္အာဏာပိုင္မ်ားႏွင္႔ ပူးေပါင္းကာ စီစဥ္ခဲ႔ေၾကာင္းအား တရုတ္အမ်ိဳးသား လံုျခံဳေရးဆိုင္ အထူးေထာက္လွမ္းေရး(Special Intelligent Watch of China Security) မွ ၄င္းတို႔၏ အသံုးစရိတ္ႏွင္႔ ဘတ္ဂ်က္ စာရင္းအား တရုတ္ျပည္မ ႏွင္႔ တရုတ္ ရာဇ၀တ္မွဳ ေစာင္႔ၾကည္႔ေရး ဌာနသို႔ တင္ျပရာတြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ျမန္မာျပည္မ အတြင္းမွ တႏွစ္လ်ွင္ ဘိန္းစိမ္း ထုတ္လုပ္မွဳ ပိသာသာခ်ိန္ တသိန္းေက်ာ္အား 1965 ခုႏွစ္မွ စကာ တရုတ္ျပည္ နယ္စပ္လမ္းမ်ားမွာ အဆင္႔ဆင္ပ ေဟာင္ေကာင္ (တံုခ်ီဟြာ) စီးပြားေရး လုပ္ငန္းစုသို႔ေပးပို႔ျပီး ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဘိန္ျဖဴ စစ္စစ္ထြက္ေပၚလာေအာင္ သန္႔စင္႔ခ်က္လုပ္ခဲ႔သည္။

၁၉၆၅ ခုႏွစ္မွ စကာ ေလာ္စစ္ဟန္၏ ႏွစ္စဥ္ ၀င္ေငြမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ သန္း ၃၈၀ မွာ သန္း ၅၀၀ အထိပင္ရိွေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မူးယစ္ တားဆီးေရး ဗ်ဴရိုမွ ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ ထိုင္းႏိုင္ငံသည္ အေမရိကန္၏ မဟာမိတ္ပီပီ `1973 ခုႏွစ္ ဧျပီလ (၆)ရက္ေန႔တြင္ ေလာ္စစ္ဟန္အားထိုင္းႏိုင္ငံ မယ္ဆိုင္ျမိဳ႔ အေနာက္ဘက္ တြင္ ထိုင္း လံုျခံဳေရးအထူးတပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ လက္ရဖမ္းဆီးခဲ႔သည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ မဟာမိတ္ သေဘာအရ ထိုင္းမွ ျမန္မာျပည္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေပးခဲ႔၏။

၁၉၇၅ ခုႏွစ္တြင္ ေလာစစ္ဟန္အား ေသဒဏ္ႏွင္႔ တသက္တက်ြန္းခ်မွတ္ထား၇ာမွ ဦးေန၀င္းသည္ ၄င္း၏ အစီစဥ္အရ ျမန္မာျပည္ ကိုးကန္႔ေဒရိွ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအတြင္း ေလာ္စစ္ဟန္အား ျပန္လည္သြတ္သြင္း ျဖိဳ႔ခြဲရန္အလို႔ငွာ လားရိွဳးတြင္ ျပန္ေပးဆြဲခံရေသာ ၾသစေတးလ်ွသား မိသားစုအား အေၾကာင္းျပဳကာ ေလာ္စစ္ဟန္အားျပန္လည္လႊတ္ေပးခဲ႔သည္။ ထိုေနာက္ ေလာ္စစ္ဟန္သည္ ၄င္း၏ ဘိန္းကုန္ကူးေရးလုပ္ငန္းအား ဆက္လက္ အတားဆီးမယ္႔ လုပ္ကိုင္ခြင္႔အား ဦးေန၀င္းတို႔မွ ခြင္႔ျပဳခဲ႔ေလသည္။

၁၉၈၈ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းေသာ ကာလ၀ယ္ မိုင္းယမ္း တိုက္ပြဲၾကီး ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္း ၀ ေဒသႏွင္႔ ထိစပ္ေနေသာ ေနရာတြင္ ျဖစ္ပြားေနျပီး ၄င္းတိုက္ပြဲအား အဓိက တာ၀န္ယူ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ ေနသူမွာ ဗိုလ္မွဴး တင္ေအာင္ျမင္႔ဦးျဖစ္ခဲ႔ျပီး ဗို္္လ္မွွူး တင္ေအာင္ျမင္႔ဦးအား ညိႏိုင္းကာ ေလာ္စစ္ဟန္ ၄င္း၏ လက္ေထာက္ ဖုန္းက်ားရွင္းတို႔ႏွင္႔ ကိုးကန္႔ေဒသ အာဏာသိမ္းမွဳ ျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ မွ စနစ္တက် စီစဥ္ေပးခဲ႔သည္။

ျမန္မာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအား ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အတြင္းေတာ္လွန္မွဳႏွင္႔ အာဏာသိမ္းမွဳတို႔အား စနစ္တက် စီစဥ္ေပးျပီး ျမန္မာ႔တပ္မေတာ္အတြက္ လုိအပ္ေသာ ၇ိကၡာ အေဆာင္ေယာင္မ်ားအား ေလာ္စစ္ဟန္မွာ တရုတ္ျပည္တြင္း ၄င္း၏ သို၀ွက္ထားေသာ ေငြေပါင္းမ်ားစြာထဲမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၃၃၀)အား ေပးျပီး ကူညီခဲ႔ေလသည္။ ထိုအခ်င္းရာမ်ားေၾကာင္႔ ေလာ္စစ္ဟန္၏မိသားစုသည္ ျမန္ျပည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႔၏ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရြာဟု အမ်ားက သိေသာ ေနရာတြင္ အေစာင္႔ေရွာက္ အေဆာင္ေယာင္ အျပည္ျဖင္႔ အကာကြယ္ေပးျခင္းခံရျပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အေရွ႔ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားတြင္းသို႔ ထဲထဲ၀င္႔၀င္႔ စီးပြါးေရးသမား အသြင္ျဖင္႔ ေငြျဖဴေလ်ွာ္ဖြတ္ရန္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ေထာက္လွမ္းေရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားမွ စိစဥ္ေပးခဲ႔ျပီး ေနာက္ပိုင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ခင္ညြန္႔ ရာထူးမွ ဖယ္ရွားျခင္းခံရေသာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလာ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူရသီဟ တင္ေအာင္ျမင္႔ဦး အပါ၀င္ ယခု လက္ရိွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအး ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊႏွင္႔ ၄င္း၏ မိသားစုမ်ားပါ ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းပူးတြဲလုပ္ကိုင္လက္တြဲခဲ႔ျပီး ေလာ္စစ္ဟန္ပိုင္ေသာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၀.၂၂) ဘီလီယံ(ခန္႔မွန္းေခ်) အား ျမန္မာႏွင္႔ အားရွစီးပြားေရးေလာကတြင္ အေရာင္ ၀င္းလက္ေတာက္ပေစခဲ႔သည္။

ယခု ေလာ္စစ္ဟန္ မိသားစု၏ ေအးရွေ၀ါလ္ ကုမၼဏီသည္ ျမန္မာဘက္တြင္ ျမစ္ဆံုနယ္ေျမတူးဆြရွင္းလင္းေရးႏွင္႔၄င္းေဒသမွ ရွင္းလင္းဖယ္ထုတ္ေသာ ေျမၾကီးႏွင္႔ သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းမ်ားအားလံုးအား တရုတ္ျပည္ဘက္သို႔ တေန႔လ်ွင္ (တန္ေပါင္း ၁၀တန္း မွ တန္ေပါင္း ၂၅)တန္ ၀န္တင္ေဆာင္ေသာ ကားၾကီးကားငယ္မ်ားျဖင္႔ ေန႔ေရာညပါ တေန႔လ်ွင္ ၂၂၈ စီးမွ ၃၄၀) ထိ သယ္ယူသြားသည္ကို တိက်ေသာ ေဒသခံတိဳ႔မွ မွတ္တမ္းတင္ထားမွဳအား စာေရးသူမွ ရရိွခဲ႔သည္။

တရုတ္ျပည္ဘက္တြင္ ေန႔ည (၂၄) နာ၇ီး လည္ပတ္ေသာ သစ္ခြဲစက္မ်ား၊ ေရႊႏွင္႔ ဓါတ္သတၱဳ ခြဲထုတ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင္႔ လူအင္အား (၅၀၀ မွ ၈၀၀၀အထိ) အလုပ္ခန္႔အပ္ကာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၾကျပီး စိပီအိုင္(CPI) ျမစ္ဆံုေဒသ အက်ိဳးျမတ္ႏွင္႔ လုပ္ငန္း ေ၀စု အတြင္ ခြဲေ၀ရွင္းလင္းေရး မွတ္တမ္းတြင္ ျမန္မာ ျမစ္ဆံုေဒသမွ လုပ္ငန္းအေကာင္ထည္ေဖၚေရးကာလတြင္ရရိွေသာ ရွင္းတမ္းသည္ (သစ္မာႏွင္႔ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္းမ်ားမွ အေမ၇ိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၈၂ သန္း( သဘာ၀ ဓါတ္သတၱဳမ်ားမွ ေရႊႏွင္႔ အျခားဓါတ္သတၱဳ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၆၄၄သန္း အား ရရိွျပီျဖစ္ေၾကာင္း အျပင္ ေက်ာ္မ်က္ရတနာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၂၄ သန္း ျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပထားသည္။

မွတ္ခ်က္ ျမစ္ဆံုေဒသအား၄င္းတို႔ ၀ိုင္း၀န္း မုဒိန္းက်င္႔ၾကရာမွ ရရိွလာေသာ ေက်ာက္မ်က္မ်ားတြင္ အလြန္ရွားပါးေသာ ေက်ာက္စိမ္းျပာ အရိုင္းတံုး ၁.၄ တန္အား (၂၀၁၁)ခုႏွစ္ေဟာင္ေကာင္တြင္ ဇြန္လ၀ယ္ျပဳလုပ္ေသာ ေက်ာက္မ်က္ျပပြဲတြင္ေရာင္းခ်ရာ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမွ လုပ္ငန္းရွင္တဦးမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၆၄)သန္းျဖင္႔ ၀ယ္ယူခဲ႔ေၾကာင္း စာေရသူတြင္ တိက်ေသာ သတင္း အခိုင္မာ ရိွေနပါသည္။

စာဖတ္သူမ်ားအား ေလးစားစြာျဖင္႔ အပိုင္း(၄)နိဂံုးပိုင္းအား ဆက္လက္တင္ျပေပးပါမည္။
ေစာင္႔ေမ်ွာ္ဖတ္ရွဳ႔ၾကမည္ဟု အျပည္႔၀ ယံုၾကည္ပါသည္။
ေက်းဇူးတင္စြာျဖင္႔

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။