Wednesday, July 24, 2013

လူထုပါ၀င္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ KIO ရဲ့အၾကံေပး အဖြဲ႔ကို ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း မ်ား၏ အျမင္ႏွင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြဲ႔ KIO ၾကား စစ္ေရးတင္းမာမႈ ပဋိပကၡမ်ား ႏွစ္ဖက္ အရွိန္ေျဖေလွ်ာ့ဖုိ႔ရန္ႏွင့္ အဓြန္႔ရွည္ တည္ တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဖက္ကို အျမန္ ဆုံးေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ကခ်င္ လူထုပါ၀င္ သည့္ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အၾကံေပး အဖြဲ႕ Technical Advisory Team ႐ုံးကို ဇူလိုင္ ၂၃ ယမန္ေန႔ တရား၀င္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ျပီးျဖစ္သည္။
အဆိုပါ Technical Advisory Team အေပၚ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျမင္ဘယ္လုိရွိပါလဲ? ကခ်င္ျပည္နယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရး အခန္းက႑ေတြမွာ ပါ၀င္လႈပ္ရွားေနတဲ့ ကခ်င္အဖြဲ႕အစည္း (၃) ဖြဲ႕နဲ႔ သူတုိ႔ရဲ႕ အျမင္သေဘာထားေတြကို KNG ကခ်င္သတင္းဌာနမွ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းထားပါတယ္။


၁။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းစဥ္မွာ ဒီလို Technical Advisory Team အဖြဲ႕အစည္းမ်ဳိးက တကယ္အေရးၾကီးတယ္လုိ႔ ျမင္ပါလား၊ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲ?

ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ (KPN) မွ Coordinator ေဒၚေခါန္ဂ်ာက - “အေရးၾကီးမႈနဲ႔ေျပာရမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ အင္မတန္မွအေရးၾကီးတဲ့ က႑မွာပါ၀င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ အမွန္တကယ္အားျဖင့္ ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးပြဲဆိုတာ ၁ ရက္ ၂ ရက္ အဲေလာက္ပဲၾကာတာေပါ့ေနာ္။ တကယ္စားပြဲေပၚမွာေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္ သုိ႔ေသာ္လည္းပဲ က်မတုိ႔ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ပဋိပကၡကိုျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ မကေတာ့ဘူး။ အဲေတာ့ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေလာက္တိုက္ေနတဲ့ကိစၥကို ဒီစားပြဲေပၚမွာ ၁ ရက္ ၂ ရက္ပဲေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးျပီးေတာ့မွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ေတာ့ ဒါ ေၾကေၾကလည္လည္ေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ့ က႑ကိုေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူးရွင့္။ အဲေတာ့ ဒီလို Technical Team ကို ဖြဲ႔စည္းျခင္းအားျဖင့္ ဒီလိုမ်ိဳး ျပည္သူလူထုကဘာျဖစ္ေနလဲ လက္ရွိမွာဘာျဖစ္ေနလဲ အနာဂတ္ အလားလာ ဘာရွိမလဲဆုိတဲ့ကိစၥကို ေၾကေၾကလည္လည္ ေလ့လာသုံးသပ္ျပီး တကာလမွာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားကိုေပးသြင္းျခင္အားျဖင့္ ဒီအႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ၾကာတဲ့ ျပႆနာေတြအကုန္လုံးရဲ႕ အနစ္သာရကိုေဆြးေႏြးျပီးတကာလ ေကာင္းမြန္တဲ့အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ ယူဆတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးသာမဟုတ္ဘူးဆိုလုိ႔ရွိရင္ စားပြဲေပၚမွာ အႏွစ္ ၆၀ စာတိုက္ခဲ့ၾကတဲ့ကိစၥေတြကို နာရီေပါင္း ၆၀ သုိ႔မဟုတ္ရင္ နာရီေပါင္း ၁၀၀ ေလာက္နဲ႔ပဲ ေဆြးေႏြးဆုံးျဖတ္သြားမယ္ဆုိရင္ က်မတုိ႔လစ္ဟာေနတဲ့အပုိင္းေတြအမ်ားၾကီးရွိမယ္ေပါ့။”

တကယ္ပဲ ဒီအဖြဲ႕က ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါသလား?
“Technical team ဖြဲ႔စည္းျခင္းရဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ အခ်က္ ၂ ခ်က္ ကေတာ့ ျပည္သူလူထုက ဘာကိုအမွန္တကယ္လိုခ်င္တာလဲဆိုတဲ့ဟာကို ေလ့လာသုံးသပ္ျပီးမွ အဲဒီအသံကိုပါ၀င္ေအာင္လုပ္ခြင့္ေပးဖုိ႔ ေနာက္ျပီးမွ ျပည္သူလူထုကိုယ္တုိင္ တုိက္ရိုက္ပါ၀င္ႏိုင္ခြင့္ရဖုိ႔ဆိုျပီးမွ Team ကိုဖြဲ႔စည္းတာျဖစ္တယ္ေပါ့။ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ အဲေတာ့ အဲ ၂ ခ်က္ဟာ ျပည္သူလူထုပါ၀င္ဖုိ႔ဆိုျပီး ဒီတုိင္းပါးစပ္နဲ႔ေျပာျပီး ပါ ပါ၊ ပါ ပါ လုိ႔ေျပာတာမ်ိဳးမဟုတ္ပဲနဲ႔ အမွန္တကယ္ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဘယ္လို ဘယ္လမ္းေၾကာင္းကေနပါ၀င္မလဲဆိုတာ Frame ကိုဖြင့္ ထားေပးတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မို႔လုိ႔ တကယ္ပဲလက္ေတြ႕ဆန္တဲ့ျငိမ္းခ်မ္း Process ျဖစ္တယ္လုိ႔လက္ခံပါတယ္ရွင့္။”


Technical Advisory Team အၾကံေပးအဖြဲ႔ ကိုဖြဲ႔စည္းလာႏိုင္တာ အလားလာေကာင္းတယ္လုိ႔ျမင္ပါလား?
“ေမလ ၂၉-၃၀ မွာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးထားတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ (၇) ခ်က္က နံပါတ္ ၆ အခ်က္ကို ျပည့္စုံေစတာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီသေဘာတူခ်က္ေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္လာတယ္ဆုိတာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲက ရလဒ္ေတြကို အေကာင္ထည္ေဖာ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္ကိုပိုျပီးမွနီးစပ္ေစတာလုိ႔ ပိုျပီးေတာ့သေဘာေပါက္ပါတယ္ လက္ခံပါတယ္။  ေနာက္တခုကေတာ့ Technical Team ကိုဖြဲ႔စည္းျခင္းအေၾကာင္းရင္း ကေတာ့ ဒီ KIO ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္မ်ားအတြက္ ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးဖုိ႔အတြက္ျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ အကယ္၍မ်ား ျငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲမွာ တိုက္ရိုက္မေျပာႏိုင္တဲ့ အရာေတြကို ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ေျဖရွင္း ကုိင္တြယ္ေပးထားႏိုင္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ေဆြးေႏြးေရးေတြ ပုိမုိသြက္လက္လာမယ္လုိ႔လည္းယူဆတယ္ေပါ့။ ေျပျပစ္ေခ်ာေမာလာမယ္လုိ႔လည္း ယူဆတယ္။”


Technical Advisory Team ရဲ႕ အခန္းက႑က ဘာေတြျဖစ္မလဲ? ဘယ္လို ပါ၀င္သြားႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လဲ?
“ခုလို Technical Team ဖြဲ႔လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဘယ္ေထာင့္ကမွမက်န္ေအာင္ ျပည္သူလူထုရဲ့အသံလည္း မက်န္ေအာင္ေပါ့။ အကုန္လုံးကို စုစည္းတင္ျပေပးႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲကိုေတာ့ ပုိျပီးအဓိပၸါယ္ရွိေစမွာျဖစ္တယ္။ ျပီးလုိ႔ရွိရင္ သြက္လက္လြယ္ကူျမန္ဆန္ေစမယ္လုိ႔ ယူဆပါတယ္ရွင့္။ Technical Team ကိုသူ႕ခ်ည္းပဲ ဒီတုိင္းပဲပစ္ထားၾကမွာမဟုတ္ဘူးရွင့္။ ဒီ Technical Team ျပန္လည္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ ကခ်င္အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္မ်ားအေနနဲ႔ စုရုံးျပီးသကာလ အတူတကြ စည္းလုံးတဲ့ညီညြတ္တဲ့နည္းနဲ႔ နည္းပညာ အားျဖင့္အၾကံျပဳႏိုင္မယ့္ Thematic Group ကို ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းၾကမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီအဖြဲ႕ကေတာ့ ေဆြးေႏြးမဲ့ေခါင္းစဥ္အလိုက္ သီးသန္႔ သီးသန္႔ ပညာရွင္မ်ားထြက္ ေပၚလာဖုိ႔အတြက္ Civil Society မွာပါ၀င္ေနတဲ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကေနျပီးမွ ျပန္လည္ေလ့လာသုံးသပ္ျပီး ကူညီၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲေတာ့ အဲလိုအဖြဲ႕ေတြကေနကူညီျခင္းအားျဖင့္ Technical Team က ပုိမိုအားေကာင္းလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဒီ Thematic Group မွာ ေတာင္မွ လိုအပ္တဲ့ပညာရပ္မ်ား နည္းပညာမ်ားကြ်မ္းက်င္မႈမ်ား မရွိဘူးဆုိရင္ေတာ့မွ က်မတုိ႔ ဒီ Technical Team အတြက္ ျပင္ပကပညာရွင္မ်ား ငွားရမ္းျပီးေတာ့ ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မယ္ေပါ့။ အဲသလိုျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္ လူထုရဲ့အသံလည္းပါ၀င္မယ္ လူထုရဲ့စိုးရိမ္ပူပန္မႈလည္းပါ၀င္မယ္ နည္းပညာ အားျဖင့္လည္း ကြ်မ္းက်င္လိမၼာစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ အဲေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ က်မတုိ႔တကယ္တမ္းရရွိဖုိ႔အတြက္ ၾကိဳးစားေနတဲ့ ဒီ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကလည္း ေရရွည္တည္တံ့ျပီးေတာ့မွ အဓြန္႔ရွည္တဲ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ိဳးျဖစ္လာမယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။  ျပီးလုိ႔ရွိရင္ ဒီျဖစ္စဥ္ တေလွ်ာက္လုံးမွာလည္း ေမ့က်န္ခဲ့တဲ့အရာမ်ိဳးမရွိပဲနဲ႔ ပိုမိုျပည့္စုံစြာ ေဆာင္ရြက္ကိုင္သြယ္သြားႏိုင္မယ္လုိ႔ယူဆပါတယ္ရွင့္။”


၂။ Technical Advisory Team ရဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြက ႏွစ္ဖက္ပဋိပကၡေတြကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မယ့္ အၾကံေပးအဖြဲ႔မ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္လား?
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္အဖြဲ႕ (PCG)မွ  ဦးအင္ရွန္ဆန္ေအာင္ က -  “ေနာင္ အစိုးရနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြေရာ စစ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ဟာေရာ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးတုိ႔ အကုန္လုံးလုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ၾကားထဲမွာၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္ဆုိျပီးမွ Technical Team ကို ဖြဲ႕စည္းဖုိ႔ရည္ရြယ္ထားတာ။ ျပီးေတာ့ အစိုးရဖက္ ကလည္း Myanmar Peace Center ဆိုျပီးမွ Technical Team သေဘာမ်ိဳးနဲ႕ဖြဲ႔စည္းထားတာရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ဒီ KIO ကုိယ္စားလွယ္ေတြက MPC နဲ႔ေဆြးေႏြးတာမဟုတ္ပဲနဲ႔ KIO ကုိယ္စားလွယ္နဲ႔ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္နဲ႔ေဆြးေႏြးမယ္ KIO ဖက္က Technical Team နဲ႔ ျမန္မာအစိုးရဖက္ ကေတာ့ Myanmar Peace Center နဲ႔ အဲလိုၾကိဳတင္ျပီး ညိႇႏိႈင္းတုိင္ပင္ျပီးမွ ေဆြးေႏြးပြဲတခုအတြက္လိုအပ္တဲ့ ျပင္ဆင္မႈေလးေတြလုပ္သြားဖုိ႔ အတြက္ ဒီ Technical Advisory Team ကိုဖြဲ႔စည္းရတာလည္းျဖစ္တယ္။ အစိုးရရဲ႕ Myanmar Peace Center နဲ႔ ေနာင္ေဆြးေႏြးပြဲေတြအတြက္ ၾကိဳတင္ေဆြးျပင္ဆင္မႈေလးေတြကလည္း မၾကာခင္မွာပဲ ျပဳလုပ္လာႏိုင္မယ္လုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ျပီးရင္တပ္ပိုင္း ဆုိင္ရာေတြမွာလည္း လုိအပ္ရင္ ဆက္ဆံေရးရုံးဆုိတာမဖြင့္ႏိုင္ေသးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ ဆက္ဆံေရးရုံးအစားလည္း လိုအပ္တဲ့ ေျဖရွင္းမႈေလးေတြ ကေတာ့ တဖက္တလမ္းက ဆက္ဆံေရးက႑ကလည္း ဆက္ဆံေရးရုံးမဟုတ္ေပမယ့္ အဲဒါလည္း လုပ္လုိ႔ရတယ္ဆုိေတာ့ စစ္ေရးအရွိန္ေလွ်ာ့ဖုိ႔ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈေတြ မျဖစ္ဖုိ႔အတြက္လည္း အေထာက္အကူျဖစ္မွာပါ။ ေနာင္ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္လည္း ဒီ Technical Team အဖြဲ႔က အမ်ားၾကီး အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။”

ဘာျဖစ္လုိ႔  ဒီအဖြဲ႕မ်ိဳး လိုအပ္တယ္လုိ႔ျမင္ပါလဲ?
“အစိုးရနဲ႔ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ဖက္ကုိယ္စားလွယ္ေတြပဲ ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်ိန္မွာ ၁ ေခါက္ေဆြးေႏြးလိုက္ ေနာက္တခါက်ေတာ့ ဟုိ ၾကားထဲမွာ လက္ေတြ႕ေဖာ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာလုပ္တာ နည္းနည္းေလးေႏွးေကြးမႈရွိတာေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီခါက်ေတာ့ ျမန္ဆန္သြားႏိုင္ေအာင္ ဆုိျပီးမွ ၾကားထဲမွာ တရား၀င္ျဖစ္တဲ့အဖြဲ႔အစည္းတခုက ျမိဳ႕ေပၚမွာရွိဖုိ႔လုိအပ္တဲ့သေဘာရွိေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔ သူတုိ႔ရဲ့ Technical Team ကိုျမိဳ႕ေပၚမွာထားျခင္းအားျဖင့္ သေဘာတူထားတဲ့လုပ္ငန္းေတြကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ဖုိ႔က အေထာက္အကူျပဳျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႔ သူတုိ႔ကလည္း အဲလိုေမွ်ာ္လင့္ျပီးမွ ဖြဲ႔စည္းရတာ။”


ဒီအဖြဲ႕ထဲမွာ လူထုဖက္ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့က႑က ဘယ္လိုေနရာမ်ဳိးလဲ?
“ျငိမ္းခ်မ္းေရးက႑မွာ ဆႏၵေပးခ်င္တဲ့လူ အၾကံအညာဏ္ေပးခ်င္တဲ့လူေတြကလည္း ခု Technical Team ရုံးဖြင့္တဲ့အခ်ိန္မွာ လူထုနဲ႔ဆက္ဆံေရး တာ၀န္ယူတဲ့အခန္းက႑ေတြ သပ္သပ္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတုိင္းလည္း ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီးမွ ပါ၀င္ႏိုင္တယ္ ေဆြးေႏြးႏိုင္တယ္ အၾကံျပဳႏိုင္တယ္ ဆိုတဲ့ဟာကို ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ၾကားသိရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ လူတုိင္းလည္း ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမွာ ပါ၀င္လာတာ ေတြ႕ရတယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္အဲဒါေလးေျပာခ်င္ပါတယ္။”


၃။ Technical Advisory Team ထဲမွာ လူထုဘယ္လိုပါ၀င္သြားသင့္တယ္လုိ႔ ထင္လဲ?
ကခ်င္လူမႈဖြံ႕ျဖိဳးေရးကြန္ယက္မွ အတြင္းေရးမွဴး (KDNG) မွ စားဂ်ီ - “ဒီရုံးဖြင့္တာက ဘက္ေပါင္းစုံက ပါ၀င္ႏိုင္ဖုိ႔က အေရးၾကီးတယ္။ ဘယ္လိုလူတန္းစားေတြ ဘယ္လိုအဖြဲ႔အစည္းေတြ ေအာက္ေျခအဆင့္ကေန ပညာရွင္အဆင့္ထိေပါ့ေနာ္။ ဒီလိုမ်ိဳး ဘက္ေပါင္းစုံက ရႈေထာင့္စုံက အရပ္အသားအဖြဲ႔စည္း၊ လူထုအေျချပဳ၊ အဓိက လူ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ ပါ၀င္ႏိုင္ဖုိ႔က အင္မတန္မွအေရးၾကီးတယ္။ အဲဒီပါ၀င္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ပုဂိၢဳလ္ေသာ္လည္းေကာင္းက ဘာေတြအၾကံျပဳႏုိင္မလဲ ဘယ္ေလာက္ထိ ဘာ Topic ဘာေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔အၾကံျပဳမလဲ? သူ႕ဆီမွာရွိတဲ့ အခ်က္အလက္က ဘာေတြလုပ္မလဲ ဆိုတဲ့ဟာေတြ တိတိက်က်ျဖစ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြနဲ႔ Topic ေတြ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ အၾကံျပဳသြားႏိုင္လုိ႔ရွိရင္က အင္မတန္မွေကာင္းတာေပါ့ေနာ္။ ဘက္ေပါင္းစုံပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ ကုိယ့္ဆီက အခ်က္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရင္ေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေကာင္းမယ့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္မယ္။ ဒီအဖြဲ႕ကိုဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးရလဒ္ေတာ့ရွိမယ္။”

စိန္ေခၚမႈေတြက ဘာေတြျဖစ္ႏိုင္မလဲ?
“တခုက ဒီ Technical Team ဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေရးအတြက္ ဘယ္ေလာက္ထိ အက်ိဳးသက္ေရာက္မလဲဆိုတဲ့အပိုင္းေတာ့ တပုိင္းျဖစ္မယ္ အဲဒါက အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္အိုေပၚမွာလည္းမူတည္ပါတယ္။ အဓိကအားျဖင့္ အိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရဘက္ေပါ့ေနာ္ ဒီအဖြဲ႔အစည္းဖြဲ႕ျခင္းအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးကိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေစမယ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပိုမိုရရွိေစမယ္ ဆိုတဲ့အပုိင္းက ေနာက္တပိုင္းျဖစ္ေနတယ္ အဲဒီအပိုင္းက အဓိကအိမ္ရွင္ျဖစ္တဲ့ အစိုးရဘက္က ဘယ္ေလာက္ထိ အေလးထားဂ႐ုစိုက္မလဲ ကခ်င္ျပည္သူေတြတုိင္းရင္းသားေတြ ဒီလိုမ်ိဳး Technical Team ေတြ ပါ၀င္အၾကံျပဳတဲ့အခ်က္အေပၚမွာ သူတုိ႔ဘယ္ေလာက္ထိအေလးထားဂ႐ုစိုက္မလဲ ဆိုတဲ့အခ်က္မွာမူတည္သြားလိမ့္မယ္။”

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။