Wednesday, July 31, 2013

သမၼတလိုလားသည့္ ပဋိပကၡမ်ား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ကခ်င္ေဒသတြင္ မျဖစ္ေျမာက္ေသး

(ကခ်င္သတင္းဌာန)


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္ေဆာင္ ရြက္မႈမ်ားအပါအ၀င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေရး ဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ကို ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ ေအာက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ H.E. Mr. John Bercow ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ႏွင့္ ယမန္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္ တြင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရႏွင့္ ကခ်င္ေဒသ ပဋိပကၡသည္ ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း KIO ေျပာသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သည္ ဇြန္လ လယ္ပိုင္း ျဗိတိန္ႏိုင္ငံသုိ႔ေရာက္ခဲ့ခ်ိန္ “တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအားလံုးႏွင့္ ဇူလိုင္လအတြင္း တျပည္လံုးအတိုင္းအတာျဖင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးလက္မွတ္ေရးထိုးမည္” ဟု ေျပာဆိုလိုက္ျပီးေနာက္ ယခုအခါ “လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေနျပီး ရခိုင္ျပည္ႏွင့္ ေဒသအခ်ိဳ႕ကျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေအာင္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျပီျဖစ္ေၾကာင္း” ယေန႔ထုတ္ျမန္မာ့အလင္းတြင္ေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္သည္။


အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားကို ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရးသည္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဖက္မွ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈတြင္ ႏွစ္ဖက္ယံုၾကည္မႈေပၚသာ မူတည္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း KIO ဖက္မွေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယခုခ်ိန္ထိ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲျခင္းသေဘာတူညီမႈမရရွိေသးေပ။ 

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္သံတမန္ေဆာင္ခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခ်ိန္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေဒသမ်ားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ေပးအပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအတြင္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားခ်ဳပ္ျငိမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ကိစၥရပ္မ်ားအျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၁ သိန္းေက်ာ္သည္ အစိုးရအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံတကာ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို လုံေလာက္စြာမရရွိေသးေသာေၾကာင့္ သမၼတ၏ ဒုကၡသည္မ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အကူအညီမ်ားအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ေပးအပ္ေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ကခ်င္လူထုမွ အထူးစိတ္၀င္စားေနၾကသည္။

ယခုခ်ိန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ပလန ေက်းရြာတြင္လည္း ျပည္နယ္အစိုးရမွ ဒုကၡသည္မ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအစီစဥ္ျဖင့္ အိမ္ေျခ ၂၀၀ ေက်ာ္ ေဆာက္လုပ္ေပးထားျပီး ထိုအိမ္မ်ားကို ေစ်းသက္သာစြာ ေလွ်ာက္ထားရသည္တြင္ မိမိေဒသသုိ႔မျပန္ေတာ့ပဲ ထိုေနရာတြင္အေျခခ်မည္ဟု၀န္ခံခ်က္ျဖင့္သာ ခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။ 

အဆိုပါ အိမ္ခ်ေပးသည့္ကိစၥအား အစိုးရသည္ KIO နယ္ေျမရွိဒုကၡသည္ ၇ ေသာင္းအတြက္ ယခုခ်ိန္ထိ ထိေရာက္စြာကူညီမႈမ်ားမေပးေသးခ်ိန္ ျမိဳ႕ေပၚရွိဒုကၡသည္မ်ားကိုမူ ထိုသုိ႔ အခြင့္အေရးေပးေနျခင္းသည္ ေ၀ဖန္စရာျဖစ္ေနသည္ဟု KIO ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ ဆလန္ကဘာဒြဲပီဆာ (Salang Kaba Doi Pyi Sa) က ေျပာသည္။ 

“အဲဒါက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ျမင္တာက ျမိဳ႕ထဲမွာက ဒုကၡသည္စခန္းကို အျမန္ဆုံးျဖဳတ္လိုက္ခ်င္တာပါ၊ ကမၻာမွာေတာ့ ဒုကၡသည္ စခန္းမရွိေတာ့ဘူးဆိုျပီး ဒီဖက္ေတာကိုက်ေတာ့ ဖုံးထားလိုက္မယ္၊ ျမိဳ႕ထဲကေတာ့ ဖြက္ထားလုိ႔မရေတာ့ ျမိဳ႕ကဟာကို အရင္ရွင္းလင္းလိုက္ခ်င္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ တခုနားလည္တယ္။ ဒုကၡသည္စခန္းမရွိေတာ့ပါဘူး၊ တိုက္ပြဲမရွိေတာ့ဘူး၊ မလုိအပ္ေတာ့ဘူး ျငိမ္းခ်မ္းသြားျပီဆိုျပီး မ်က္ႏွာလုပ္ခ်င္တာျဖစ္တယ္လုိ႔ နားလည္တယ္။”

ဒုကၡသည္မ်ား မိမိသေဘာအရ ထိုေနရာမ်ားတြင္အေျခခ်ရန္ဆုံးျဖတ္မည္ဆိုပါကလည္း ဒုကၡသည္အျဖစ္ ကူညီမႈမ်ား ေထာက္ပံ့မႈမရေတာ့သည့္အျပင္ ၄င္းတုိ႔မိသားစုစား၀တ္ေနေရးအတြက္ လယ္ယာေျမမ်ားလိုအပ္ေနျပီး ျပန္လည္အစျပဳ လုပ္ကုိင္စားေသာက္ဖုိ႔ရန္ အစိုးရ၏ကူညီမႈ အာမခံခ်က္မ်ားလိုအပ္ေနသည္ဟု ေဒသခံမ်ားလည္း စုိးရိမ္ပူပန္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ 

ယခုခ်ိန္ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာတ၀ိုက္ ျငိမ္သက္ေနေသာ္လည္း အစိုးရတပ္ဖက္မ်ား လႈပ္ရွားမႈမ်ားရွိလ်င္ ႏွစ္ဖက္ပစ္ခတ္မႈ အခ်ိန္မေရြးရွိေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဒုကၡသည္မ်ား လုံျခဳံစြာေနႏိုင္ေရးႏွင့္ ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ေရးသည္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈ၏ ရလဒ္အေပၚ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္သည့္ အခ်က္ကအဓိကျဖစ္သည္ဟု ဒုကၡသည္ကယ္ဆယ္ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဆလန္ကဘာဒြဲပီဆာ (Salang Kaba Doi Pyi Sa) က KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သုိ႔ သုံးသပ္ေျပာဆုိခဲ့သည္။

"တိုက္ပြဲမျဖစ္တာေတာ့ ေသခ်ာတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုခ်က္ျခင္း ကုိယ့္ေဒသျပန္ႏိုင္ေရး သေဘာတူညီေျဖရွင္းမႈမရွိေသးဘူးဆုိေတာ့ ျပည္သူလူထုဖက္ကလည္း ဘယ္လိုမွျပန္လုိ႔မရဘူး။ အခုအေျခအေနက ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေနၾကတုံးပဲ ေဆြးေႏြးတာေတာင္ သေဘာတူညီမႈရမလား မရဘူးလားလည္း မသိဘူး။ ဆက္လက္ျပီး ေဆြးေႏြးသြားဖုိ႔ အခ်က္ ၇ ခ်က္ကို သေဘာတူညီတယ္ ဆုိျပီး အဲဒီကေနခုခ်ိန္ထိေတာင္ ဆက္ျပီးေဆြးေႏြးတာမရွိတဲ့အတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ျပည္သူေတြက အဲလိုမ်ိဳးစာကို ဘယ္လိုယုံမလဲ။ တကယ္လုိ႔ အခုျပန္ေတြ႕ဆုံတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဒုကၡသည္နဲ႔ပတ္သက္ျပီးေခါင္းစဥ္တပ္ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိရင္ KIO လိုလားခ်က္တုိင္း မဟုတ္သလို အစိုးရလိုလားသလိုလည္းမဟုတ္ပဲ။ တကယ္ပဲ ျပည္သူလူထုကို ေတြ႕ဆုံျပီး သူတုိ႔ဘယ္လိုျမင္တယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြက ခံယူ။ အခုအစိုးရက စစ္တပ္ေတြ ေလွ်ာက္တိုးခ်ထားျပီး စစ္တပ္ရုပ္သိမ္းတာေတာ့မရွိပဲ ျငိမ္းခ်မ္းျပီဆိုရင္ အဲဒါကို ျပည္သူလူထုက ဘယ္လိုမွမယုံဘူး။”
 
ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဖက္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုအမွန္တကယ္လိုလားလ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္တပ္မ်ားကို ေရွးဦးစြာ ရုပ္သိမ္းျခင္းျဖင့္ ဒုကၡသည္အျဖစ္ ခုိလႈံေနၾကေသာ သူမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားေသာ အကူအညီေပးသည့္အခ်က္သည္ ျဖစ္ေျမာက္လာမည့္အျပင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းသည္လည္း စာရြက္ေပၚတြင္လက္မွတ္ထုိးစရာမလို ခ်ဳပ္ျငိမ္းသြားမည့္ ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္ဟု ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဖက္မွလည္း သုံးသပ္ေျပာဆိုေနျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသေဘာတူညီခ်က္ ၇ ခ်က္မွ ၁ ခ်က္ျဖစ္ေသာ အၾကံေပးအလုပ္အဖြဲ႔ Technical Team ကုိ ယခုလတြင္း ရလဒ္တစ္ခုအျဖစ္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုစစ္ေရးအေျခအေနကိုသုံးသပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေဆြးေႏြးမႈမျဖစ္ႏိုင္ေသးသည့္အျပင္ မၾကာမီ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ဟု Team အဖြဲ႔၀င္ လူထုမ်ားကသုံးသပ္ေျပာ ဆိုသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။