Saturday, July 6, 2013

ဖင္ေျပာင္ၾကီးနဲ႔ ဘုရင္ၾကီးေဟ႔ အပိုင္း(၂) နိဂံုးပိုင္း

ဂိုလ္ရွယ္ေလး


ယက္ကန္းသယ္မေလး ဘုရင္ၾကီး၏ နန္းသလြန္ ပုလႅင္ ေရွ႔ သို႔ ေရာက္ေသာ အခါ ရိုေသစြာ ဒူးညြတ္ခ်ျပီး ဘုရင္ၾကီးအား သူမယက္လုပ္ခဲ႔ေသာ အေတာင္ ၂၀ ရွည္လ်ာေသာ ပုဆိုးအားဆက္သရန္ အသင္႔ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ်ာက္တင္ေလသည္။

ဘုရင္ၾကီး ေဆာ္ကဲ သည္ ယက္ကန္းသယ္မေလး၏ ေၾကးလင္ပန္းခ်ပ္သို႔ လွမ္းၾကည္႔ရာ ကပ္ေၾကးတေခ်ာင္းမွလြဲကာ လင္ပန္းထဲတြင္ ဘာမွမျမင္ရေပ။ ဘုရင္မင္းၾကီးမွ အမ်က္ထြက္ျပီး ဘာမွ မျမင္ရေၾကာင္း ေျပာဆိုရန္ျပင္ျပီးကာမွ သတိ၀င္လာေလသည္။ ယက္ကန္းသယ္မေလး၏ အဆိုအရ သူမ ယက္လုပ္ေသာ အေတာင္ ၂၀ ရိွသည္႔ မင္းပုဆိုးသည္ ငါးပါးသီလ ျပည္႔ေသာသူသာ ျမင္ေတြ႔ရျပီး ၀တ္ခြင္႔ရိွေၾကာင္း ဆိုထားခဲ႔ေလသည္။

ဘုရင္မင္းၾကီး အဖို႔ေရြးစရာလမ္းမရိွေတာ႔ေပ၊ သူ၏ ေရွ႔ေတာ္ေမွာက္တြင္ ခစားေနၾကေသာ မူးၾကီး မတ္ၾကီးတို႔မွလည္း ယက္ကန္းသယ္မေလး စတင္ ယက္ကန္းယက္လုပ္ေသာအခ်ိန္မွစကာ ယခုနန္းေတာ္ထဲသို႔ ၀င္လာျပီး အေတာင္ ၂၀ ရွည္ေသာ မင္းပုဆိုးအား ဆက္ကပ္သည္အထိ အားလံုးျမင္ေနၾကေသာ အသြင္ ပံုရိပ္ မ်က္ႏွာထိမ်က္ႏွာထားမ်ား ရိွၾကေသာေၾကာင္႔ မူးၾကီး မတ္ၾကီးမ်ား ငါးပါးသီလျပည္႔ေနခဲ႔ၾကျပီး ငါဘုရင္တပါးသာလ်ွင္ ငါးပါးသီလ မျပည္႔ရာေရာက္ေလေတာ႔မည္ဟု စဥ္းစားမိသည္။

မတတ္သာသည္႔အဆံုး ဘုရင္ၾကီးလည္း ငါးပါးသီလ ျပည္႔ေသာ သူျဖစ္ဟန္ေဆာင္ကာ မိမိခင္းထားေသာ ဇာတ္လမ္းအားဆံုးေအာင္ ကရေပေတာ႔မည္ဟု ဆံုးျဖစ္ခ်က္ခ်ကာ ဘုရင္ၾကီးမွ ယက္ကန္းသယ္မေလး ဆက္ကပ္ေသာ ေၾကးလင္ပန္းထဲတြင္ ဘာမွမရိွသည္႔ အေတာင္ ၂၀ ရွည္လ်ားေသာ မင္းပုဆိုအား ေတြ႔ရ ျမင္သည္႔ အသြင္ျဖင္ ႔ လက္ကမ္းယူေလသည္။ ထိုေနာက္ မင္းတို႔၏ ကတိအတိုင္း ထိုမျမင္ရေသာ ပုဆိုးအား၀တ္ျပီး တိုင္ခန္းလွည္႔လည္ရန္ မိန္႔ထားသည္႔အတိုင္း ဆက္တိုက္ လုပ္ရေပေတာ႔မည္။ ဘုရင္ၾကီးလည္း မတတ္သာသည္႔ အဆံုး ၄င္း၏ သလြန္ေပၚမွ ထရပ္ကာ လက္ရိွ၀တ္ထားေသာ မိမိ၏ ခါးပန္းေပၚမွ ပုဆိုးအား ေလ်ာခ်ေစျပီး ယက္ကန္းသယ္မေလး ယက္လုပ္သည္ဟု ယူဆရျပီး မျမင္ရေသာ ပုဆိုးအား ေလထဲတြင္ လက္အကိုင္တြယ္ပံုျပအေနထားမ်ားျဖင္႔ မိမိ ခ်က္ျခင္း ၀တ္ဆင္ေၾကာင္း ျပသေလသည္။

နန္းသလြန္ေအာက္တြင္ ခစားေနၾကေသာ မူးၾကီး မတ္ၾကီးမ်ားမွာမူ ဘုရင္ၾကီးအား ဖူးေမွာ္ရွဳ႔ၿကည္႔ေနၾကရာမွ ဘုရင္ၾကီး ခ်ြတ္ခ်လို္က္ေသာ ခါးပန္းေပၚမွ ပုဆိုးရွည္ ေလ်ာက်သြားသည္ႏွင္႔ မျမင္၀ံ႔ မၾကည္႔၀ံ႔ပဲ ရြံ႔႔စရာ အလြန္ေကာင္းေသာ ဘုရင္ၾကီး၏ ေအာက္ပိုင္း လံုးတီဗလာျဖစ္ေနပံုကို ေတြ႔ၾကရျပီး အံ႔အားသင္႔ကာ မ်က္လြာခ်လိုက္ၾကေလသည္။ ဘုရင္ၾကၤီးမွ ငါးပါးသီလ ျပည္ဟန္ေဆာင္ျပီး လက္ဟန္ေခ်ဟန္ျဖင္႔ ေလထဲတြင္ ေယာက္ျပ ျပန္လည္၀တ္ဆင္ျပေနေသာ ယက္ကန္းသယ္မေလး၏ ေတာင္၂၀ ပုဆိုးရွည္မွာ ဗလာနတၳိပင္ျဖစ္ေသာေၾကာင္႔ ဘုရင္ၾကီး၏ ခါးေအာက္ပိုင္း ဟာလာ ဟင္းလင္း ျဖစ္ေနေလ၏။

ဘုရင္ၾကီးမွ ၄င္း၏ မူးၾကီး မတ္ၾကီးမ်ားအား အဘယ္ေၾကာင္႔ မ်က္လႊာခ် ငံု႔ေနၾကသနည္းဟု ေမးခြန္းထုတ္ေသာအခါ မူးၾကီး မတ္ၾကီး တို႔မွ တျပိဳင္တည္းပင္ အသံျပိဳင္ တညီတညာတည္းျဖင္႔ တပည္႔ေတာ္မ်ိဳးတို႔ မ်က္၀န္းအစံုတို႔မွာ ယခု အရွင္မင္းၾကီး ၀တ္ဆင္ထားေသာ ငါးပါးသီလျပည္သူသာ ျမင္ရ ၀တ္ရေသာ မင္းပုဆို၏ အေရာင္မွာ တလက္လက္ ေတာက္စူးရွေသာေၾကာင္ ၾကာရွည္မၾကည္႔ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း လိမ္လည္ေလ်ာက္တင္ေလသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တိုင္း ဆိုေခ်ကာမူ ဘုၾကီး ဟန္လုပ္လိမ္လည္ ၀တ္ဆင္ထားသည္ဟု ဆိုေသာ ပုဆိုးသည္ အမွန္တကယ္ပင္မရိွေသာေၾကာင္႔ ဘုရင္ၾကီး၏ ေ၀ွးဥ မွာ လွုဳပ္ခါယမ္းေနသည္ကို မၾကည္႔၀ံ႔ၾကပဲ မ်က္လႊာခ်ေနၾကျခင္းသာျဖစ္ေလသည္။

ဘုရင္ၾကီး အဖို႔ မိမိစေသာဇာတ္ ဆံုးခါနီးေနျပီမို႔ ယခု ေအာက္ပိုင္း လံုးတီးျဖစ္ေနေသာအသြင္ျဖင္႔သာ တိုင္းခန္းလွည္႔လည္ရန္ ဆံုးျဖတ္ကာ နန္းရင္ျပင္ ေရွ႔ေတာ္သို႔ ေလ်ာက္ထြက္ေလေသာအခါ ဘုရင္ၾကီး၏ ေနာက္ေတာ္မွ မ်က္လႊာခ်ကာ မူူးေတာ္ မတ္ေတာ္မ်ားက လုိက္ၾကေလသည္။

ဘုရင္ၾကီးအားလွမ္းျမင္ၾကေသာ နန္းတြင္းသူ နန္းတြင္းအားလံုးတို႔လည္း မ်က္လႊာခ် ေခါင္းငံု႔လိုက္ၾကေသာအခါ ဘုရင္ၾကီးမွာ ၄င္းအေနျဖင္႔ ဟန္လုပ္၀တ္ျပထားေသာ ပုဆိုးအား ျမင္ေတြ႔ၾကျပီး လွပတင္႔တယ္ ေတာက္ပေသာေၾကာင္႔ ၾကာရွည္မၾကည္႔ႏိုင္ၾကပဲ မ်က္လႊာခ်ေနၾကသည္ဟု ယူဆေလသည္။ အမွန္တြင္ ဘုရင္ၾကီး၏ ေအာက္ပိုင္းတြင္ မည္သည္႔ ခါး၀တ္ပုဆိုးအကာကြယ္မရိွပဲ ေ၀ွးတန္းလန္းၾကီး ျဖစ္ေနေသာေၾကာင္႔ပင္ျဖစ္သည္။

ဘုရင္ၾကီးလည္း မိမိဟန္ခ်က္အတိုင္းပင္ ဆက္ထိန္းထားျပီး ေ၀ွးတန္းလန္း ဖင္ေျပာင္တံုးလံုးျဖင္ စီးေတာ္ ဆင္ေပၚသို႔ တက္ေလသည္။ ထိုေနာက္ စီးေတာ္ဆင္ျဖင္႔ လွည္႔လည္ထြက္လာေလေတာ႔သည္။ ဘုရင္ၾကီး လွည္႔လည္ထြက္လာရာ လမ္းတေလ်က္တြင္ ဆင္းကုန္းႏွီးေပၚတြင္ တင္ပလႅင္ခ်ိပ္ သတင္းသံုးလိုက္ပါၾကြျမန္းလာေသာ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားမွာ ဘုရင္ၾကီး မည္သို႔ မည္ပံုျဖစ္ေနသည္ကို သတိမူမိၾကျခင္းမရိွၾကပဲ ယခင္အတိုင္းပင္ အရိုေသေပးၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ လမ္းခုလတ္တေနရာတြင္ လမ္းအလြန္းဆိုးေသာေၾကာင္႔ စီးေတာ္ ခရုသင္းစြဲဆင္ျဖဴအတြက္ သြားရန္မသင္႔ေတာ္ေသာေၾကာင္႔ ဘုရင္ၾကီးအဖို႔ စီးေတာ္ဆင္ ကုန္းႏွီး သလြန္မွ ဆင္းကာ လမ္းေလ်ာက္ေတာ္မူရေပေတာ႔မည္ျဖစ္ေလ၏။

ဘုရင္ၾကီး ဆင္ကုန္းႏွီးသလြန္ေပၚမွ ေအာက္ပိုင္း ခါး၀တ္ပုဆိုးမပါ ဗလာ ဟာလာ ဟင္းလင္းျဖင္႔ ကုန္းကုန္းကြကြ ဆင္းေနသည္ကို လွမ္းျမင္ေနရေသာ လမ္းေဘးတဖက္တြင္ ကစားေနၾကေသာ ခေလးငယ္တသိုက္မွ ျမင္ၾကရျပီး အံ႔ၾသ ရီေမားမိၾကကာ “ဖင္ေျပာင္ၾကီးႏွင္႔ ဘုရင္ၾကီးေဟ႔!” ဟု ၀ိုင္း၀န္းေအာ္ဟစ္ ထြက္ေျပးၾကေသာ အသံအား ဘုရင္ၾကီး ၾကားေလေသာအခါ မိမိ ဟန္ေဆာင္ထားသမ်ွ ေပၚေလျပီးဟု သတိ၀င္လာျပီး အရွက္ရကာ နန္းေတာ္သို႔ မရပ္မနား ဖင္ေျပာင္ ေ၀ွးတန္းလန္းျဖင္႔ ေျပး၀င္သြားေလေတာ႔သည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

က်ေနာ္ တင္ျပခဲ႔ေသာ ပံု၀တၳဳသည္ စာေရးဆရာၾကီး “ေဂ်ာ႔ေအာင္ရ္၀ဲလ္ ၏ ၀တ္လစ္စလစ္ဘုရင္ၾကီး“ အားအေျခခံထားပါသည္။

လက္ရိွျဖစ္ပ်က္ခံစားေနၾကရေသာ ေအာက္ေျခ ဆင္းရဲသားတို႔၏ ဘ၀အား တတ္ႏိုင္သမ်ွ လစ္လ်ွဴရွဳ႔ကာ ႏိုင္ငံတကာတြင္ တိုင္ျပည္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္းအား လိုက္လံလိမ္လည္ျပသေနေသာ ေနျပည္ေတာ္မွ အစိုးရႏွင္႔ ၄င္း၏ ၀န္းထမ္း အရာထမ္းမ်ားအား၄င္း၊ အတိုက္ခံလုပ္ငန္းအား အျပီးပိုင္စြန္႔လႊတ္ကာ ကလိမ္ျခံဳက်ေနေသာ အစိုးရအား ထပ္မံအေရာင္တင္ေထာက္ခံေပးေနၾကေသာ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင္႔ ၈၈ ပြင္းလင္းမ်ား ႏွင္႔ တိုင္းျပည္ႏွင္႔လူမ်ိဳးကိုမၾကည္႔႔ပဲ မိမိတို႔ေကာင္းစားေရးကိုသာ တစိုက္မတ္မတ္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျပီး ႏိုင္ငံတ၀ွမ္းမွ ျပည္သူ႔ဆႏၵအမွန္မဟုတ္ရပဲ ျပည္သူ႔လည္မ်ိဳမ်ားအား နည္းေပါင္းစံုညွစ္ကာ မဲဆႏၵရယူခဲ႔ေသာ ၾကံဖြတ္ႏွင္႔ အလြန္ေကာက္က်စ္ယုတ္မာေသာ စစ္အာဏာရွင္ အယုတ္တမာၾကီးမ်ား၏ ကလိမ္က်ပံုမ်ားအား ရည္ညြန္းေရးဖြဲ႔ရပါေၾကာင္း ၀န္ခံပါသည္။


စာဖတ္သူမ်ားအား ေလးစားစြာျဖင္႔
ဂိုလ္ရွယ္ေလး

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။