Thursday, July 4, 2013

ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မုိးေရစက္မ်ား

BNI 
 
ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ျမိဳ႕ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္၌ အလြန္ၾကီးက်ယ္ေသာ အခန္းအနားတခုကို  လာမည့္လတြင္ ျမန္မာ အစိုးရက စည္ကားသိုက္ျမိဳက္စြာ က်င္းပလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းလုံးတြင္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း တက္ေရာက္လာၾကမည့္ ကုလသမဂၢကုိယ္ စားလွယ္ေတာ္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားမွ ဂုဏ္သေရရွိ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ ၾကီးမ်ားကို ေၾကျငာပါလိမ့္ မည္။ အဓိကတုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕ ၁၁ဖဲြ႔မွ ၁၀ဖဲြ႕သည္ အစုိးရႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ထုိး ထားျပီးျဖစ္ေၾကာင္းကိုလည္း မီးေမွာင္းထုိးျပၾကလိမ့္မည္။


 ထင္ရွားေသာ လက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (ေက အုိင္ေအ)သည္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈအဆင့္သို႔ မေရာက္ရွိေသးေပ။ မၾကာေသးခင္က အစိုးရႏွင့္ ေကအိုင္ေအ ကုိယ္စားလွယ္တို႔ ကခ်င္ျပည္နယ္၏ျမိဳ႕ေတာ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးပဲြကို ေမလ ၂၈ ရက္မွ ၃၀ရက္ေန႔အထိ က်င္းပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ္လည္း အစုိးရအရာရွိေတြေမွ်ာ္လင့္ထား သလုိ ျဖစ္မလာခဲ့ပါ။ ႏွစ္ဘက္စလုံးက ေယဘုယ်အခ်က္ ၇ခ်က္ကုိသာ သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ျပီး စစ္အရွိန္ေလွ်ာ့ဖုိ႔နဲ႔ ေနာက္ ထပ္ ႏိုင္ငံေရးစကားေျပာပဲြေတြဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ၾကဖုိ႔ ေလာက္ကိုသာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ 
သုိ႔ရာတြင္ ေနာက္ထပ္ ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ဘယ္အခ်ိန္လုပ္ၾကမည္ဆုိသည္ကုိ တိတိက်က် မေျပာဆုိႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။

မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြမ်ား” ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနပါသည္ဟု ေက်ညာျပီး အစုိးရက ေတာ့ အစံြထုတ္ေနပါသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ယင္းအစြံထုတ္မႈသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာရွည္ၾကာစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ သည့္ ျပည္တြင္းစစ္အား အမွန္တကယ္ အဆုံးသတ္ႏိုင္ပါမည္လား၊ ေကအုိင္ေအသည္ အဆုိပါ တုိင္းရင္းသား စုံညီ အစည္း အေ၀းပဲြၾကီးတြင္ အမွန္တကယ္ ဖ်က္လုိဖ်က္ဆီးလုပ္ေနသူ ျဖစ္ေနသလားဟူ၍ေမးခြန္းထုတ္စရာ မ်ား ျဖစ္လာ သည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ရင္ၾကားေစ့ေရး ဆိုျပီး တဖြဖြေျပာေနေပမယ့္လည္း ေနာက္ကြယ္မွာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈေတြက အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေနျပီး အေရးၾကီးသည့္ အေျခခံက်တဲ့ ျပႆနာေတြ အမ်ားၾကီး ရွိေနပါေသးသည္။

တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ တရား၀င္မွတ္ပုံတင္ထားသည့္ တုိင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက စစ္တပ္ၾကီးစုိးေနသည့္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ႏိုင္ငံေရးတည္ေဆာက္မႈပုံစံကုိ စစ္မွန္သည့္ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ အစားထုိးရန္ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေတာင္းဆုိေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ေန ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံ လႈပ္ရွားတက္ၾကြသူမ်ားကလည္း ထိုသေဘာအ တိုင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အင္တာဗ်ဴးတြင္ ၎တို႔၏ဆႏၵကို ေျပာျပခဲ့သည္။ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္ မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖဲြ႕မ်ားေရာ လက္မွတ္ထိုးမထားေသးသည့္အဖဲြ႕မ်ား အပါအ၀င္ အဖဲြ႕အစည္းေပါင္း တစ္ဒါဇင္ ေက်ာ္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို လိုလားသည့္ ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ ေကာင္စီ (UNFC)ကို ဖဲြ႔စည္းခဲ့ၾကသည္။ 

၎ညီညြတ္ေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ အဖဲြ႕တြင္ ေကအိုင္ေအသည္ ရွမ္း၊ ကရင္၊ ကရင္နီ၊ ပအုိ၀္းႏွင့္ ခ်င္း တုိင္းရင္းသားမ်ား အပါအ၀င္ အျခားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အ စည္းမ်ားျဖင့္ အတူလက္တဲြကာ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ၂၀၁၂ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလႏွင့္ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတို႔တြင္ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အဓိက ႏိုင္ငံေရးပါတီၾကီးတခုျဖစ္ ေသာ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (SNLD) က “စစ္မွန္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု” စနစ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ထပ္တလဲလဲ ေတာင္းဆုိခဲ့ပါသည္။

အစုိးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တို႔အၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူ ညီခ်က္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္အခ်က္မ်ားမွာ အသစ္အဆန္းမဟုတ္ေပ။ ၁၉၈၀ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ၁၉၉၀ခု ဆယ္စု ႏွစ္ကာလမ်ားတြင္လည္း ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ႏွစ္ဒါဇင္ခန္႔ရွိေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕တို႔ အပစ္အခတ္ရပ္ စဲေရး အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

လက္ရွိ သမၼတဦးသိန္းစိန္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစုိးရသည္ ၎ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ထပ္မံ အတည္ျပဳခဲ့ျပီးသည့္အျပင္ အေရးၾကီးေသာအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ကိုလည္း ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့သည္။ ၎အေရးၾကီးအခ်က္မ်ားမွာ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ရွမ္းျပည္တပ္မ ေတာ္(ေတာင္ပုိင္း)၊ ၂၀၁၂ခု ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလတြင္ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရုံးတို႔ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးႏိုင္ခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ (ေကအုိင္ေအ)ႏွင့္လည္း ၁၉၉၄ခုႏွစ္ က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ၾက ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ပ်က္ျပယ္ကာ အစုိးရႏွင့္ ေကအိုင္ေအတို႔ တိုက္ပဲြမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ဦးသိန္းစိန္၏ သမၼတသက္တမ္းအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေျပာဆိုေနၾကေပမယ့္လည္း အမွန္တကယ္ တိုးတက္မႈမွာ အနည္းငယ္သာ ရွိသည္။ ရွမ္း ျပည္တပ္မေတာ္(ေျမာက္ပုိင္း)ႏွင့္ ၁၉၈၉ခုႏွစ္က အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီမႈရခဲ့သည့္တုိင္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အစုိးရတပ္မ်ား၏ ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ျခင္းကုိ ခံေနၾကရသည္။ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပုိင္း)အဖဲြ႕သည္ မၾကာ ေသးခင္က ၀ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္မွ အေထာက္ပံ့မႈမ်ား ရရွိေနခဲ့သည္။ အကယ္၍ ေကအိုင္ေအ အဖဲြ႕ကို တိုက္ခိုက္ျပီးပါက သို႔မဟုတ္ အတင္းအဓမၼလက္နက္ခ်ခိုင္းျပီး ပါက အစိုးရတပ္၏ အၾကီးမားဆုံးပစ္မွတ္အ ျဖစ္ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္ ျဖစ္လာမည္ကို ၀ တပ္ဖဲြ႕က စိုးရိမ္ေနသည္။

 ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေျမာက္ပုိင္း)ကဲ့သို႔ပင္ ၀ ျပည္ေသြးစည္းညီညႊတ္ေရးတပ္မေတာ္သည္လည္း ၁၉၈၉ခု ႏွစ္ကပင္ အစိုးရႏွင့္ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ အဖဲြ႕ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ၀ တပ္ဖဲြ႕ကမူ လက္နက္ခ်ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ သီးသန္႔ ၀ ျပည္နယ္ ထူေထာင္ေရးကိုလည္း ေတာင္းဆုိထားသည္။ (ယခုအခ်ိန္ထိ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ပါ၀င္ေနေသးလ်က္ရွိသည္။) ၀ ျပည္ေသြးစည္း ညီညႊတ္ေရး တပ္မေတာ္သည္ တပ္ဖဲြ႕၀င္အင္အား ႏွစ္ေသာင္းမွ သုံးေသာင္းၾကားခန္႔ရွိျပီး တရုတ္က ေထာက္ပံ့ထားသည့္ ေခတ္ မီလက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ထားသည္ဟု ဂ်ိမ္းစ္စာေစာင္က ဆုိထားသည္။ ဂ်ိမ္းစ္စာေစာင္၏ အဆိုအရ ၀တပ္ဖဲြ႔တြင္ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး၊ အေျမာက္ႏွင့္ သံခ်ပ္ကာ ကားမ်ားအျပင္ ရဟတ္ယာဥ္ အေသးစားမ်ားလည္း ရွိေန သည္။

၀ လက္နက္ကုိင္တပ္ဖဲြ႕၏ အလံစိုက္ထူထားတဲ့ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား၏ ရုပ္ပုံမ်ားကို ေအးရွာတိုင္မ္း အပါအ ၀င္ အင္တာနက္အြန္လိုင္းမီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပလာခဲ့ၾကသည္။ ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စင္းသည္ ပန္၀ိုင္နားရွိ ၀ ေတာင္ကုန္း ေနရာတခုတြင္ ရပ္ထားေၾကာင္းကို သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားၾကသည္။ တရုတ္ျပည္သူ႕သမၼတႏိုင္ငံ ၏ အေနအထား က ရွင္းလင္းလွသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ တ႐ုတ္၏ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ က်ဆင္းေနျပီး အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ျပိဳင္၍ ၎၏ ၾသဇာခ်ိန္ခြင္ညွာကုိ ညိႇခ်င္ေနသည္။

ထုိ႔အျပင္ အေမရိကန္ႏွင့္ အျခားဥေရာပႏိုင္ငံမ်ား မေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအ ေပၚ တစ္စုံတစ္ရာ ၎၏ ၾသဇာသက္ေရာက္ႏိုင္ေၾကာင္း ဗြင္းဗြင္းႀကီး ျပခ်င္ေနသည္။ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ျမန္မာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ လက္ရွိ ပါ၀င္ေနေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ား၏ အားထုတ္မႈထက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၏ အခန္းက႑သည္မ်ားစြာ အေရးႀကီးလွသည္။

မလုိက္ေလ်ာႏိုင္တဲ့ အေနအထား
အခက္အခဲမ်ားစြာ ရွိေနတဲ့ၾကားက အစိုးရရဲ႕ အေနအထားကလည္း လုံး၀ မလိုက္ေလ်ာႏိုင္ေသးတဲ့ အေျခ အေနမွာပဲ ရွိေနပါေသးသည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒကို လက္ခံၿပီး ၂၀၁၀ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြရလဒ္ျဖစ္ ေသာ အရပ္သားတပိုင္း အစိုးရတရပ္ႏွင့္ စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းမ်ားကို ခန္႔ထားေသာ ၀န္ႀကီးမ်ားအဖဲြ႕တို႔ကို တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားက လက္ခံလာေစရန္ အစိုးရကလည္း ေတာင္းဆိုေနသည္။ ၎ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ သည္ ဖက္ဒရယ္ပုံစံလကၡဏာ မေတြ႔ရသည့္အျပင္ စစ္တပ္ကုိသာ အာဏာအလြန္အကြ်ံ ေပးထားျပီး အကယ္၍ သမၼတက ေတာင္းဆိုလာပါလွ်င္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းပုိင္ခြင့္ကုိပါ အပ္ႏွင္းထားသည့္ ဖဲြ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒပင္ ျဖစ္သည္။


တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအျဖစ္ အသြင္ ေျပာင္းရပ္တည္ၾကရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္ အေရြးခံရန္ႏွင့္ အကယ္၍ အေရြးခ်ယ္ခံရပါက လႊတ္ေတာ္ ထဲတြင္ ၎တို႔၏ စိုးရိမ္ခ်က္မ်ား၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးကိုပါ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မၾကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ အစုိးရရဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ေတြက တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေျပာဆိုခဲ့သည္။ 

“တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားအေနႏွင့္ ေသနတ္မ ကုိင္ဘဲ ဥပေဒေဘာင္အတြင္း ျပန္လာရန္ႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ကို ႏွစ္ဖက္စလုံးက သေဘာ တူလက္မွတ္ေရးထုိးၾကဖုိ႔” လိုတယ္ဟု ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ၀ါရွင္တန္ပုိ႔စ္ သတင္းဌာနႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းတြင္ သမၼတဦးသိန္းစိန္က ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၾကားထားခဲ့ဖူးပါသည္။

အကယ္၍ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖဲြ႕မ်ားသည္ ပါလီမန္အမတ္မ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျပီး ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒေျပာင္းလဲေရးကို ဖိအားေပး လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ္ အင္အားၾကီးစစ္တပ္၏ သေဘာတူညီမႈမရခဲ့ပါက ဖဲြ႕စည္း ပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမွာ လုံး၀ မျဖစ္ႏိုင္ေပ။ ထို႔အျပင္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္မ်ားမွာ ႐ႈတ္ေထြးလွသည္။ စစ္တပ္မွ မေထာက္ခံပါက ႏိုင္ငံေရး တုိးတက္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္လာႏိုင္မည္ မဟုတ္ေပ။ 

“တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ပါ၀င္ရ မည္”ဟု ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒသစ္၏ အခန္း (၁)တြင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ဖြင့္ဆိုထားသည္။ ပါလီမန္တြင္ စစ္တပ္ကိုယ္စားလွယ္ ၂၅% အလို အေလ်ာက္ ပါ၀င္ခြင့္ရရန္လည္း အဆိုပါ ဖဲြ႕စည္းပုံတြင္ ျပဌာန္းထားသည္။
ဖဲြ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒရဲ႕ အခန္း (၁၂) တြင္လည္း အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ႐ႈတ္ေထြး ေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ ေရးဆဲြျပဌာန္းထားသည္။ လက္ရွိဖဲြ႕စည္းပုံအရ ဖဲြ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရးကို တခ်က္လြတ္အ မိန္႔ျဖင့္ ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေသာ ဗီတိုအာဏာ (Veto power)ကို စစ္တပ္အားေပးထားသည္။ 

အေျခခံဥပေဒပါ အခ်က္ မ်ားထဲမွ အေသးစားျပင္ဆင္မႈကုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ဦးေရ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းက ျပင္ဆင္ရန္ အဆိုတင္သြင္း (submit the bill) လာလွ်င္ ျပည္ေထာင္စု ပါလီမန္လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြး မည္ဟု ယူဆရသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အေျခခံမူ ၁၀၄ခ်က္ထဲပါသည့္ အခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္လိုပါက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ အားလုံး၏ ၇၅ရာခုိင္ႏႈန္းက ေထာက္ ခံအဆုိျပဳရမည္ျဖစ္ျပီးျပည္လုံးကၽြတ္ဆႏၵခံ ယူပဲြ က်င္းပျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ကာ ဆႏၵမဲေပးခြင့္ရွိသူအားလုံး၏ ထက္၀က္ ေက်ာ္ ဆႏၵမဲရရွိမွသာ အေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိမည္  ျဖစ္သည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီး ပါလီမန္မ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတြင္ ျပည္ နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသၾကီးမ်ားတြင္ လွည့္ကြက္မ်ားရွိေနသည္။ သို႔ေသာ္လည္း သုံးပုံတပုံေသာ အမတ္ေနရာမ်ား သည္ စစ္တပ္အတြက္ အဆင္သင့္ သတ္မွတ္ထားျပီးျဖစ္သည့္အျပင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ  ဥပေဒျပဳေရးက႑ တြင္ အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၈၃မွာ အလြန္ပင္ စိတ္၀င္စားဘို႔ေကာင္းလွသည္။ ပုဒ္မ ၁၈၃တြင္ “တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႔မ ဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ိဳ႕ လစ္လပ္ေနေစကာမူ တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသည္။ ထုိ႔အျပင္ အခြင့္အေရးမရွိသူတစ္ဦးက တုိင္းေဒသၾကီး သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းသုိ႔တက္ေရာက္ခဲ့ ျခင္း ဆႏၵမဲေပးခဲ့ျခင္း သုိ႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္လုပ္ ငန္းတစ္ရပ္ရပ္တြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းကုိ ေနာင္အခါတြင္မွ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိေစကာမူ တုိင္းေဒသၾကီး (သုိ႔မ ဟုတ္) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားသည္ ပ်က္ျပယ္ျခင္း မရွိေစရ” ဟူ၍ ေဖာ္ျပထားသည္။

ရုိးရုိးရွင္းရွင္းဆုိရလွ်င္ မသမာသူအဖဲြ႔တဖဲြ႔က တုိင္းေဒသၾကီးလႊတ္ေတာ္ သုိ႔မဟုတ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အ တြင္း ေဘာင္မ၀င္သည့္ အခ်က္မ်ား၀င္ေရာက္ ေျပာဆုိေဆြးေႏြးျခင္း၊ မဲေပးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ပါက ၎တို႔ အျပဳအမႈအတြက္ ေနာက္ေနာင္တြင္ ၎တို႔သည္ အေရြးခ်ယ္ခံထားရေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား မဟုတ္ဟု သိရွိသည့္ တုိင္ေအာင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မည္သို႔မွ် ျပန္လည္ျပင္ဆင္ျပဳျပင္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္သည့္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေနေပသည္။ “ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒေတြထဲမွာ အဲ့ဒီစာေၾကာင္းေလာက္ အူေၾကာင္ေၾကာင္ႏိုင္တာ တစ္ခါမွမေတြ႕ဖူးေသးဘူးဗ်”ဟု ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္သူ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက ေအးရွားတုိင္းမ္ အြန္ လိုင္းသတင္းဌာနသုိ႔ ဆုိသည္။

ယင္းစာေၾကာင္းရဲ႕ ျဖစ္ႏိုင္ေျခအရွိဆုံး အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုကေတာ့  တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမမ်ားအတြင္း ရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ ဗဟုိအစုိးရ၏ အဆုံးစြန္ေသာ အာဏာကုိ ထိပါးလာႏိုင္ေသာ ဥပေဒေတြ အခြင့္အ ေရးေတြကို ကာကြယ္ေပးရန္ႏွင့္ လက္ရွိ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈပုံစံ အာဏာတည္ေဆာက္မႈကို ထိပါးလာမည့္အရာမ်ားမွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ ျဖစ္သည္။ 

အမွန္တကယ္ ေရြးေကာက္ခံအမတ္မ်ား ျပည္နယ္ပါလီမန္တြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ မဲထည့္ရာတြင္ အတားအဆီးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ “မသက္ဆုိင္သူလူအခ်ဳိ႕”ကုိ ေစလႊတ္၍ ၎တို႔ကိုယ္စား မဲထည့္ေစျခင္း စသည္တို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ ဖန္တီးထားျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ႐ႈတ္ေထြးလွေသာ တိုင္းရင္းသားတန္းတူေရး ျပႆနာအေပၚ တစြန္းတစသာ နားလည္ၾက သည့္ အင္အားၾကီး ျပိဳင္ဘက္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ားက ေငြေၾကး အလုံးအရင္းအကူအညီမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာတူ ေခါင္းစဥ္ မ်ားျဖင့္ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ၀င္လာၾကျခင္းသည္ ထာ၀ရျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပိုမိုျပီး အခက္အခဲမ်ားကို ျဖစ္ေနေစသည္။ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Transnational Institute အဖဲြ႕မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပ႗ိပကၡ အဆုံး သတ္ေရး ေလ့လာသူ တြမ္ခရာမာကေတာ့-

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ လက္ရွိျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ဟာ အေပၚကေန ေအာက္ကိုဆင္းလာတဲ့ပုံစံ (top-down model) ျဖစ္ေနပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္မွာ အေျခခံလူ႕အဖဲြ႕အစည္းပါ၀င္မႈ အလြန္ကို အားနည္းပါတယ္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးမွ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြဆီသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပည္တြင္း အဖဲြ႕အစည္းေတြႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဲန္ဂ်ီအိုအဖဲြ႕မ်ားရဲ႕ ေ၀ဖန္မႈနဲ႔ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ ဟာ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ အသိအမွတ္ျပဳမခံရပါဘူး။ စီးပြားေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတြင္လည္း ထုိနည္းတူစြာပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ႏွင့္ ေျမယာဥပေဒေတြပါ။ 
အပစ္ရပ္သေဘာတူညီမႈ အသစ္ေတြရဲ႕ အက်ဳိးဆက္အ ျဖစ္ တုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေတြမွာ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၼဏီေတြက ေငြေၾကးအလုံးအရင္းနဲ႔ ေျမယာေတြ ၀ယ္ယူေန ၾကျပီး ေဒသခံေတြကို သူတုိ႔ ဘုိးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ားကေန ထြက္ခြာသြားၾကရေအာင္ လုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ကခ်င္အပစ္အခတ္ရပ္ ေရး အေတြ႕အၾကဳံအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး သေဘာတူညီခ်က္ရဲ႕ေနာက္မွာ သဘာ၀ သယံဇာတ ရင္းျမစ္ေတြကို အလြန္အကြ်ံ ထုတ္ယူေရးလုပ္ငန္းေတြ လိုက္လာတတ္ပါတယ္။ ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈ မရွိတဲ့ သဘာ၀ရင္းျမစ္ခဲြေ၀အသုံးခ်မႈ မညီမွ်ျခင္းဟာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပိဳကဲြႏိုင္တယ္ဆုိတာ ကခ်င္အပစ္ရပ္စဲေရး အေတြ႕အ ၾကံဳက ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သိသိသာသာ အခ်က္ျပ သတိေပးလုိ႔ေနပါတယ္။
ျငိမ္းခ်မ္းေရး အထူးအခြင့္အေရး
အစိုးရနဲ႔ ေကအိုင္ေအ တို႔ရဲ႕ ၁၇ႏွစ္ၾကာ အပစ္ရပ္စဲေရးလုပ္ခဲ့တဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္ ေျမာက္ပုိင္း က သစ္ေတာမ်ားကို အေရခံြႏႊာခံရသလုိ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္ႏိုင္ငံကုိ ေရာင္းခ်ခံခဲ့ရသည္။ 


သဘာ၀တြင္းထြက္ပစၥည္း မ်ားလည္း အလ်င္အျမန္ပင္ တူးေဖာ္ျခင္းခံရသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ တရုတ္ႏွင့္ ျမန္မာျပည္ေအာက္ပုိင္းက စီးပြားေရးသမားေတြ ေျခခ်င္းလိမ္ေနၾကသည္။ ေကအုိင္ေအ ေခါင္းေဆာင္အမ်ားစုသည္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ပါ၀င္လာၾကျပီး အခ်ိန္ၾကာလာသည္ႏွင့္အမွ် အဖဲြ႕အေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈ တျဖည္းျဖည္း ေလ်ာ့နည္းက် ဆင္းခဲ့ရသည္။ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ျပန္လည္ျဖစ္ပြားလာခဲ့ျပီးေနာက္ ကခ်င္ျပည္သူလူထုက အမ်ဳိး သားေရး လႈပ္ရွားမႈေနာက္တြင္ မားမားရပ္ခဲ့ျပီး ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းအခ်ဳိ႕ ေဘးေရာက္သြားခဲ့ျပီး ကခ်င္မ်ိဳးဆက္ သစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေနရာယူခဲ့ၾကသည္။

တြမ္ခရာမာ ေထာက္ျပသကဲ့သုိ႔ပင္ အလားတူ အျဖစ္အပ်က္မ်ိဳး အျခားတုိင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသေတြမွာ လည္း မၾကာခင္ ထပ္မံျဖစ္ပြားႏိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရိွေနသည္။ အစိုးရနဲ႔ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီ ခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျပီးေနာက္ ေကအဲန္ယူ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို စီးပြားေရး လုပ္ပိုင္ခြင့္ အထူးအခြင့္အေရးမ်ား ကို အစိုးရက ေပးခဲ့သည္။ ဥပမာ - ေကအဲန္ယူ ထိပ္ပိုင္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ထုိင္းႏိုင္ငံမွ ကားတင္သြင္းခြင့္ လုိင္ စင္ရရွိျခင္းႏွင့္ ေကအင္န္ယူေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ သားတစ္ေယာက္သည္ လူေမွာင္ခုိကူးျခင္းႏွင့္ မွတ္ပုံတင္လက္ မွတ္အတုျပဳလုပ္ျခင္း စသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ေနသည္။

မၾကာေသးမွီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္(ေတာင္ပုိင္း)ေခါင္းေဆာင္ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ယြက္စစ္ ႏွင့္ သမၼတဦးသိန္းစိန္တို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရာတြင္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္အနီးတြင္ ရာဘာစုိက္ခင္းလုပ္ ကုိင္ခြင့္ႏွင့္ အလားအလာရွိသည့္ သတၳဳတူးေဖာ္ေရး အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးေရး စသည္တို႔သာ ေဆြးေႏြးပဲြ၏ အဓိက အေၾကာင္းအရာမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည္။ 

၁၉၉၀ခုႏွစ္မ်ားအတြင္းက ေကအုိင္ေအကုိ စီးပြားေရးမက္လုံးမ်ား ေပးခဲ့ သည့္ နည္းအတိုင္းပင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား၏ ႏိုင္ငံေရး ေတာင္းဆိုမႈမ်ားကို အသံတိတ္သြားေစရန္ အစုိးရက စီးပြားေရးမက္လုံးမ်ားျဖင့္ သိသိသာသာ ဆဲြေဆာင္ေနသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လုပ္ ေဆာင္ေနသူမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူတဦး၏ အဆိုအရ “ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ ေထာက္ပ့ံမႈေငြေၾကးျဖင့္ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး လုပ္ေနၾကသည္ထက္ ဘာမွ်မပို”ဟု ဆိုပါသည္။

ယခု ေခၚဆိုေနၾကသည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွ ရလဒ္အျဖစ္ တိုင္းရင္းသား ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရး အာဏာမ်ား ပိုရွိလာမည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုတခုကို ထူေထာင္ေရးမွာ ျဖစ္လာမည့္ပုံမေပၚပါ။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ နီးစပ္သည့္ သတင္းရင္းျမစ္မ်ား အဆိုအရတပ္မေတာ္ ထိပ္ပုိင္းအရာရွိၾကီးမ်ားက ေဘာ္လကန္ေဒသက ႏိုင္ငံမ်ားကဲ့ သို႔ တုိင္းျပည္အစိတ္စိတ္အမႊာမႊာ ျပိဳကဲြသြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ အာဏာအရွိဆုံးျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကလည္း ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ေပၚထြန္းေရးကို အေၾကာက္အကန္ ဆန္႔က်င္ေနသည္။ႏိုင္ငံေတာ္ကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ တခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္အျဖစ္ ၎တို႔ကိုယ္ အျမဲတမ္း ရႈျမင္ေနၾကသည္။ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တုိက္ခုိက္လာခဲ့ျပီးေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ တိုင္းရင္းသား လူနည္း စုမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားကို ဖိႏွိပ္ဘို႔အတြက္ ပိုမိုဆန္းသစ္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာနည္းလမ္းသစ္မ်ားကို အစိုးရက ခင္းက်င္းလာခဲ့သည္။

သမၼတဦးသိန္းစိန္က အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္တိုင္ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒမ်ားက တိုင္းျပည္ကို“၁၃၅လူမ်ိဳးစု” အျဖစ္ေသြးခဲြဖုိ႔ ၾကံရြယ္ေနသည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လူမ်ိဳးစုမ်ား ဘာသာစကားကဲြျပားသူမ်ားကုိ စုစည္းညီညႊတ္ေစရန္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကိဳးပမ္း အားထုတ္ေနၾကေပမဲ့လည္း အစုိးရက မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း တစ္ဒါဇင္နီးပါးျဖစ္ေအာင္ ခဲြျခားေခၚေ၀ၚ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားမွာ တအူတုံဆင္း ညီေနာင္မ်ားသာျဖစ္သည္။

 ယင္းလုပ္ရပ္သည္ “တကဲ့ကိုေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္မႈ မူ၀ါဒၾကီးတစ္ခုပါပဲ”ဟု ျမစ္ၾကီးနားေဒသခံ ေခါင္းေဆာင္တစ္ ဦးက ဆုိသည္။ အဲ့ဒီလုိ အျဖစ္မ်ိဳးကို ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ အျခားျပည္နယ္မ်ားတြင္လည္း ေသးငယ္ေသာ မ်ဳိးႏြယ္စုခဲြမ်ား အျဖစ္ ခဲြျခားေရတြက္ၾကသည္။ အခ်ဳိ႕ မ်ဳိးႏြယ္စုခဲြမ်ားမွ ခဲြျခားမရေအာင္ပင္ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕က်သည့္ ခန္႔မွန္းမႈ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုၾကီးအေနျဖင့္ အုပ္စု ၂၀မွ ၃၀အတြင္းသာ ရွိသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို လုပ္မည္ဟု တဘက္က ေၾကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း အစိုးရက ကခ်င္၊ ကရင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ စစ္အင္အားကို ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေနသည္။ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ေမလက ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြျပီးေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြမ်ား အေရ အတြက္ ေလ်ာ့က်လာေသာ္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္မူ တိုက္ပဲြမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ 
လက္နက္ကိုင္တိုက္ပဲြ ျဖစ္ပြားရျခင္းမွာ အစိုးရတပ္ဖဲြ႕မ်ားက ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ပေလာင္တပ္ဖဲြ႕မ်ား၏ အေျခစိုက္စခန္း မ်ားကို လက္ဦးမႈ ရယူတိုက္ခိုက္ သိမ္းယူေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ေနျပည္ေတာ္၌ လာမည့္ဇူလုိင္လအတြင္း အစုိးရက က်င္းပမည့္ တုိင္းရင္းသားစုံညီ ေတြ႔ဆုံပဲြ အခမ္းအနား သည္ အစိုးရ၏ ေအာင္ပဲြျပယုဂ္ျဖစ္မည္မွာ သံသယ ရွိစရာမလိုေပ။ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါ၀င္ေနၾက ေသာ ႏိုင္ငံျခားအစုိးရမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားက စိတ္အားထက္သန္ စြာ အခမ္းအနားကို က်င္းပလိုၾကမည္ျဖစ္ျပီး အသိအမွတ္ျပဳလည္း ခံခ်င္ေနၾကသည္။ သုိ႔ေသာ္ ယင္းကား အေျဖ မဟုတ္ေသးေပ။ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျပဇာတ္တစ္ပုဒ္လုံး၏ ဇာတ္သိမ္းခန္းအစပင္ မဟုတ္ေသးေပ။ တုိင္းရင္းသားမ်ား အမွန္တကယ္ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနသည္မွာ “စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု” တည္ ေဆာက္ႏိုင္ေရးဆုိသည့္ မုိးေရမုိးစက္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။

ဘာေတးလင့္(တ္)နာ ေရးသားသည့္  Rain for Myanmar’s peace parade ကို ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ဘာသာျပန္ သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။