Friday, July 12, 2013

နိုင္ငံတနိုင္ငံမွာ တပ္မေတာ္တခုဘဲ ရွိရမွာလားဒီကေန႔မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးလွိုင္းလုံး နဲ႔ တိုင္းရင္းသားအေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရး ေရစီးေၾကာင္းအားႀကီး လာတဲ့အခါ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး၊ ဖက္ဒရယ္အခြင့္အေရးေတြကိုေတာ့ ေပးနိုင္သလိုလို၊ ဒါေပမဲ့ တိုင္း ရင္း သားတပ္ေတြ သီးသန႔္တည္ရွိခြင့္မျဖစ္နိုင္ဘဲ တပ္မေတာ္ဆိုတာ တခုထဲဘဲ ရွိရမွာလိုလို အာဏာရွိေတြက ေလသံလႊင့္လာတာ ေတြ႕ရ ပါတယ္။ ေတာ္႐ုံတန္ ႐ုံလူေတြကလည္း ဟုတ္နိုးနိုးထင္ေနၾကပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ သူတို႔ေျပာေနသလို တလုံးမွာ နိုင္ငံတိုင္း 'တရားဝင္'တပ္မေတာ္ တခုစီဘဲရွိသလား ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ လိုလာပါတယ္။

ပထမဆုံးအေနနဲ႔ ဒီမိုကေရစီထိပ္သီးနိုင္ငံႀကီးျဖစ္တဲ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ့ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းပုံကို ၾကည့္ရင္ တပ္ ၆ တပ္ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြက ၾကည္းတပ္၊ ေရတပ္၊ ေလတပ္၊ ကမ္းတက္တပ္၊ ကမ္းေစာင့္တပ္၊ ျပည္ေစာင့္တပ္တို႔ျဖစ္ၿပီး ၾကည္း-ေရ-ေလ တပ္ေတြဟာ ျမန္မာျပည္မွာလို တေပါင္းတည္း ေပါင္းထားတာ မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ခြင့္နဲ႔ ရပ္တည္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ ကမ္းတက္တပ္ေတြဟာ ကာ ကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္က သီးျခားဌာနေတြျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၄၇ မတိုင္ခင္က ၾကည္းတပ္ ေရတပ္ ေလတပ္ေတြ အတြက္ သီးျခားဝန္ႀကီးေတြရွိခဲ့ၿပီး ခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးေအာက္မွာ သီးျခား ၾကည္း ေရ ေလ အတြင္းဝန္ေတြကတဆင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါတယ္။ ကမ္းေစာင့္တပ္ (Coast Guard) ကေတာ့ ဟိုတုံးက ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္မွာ အခ်ိန္အၾကာႀကီးရွိခဲ့ၿပီး အခုေနာက္ပိုင္းမွာ အမိေျမလုံျခဳံေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ ေရာက္သြားပါ တယ္။ စစ္ေရးအရ အေရးေပၚရင္ ေတာ့ ေရတပ္ေအာက္ကို သိမ္းသြင္းခြင့္ရွိပါတယ္။

တပ္ေတြၾကား အဆက္အစပ္မိ ဟန္ခ်က္ညီဖို႔ အတြက္ေတာ့ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအဖြဲ႕ကို ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ၊ ကမ္း တက္၊ ျပည္ေစာင့္တပ္ ဦးစီးခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ပူးတြဲစစ္ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားအဖြဲ႕ဟာ သမတနဲ႔ဝန္ႀကီးရဲ့ စစ္ဖက္အႀကံေပးတာဝန္ နဲ႔ ဦး ၁ မပါ ဦး-ေရး-ေထာက္ တာဝန္ဘဲ အဓိကယူရၿပီး စစ္ဆင္ေရးတာဝန္ကိုေတာ့ စစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ျဖစ္တဲ့သမတ၊ အရပ္သားျဖစ္တဲ့ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး နဲ႔ စစ္တိုင္း ၉ တိုင္းရဲ့ တိုင္းမွူးေတြက တိုက္ရိုက္တာဝန္ယူရပါတယ္။ တိုင္း ၉ တိုင္းမွာ တကမၻာလုံးကို နယ္ေျမအရခြဲေဝအေျခခံတဲ့ ၆ တိုင္း နဲ႔ နယ္ေျမအေျခမခံတဲ့ ၃ တိုင္းပါဝင္ပါတယ္။

စစ္တိုင္းအားလုံးဟာလည္း ၾကည္း-ေရ-ေလ-ကမ္းတက္တပ္ေတြရဲ့ ပူးတြဲ စစ္တိုင္းေတြျဖစ္ၿပီး တိုင္းမွူးေတြဟာ ၾကည္းတပ္က ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ ၾကည္း ေရ ေလ တပ္ေတြကို ပူးတြဲထားလို႔ တိုက္ရည္ခိုက္ရည္နိမ့္မနိမ့္ကေတာ့ အထူးေျပာစရာမလိုပါဘူး၊ အေမရိကန္စစ္သမိုင္းကို ၾကည့္ရင္ သိနိုင္ပါတယ္။

ျပည္သူ႔စစ္ေတြကေန ေပါက္ဖြားလာတဲ့ ျပည္ေစာင့္တပ္ (National Guard) ကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာျပည္ နယ္အစိုးရ လက္ေအာက္မွာဘဲရွိၿပီး ၾကည္းေၾကာင္းျပည္ေစာင့္တပ္နဲ႔ ေလေၾကာင္းျပည္ ေစာင့္တပ္ေတြပါရွိ ပါတယ္။ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္မွုကိစၥေတြကိုေတာ့ ဗဟိုအစိုးရ၊ အေမရိကန္ၾကည္းတပ္၊ အေမရိကန္ေလ တပ္ေတြက တာဝန္ယူေပးပါတယ္။ တျခားလက္နက္ကိုင္ေတြျဖစ္တဲ့ ရဲအားလုံးဟာ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ အစိုးရေတြေအာက္မွာဘဲရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စု အစိုးရေအာက္ကရဲအျဖစ္ FBI က သတ္မွတ္ထားတဲ့အမွု အမ်ိဳးအစားေတြကို ကိုင္တြယ္ပါတယ္။

ၿဗိတိန္နိုင္ငံမွာလည္း ၾကည္းတပ္ ေရတပ္ ေလတပ္ေတြအတြက္ သီးျခားဌာနေတြနဲ႔ အတြင္းဝန္ေတြ ထားပါ တယ္။ ထိပ္ မွာေတာ့ ဦးစီးခ်ဳပ္မ်ားေကာ္မတီ၊ ဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရးေကာင္စီ၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ ဘုရင္မတို႔ အဆင့္ဆင့္ရွိပါတယ္။ ျပည္ေစာင့္တပ္မေတာ္ (Territorial Army) ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔စစ္ ကေတာ့ ျပည္တြင္းလုံျခဳံေရး ေဒသႏၲရကာကြယ္ေရးအတြက္ ထားတာျဖစ္ပါတယ္။ တကမၻာလုံးကို နယ္ခ်ဲ႕ ကိုလိုနီ လုပ္တုံးကဆိုရင္ အေရွ႕အိႏၵိယ ကုမၸဏီတပ္ေတြ သီးျခားရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ အိႏၵိယတနိုင္ငံလုံးကို ကုမၸဏီတပ္ေတြကဘဲ သိမ္းယူ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဂၤလိပ္-ျမန္မာ ပထမနဲ႔ဒုတိယစစ္ပြဲေတြမွာလည္း ၿဗိတိသၽွပင္မတပ္ေတြမဟုတ္ဘဲ အေရွ႕အိႏၵိယကုမၸဏီတပ္ေတြက ျမန္မာနိုင္ငံတဝက္ေလာက္ကို တိုက္ခိုက္သိမ္းပိုက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ကြန္ျမဴနစ္ လက္ဝဲနိုင္ငံဆိုတဲ့ တ႐ုတ္နိုင္ငံမွာေတာ့ အေမရိကန္လို ၾကည္း-ေရ-ေလ သီးျခားစီမထားဘဲ တေပါင္းတည္း ျဖစ္ေပမဲ့ တနိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ဆိုရင္ တပ္ ၃ တပ္စနစ္ က်င့္သုံးပါတယ္။ အဲဒါေတြ ကေတာ့ အဓိကတပ္၊ ေဒသ တပ္ နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္ ဆိုၿပီး သီးျခားကြပ္ကဲမွုကိုယ္စီျဖစ္ပါတယ္။

ကိုးရီးယားစစ္ပြဲကာလတုံးကဆိုရင္ ျပည္သူ႔အေပ်ာ္တမ္း တပ္ဆိုၿပီး သီးျခားတပ္တတပ္ ရွိခဲ့ပါေသးတယ္။ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံနဲ႔ ဟိုတုံးကဆိုဗီယက္႐ုရွားမွာလည္း အလားတူပုံစံ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒသတပ္နဲ႔ျပည္သူ႔စစ္ေတြ ကို သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္ေတြ ေဒသေတြက အဓိကကြပ္ကဲတာျဖစ္ၿပီး ထိပ္ ဆုံးမွာဘဲ ဗဟိုစစ္ေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ လက္နက္ကိုင္တပ္အားလုံးကို ကြပ္ကဲပါတယ္။

လက္်ာလည္းမဟုတ္ လက္ဝဲလည္းမဟုတ္တဲ့ အစၥလမ္နိုင္ငံေတြထဲမွာေတာ့ အီရန္နိုင္ငံမွာ သမရိုးက် အီရန္တပ္မ ေတာ္နဲ႔ ေတာ္လွန္ေရးကာကြယ္ေရးတပ္ (Revolutionary Guards) ဆိုတဲ့ တပ္ ၂ တပ္စနစ္သုံးၿပီး ထိပ္ဆုံးမွာ အျမင့္ဆုံးဘာသာေရးေကာင္စီက ကြပ္ကဲပါတယ္။ ႏွစ္တပ္စလုံးမွာ သီးသန႔္ ၾကည္း-ေရ-ေလတပ္ဖြဲ႕ေတြ ရွိၾကပါတယ္။

သမရိုးက်တပ္မေတာ္အျပင္ သမတနိုင္ငံေစာင့္ကာကြယ္ေရးတပ္ (Republican Guard) ဆိုၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ဖြဲ႕စည္း ထားၾကတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ နိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဒီသမတနိုင္ငံေစာင့္ကာကြယ္ေရးတပ္ ေတြကို ၿမိဳ႕ေတာ္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ သီးသန႔္ထားၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ မၾကာေသးတဲ့သမိုင္းမွာလည္း ဆဒၵန္ဟူစိန္လက္ထက္ အီရတ္နိုင္ငံမွာ သမတနိုင္ငံေစာင့္ကာကြယ္ေရးတပ္ ရွိခဲ့ဖူးၿပီး ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံမွာေတာ့ ဂ်ာမန္ တပ္မေတာ္အျပင္ SS တပ္ေတြ ထားခဲ့ဖူးပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံမွာလည္း ၾကည္း ေရ ေလ သုံးတပ္ဟာ လြတ္လပ္ေရးရခါစက သီးျခားစီရပ္တည္ခဲ့ၾကေပမဲ့ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ ထူေထာင္ဖို႔ရည္မွန္းေနတဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေနဝင္းက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပၿပီး ၁၉၅၅ ခု ေအာက္တိုဘာလကစလို႔ တေပါင္းတည္းလုပ္ပစ္ျဖစ္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမအႀကိမ္ စစ္အာဏာသိမ္းေခတ္ျဖစ္တဲ့ 'အိမ္ေစာင့္အစိုးရ' လက္ ထက္ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလမွာေတာ့ ဒီလို တေပါင္းတည္းလုပ္မွုကို လႊတ္ေတာ္က 'ဗမာ့တပ္မေတာ္အက္ ဥပေဒ' အျဖစ္ျပ႒ာန္းေပးလိုက္ရတဲ့အတြက္ ၁၉၆၂ နဲ႔ ၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းပြဲေတြအတြက္ လမ္းပြင့္သြားခဲ့တာျဖစ္ပါ တယ္။
စစ္အာဏာရွင္နိုင္ငံအမ်ားစုမွာလည္း ၾကည္း-ေရ-ေလ တေပါင္းတည္းလုပ္ထားေလ့ရွိၿပီး တျခားေဒသတပ္ေတြ တည္ရွိခြင့္မေပးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ တိုင္းျပည္တျပည္မွာ စစ္တပ္တခုဘဲရွိရမယ္ ဆိုတဲ့အယူအဆဟာ လက္ေတြ႕အေျခအေနနဲ႔ ကြဲလြဲေနတဲ့ စိတ္ကူးယဥ္အယူအဆ၊ ေခတ္မမွီတဲ့အေတြးအေခၚျဖစ္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို လမ္းခင္းေပးတဲ့ အေျခခံျဖစ္ပါ တယ္။


ဂါမဏိ

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။