Friday, July 5, 2013

အစိုးရႏွင့္ KIO ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ တြင္ ‘သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး’ ကိစၥ ေဆြးေႏြး သင့္ဟု KNO ေျပာ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ လြတ္ေျမာက္ေရး အဖြ႔ဲ (KIO) သည္ အစိုးရႏွင့္ေတြ႕ ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ား တြင္ ကခ်င္လူထု လိုလားေသာ သီးသန္႔ ကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ (Absolute Sovereignty Power) ႏွင့္ပတ္ သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈ မရွိေသာေၾကာင့္ ၄င္းကိစၥ ကို ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပ အေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသား အစည္းအရုံး KNO က ေထာက္ျပ လိုက္သည္။

 
ထိုင္းႏိုင္ငံ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNO) မွ ဇူလုိင္ ၄ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ KIO ထံ လိပ္မူထားေသာစာတြင္ “အစိုးရႏွင့္တရား၀င္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈလုပ္တုိင္းတြင္ UN ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံကုိယ္စားလွယ္မ်ား သက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ျပည္သူလူထုလိုလားေသာ ‘သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္’ (Absolute Sovereignty Power) ဟူသည့္ စကားလုံးကို KIO အေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမႈမေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာက္ကခ်င္လူထုမွ ထိုင္းႏိုင္ငံ KNO ထံသုိ႔ ေျပာဆိုလာသည္ကို ျပန္လည္တင္ျပျခင္းျဖစ္သည္” ဟု ဆိုသည္။

ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ား၏ သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဆိုသည့္ အသံသည္ KIO ႏွင့္ အစိုးရ ၁၇ ႏွစ္ၾကာ အပစ္ခတ္ရပ္ဆိုင္းခဲ့ခ်ိန္ႏွင့္ ယခုတေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္၂ ႏွစ္ေက်ာ္ခ်ိန္ထိ တသံတည္းသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူထု၏ဆႏၵကို အေလးထားသင့္ေၾကာင္း ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမုိင္ျမိဳ႕ရွိ ကခ်င္အမိ်ဳးသားအစည္းအ႐ုံး (KNO) ဥကၠဌ  ဦးေခါင္ေဟာင္း KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။

“အရင္ကေတာ့ အစိုးရနဲ႔ KIO ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးတဲ့ခ်ိန္ ျပည္သူလူထုအသံကို နားေထာင္ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ သူတို႔ေဆြးေႏြးျပီးသူတို႔လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကတယ္။ အခုခ်ိန္ KIO ေနာက္မွာျပည္သူလူထုရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကိုလိုခ်င္တဲ့သူရွိသလို တခ်ိဳ႕ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္သူရွိတယ္။ တခ်ိဳ႕က ျပည္ေထာင္စုကိုလိုခ်င္တယ္။ အခုခ်ိန္မွာကိုယ့္သေဘာနဲ႔ ဆံုးျဖတ္တာမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထု အားလံုးရဲ႕အသံကို နားေထာင္ေစခ်င္တယ္”

ထုိ႔ေၾကာင့္ လာမည့္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈတိုင္းတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားမ်ားလိုလားသည့္ သီးသန္႔ကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Absolute Sovereignty Power) ကိစၥကို ေဆြးေႏြးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာသုိ႔ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈကိုလည္းျပဳလုပ္သြားရန္ အခ်က္ (၄) ခ်က္ျဖင့္ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

တဖက္တြင္လည္း ျမစ္ၾကီးနားတြင္ အစိုးရႏွင့္ KIO ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမွာ သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ KIO ႏွင့္ လူထုပါ၀င္ေသာ အလုပ္အဖြဲ႔ (Technical Team) တခုဖြဲ႔စည္း၍ ရံုးဖြင့္ရန္ကိစၥကို ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ေနေသာအခ်ိန္ KNO မွ ယခုကဲ့သုိ႔ လူထုအသံႏွင့္အတူ တင္ျပလာျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားေပၚမူတည္၍ အပစ္ရပ္ေရး အတြက္ ႏွစ္ဖက္တပ္မွ လက္မွတ္ထိုးလာႏိုင္ခဲ့မည္ ဆိုပါကလည္း ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး အေနျဖင့္ ‘သီးသန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္’ အဆင့္ မေရာက္မခ်င္း လူထုအသံႏွင့္ ဆက္လက္ရပ္တည္သြားမည္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ျပည္ပအေျခစိုက္ ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံး (KNO) ဥကၠ႒ ဒူဝါ ေဘာမ္ဝမ္ လေရာ္ (Duwa Bawmwang Laraw) ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) သည္ ယခင္က ကိုယ္စီတပ္ဖြဲ႔မ်ားထားကာ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ားျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခ်ိန္ ျပန္လည္ပူးေပါင္းရန္ ၂၀၁၁ ဇန္န၀ါရီ ၂၂ ရက္က ႏွစ္ဖက္သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။