Wednesday, July 17, 2013

တိုင္းျပည္သာဆင္းရဲတာ လူတစ္စုကေတာ့ေႀကာက္ခမန္းလိလိခ်မ္းသာေနဆဲ…

(ေဇာ္၀မ္းေမာင္ FB စာမ်က္ႏွာ)

ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ အတိလင္းမရိွေသာ လက္ရိွအစိုးရ၏ အျပဳမွဳ မ်ား ေခတ္ အဆက္ ဆက္ ေခ်လြန္ လက္လြန္ခိုးခဲ႔တာေတြ လုယူခဲ႔တာေတြကို ယခုလူထုေတြအတြက္ တခုေလး မ်ား ျပန္ျပီး လုပ္ေပးခဲ႔ ရင္ေတာင္္ လူထု အဖို႔ စိတ္ေျဖရာရျပီး ခြင္႔လြတ္ေပးၾကမွာျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ့ မွာေတာ့ စစ္တပ္ကေနွ နိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရး ကို လက္ဝါးႀကီး အုပ္ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးနဲ႔ အလိုတူ အလိုပါ ေခတ္ပ်က္ သူေဌးေတြ ဝက္ဝက္ ကြဲေအာင္ တိုင္းျပည္ ဘ႑ာနဲ႔ သယံဇာတေတြ ခိုးၾက၊ မ်ဳိၾက၊ ဆို႔ၾက လို႔ တိုင္းျပည္ ျပာပံု ထဲေရာက္၊ သဘာဝ ေဘးဒဏ္ေတြ က်၊ ျပည္သူ က ေက်ာမြဲ ဘဝက မတက္ တဲ့ ဘဝေရာက္ေနႀကရတာပါ။


ႏွိင္ငံတကာက အျမင္ေကာင္းရံုေလာက္။ ကုလကလက္ခံနိ္င္ရံု ေလာက္ဆိုတဲ ့စံနစ္ေဟာင္းေဆးျပီးတိုမ်ားသံုးဟန္ျပညီညြတ္ေရး ေတြဟန္ျပ ျငိမ္း ခ်မ္း ေရး ေတြလုပ္ေနေတာ့ ့ျမန္မာျပည္ သူလူထု တိုင္းရင္းသား အေပါင္း ဖြတ္သည္ထက္ညစ္ရေတာ ့မဲ ့အေျခအေနျဖစ္ေနပါျပီ။

နိုင္ငံရဲ့ စီးပြားေရးအသက္ေသြးေႀကာ တစ္ခုလံုးကို ပင္ ဦးပိုင္မွ ဝါးျမိုထားပါတယ္။ အရင္းအႏွီးပမာဏမွာ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ခန္႔က က်ပ္ကုေဋတေထာင္ (သန္း ၁၀၀၀၀) ရွိသျဖင့္ ဗမာျပည္ သမုိင္းမွာ စတင္တည္ေထာင္စလုပ္ငန္းတခုအဖုိ႔ အႀကီးမားဆုံးအရင္းအႏွီးအျဖစ္ စံခ်ိန္သစ္တင္ခဲ့ပါတယ္္။ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ပစၥည္းဝယ္ယူမႈညႊန္ၾကားေရးမွဴးရုံး (ကကဝယ္) က ထည့္၀င္သည့္ ၄၀%နွင့္ က်ပ္ ကုေဋ ၄၀၀ မွာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္ကပုိင္ဆုိင္ခံစားၾကမည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႀကီးအတြက္ ျပည္သူလူထု၏ေငြ က်ပ္ကုေဋ ၄၀၀ ကုိ အတုိး မရွိ ဆဲြသုံးလုိက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္ ၆၀% ကုိ စစ္မႈထမ္းဆဲ ႏွင့္ အၿငိမ္းစားတပ္မေတာ္အရာရွိမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းအုပ္စုမ်ား အပါအ၀င္ တပ္မေတာ္ပုိင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ မိတ္ေဆြအဖဲြ႔မ်ားက ပုိင္ဆုိင္ပါတယ္္။ ဦးပိုင္သို႔ထည့္၀င္ရမည့္ ေငြေၾကးအခ်ိဳးအစားအရ တပ္မႀကီးဆိုရင္ သိန္း (၁၀၀၀)၊ တပ္ရင္း/ တပ္ဖြဲ႔အဆင့္ တပ္လတ္ ဆိုရင္ သိန္း(၃၀၀) မွ (၅၀၀)၊ တပ္ငယ္ဆိုရင္ သိန္း (၂၀၀) ဤေငြမ်ားကို တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားက ကိုယ့္အစီအစဥ္ႏွင့္ ကိုယ့္နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ရွာၾကရပါတယ္္။ ျပည္သူလူထုထံမွ နည္းအမ်ိုးမ်ိုးျဖင့္ ကလိန္ကက်စ္က်ျပီး ဓါးျပတိုက္ယူထား ေသာေငြမ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။

စစ္အုပ္စုနွင့္ သူတို့၏ နီးစပ္ရာမ်ား သားသမီးမ်ား တပ္မေတာ္ အရာရွိႀကီးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားသာ ေကာင္းစားလာျပီး ျပည္သူလူထုမွာေတာ့ေက်ာမြဲဘဝက မတက္နွိုင္ျဖစ္ေနရပါတယ္။ ျမန္မာ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမိတက္မွ ခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ လုပ္ငန္းမ်ားမွာ၊ ျမန္မာအင္တာပရိုက္ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ မိုးကုတ္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ မိုင္းရူး ေက်ာက္မ်က္ရတနာ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ နန္းယားေဒသ ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေရႊသတၳဳ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေမာ္ခ်ီးေဒသ ခဲ၊သတၳဳ တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္စိမ္း ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း၊ ေက်ာက္စိမ္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ အေခ်ာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ျမန္မာ အင္ဒီမီဒီရယ္ဂ်ိတ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ျမန္မာပရူ၀ါရီ ကုမၸဏီ လီမိတက္၊ ဂရင္းႏွိပ္ ေက်ာက္ျပားစက္ရုံ (ေက်ာက္ဆည္)၊ ပလပ္စတစ္ ရက္ထည္အိပ္စက္ရုံ (ေက်ာက္ဆည္)၊ ေမာ္စကိုစတီးလ္ သြပ္ျပားစက္ရုံ၊ မာမီး ေခါက္ဆြဲစက္ရုံ၊ Red Rubby စီးကရက္စက္ရုံ၊ ဒူးယားစီးကရက္စက္ရုံ (ပခုကၠဴ)၊ ျမန္မာရာဘာ၀ုဒ္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ေမာ္လၿမိဳင္)၊ ျမန္မာ နာနတ္ရည္လုပ္ငန္း (ပဲခူး)၊ ျမ၀တီ ေသာက္ေရသန္႔လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာဘီယာ ျဖန္႔ျဖဴးေရးလုပ္ငန္း၊ လန္းပီ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းခရီး ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေငြပင္လယ္ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ေရလုပ္ငန္း၊ ပင္လယ္ငါးဖမ္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ေရထြက္ပစၥည္း ပို႔ကုန္လုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား (ၾကက္/ငါး/ပုဇြန္)၊ ေရလုပ္ငန္း စက္မႈရုံ ေဖာ္ထုတ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ တနသၤာရီတိုင္း ငွက္သိုက္ ထုတ္ယူျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဆီအုန္း စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း (ေကာ့ေသာင္း)၊ ဆင္မင္း ဘိလပ္ေျမစက္ရုံ (၁/၂/၃) (ေက်က္ဆည္)၊ Myanmar land and development ကုမၸဏီလီမိတက္၊ သၾကားစက္ရုံ (ဥကၠံ)၊ ပဒုမၼာ ဆပ္ျပာစက္ရုံ (ေပါင္)၊ သၾကားစက္ရုံ (အင္းငါးခြ)၊ ေတာ္၀င္ ပလပ္စတစ္ လူသုံးကုန္စက္ရုံ (ေက်ာက္ဆည္)၊ ဆာလျဖဴရစ္ အက္စစ္စက္ရုံ (မုံရြာ)၊ ျမ၀တီ ဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ျမ၀တီ ထေရးဒင္း သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း၊ ႏိုင္ငံျခားေငြ လဲလွယ္မႈလုပ္ငန္း၊ တပ္မေတာ္သား သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး အေရာင္းဆိုင္၊ ဒု႔ိယာေျမ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ျပည္သာယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၊ ဗႏၶဳလ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ျမ၀တီ စိုက္ပ်ိဳးေရး ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ န၀ေဒး ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါတယ္္။

ျမ၀တီ ထေရးဒင္း ကုမၸဏီလီမိတက္ဟာ ႏိုင္ငံျခားႏွင့္ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အက်ိဳးတူ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ားအား အဓိကထား လုပ္ကိုင္ေသာ ကုမၸဏီႀကီး ျဖစ္ပါတယ္္။ ျမ၀တီ ထေရးဒင္းမွ သြင္းကုန္/ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းအမ်ားစုကိုလည္း တပ္မေတာ္မွ အခြင့္ထူးခံ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ား ၎တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသာ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိၾကပါတယ္္။

ဗႏၵဳလ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးေအာက္တြင္ ဗႏၵဳလ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၊ ေလအိပ္ကားမ်ား ဌားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း လုပ္ငန္း၊ ေရႊမန္းသူ (ရန္ကုန္- မႏၱေလး)၊ ရွမ္းမေလး (ရန္ကုန္-ေတာင္ႀကီး)၊ ေရႊၿမိဳင္သူ (ရန္ကုန္-ေမာ္လၿမိဳင္)၊ ေတာ္၀င္ (ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္)၊ ေရႊမန္းသူ (ရန္ကုန္- ေနျပည္ေတာ္)၊ ေတာ္၀င္ (ေနျပည္ေတာ္-မေကြး) အေ၀းေျပး ယာဥ္လိုင္းမ်ား၊ ပါရမီ (Taxi) (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း)၊ ေတာ္၀င္ (Taxi) ေနျပည္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္း၊ ယဥ္လိုင္းမ်ား ပါ၀င္ပါတယ္္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုမ်ားထဲမွ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးဦးပိုင္ လီမီတက္ႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္၍ လုပ္ကိုင္ပါက ဆုံးရႈံးလိမ့္မည္သာ ျဖစ္ပါတယ္္။ျမန္မာစီးပြားေရး ဦးပိုင္လီမီတက္ဟာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အားလုံးနီးပါးကို ခ်ဳပ္ကိုင္ထားၿပီး အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ား အေတာ္အတန္ ရရွိထားသျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ တိုးပြားျခင္း မရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။တေန့တျခား နိုင္ငံေတာ္ဝင္ေငြ ဆုတ္ယုတ္လာျပီး တိုင္းျပည္ဆင္းရဲရျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကစ၍ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႔မွ အေမရိကန္ေဒၚလာေငြ ၅ ဘီလီယံခန္႔ (သန္း ၅၀၀၀) ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရထံမွ အတိုးေရာအရင္းပါရရွိခ့ဲပါတယ္္။ ေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ရရွိခ့ဲႀကပါတယ္္။ ရရွိတဲ့ေငြမ်ားကို ထိုင္းႏွင့္စကၤာပူရွိ ျမန္မာသံရုံးမ်ား၏ သံတမန္ အခြင့္ အေရးေအာက္တြင္ သီးျခားဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားဖြင့္၍ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔မွရေသာေငြမ်ားကိုသြင္းရပါတယ္္။ အဲဒီဘဏ္ေငြစာရင္းမ်ားမွ စစ္တပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလယာဥ္မ်ားအပါဝင္အဆင့္ျမင့္လက္နက္ႀကီးငယ္မ်ား၊ အနုျမဴ ႏွင့္ဒံုးလက္နက္ကိစၥမ်ားကို ဦးပိုင္္က စစ္တပ္အတြက္ ဝယ္ယူေပးရပါတယ္္။ ဦးပိုင္လီမိတက္ ဟာ ထင္သလို ေငြကိုသံုးႏိုင္ရန္ စာရင္းစစ္၍မရေသာ အဖြဲ႔စည္းတခုျဖစ္ေနၿပီး စစ္တပ္ကို ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ စီးပြားေရးလက္ကိုင္ဒုတ္ တခုလည္း ျဖစ္ေနပါတယ္္။

ယခင္မ.ဆ.လေခတ္ကာလက အာဏာရွင္မ်ားဟာ သူတုိ႔ မတရားယူထားတဲ့ စည္းစိမ္ေငြမဲေတြကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဘဏ္သုိ႔ အပ္မယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ အိမ္ေတြ၊ ၿခံေတြ ဝယ္မယ္။ အဲ့ဒီလုိနည္းနဲ႔ ခိုးထားသမွ် စာရင္းေဖ်ာက္ၾကပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုးေပၚ စာရင္းေဖ်ာက္နည္းကေတာ့ ေငြကို အရွင္ထားျခင္း ျဖစ္တယ္။ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သူေဌးတုိင္းရဲ႕ လုပ္ငန္းတုိင္းမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္သားသမီးေတြရွယ္ယာ ပါၿပီးသား။ ဤသို႔ ဤပံု ျမန္မာစစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္မ်ားက ကြက္ေက်ာ္ျမင္ ဂြင္ေက်ာ္ ႐ိုက္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ ပုဂၢလိက ေခါင္းစဥ္တပ္လုိက္၊ သူတုိ႔က ယူလိုက္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ကို အိမ္တုိင္ပါ ခၽြတ္ေရာင္းတဲ့ပံု ေပါက္ေနၾကတယ္။ ပိုျပီး စိုးရိမ္စရာ ေကာင္းတာက အေျခအေန အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ သူတို့ အစိုးရ ျပဳတ္က်လွ်င္ေတာင္မွ ျပည္သူေတြနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ႏုိင္ငံပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား မရွိေတာ့တဲ့ အေျခအေနပါဘဲ။ ေျပာရလွ်င္ ပုဂၢလိက အမည္ခံကာ အစိုးရပိုင္အျဖစ္မွ ကိုယ္ပုိင္အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲေနျခင္းပါဘဲ။အလြန္တရာ ကလိန္ေစ့ ျငမ္းဆင္ႏုိင္ေသာ လွည့္ကြက္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။။ သူတုိ႔ ျပဳတ္က်ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ျမန္မာျပည္အား အခြံဘဲ ခ်န္ခဲ့မယ္ဆုိတဲ့ ဘယ္သူေသေသ ငေတမာၿပီးေရာ ဆုိသည့္ စိတ္ဓါတ္မ်ဳိးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စစ္အာဏာရွင္ေတြဟာေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံလို အာရပ္ႏိုင္ငံမ်ားမွ ေခ်းေငြေတြကို ရယူဖို႔ ၾကိဳးစားေနသလို အာဏာရွင္မိသားစုမ်ားရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ ဓနဥစၥာ၊ ေငြေၾကးေတြကုိ စင္ကာပူမွ ဒူဘိုင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေရးကိုလည္း ႀကိဳးစားေနႀကပါတယ္။

တရုတ္နယ္စပ္နဲ႔ ထိစပ္ေနတဲ့ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ သဘာ၀သစ္ေတာမ်ားမွ သစ္မ်ားကို တရုတ္တို႔နဲ႔ ၄င္းတို႔ရဲ႕ လက္ပါးေစ နယ္ေျမခံမ်ားက တရားမ၀င္ ခုတ္လွဲျပီး တရုတ္ျပည္ဘက္ကို ခိုးထုတ္ေနၾကတာ အခုဆိုရင္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုမက ၾကာျမင့္ခဲ့ပါျပီ။ အဲဒီလို ခိုးထုတ္နိုင္ေအာင္ ျမန္မာစစ္တပ္က တိုင္းမွဴးအပါအ၀င္ ေထာက္လွမ္းေရး တပ္မွဴး၊ ဗ်ဴဟာမွဴး၊ စစ္ေၾကာင္းမွဴး၊ တပ္ရင္းမွဴး၊ တပ္ခြဲမွဴးမ်ားသာမက ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား၊ ရဲ၊ ဌာနဆိုင္ရာ၊ သစ္ေတာဌာန စတဲ့ တာ၀န္ရွိသူအားလံုးဟာ တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ပါ၀င္ ပတ္သက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီလိုနဲ႔ ျမန္မာ့သစ္ေတာထဲမွာ သစ္ခိုးယူမႈဟာ အဆမတန္ မ်ားျပားလာလိုက္တာ ပြဲေတာ္ၾကီးတစ္မွ်ပါပဲ။ သစ္ကားမ်ားသည္ KIA သိမ္းထားေသာ ေနရာမ်ားသာ မက ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တပ္စြဲထားေသာ ေနရာမ်ားပါ ေနစဥ္ျဖတ္သန္း ရပါတယ္။KIA ႏွင့္ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားျပီးေနာက္ ယေန ့အခ်ိန္ ကခ်င္ျပည္နယ္ တရုတ္နယ္စပ္ အနီး တြင္ စခန္းခ် ထားေသာ ျမန္မာတပ္မေတာ္ တပ္ခြဲမ်ားလည္းရိွရာ ထို သစ္ေမွာင္ခို ခိုးထုတ္ေသာ ကားမ်ားသည္ ျမန္မာ့ တပ္မေတာ္ တပ္ခြဲ (ယခုအခ်ိန္တြင္ ၈ ခြဲ) ထားရိွရာ ေနရာမ်ား ကို ေနစဥ္ျဖတ္သန္း ရပါတယ္။ ထိုသို ့ျဖတ္သန္းခ အတြက္ ျမန္မာစစ္တပ္ တပ္ခြဲ တစ္ခုစီကို သစ္ေမွာင္ခုိ ကားတစ္စီးအတြက္ တစ္သိန္းသံုးေသာင္း ေပးၾကရပါတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ အစီးေရ ၂၅၀ နဲ႔ ၃၀၀ ၾကားမွာ ရွိပါတယ္။ ၁၂ ဘီးကား၊ ၂၂ ဘီးကားေတြနဲ႔ ေန႔စဥ္တင္ျပီး ျဖတ္သန္းေနတာပါ။ သစ္တင္ မဟုတ္ေသးပါေက်ာက္စိမ္း ကားမ်ားလည္း ပါရိွပါတယ္။ ေက်ာက္စိမ္းကားမ်ား အတြက္ကေတာ့ သီးသန္ ့ ေစ်းရရိွၾကပါတယ္္။ျမစ္ၾကီးနား အနီး တပ္ရင္းမ်ား ရိွ အရာရိွ မ်ားမွာ ေရွ ့တန္း ေရာက္ေနေသာ အခါ ယခင္ နဲ ့မတူ ့ေရွ ့တန္းပဲထြက္ခ်င္ေနႀကပါတယ္၊သစ္တင္ကားမ်ား မွ ေငြမ်ားကို ရာထူး အလုိက္ အခ်ိဳးက် ရရိွလာ သျဖင့္ မ်ားစြာ အဆင္ေျပေနႀကျခင္းလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အရာရိွငယ္တစ္ေယာက္ဆို အရင္က ေငြမတတ္ႏိုင္လို့ အဲ့ေနရာ ေရာက္ျပီး မွ သံုးလအတြင္း အဆင္ေျပျပီး ရည္းစားကို ေနာက္ဆံုးေပၚ iPhone5 ေတြ S4 ေတြ လက္ေဆာင္ဝယ္ေပးလာႏိုင္ျပီး ခုဆို လက္ထပ္ဘို့ ေတာင္ ဘဏ္က ေငြ သိန္းသံုးဆယ္ေက်ာ္ လြဲထားျပီးလက္ထပ္မိန္ ့တင္ထားတယ္လို့ဆိုပါတယ္။ကခ်င္နဲ ့ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရျပီး တပ္ျပန္ရမွာ ကိုေတာင္ စိုးေနရိမ္ၾကပါတယ္။

အခုေတာ့ ျမန္မာနိုင္ငံမွာက လက္လုပ္လက္စားနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားသာ ပုတ္ပြလို႔ ထေနတယ္။ သူတုိ႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို မယံုလွ်င္ သြာေမးၾကည့္ပါ။ စားဖုိ႔အတြက္နဲ႔ အတိုအထြာေလး ဝယ္ႏိုင္ဖုိ႔ကသာ သူတုိ႔ရဲ႕ အႀကီးမားဆံုး ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ အဘယ္မွ် စိတ္ထိခိုက္စရာ ေကာင္းလိုက္ပါသလဲ။ ကားဝယ္ဖုိ႔၊ တုိက္ဝယ္ဖုိ႔က သူတို႔ရဲ႕ အိပ္မက္ထဲမွာေတာင္ ထည့္ျပီး မမက္ဝံ့ေသာ စည္းစိမ္ အရာဝတၳဳမ်ားသာ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မယ္။ တုိးတက္ေနတဲ့ ေခတ္ႀကီးမွာ ျမန္မာျပည္သားေတြ အလြန္အလွမ္းေဝးစြာ ျပတ္က်န္ေနခဲ့ၾကပါၿပီ။

က်ြန္ေတာ္တို့နိုင္ငံဟာ အမွန္တကယ္မဆင္းရဲပါဘူး ယခု ျမန္မာျပည္မွာ က်င္းပေနတဲ့ Myanmar National League ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲက အသင္းပိုင္ရွင္မ်ား(MNL ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲႀကီး ေန႔ခ်င္း ညခ်င္း ႀကီးထြားလာရျခင္းမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အားကစားေလာကကို ေျမေတာင္ေျမႇာက္ ေပးတာထက္ ႏုိင္ငံေရး အခင္းအက်င္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ အျဖစ္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ေဖၚေဆာင္လုိက္တဲ့ ၿပိဳင္ပြဲႀကီး) သူေဌးႀကီးမ်ားနွင့္ ယခုျမန္မာျပည္က အလြန္ႀကီးမားတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုရဲ႕ ပိုင္ရွင္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ အႀကီးဆံုး စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္၊ ဘယ္သူေတြမ်ားပါလိမ့္၊ ေတဇရဲ႕ခ်မ္းသာမႈကို တရုတ္တန္းက တရုတ္သူေဌးႀကီး ေရႊဆိုင္ပိုင္ဆိုင္သူက ခန္႔မွန္းလို႔မရေအာင္ ခ်မ္းသာေၾကာင္းနဲ႔ ေတာ္ရံုတန္ရံု ခ်မ္းသာသူမ်ားမွာလဲ သူ႔အား မယွဥ္ရဲဘဲ စီးပြားေရး လုပ္ခ်င္ရင္ ကိုေတဇ သို႔မဟုတ္ ဦးပိုင္လက္ထဲသို႔သာ “ဝ” ကြက္ အပ္ရမလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ ေတဇက ေပးမွ ကမ္းမွ စားရတဲ့ ဘဝမ်ိဳး ျဖစ္ေနပါတယ္တဲ့။

ကမၻာ့အၾကြယ္ဝဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားစာရင္း ႏွစ္စဥ္ ထုတ္ျပန္မႈမွာ ျမန္မာျပည္ကို လူရာမသြင္းဘဲ ခ်န္ထားခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေျပာရဲတာက ဘီလ္ဂိတ္ရဲ႕ ၾကြယ္ဝမႈကို ျမန္မာျပည္က သူေဌးမ်ား ၾကည့္ျပီး ဟားတုိက္ ရယ္ေမာေနၾကမွာ ေသခ်ာလွပါတယ္။

စက္မွႈ ၀န္ၾကီးဌာန ယခင္စက္မွႈ(၁)၀န္ၾကီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦး၀င္းျမင့္ ဟာဆိုရင္္သူ႔လစာနဲ႔မတန္ေလာက္ေအာင္ ကိုခ်မ္းသာေနပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္ ဥတၱရသီရိျမိဳ႕နယ္မွာ သိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္တန္ေျမကြက္နဲ့အိမ္တစ္လံုး ပုဂံ(၁)လမ္း၊ ျခံအမွတ္ ( ၃၂၁၅ ) ရန္ကုန္မွာတင္ အိမ္ ၃ လံုး DG တေယာက္ရ့ဲတရား၀င္လစာက ၂၀၀၀၀၀/-ျဖစ္ပါတယ္။ (၁)နွစ္မွ (၂၄)သိန္းပဲ ရွိတယ္။ စားေသာက္စရိတ္(၄)သိန္းနုတ္ရင္ သိန္း(၂၀)အသားတင္က်န္ပါတယ္။ ဒါဆိုဘယ္လိုလုပ္ဒီလိုသိန္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္တန္အိမ္ကို ေဆာက္နိုင္ပါသလဲစဥ္းစားၾကည့္ေပးပါ။ဗိုလ္ေရႊမန္းရဲ႕ သားျဖစ္သူ ေအာင္သက္မန္းပိုင္တဲ့ ဧရာေရႊ၀ါကုမၸဏီဟာ ၁၉၉၇ ကတည္းက ဦးေတဇရဲ႕ထူး ကုမၸဏီနဲ႔ ပူးေပါင္းခဲ့ၿပီး အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ စားအုန္း ဆီ၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာနဲ႔ လယ္ယာလုပ္ငန္းသုံး စက္ကိရိယာမ်ားနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းသုံး ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းျခင္း၊ ေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း၊ ဆန္၊ ပဲ၊ သစ္၊ ငါး ပုစြန္ စတဲ့ ပစၥည္းေတြကုိ တင္ပုိ႔ေရးအျပင္ ေလာင္စာဆီတင္သြင္း ေရာင္း၀ယ္ျခင္းလုပ္ငန္း ေတြကုိ လုပ္ကုိင္ ေနပါၿပီ။ နီးစပ္သူတေယာက္ကေတာ့ “လက္နက္ကလြဲရင္ အကုန္လုပ္တယ္”လုိ႔ေျပာပါတယ္။


မုိးကုတ္နဲ႔ ဖားကန္႔မွာလည္း ေက်ာက္တူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ အႀကီးအက်ယ္လုပ္ေနၿပီး ရန္ကုန္မွာလည္း ေျမကြက္အေျမာက္ အျမား ပုိင္ထားတယ္။ ဘန္ေကာက္၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူနဲ႔ ၾသစေၾတးလ်မွာ ကြန္ဒုိေတြ ၀ယ္ထားၿပီး အေမရိကန္ရဲ႕ ဆန္ရွင္ကုိ ေရွာင္ဖုိ႔ မေလးရွားနဲ႔ ထုိင္းက ဘဏ္ေတြမွာ ေငြစာရင္း ဖြင့္ထားတယ္လုိ႔ အတြင္းသိေတြက ဆုိတယ္။ သူရ ဦးေရႊမန္းရဲ႕သားငယ္ တုိးႏုိင္မန္း ကလည္း စီးပြားေရး အသုိင္းအ၀န္းနဲ႔ အဆက္အသြယ္ ေကာင္းေကာင္းရွိတယ္။ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းနဲ႔ ခ်မ္းသာႂကြယ္၀ေနတဲ့ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊရဲ႕သမီးနဲ႔ ထိမ္းျမား ထားတာ မဟုတ္လား။ ၾကားရတဲ့ သတင္းေတြအရ နာမည္ႀကီး ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီျဖစ္တဲ့ Red Link နဲ႔ ေဖ်ာ္ေျဖေရး ေရဒီယုိ ခ်ယ္ရီ FM ဟာ တုိးႏုိင္မန္း ပုိင္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္း သူ႔မိသားစုရဲ႕ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈကို ေဖာ္ထုတ္တင္ျပရရင္ သူ႔ရဲ႕သားမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ ကိုေနေအာင္နဲ႔ ကိုမိုးေအာင္တို႔ဟာ ေအာင္ရီၿဖိဳး ကုမၸဏီ ထူေထာင္ၿပီး ဖဲရိုက္၀ါသနာ ထုံသူမ်ား ျဖစ္ကာ အလွည့္က် ေဆြမ်ိဳး မိသားစုအိမ္ေတြမွာ ဖဲလွည့္ရိုက္ေနစဥ္ သူတို႔အခ်င္းခ်င္း ပိုင္ဆုိင္မႈ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈအား ျပိဳင္ဆိုင္ရင္း ဂုဏ္ယူ၀ံ့ၾကြားခဲ့ရာမွာ အနိမ့္ဆုံး ခ်မ္းသာသူ မိသားစု၀င္ တစ္ဦးပင္လွ်င္ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ အခ်ိန္ကာလတုံးက သိန္းေထာင္ခ်ီေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရပါတယ္။ ေနာက္ျပီးေတာ့ သူ႔ရဲ႕ ေမြးစားသားပမာ မႏၱေလးဘီယာ ကိုယ္စားလွယ္ ရရွိထားသူ AHK ကုမၸဏီပိုင္ရွင္ ဦး၀င္းေအာင္ရဲ့ပိုင္ဆိုင္မွု ေတြရယ္ ျပီးေတာ့ ေရႊဂံုတိုင္မွာရွိတဲ့ ေအာင္ရီၿဖိဳး ကုမၸဏီဟာ ဦးေအာင္ေသာင္းရဲ ႔သားမ်ား ဦးစီးတဲ့ ကုမၸဏီ ျဖစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ေရလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာန၊ အမွတ္ (၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ အျခား ၀န္ၾကီး ဌာနတို႔မွ လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားကို တင္သြင္းခြင့္ပါမစ္၊ သြင္းကုန္ ထုတ္္ကုန္ လိုင္စင္မ်ားအျပင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အ၀၀ကို တစ္နည္းတစ္ဖုံ ခ်ဳပ္ကိုင္ရယူ ၀ါးမ်ိဳထားၾကတဲ့အျပင္ ယခင္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္တင္ထြဋ္ရဲ႕သားနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့လည္း ေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ား ကံထရိုက္ဆြဲကာ စက္ႀကီးမ်ား တင္သြင္းခြင့္ကိုလည္း ကန္ထရိုက္ရယူထားတဲ့ကုမၸဏီျဖစ္ပါတယ္။ ဦးေအာင္ေသာင္းဟာ အတၱသမားပီပီ ငါ့အတြက္၊ ငါ့မိန္းမ၊ ငါ့သားသမီးအတြက္၊ ငါ့ေဆြမ်ိဳး အတြက္ ငါ၏အရွက္ကို ေပးဆပ္မည္လို႔ ေၾကြးေၾကာ္ရင္း အရွက္သိကၡာမဲ့စြာ ကိုယ္က်ိဳး စီးပြါးကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္ရင္း စက္မႈ ( ၁) ရဲ႕ အဆီအႏွစ္မ်ားအား ၀ါးျမိဳကာ စက္ရံုမ်ား အရံူးေပၚေအာင္နဲ႔ ၀င္းသူဇာဆိုင္ၾကီး နလံမထူ ပ်က္ဆီးဆံုးရံူးေအာင္စြမ္းေဆာင္ဦးေဆာင္မႈေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

မပခတိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္ေဆြက ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေမာင္ေအးရဲ႕ ေယာက္ဖျဖစ္ပါတယ္။ေဒသဖြံျဖိဳးေရးအတြက္ ဆိုျပီး သစ္သယ္ယူခြင့္ေတြကို ပယက မွ စာနဲ႔တရား၀င္ သေဘာမ်ိဳး ခြင့္ျပဳျပီး ေဒသအတြင္းရွိ ေက်းရြာစာသင္ေက်ာင္းမ်ား အမည္ခံ၍ေသာ္၄င္း၊ အပစ္အခတ္ရပ္္အဖြဲ႔မ်ား အတြက္ေသာ္၄င္း နာမည္အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျပျပီး သစ္တစ္တန္ကို က်ပ္၂၀၀၀၀ိ/ႏႈန္းေကာက္ခံခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ မိုးမိတ္ဗ်ဴဟာေအာက္မွာပါတဲ့ မံစီနယ္ထဲက မံ၀ိန္း၊ ပါခမ္း၊ ဘေလာင္ဒင္ဆာနယ္ေျမမွာ သစ္ခုတ္ခြင့္ရဖို႔ ဗ်ဴဟာမွဴးကို တစ္လသိန္းတစ္ေထာင္ ေပးရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ရွမ္းေျမာက္က ကြတ္ခိုင္ဗ်ဴဟာအပိုင္ နမ့္ခမ္းေဒသမွာလည္း ဒီေစ်းႏႈန္းေပါက္ပါတယ္။ေဒၚလာသန္းခ်ီ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း သိန္းထြန္း ဘာေၾကာင့္ အေရးယူ မခံရတာလဲ။ အရင္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း(အခု သမၼတရံုး ဝန္ႀကီး) ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဆိုတဲ့ ဥကၠဌထုိင္ခံုမွာ အၿမိဳင့္သားထိုင္ရင္း၂၀၀၉-၂၀၁၀ ေလာက္တုန္းက ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႕ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကေန အျမတ္ေငြကို
၂ဆေက်ာ္ေလာက္စာရင္းလိမ္ျပခိုင္းတဲ့ကိစၥ တာတာကုမၸဏီနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၁၀ ဘီးကားေတြ တစ္ႏွစ္ကို အစီးေရ (၁၀၀)ထုတ္ဖို႕မေကြးမွာ စက္ရံုတည္ေတာ့ ကားပစၥည္းအစိတ္ အပိုင္းေတြကို ေဆးစိမ္တဲ့စက္ဝယ္ေတာ့ အဲဒီစက္တန္ဘိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇)သန္းေလာက္ ကဘယ္ေပ်ာက္သြားလဲ။ မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ခ်ီေရာင္း၀ယ္ေရး ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ရဲ႕ သား ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ကိုေတာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္မေပးဘဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ကာကြယ္ေပးေနႀကပါတယ္။ ဘိန္းဘုရင္ ေတြ နဲ ့ စီးပြားဖက္လုပ္ ၿပီး စစ္တပ္ ခရိုနီ လုပ္ တဲ့ လမ္းစကို စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေတြ က ပို ၿပီး ပတ္သက္ခဲ့ႀကတယ္။ကိုးကန္ ့ေခါင္းေဆာင္မ်ား လက္နက္ ငယ္မ်ား တရား၀င္ ကိုင္ ေဆာင္ခြင့္ ကို ျမန္မာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး အႀကီး အကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ညြန္ ့၏ အမိန္ ့ျဖင့္ ခြင့္ ျပဳ ထား ခဲ့တယ္္။ အခု သမၼတ ျဖစ္ ေနတဲ့ ဗိုလ္သိန္းစိန္ ၊ ဗိုလ္ျမင့္ လႈိင္(တနပ္စား) ၊ တင္ေအာင္ျမင့္ဦး သူရ ေရႊမန္း တို ့ ေတြ ဟာ ဗိုလ္ခင္ညြန္ ့ေၾကာင့္ ဘိန္းဘုရင္ ေတြ နဲ ့ ပတ္သက္ၿပီးသူ တို ့ လည္း စီးပြား ျဖစ္ မယ့္ အခြင့္ အေရး ကို အျပည့္ မရခဲ့ၾက ဘူး ၊ အဲဒါေႀကာင့္ ဗိုလ္ခင္ ညြန္ ့ကို ဖယ္ ထုတ္ ဖို ့ ျဖစ္လာတာ။ ပန္ခ်ီျပခန္း နဝေဒး ေကာ္ဖီေကာ္နာနဲ႔ နဝေဒး အမွတ္တရ ပစၥည္းဆိုင္ေတြကို က်ပ္သိန္းေထာင္ခ်ီ အကုန္အက်ခံ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ဦးခင္ညြန္႔က “ဘဘ ခ်မ္းသာတဲ့ သူမဟုုတ္ဘူး” လို႔ ေျပာဆိုခဲ့ေပမယ့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္း က တိုက္တာ ၿခံဝန္းေတြနဲ႔ စည္းစိမ္ မျပတ္ေနႏိုင္တာ ေတြ႔ရပါတယ္။လက္ရွိေနထိုင္ေနတဲ့ ၿခံဝင္းႀကီးနဲ႔ တိုက္ႀကီးဟာ စစ္သား တေယာက္ရဲ႕ လစာနဲ႔ ဝယ္ယူႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။ ဗုိလ္သန္းထြန္းဟာ DSA အပတ္စဥ္ (13) ေက်ာင္းဆင္းျဖစ္ၿပီး ယခင္ မ်က္မွန္ႀကီး တင္ဦးရဲ႕ ေထာက္လွမ္းေရး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးရံုး ဌာနမွာ လုပ္ခဲ့ဖူးသူ ဗုိလ္ခင္ညႊန္႔ရဲ႕ လက္ေအာက္ခံ တပည့္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ သန္းထြန္းဟာ စည္းစိမ္ဥစၥာေျမာက္မ်ားစြာနဲ႔ (၁၀) သက္မက သံုးျဖဳန္းႏိုင္ေအာင္ ခ်မ္းသာေနၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ သူစီးလာတဲ့ Land cruiser ကားျဖဴႀကီးဟာ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ ျမန္မာျပည္ရဲ ႔ ထိပ္သီး သူေ႒းႀကီးမ်ားသာ စီးႏိုင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕ ဆရာ ဗိုလ္ခင္ညႊန္႔ရဲ႕ လက္ရံုးတဆူမုိ႔ ၾကမ္းခ်င္တုိင္း ၾကမ္း၊ ရမ္းခ်င္တုိင္း ရမ္း ၊ ေမာက္မာသူ အျဖစ္ ထင္ရွားလွပါတယ္။ ေျပာရရင္ေတာ့ ကုန္နွိုင္ဖြယ္မျမင္ တစ္ဦးခ်င္းပိုင္ဆိုင္မွုေတြ ေရးရရင္ ဂူဂယ္က ေပ့ခ်္ မ်ားပင္ျပည့္သြားနွိုင္ေလာက္ပါတယ္။

ဆင္းရဲသား အေျခခံလူတန္းစား လယ္သမားမ်ားဘက္က ကူညီေဆာင္ရြက္သူေတြက်ေတာ့ ေထာင္ ၁၀နွစ္ ခ်ခံရတယ္၊ႏိုင္ငံရဲ႕ သယံဇာတေတြကို ျပည္သူလူထု ေကာင္းက်ိုဳးအတြက္ လံုး၀ အသံုးမျပဳဘဲ အႀကီးအကဲ ဆိုသူမ်ားသည္ပင္တရားမ၀င္ကိစၥမ်ားကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ေနသည္ကို မည္သူ တရားစီရင္ပါမည္နည္း။ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒသည္ အဘယ့္သို႔ ေရာက္သြားပါသနည္း။ ၄င္းတို႔ကိုယ္တိုင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားအတိုင္းသာ အေရးယူရပါလွ်င္ စစ္တပ္အတြင္း အႀကီးအကဲဟူသည္ ရိွနိုင္ေတာ့မည္ပင္မထင္။ တရားရံုးေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဟာ တည္ဆဲအစိုးရ အလိုေတာ္အရ ဆံုျဖတ္ေနတာ အႏွစ္ (၅၀) ရွိခဲ့ပါျပီ။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕ ေပါင္းျပီး ဥပေဒ က မည္သို႕ပင္ ဆိုေစကာမူ ျပည္သူလူထုကို အထက္စီး က နိုင္လိုမင္းထက္ ဆက္ဆံ ေနဆဲပါဘဲ။ အဲဒီေတာ့ အစိုးရဟာ ျပည္သူကိုကိုယ္စားျပုတဲ ့ျပည္သူတို ့ရဲ ့တရားမွ်တေသာေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကိုမလိုက္ေလ်ာတဲ ့အစိုးရလို ့ဘဲသတ္မွတ္ရပါလိမ့္ မယ္။

သူတို့ရဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းစာရင္းေတြေကာက္ယူဖိုက်ေတာ့ သူတို့ရဲ့နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေတြ ခိုးစားဖြက္စားတာ ေတြေပါ္မွာစိုးလို့ဝိုင္းျပီး ကာကြယ္ေနႀကတာေလ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္က ထြက္တာေတြကို ေရာင္းစားတယ္ ဂက္စ္ေတြနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ဖို႔စိတ္မကူးပဲ ေရာင္းစားတယ္ ေကာ္မရွင္ယူတယ္ ဘုန္းၾကတယ္ ျပည္သူေတြကို ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းေနၾကလို႕ေျပာလိုေျပာ ထမင္းတနပ္ေလ်ွာ့စားပါ ေျပာလိုေျပာ တကယ္တမ္း သူတို့ပိုင္ဆိုင္မွုေတြသာ နိုင္ငံေတာ္အတြက္ အသံုးခ်မယ္ဆိုရင္ ဘယ္နိုင္ငံကိုမွ အေႀကြးတင္စရာ အကူအညီေတာင္းစရာ လိုမယ္မထင္ပါဘူး ျမန္မာနိုင္ငံႀကီး မဆင္းရဲပါဘူး လူတစ္စု ေကာင္းစားေနတာပါ။နိုင္ငံေတာ္အတြက္က်ေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ လမ္းေပါက္ေအာင္ တံတားထိုးခင္ျပီး ယခင္သခုိးေတြျဖစ္ခဲ႔ၾကတဲ႔ ယခု အစိုးရက လူထုကိုဘန္းျပျပီး ႏိုင္ငံတကာက ေခ်ဆန္႔ကာ သူေတာင္းစားေတြ သြားလုပ္ေနၾကတာ တိုင္းျပည္ရဲ႔ သိကၡာ ဘုန္းေဘာလေအာက်ေနတာ အားလံုးအသိျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။
ျမင္ေအာင္သာႀကည့္ႀကပါေတာ့ဗ်ာ……


ေဇာ္ဝမ္းေမာင္…

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။