Wednesday, July 10, 2013

အျပစ္မဲ႔သူမ်ားကို ပုဒ္မ မ်ိဳးစံုတပ္၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါတယ္္

(ေဇာ္၀မ္းေမာင္)

လက္ ပန္းေတာင္း ေတာင္ ေၾကးနီ စီမံကိန္း ရပ္ဆိုင္းေရး အတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵေဖာ္ ထုတ္ခဲ႔ၾကေသာ ဆည္ တည္းရြာေန ဦးေအာင္ဆန္းႏွင့္ ကိုစိုးသူ အား ပထမအႀကိမ္ ေထာင္ဒဏ္၆လႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂ႏွစ္ စုစုေပါင္း ေထာင္ဒဏ္ ၂ႏွစ္၆လစီကို ေရႊဘိုတရားရံုးမွ ခ်မွတ္ခဲ႔ပါတယ္။ထို႔အျပင္ လယ္သမားမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသူ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔အက်ိဳးေဆာင္ကြန္ယက္မွ ကိုေအာင္စိုးအား ပထမအႀကိမ္ ေထာင္ဒဏ္၁ႏွစ္၆လႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ အမႈ႔ ၈ခုႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစိ ေပါင္း ၁၁ႏွစ္၆လ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္္။
အမႈ႔နံပါတ္ ပုဒ္မ ျပစ္ဒဏ္


၃၁၆၂/၁၃ ၃၃၂ ,၄၄၇,၁၄၃ ၂ႏွစ္
၃၁၆၃/၁၃ ၂၉၅,၂၉၅(က),၁၁၇ ၂ႏွစ္
၃၁၆၄/၁၃ ၂၉၅ ,၂၉၅(က) ၁၁၇ ၂ႏွစ္
၃၁၆၅/၁၃ ၁၁၃ ၁ႏွစ္
၃၁၆၆ /၁၃ ၁၁၇ ၁ႏွစ္
၃၁၆၇ /၁၃ ၁၈ အလုပ္ၾကမ္းႏွင္႔ေထာင္ဒဏ္၆လ
၃၁၀၃/ ၁၃ ၁၄၃ ,၁၄၇ , ၅၀၀ ၁ႏွစ္
၃၁၀၆/၁၃ ၄၄၇ ,၁၄၇, ၁၄၃ အလုပ္ၾကမ္းႏွင္႔ေထာင္ဒဏ္၆လ
ယခုကဲ႔သို႔ အျပစ္မဲ႔သူမ်ားကို ပုဒ္မ မ်ိဳးစံုတပ္၍ အႏိုင္က်င့္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ရႈတ္ခ်လိုက္ပါတယ္္။ ဥပေဒသည္ ျပည္သူတို႔ကို လံုၿခံဳမႈ႔ေပးပါသလား။

I heard about Aung Soe is sentenced 11 1/2 years in prison.Please help '' FREE AUNG SOE''.other 2 farmers are sentenced 2 1/2 years in prisons tearms,PLEASE HELP THEM TO FREE NOW!.
Free Aung Soe! Aung Soe one of Burma's political prisoners. He is an activist who was arrested for his part organising protests with farmers to plough land that had been confiscated by the Burmese government for the Letpadaung copper mine project. Please take action to free him here: http://www.burmacampaign.org.uk/index.php/campaigns/actions/free-political-prisoners/no-political-prisoner-left-behind


No Political Prisoner Left Behind - Actions - Campaigns - Burma Campaign UK
www.burmacampaign.org.uk
The Burma Campaign - for human rights, democracy and development in Burma


ပြင္႔လင္းျမင္သာမွဳ အတိလင္းမရိွေသာ လက္ရိွအစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔ စဥ္းစားေနတာကိုရပ္တန္းကရပ္သင့္ပါတယ္။ ယေန့မဆီမဆိုင္အဖမ္းခံေနႀကရသူမ်ားတရားမွ်တမွု မရွိျခင္းမ်ားမည္သို့ပင္ဟန္ေဆာင္ျပံုးျပေနပါေသာ္လည္းေရွြရည္စိမ္ဒီမိုကေရစီအတြက္ရင္ေလးမိပါ တယ္။တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္တရားေရးမ႑ိုင္မွေဆာင္ရြက္ေနပါသည္ဟုဆိုပါေသာ္လည္း ကိုယ္လိုရာကိုယူျပီးပုဒ္မမ်ားကိုတပ္ခ်င္သလိုတပ္ေနျပီး စစ္တပ္အႀကီးအကဲမ်ားနွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား ဤမွ် ခ်မ္းသာေနၾကသည္ကိုေတာ့ စစ္ေဆးရန္ မသိက်ဳိးကံြ် ျပဳေနၾကတယ္။ဥပေဒမရိွသေယာင္ ေမ့ထားၾက တယ္။

ဒီမိုကေေရစီစနစ္ကို က်င့္သံုး လမ္းျပေပးေနေသာ အစိုးရတရပ္ အေနျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို နားလည္ေပးနိုင္ရမည္၊ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးနိုင္ရမည္။ ၄င္းတို႔ ကိုယ္တိုင္ကပင္ ဒီမိုကေရစီ၏ စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးေနရေတာ့မည္။ ထိုသို႔မွ မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ ၄င္းတို႔ စီစဥ္ေပးထားေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူသည္ နိုင္ငံတကာမွာ မ်က္နွာပန္းလွေအာင္ ဟန္ျပလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အတုအေယာင္ ဒီမိုကေရစီသာ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။

ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အခ်ာ အာဏာ ပိုင္ရွင္ ဟာ ျပည္သူ ျဖစ္ တယ္ လို႕ ဖြဲစည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒမွာ ျပဌာန္း ထားပါတယ္။ဒါေပမဲ့ျပည္သူလူထု အေပါ္ တရာသူၾကီးေတြ ဥပေဒကို ၾကိဳက္သလို အဓိပၼါယ္ ဖြင္ျပီး လုပ္စားေနတာ၊ ျပည္သူ တရပ္လံုး လည္စင္း ခံေန ရတာ ၾကာပါျပီ။ တရား ရံုးေတြ က တရားလက္လြတ္ စီရင္ တာေတြ ကို ျပည္သူ လူထု ဘက္က ရပ္တည္ျပီး အခ်ိန္နဲ႕ တေျပးညီ စီစစ္၊ စစ္ေဆးဘို႕ အျဖစ္ပ်က္ မွန္ေတြ ကို ေမးျမန္းေပး ဘို႕အဖြဲ႕ အစည္းဆိုတာလည္းမရွိေသးပါ ဘူး။ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ား ဟာ ဆံုးရႈံးနစ္နာ လွ်က္ ဘဲ ရွိေနပါေသးတယ္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႕ တရားစီရင္ေရး အဖြဲ႕ ေပါင္းျပီး ဥပေဒ က မည္သို႕ပင္ ဆိုေစကာမူ ျပည္သူလူထုကို အထက္စီး က နိုင္လိုမင္းထက္ ဆက္ဆံ ေနတာစည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ဟာ အထက္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ မဆိုင္ဘဲ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အထက္အရာရွိမ်ားအုပ္ခ်ုပ္သူလူတန္းစားမ်ားက်ူးလြန္သည္က်ေတာ့ရွိေစ။ေအာက္ေျခကလူေတြ က်ေတာ့ဥပေဒ ဆိုတဲ့စနစ္ ကိုတိုက္ဖ်က္ပစ္ရပါ မယ္။တရားမ်ွတမွုနွင့္ အာဏာ ဆိုတာဟာ တစ္သီးတျခားစီ ျဖစ္ေနပါတယ္။ဥပေဒ က်ြမ္းက်င္သူေတြက ဥပေဒကို အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုရာမွာ လူထုအက်ိုးစီးပြားထက္ နုိင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲဆိုသူေတြရဲ့ အက်ိုးစီးပြားကိုသာ အဓိကထားႀကလို့ပဲျဖစ္ပါတယ္။ဒီလိုပံုစံမ်ိုးေတြ နွင့္ ဥပေဒေရးဆြဲေနသမ်ွ ကာလပါတ္လံုး တရားမ်ွတမွု ဆိုတာ ရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ တရားမ်ွတမွုအေပါ္မွာ အေျခခံျပီး အာဏာဆိုတာ ဒြန္တြဲေနတာပါ။

ပိုင္ဆိုင္မႈ ပစၥည္းစာရင္းေတြေကာက္ယူဖိုက်ေတာ့ သူတို့ရဲ့နိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေတြ ခိုးစားဖြက္စားတာ ေတြေပါ္မွာစိုးလို့ဝိုင္းျပီး ကာကြယ္ေနႀကတာေလ။ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ၾကီး ဦးသိန္းထြန္း (ဗိုလ္မႈးခ်ုဳပ္ေဟာင္း) ေနအိမ္မွာကန္ေဒၚလာ၂သန္းပါေသာ လက္ဆြဲအိတ္တခု သူ၏ေနအိမ္တြင္ သိမ္းဆည္းရ မိခဲ့တယ္တဲ့။ ေဒၚလာသန္းခ်ီ အလြဲသံုးစားလုပ္ခဲ့တဲ့ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးေဟာင္း သိန္းထြန္း ဘာေၾကာင့္ အေရးယူ မခံရတာလဲ။ အရင္ စက္မႈ (၁) ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္း(အခု သမၼတရံုး ဝန္ႀကီး) ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ဆိုတဲ့ ဥကၠဌထုိင္ခံုမွာ အၿမိဳင့္သားထိုင္ရင္း၂၀၀၉-၂၀၁၀ ေလာက္တုန္းက ျမန္မာ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္နဲ႕ ဒီဇယ္အင္ဂ်င္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကေန အျမတ္ေငြကို ၂ဆေက်ာ္ေလာက္စာရင္းလိမ္ျပခိုင္းတဲ့ကိစၥ တာတာကုမၸဏီနဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့ ၁၀ ဘီးကားေတြ တစ္ႏွစ္ကို အစီးေရ (၁၀၀)ထုတ္ဖို႕မေကြးမွာ စက္ရံုတည္ေတာ့ ကားပစၥည္းအစိတ္ အပိုင္းေတြကို ေဆးစိမ္တဲ့စက္ဝယ္ေတာ့ အဲဒီစက္တန္ဘိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ (၇)သန္းေလာက္ ကဘယ္ေပ်ာက္သြားလဲ။၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းေလာက္က အမွတ္(၁) စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ ေၾကြထည္ေျမထည္လုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဗုိလ္မွဴးႀကီး စိုးရီရဲ႕ ေနအိမ္မွာ အိမ္ေဖာ္ကေလးမေလး တစ္ေယာက္ကို ေဂါက္တံနဲ႔ ေခါင္းကို ရိုက္သတ္ခဲ့ၿပီး သူမရဲ ့ အေလာင္းကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခဲ့တဲ့ ျပစ္မွု မူးယစ္ေဆး၀ါး ျဖန္႔ခ်ီေရာင္း၀ယ္ေရး ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲျမင့္ရဲ႕ သား ေအာင္ေဇာ္ရဲျမင့္ကိုေတာင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အျပစ္မေပးဘဲ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ကာကြယ္ေပးေနႀကပါတယ္။

မႏၱေလးျမဳိ႔ေတာ္၀န္ ဦးဖုန္းေဇာ္ဟန္ဆိုရင္လည္း ကတၱရာသြင္းရန္တြက္ ၾကိဳတင္ေငြ သိန္း(၄၀၀၀) စည္ပင္ပုိင္ေငြကုိ ေယာက္ဖအား ၾကိဳတင္ေပးျပီး ထုိေငြျဖင့္ ၀ယ္ေသာကတၱရာမ်ားကုိ အျမတ္တင္ျပီးစည္ပင္သုိ႔ျပန္သြင္းခဲ့တဲ့ အဂတိလိုက္စားမွု။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လယ္ေခါင္မွာ ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္ ဓါးနဲ႔ ထိုးမသတ္ဘဲ ေသနတ္ႏွင့္ ပစ္ခ်င္တိုင္း ပစ္ၿပီး ကားေမာင္းထြက္သြားခဲ့တဲ့ ငါးေလာင္းျပိုင္လူသတ္မွု။ ဤသို႔ ဥပေဒကိုအလြဲ သံုးစားျပုလုပ္သည့္ ကိစၥမ်ားကိုေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း က်ဴးလြန္ေနသည္ကို မည္သူ တရားစီရင္ပါမည္နည္း။

နအဖစနစ္တက် ေမြးျမဴထားတဲ့ ရဲ ၀န္ထမ္းေတြဟာ အက်င့္ပ်က္ လာဒ္စားမႈ ေအာက္မွာသာ ေမြ႔ေပ်ာ္ေနၾကရျပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သည္ဟု ရံုးတင္တရားစြဲခံေနရေသာ သူတို႔အားလံုး အထဲတြင္ အခ်ဳိ႕သည္ ဘာျပစ္မႈမွ က်ဴးလြန္သူမ်ား မဟုတ္။ အမ်ားစုေသာ လူဆင္းရဲ ဥာဏ္နဲ ငမြဲတို႔အတြက္ ထြက္လမ္း လြတ္လမ္း တိုးတက္လမ္း အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ အျပစ္ မရွိေသာ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူ လူငယ္ လူရြယ္ တို႔ကို ယေန႔ေခတ္၏ တရားစီရင္ေရး စနစ္အတြင္း အဖမ္းခံ လာၾကရရွာသူမ်ား ျဖစ္ႀကပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူတိ႔ု ေဖါက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သည္ ဆိုေသာ ျပစ္မႈတို႔မွာ ဘယ္ႏိုင္ငံသား ဘယ္အိမ္နီးခ်င္း ဘယ္မိတ္ေဆြ ကိုမွ မထိခိုက္ …..လိမ္ျခင္း ညာျခင္း အလ်င္း မရွိ။ ခိုးျခင္း ရက္စက္ေကာက္က်စ္ျခင္း။ ေအာက္တန္းက်ျခင္း အလွ်င္းမရွိပါ။နိုင္ငံေရးတြင္တက္ႀကြလွုပ္ရွားသူတို႔သည္ ခိုးတတ္ ဖြက္တတ္ လူသတ္တတ္ေသာ လူတို႔ႏွင့္ တန္းတူ သံတိုင္ေတြေနာက္ သံေျခက်င္းေတြ အခတ္ခံကာ ပင္ပန္း ဆင္းရဲစြာ ေနၾကရပါတယ္္။ သို႔ေသာ္ျငား နိုင္ငံေရးလွူပ္ရွားသူတို႔ မ်က္ႏွာသည္ကား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေရာင္ျခည္ တဖ်တ္ဖ်တ္ ။ စိတ္ဓါတ္ က်သည့္ဟန္ မေတြ႔၊ အားေလ်ာ့မည့္ပံု မေပၚ။ သူတို႔သည္ တကယ့္ မ်ဳိးခ်စ္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္္။

လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အစီရင္ခံစာကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ မည့္ ေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာလည္း အစီအရင္ခံစာအတိုင္း တခ်ိဳ႕အခ်က္ေတြက သူတို႔ ေဆာင္ရြက္ေပးထားတာေတြ မရွိပါဘူး ။ စာခ်ဳပ္အသစ္နဲ႔ ပတ္သက္တာေတြလည္း ေဒသခံေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းနဲ႔ ဘာမွ ခ်ျပ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း မရွိပါဘူး။ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိခိုက္မႈေတြ၊ လူမႈစီးပြား ထိခိုက္မႈေတြအတြက္ ေဒသခံေတြကို ေကာင္းက်ိဳးေပးသလား၊ ဆုိးက်ိဳး ေပး သလား ဆုိတာေတြလည္း ရွင္းလင္းေျပာျပျခင္း မရွိပါဘူး။ ဦးပိုင္ ႏွင့္ ၀မ္ေပါင္ကေဒသခံမ်ား၏ သေဘာထား ဆႏၵကို အေလးမထားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ ေျမယာႏွင့္ သီးႏွံ ေလ်ာ္ေၾကး လက္ခံသူမ်ားသည္ စီမံကိန္း အေဆာက္အအုံ ေျမေနရာမ်ားမွျဖစ္ၿပီး စီမံကိန္း နယ္ေျမ တြင္းက ေဒသခံ ၃ ပံု ၂ ပံုသည္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား လက္ခံထားမႈမရွိပါဘူး။

ေၾကးနီစီမံကိန္း စံုစမ္းေရး ေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာကို မတ္လ ၁၁ ရက္ေန႔ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အစီရင္ခံစာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေကာ္မတီကိုလည္း မတ္လ ၁၁ ရက္ကပင္ဖြ့ဲစည္းေပးခဲ့ပါတယ္။ အစီရင္ခံစာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ ေကာ္မတီတြင္ ဥကၠ႒ အျဖစ္ သမၼတ႐ံုး ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း၊ ဒု ဥကၠ႒ ၂ ဦးအျဖစ္ စစ္ကိုင္းတုိင္း ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးသာေအး ႏွင့္ ဦးပိုင္တာ၀န္ခံ စစ္ေရးခ်ဳပ္ ဒုတိယ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေဇာ္ဦး၊ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီး ဒု ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ကိုိကို အပါအ၀င္ စုစုေပါင္း အဖြဲ႔၀င္ ၁၅ ဦိးပါ၀င္ပါတယ္္။ကိုယ္နဲ႔ နီးစပ္သူ၊ ကိုယ္ယုံၾကည္သက္၀င္သူ မ်ားကိုသာ တာ၀န္ေပးေနလွ်င္ တကယ္ အရည္အခ်င္း ျမင့္သူမ်ား အထူးလိုအပ္ေနေသာ ယခုအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ တိုင္းျပည္အတြက္ အထူးနစ္နာပါလိမ့္ယ္။

အခုလည္းျမစ္ဆုံ ေရကာတာ စီမံကိန္းနဲ႔ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ဖို႔ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ထံ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခ်င္တယ္လို႔ စီမံကိန္းေတြ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ျမန္မာဝမ္ေပါင္ကုမၸဏီနဲ႔ China Power Investment Corporation (CPI) ကုမၸဏီရဲ႕ တာဝန္ရွိသူေတြက ဇူလိုင္ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္သံရုံးမွာ ျပဳလုပ္တဲ့ တရုတ္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျမန္မာမီဒီယာမ်ား ေတြ႔ဆုံပဲြမွာ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ဒါဟာ ျပည္သူလူထုရဲ့ဆနၵကို ေစာ္ကားလိုက္ျခင္းပါဘဲ။ ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကို ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ တရုတ္ – ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာ CPI ကုမၸဏီက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာသန္း ၂၀၀၀၀ နဲ႔ ဦးေဆာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့တာပါ၊ ဒါေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆန္႕က်င္ကန္႔ကြက္မႈ ေၾကာင့္ သူ႔ရဲ႕ သမၼတ သက္တမ္းအတြင္းမွာ ဆိုင္းငံ့ထားမယ္လို႔ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃၀ ရက္မွာ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

ေခါင္းေရွာင္၊ ေခါင္းလႊဲ၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အခ်ိန္မွီ ခ်မွတ္မေပး၊ ျပႆနာျဖစ္လာရင္ေခါင္းေရွာင္ျပီး ေငြအခ်ိဳအေခ်ာင္ႏိႈက္နည္းဗ်ဴဟာကို ကြၽမ္းက်င္စြာပင္တတ္ေျမာက္ႀကပါတယ္။ ေသနတ္ကို မိုးေပၚမပစ္တဲ့ အမ်ိဳးပီပီ ပိုက္ဆံကို မိုးေပၚမပစ္ပါ။ ရွိသမွ် အိတ္ထဲကို သိမ္းက်ံဳးထည့္ျပည္သူ႔ေခြၽးႏွဲစာေတြကို မတရားသျဖင့္ ပက္ပက္စက္စက္ ေတာင္းရမ္း စားေသာက္ေနႀကတာ နွစ္ေပါင္းလဲမနဲေတာ့ပါဘူး။တာ၀န္မယူဘဲ လက္ေအာက္ကို လႊဲခ်ဖို႔၊ ဖိႏိွပ္ဖို႔၊ ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ႏွင့္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ၊ ျပဌာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ား၊ က်င့္ဝတ္မ်ားသည္လည္း ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီးစည္းကမ္းရိွေသာ အဖဲြ႔အစည္း ျဖစ္ရမည္ဟုဆိုကာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ ျပစ္မႈျပစ္ဒဏ္မ်ား ခမ္းခမ္းနားနား ျပဌာန္းခဲ့ေသာ္လည္း၄င္းဥပေဒမ်ားသည္ အာဏာရအဖြဲ့အစည္းမ်ားနွင့္လားလားမ်ွမဆိုင္ဘဲ မဆိုင္ဘဲ လက္ေအာက္ ငယ္သားမ်ားအတြက္သာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အဓိက အက်ဆံုး အခ်က္က တိုင္းျပည္မွာ ရွိတဲ့ လူထုလူတန္းစားအသီးသီးအတြက္ တူညီတဲ့ အခြင့္အေရး၊ ရပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ေတြ ဖန္တီးေပးႏိုင္ဖို႕ ျဖစ္တယ္။ တဦး၊ တေယာက္၊ တစု၊ တဖြဲ႕၊ လူတန္းစား တရပ္အတြက္ အခြင့္အေရးေတြ ဖန္တီး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြလုပ္ေနရင္ ဒီမိုကေရစီလို့ေခါ္ဆိုနွိုင္ပါဦးမလား။ ဒီမုိကေရစီနဲ႕ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးဟာ တရားမွ်တမႈေပၚမွာအေျခတည္မယ္ လုိ႕ ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္ပါတယ္။ျပည္သူေတြအေနနဲ႔လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ရပိုင္ခြင့္အတြက္ ကန္႔ကြက္ဖို႔ လိုသလို ျပည္သူေတြအပ္ႏႇင္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ကလည္း ဒီကိစၥကိုအေလးအ နက္ထား စဥ္းစားကာကြယ္သင့္ပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ ရဲ႕တာဝန္ဟာ အမႈကိစၥေတြနဲ႔စပ္လ်ဥ္း ၿပီး ဥပေဒျပႆနာ အျငင္းပြားမႈရွိလာခဲ့ရင္ စီရင္ထုံးဖြဲ႕ ၿပီး အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆို ခြင့္ အာဏာအပ္ႏွင္းခံထားရတဲ့အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ Democracy နီုင္ငံေရးစနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးအတြက္ ဒိမိုကေရစီ စနစ္ရဲ႕ အသက္ျဖစ္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ ကေနျပီး ျပတ္ျပတ္ သားသား ရပ္တည္ရပါတယ္။ ဥပေဒဆုိတာ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္တဲ့သူကုိေထာင္ထ ဲထည့္ဖုိ႔ထက္အျပစ္မဲ့တဲ့သူကုိေထာင္ထဲမထည့္ဖုိ႔ ကုိဦးစားေပးရတယ္(ဘယ္ႏုိင္ငံမွာမဆုိပါ)။ျမန္မာျပည္ကလူကိုခင္ရင္မူကိုျပင္တယ္..လူကိုမုန္းရင္မူကိုသံုးတယ္ဆိုတဲ႔..အက်င့္ေတြကို ျပုျပင္သင့္ပါျပီ။

ေဇာ္ဝမ္းေမာင္…

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။