Thursday, August 1, 2013

မုဒိန္းက်င္႔ခံရေသာ ရာဇ၀င္ထဲက သတို႔သမီး အပိုင္း (၂) လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္ ကလိန္က်ပံုမ်ား

(Minmaha Bagan FB page)


၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၄) ရက္ေန႔ ေနခင္း (၂) နာရီတြင္ က်ေနာ္တို႔ ျမစ္ဆံု လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖၚေရးအတြက္ တြဲဖက္လုပ္ကိုင္မည္ ဘန္ကာ BANCA ႏွင္႔ တရုတ္ဘက္မွ စီပီအိုင္ ကုမၼဏီတို႔ သေဘာတူ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ႏိုင္ငံတကာမွ ခြင္႔ျပဳခ်က္ရရိွမည္႔ အီးအိုင္ေအ အတြက္ ေလ႔လာေရးကို စတင္ အေကာင္ထည္ေဖၚၾကျပန္သည္။ (၂၀၀၉) ခုႏွစ္ ဇန္နာ၀ရီလမွ ဇြန္လအထိ တရုတ္ျမန္မာ အဖြဲ႔ေပါင္း ၁၁ ဖြဲ႔မွ လုပ္ငန္း အေကာင္ထည္ေဖၚရန္ေနာက္ဆံုး ေလ႔လာစူးစမ္းမွဳမ်ား အျပီးသတ္ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကသည္။

ထိုသို႔ ျပဳလုပ္ၾကရာတြင္ တရုတ္ဘက္မွ စီပီအိုင္ (China Power Investment) မွ ၄င္းတို႔ ေတြ႔ရိွခ်က္မ်ားအား အထူးအစည္းေ၀းေခၚယူကာ တင္ျပၾက၏။ တင္ျပခ်က္ထဲတြင္ ကုမၼဏီ၏လုပ္ငန္း စတင္အေကာင္ထည္ေဖၚခ်ိန္မွစျပီး လုပ္အားႏွင္႔ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမွဳ အားလံုး အရွံဳးျဖင္႔ ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႔ႏိုင္စရာ အေၾကာင္း မရိွေၾကာင္းႏွင္႔ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ခ်ိန္မွစကာ ကုမဏီအဖို႔ ေမ်ွာ္လင္႔မထားေသာ အက်ိဳးျမတ္ၾကီးမ်ား ရရိွႏိုင္ေၾကာင္း ၄င္းတို႔ စာတမ္းတြင္ ေဖၚျပသည္႔အတြက္ တရုတ္ျပည္မ အစိုးရကိုယ္တိုင္ပင္ အထူးစိတ္၀င္စားကာ တရုတ္ျပည္၏ သစ္ေတာေရးရာ (ေျမာက္ပိုင္းေဒသ) ကာကြယ္ေစာင္႔ေရွာက္ေရး၀န္ၾကီး( လ်ံခ်ီပင္း) အား စီပီအိုင္၏ လုပ္ငန္းမ်ားအား ပူးတြဲပါ၀င္ၾကီးၾကပ္ရန္ သံဗာန္စာဆင္႔ထုတ္ကာ ညြန္ၾကားခဲ႔သည္။

အေၾကာင္းမွာ ေမခ မလိခ ျမစ္ႏွစ္သြယ္ ဆံုမိစီးဆင္းသည္႔ အိုင္ၾကီးသည္ အလြန္တန္ဖိုးၾကီးမားေသာ ေရြႏွင္႔ အျခားဓါသတၱဳပစၥည္းမ်ား ရရိွေသျခာေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္း စတင္လုပ္ေဆာင္ေသာ အခ်ိန္မွစျပီး လုပ္ငန္းျပီးဆံုးသည္႔ အခ်ိန္ထိ ေရႊႏွင္႔ တန္ဘိုးၾကီး ဓါတ္သတၱဳ ခန္႔မွန္းေျခ တန္ေပါင္း ( ၅၀၀၀) ႏွင္႔ ၁၀၀၀၀ ေသာင္းအၾကား တပါတည္း ရရိွတူးေဖၚႏိုင္ေၾကာင္း အျပင္ ေဒသတြင္းရိွ ရွင္းလင္းပယ္ဖ်က္ရန္ သစ္ေတာၾကီးမ်ားမွ သစ္တန္ခ်န္း (၂သန္းမွ ၇)သန္းထိ ရႏိုင္သည္႔အျပင္ တန္ဘိုးရိွေသာ ရွားပါး သစ္ခြ ႏွင္႔ အျခားေသာ မ်ိဳးေစ႔ မ်ိဳးဆက္ အသစ္ဆန္းမ်ား ရရိွမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း အား အေသးစိတ္ ဓါတ္ပံုမ်ားႏွင္႔တကြ တင္ျပခဲ႔သည္။

အထက္ပါ အစီရင္စာ အား ၂၀၀၉ခု ဂ်ဴလိုင္ လ ၆ ရက္ေန႔ တြင္ တင္ျပျခင္းေၾကာင္႔ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ေဒသ အာဏာပိုင္မ်ားပင္မက ျပည္မ အာဏာပိုင္မ်ားပါ အထူးစိတ္၀င္စားခဲ႔ျပီး ျမန္မာျပည္သို႔ တရုတ္ျပည္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ၀န္ၾကီး အလည္ပတ္ေရာက္ရိွလာျပီး အနားယူသြားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊႏွင္႔ ျမန္မာ စီးပြားေရးသမားမ်ား ခရိုနီမ်ားအား အထူးမက္လံုးေပးဖိတ္ေခၚခဲ႔သည္ကို လက္ရိွ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင္႔ အနားယူသြားေသာ (ျပည္ေျပာင္ေအာင္ေရာင္းစားခဲ႔သူမ်ား) ေျဖႏိုင္လ်ွင္ တိတိပပ ေျဖရွင္းေစခ်င္သည္။
ထို႔ေၾကာင္႔(၂၀၀၉ ခုႏွစ္ စတင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္) ျမန္မာ အာဏာရွင္ၾကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဳးၾကီး သန္းေရႊဦးေဆာင္ေသာ ၈၁ ေယာက္ပါသည္႔ ျမန္မာကိုယ္စာလွယ္အဖြဲ႔ တရုတ္ျပည္သို႔ လိုက္ပါျပီး တရုတ္ျပည္မွ “မဟာ ျပည္သူ႔ရင္ျပင္ အေဆာက္ဦး” တြင္ ေကာ္ေဇာနီးခင္း ကာ တရုတ္ျပည္မွ သမၼတ ဟူဂ်င္ေတာင္း က ၾကိဳဆိုခဲ႔ေၾကာင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေလာ႔အိန္ဂ်လိ တိုင္းမ္ သတင္းစာမွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေရးသားတင္ျပထားသည္။

Once again, the head of a nation viewed as a pariah in the West had come to China to court favor, legitimacy and money, eliciting criticism that Beijing is coddling repressive regimes.
This time it was Senior Gen. Than Shwe, leader of the generals who rule Myanmar. The 77-year-old on Wednesday received a red-carpet welcome at Beijing's Great Hall of the People. (Los Angeles Times)

ထုိသု႔ ိ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ရူးၾကီး သန္းေရႊႏွင္႔ ခ၇ိုနီတို႔၏ တရုတ္ျပည္ခရီးစဥ္တြင္ တရုတ္ဖက္မွ ျမစ္ဆံုလုပ္ငန္း အပါ၀င္ အျခားေသာ အေၾကာင္းရာမ်ား (၁၃) ခုအား အေျဖခိုင္ခိုင္မာမာရရိွေအာင္ တရုတ္တို႔ဘက္မွ အင္တိုက္အားတိုက္ ေဆြးေႏြးခဲ႔ျပီး လက္မွတ္ေပါင္း ( ၄၃) ခုအား ျမန္မာဘက္မွ ထိုးေပးခဲ႔ေၾကာင္း စာေရးသူတြင္ ခိုင္လံုေသာ သက္ေသအေထာက္ထားမ်ား လက္၀ယ္ရိွေနပါသည္။( မွတ္ခ်က္) ဦးသန္းေရႊႏွင္႔ တိုင္းျပည္အလြဲသံုးစား လုပ္သူမ်ားအား တရားဥပေဒအရ ခံုရံုးတင္မည္ဆိုလ်ွင္ စာေရးသူအား သက္ေသအေနျဖင္႔ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရူးၾကီး သန္းေရႊမွ လက္မွတ္ထိုးသေဘာတူေသာ အခ်က္မ်ားတြင္ တရုတ္တို႔ လိုလားေတာင္းတေသာ အခ်က္လက္ ကို ရရိွသြားၾကေလ၏။ ၄င္းအခ်က္လက္မွာ ျမစ္ဆံုေဒသရိွ နယ္ေျမရွင္းလင္း တည္ေဆာက္ေသာ ကာလ၀ယ္ အသံုမ၀င္ေသာ သစ္မာႏွင္႔ ျမစ္ဆံုေဒသ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဖယ္ထုတ္စြန္႔ပစ္ရမည္ျဖစ္ေသာ ေျမသားမ်ားအား တရုတ္တို႔ဘက္သို႔ တိုက္ရိုက္သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ေရး အပါ၀င္ လိုအပ္လ်ွင္ တရုတ္တို႔ဘက္မွ လံုျခံဳေရး အစီမံမ်ား ပူးတြဲလုပ္ကိုင္ခြင္႔ ရရိွရန္ျဖစ္ေလသည္။

ထိုသေဘာတူညီခ်က္အား ယခု ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မင္းေအာင္လိွုင္မွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊအား တိုက္တြန္းရွင္းျပခဲ႔သည္ဆိုေသာ သတင္းအခ်က္လက္သည္ပင္ စာေရးသူတြင္ ရိွပါသည္။ ထိုကိစၥအရပ္ရပ္အား အကြက္က်က် စီမံေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေသာ ယခု အနားယူသြားသည္႔ ဒုတိယ သမၼတ တင္ေအာင္ျမင္႔ဦး ႏွင္႔ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီး (အရက္သမား) ေမာင္ေအးတို႔အာ ေအးရွေ၀ါလ္ႏွင္႔ စီပီအိုင္တို႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္းေပါင္း (၃၀၀) လက္ေဆာင္ေပး အပ္ႏွင္းခဲ႔သည္ကို ေအးရွေ၀ါမွ လက္မွတ္ထိုးပြဲအား တာ၀န္ယူခဲ႔ေသာ တာ၀န္ခံအရာရိွ၏ ဖြင္႔ဟခ်က္ သက္ေသ အခိုင္မာရိွပါသည္။
ထိုေၾကာင္႔ ျမန္မာလ်ွပ္စစ္၀န္ၾကီး ( ခရစ္စတီးက်ြန္း အရပ္သာ ၈၂ သတ္ျဖတ္မွဳတြင္ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္သူ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္မင္းမွ မည္မ်ွကန္႔ကြက္ေစကာမူ က်ဳပ္တို႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္မည္ဟု အတိလင္း ေၾကျငာခ်က္ထုတ္ခဲ႔ေၾကာင္းအား ႏိုင္ငံတကာ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ား ေစာင္႔ၾကည္႔ေရး အဖြဲ႔မွ ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖၚျပပါသည္။

China's role in Burma's hydropower development projects was sealed in an agreement between Burma's Ministry of Electric Power and China's National Energy Administration in March 2009.
Burma's Electric Power 1 Minister Zaw Min on September 11, 2011 in a press meeting said that the Myitsone project will continue to be built despite protests from domestic and international civil and environmental groups.

တရုတ္တို႔ လိုခ်င္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားရရိွျပီးေနာက္ ျမစ္ဆံုလုပ္ငန္းအား အားတိုက္အင္တိုက္ ျပဳလုပ္ၾကေလေတာ႔သည္။ ျမစ္ဆံုလုပ္ငန္းအား ျမန္မာဘက္မွ တာ၀န္ယူ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံထားသူ ေအးရွေ၀ါလ္ကုမၼဏီမွ တက္သုတ္ရိုက္ကာ အလ်ွင္သလို အေကာင္ထည္ေဖၚေဆာင္ရြက္၇ာတြင္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ (၈)ရက္ေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ဘက္မွ ျမန္မာျပည္၏ ဧရာ၀တီ မိခင္ ဖခင္အား စတင္ သတ္ျဖတ္၇န္ စက္ယႏၵယားေပါင္း ( ၁၀၃၂) ခု အားစတင္၀င္ေရာက္လာေတာ႔သည္။
၄င္းေဒသတြင္းရိွ ရြာေပါင္း ၆၃ ရြာ ႏွင္႔ လူဦးေရေပေပါင္း ၂ ေသာင္း ၆ေထာင္မွ ၃၈၀၀၀ အၾကား ရိွမည္ဟုခန္႔မွန္းရေသာ အေရတြက္အား အဓမၼ ျဖင္႔ ေသနတ္ ေျပာင္းမ်ား ေခါင္းေပၚေထာက္ကာ ေျပာင္းေရႊ႔ခိုင္းေၾကာင္း စာေရးသူမွ ဧရာ၀တီ သတင္းဌာနသို႔ တိက်သြာေပးပို႔ျပီး တင္ျပခဲ႔ရာ ဧရာ၀တီသတင္းဌာနမွ တရား၀င္ ေဖၚျပခဲ႔ပါသည္။
ဘိန္းကုန္ကူးေရး ေခါင္းေဆာင္ ေလာ္စစ္ဟန္၏ ေအးရွေ၀ါလ္ကုမၼဏီႏွင္႔ပတ္သက္ေသာ ေငြေလ်ာ္ဖြတ္သည္႔ လုပ္ငန္းတခု အၾကီးအက်ယ္ ေငြေလ်ာ္ဖြတ္ခြင္႔ရလို္က္ေသာ အေၾကာင္းရာမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္သည္႔ ျမန္မာ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ား တိုက္ရိုက္ပါ၀င္ ပတ္သက္မွဳ ၊ တရုတ္တို႔ဘက္မွ ျမစ္ဆံုအား စတင္ မုဒိန္းက်င္႔ၾကပံုမ်ားအား က်ေနာ္၏ အပိုင္း (၃) တြင္ အေသးစိတ္ ဆက္လက္တင္ျပပါမည္ ။

ေစာင္႔ေမ်ွာ္ဖတ္ရွဳ႔ၾကမည္ဟုလည္း ယံုၾကည္စြာျဖင္႔..............

စာဖတ္သူမ်ားအား ေက်းဇူးတင္ပါသည္

ဂိုလ္ရွယ္ေလး

1 comment:

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။