Tuesday, July 2, 2013

အစိုးရ ေပၚလစီေျပာင္းပါက နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔မွ သိရွိႏိုင္

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)

ေသြးစည္း ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ုိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) သည္ အစိုးရ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ႏွင့္ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔တို႔၏ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔ (Technical Team) တို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြး ေႏြးျပီးမွသာလွ်င္ မိမိတို႔ UNFC (Technical Team)ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုသြားရန္ ရွိေၾကာင္း တြဲဖက္ အတြင္းေရးမွဴး ျဖစ္သူ ခြန္ဥကၠာက ဆိုပါသည္။ 

က်ေနာ္တို႔ အေနနဲ႔ ရက္အတိအက်ေျပာဖို႔ ခက္ေသးတယ္။ကခ်င္နဲ႔ ျပီးျပတ္ျပီးမွ UNFC ကိုသူတို႔က လာေတြ႔မွာ ျဖစ္တယ္UNFC အေနနဲ႔ကလည္း ကခ်င္ဘက္က ရက္ခ်ိန္း လိုက္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ဒီဘက္ကလည္း ေအာ္တိုရက္ေရႊ႕သြားနိုင္ပါတယ္ က်ေနာ္တို႔က ကခ်င္ရဲ့ အေျခအေနကိုပဲ ေစာင့္ၾကည့္ေနပါတယ္ဟုဆိုပါသည္။


UNFC နွင့္ လာေရာက္ ေတြ႕ဆံုမည့္ အဖြဲ႔မွာ အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး အဖြဲ႔မွ  ဦးတင္ေမာင္သန္းနွင့္ ဦးလွေမာင္ေရႊ ဦးေဆာင္သည့္ နည္းပညာ အေထာက္အကူျပဳ အဖြဲ႔သာ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ၄င္းအဖြဲ႔တြင္ အဖြဲ႔၀င္ (၉) ဦး ရွိျပီး၊ ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔၏ (Technical Team)ႏွင့္ ဦးစြာ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

UNFC သည္ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ အတြက္ မူေဘာင္ ညွိႏွဳိင္းရန္အဆင္သင့္ ရွိေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ အကယ္၍ အစိုးရဖက္မွ အသြင္ အမ်ုိဳးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲ ခဲ့လွ်င္လည္းUNFC အေနႏွင့္ ျပန္လည္ သံုးသပ္သြားရန္သာ ရွိျပီးေပၚ လစီေျပာင္းလဲရန္ အစီအစဥ္ မရွိေသးေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ 

အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔သည္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲခဲ့သည္ဟုဆို ေသာ္လည္း တပ္ဖြဲ႔ေနရာ ခ်ထားေရး ျပသနာႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့ တဖက္သတ္ တိုက္ခိုက္မွဳမ်ားျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ပါသည္။ ဤသည္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲစဥ္ ေဆြးေႏြး သေဘာ တူညီထားခ်က္မ်ားကို တမင္ ဖ်က္ဆီးေနသည္မွာ ထင္ရွားျပီး တမင္ခ်န္ ထားခဲ့ေသာ ျပသနာလည္း ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု စစ္ေရး အကဲခတ္မ်ားက ဆိုပါသည္။

အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖၚေဆာင္ေရး အဖြဲ႔ ဒုတိယ ဥကၠွဌ ႏိုင္ငံေတာ္ လံုၿခဳံေရးႏွင့္ သမၼတရံုး ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္းသည္ ယခင္က ရွိေနခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အဖြဲ႔ ကိုယ္စားလွယ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေသာင္း ေနရာကိုပါ ပူးတြဲ အစားထိုး ၀င္လာခဲ့သူ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကဲ့သို႔ အစားထိုး ၀င္လာျပီးေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႔ (KIO)ႏွင့္ ဦးေအာင္ေသာင္းတို႔ ရယူခဲ့ေသာ သေဘာ တူညီမွဳမ်ားလည္း အလြတ္သေဘာဘ၀ ေရာက္ခဲ့ရပါသည္။

လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္ သတင္းအရ ၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ႏွတ္ထြက္ရန္ ရွိသည္ဟု သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနပါသည္။ 
ဤသည္လည္း မွန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ အစိုးရ ေပၚလစီ အေျပာင္းအလဲ၏ တစိပ္တေဒသျဖစ္ဖြယ္ ရွိေနပါသည္။ အစိုးရေပၚလစီ သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လက္မခံေသာ (၂၀၀၈) ဥပေဒမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ လႊတ္ေတာ္ ဦးေဆာင္ေရးကို ကသာ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ 

လႊတ္ေတာ္သည္ ဦးေအာင္မင္းတို႔ ခ်န္ထားခဲ့ေသာ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး ျပသနာႏွင့္ အေၾကာင္းျပခ်က္မဲ့ တမင္ တိုက္ခိုက္ေနမွဳမ်ားကို လႊတ္ေတာ္ အာဏာျဖင့္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေၾကာင္းကို သက္ေသျပမည့္ ေပၚလစီ အလွည့္အေျပာင္းျဖင့္ က်င့္သံုးဖြယ္ ရွိေနပါသည္။  ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပထမအ ဆင့္တျပည္လံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထိုးပြဲကို လႊတ္ေတာ္မွ ဦးေဆာင္သြားမည္။ တခ်ိန္ထဲတြင္ ဦးေအာင္မင္းေခတ္ကို ရပ္နားခိုင္းဖြယ္ ရွိမည္။ 

UNFC ကမူ တိုင္းရင္းသား တပ္ဖြဲ႔ၾကား ျဖစ္ေနေသာ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥအား လြတ္ေတာ္မွ ၾကားင္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေရးၾကီးသည္မွာ အစိုးရ တပ္မေတာ္ဘက္မွလိုက္နာရန္ အဓိကျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ျခင္း မရွိလွ်င္ တပ္ေနရာ ခ်ထားေရး ကိစၥမွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိနိုင္ေၾကာင္း ခြန္ဥကၠာမွ ဆိုပါသည္။

ဆက္လက္ျပီး UNFC အေနနွင့္ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာနွင့္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဖို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ အတြက္ ေလာေလာဆယ္တြင္ သေဘာထား မေပးနိုင္ေသးေသာ္လည္း ေျပာနိုင္သည့္ အခ်က္မ်ားမွာ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ လက္မွတ္ ေရးထိုးရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသား အင္အားစု ထဲမွ အတြင္း၊ အျပင္ ညိွနွိဳင္းပြဲမ်ား မလုပ္ႏိုင္ေသးသေရြ႕ မည္သူမွ် ပါင္ နိုင္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ အကယ္၍ အစိုးရဘက္မွ တရားင္ ခြင့္ျပဳျပီး တိုင္းရင္းသား အားလံုး ေတြ႔ဆံု ညိွနွုိင္းပြဲ ျပဳလုပ္နိုင္မွသာလွ်င္ UNFC အေနနွင့္ အစိုးရ၏ တျပည္လံုး အတိုင္းအတာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လမ္းေၾကာင္းဖက္ကို သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု ၄င္းက ဆိုပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။