Friday, July 19, 2013

ေက်းဇူးကဘာဆုိင္

(Jinghpawkasa)

ေစာက္ေရးမပါတဲ့ "တစ္ႏိုင္ငံမွာ စစ္တပ္ဆိုတာ တစ္တပ္ထဲရွိတယ္" ဆိုတဲ့ Rhetoric ကို သံုုးလို႔မ၀ႏိုင္ေသးဘူး။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒီမဒိန္းစစ္တပ္ တစ္တပ္ထဲ ရွိလိုက္ပါလား၊ တိုင္းရင္းသားေတြ အကုန္မ်ိဳးၿပဳတ္ကုန္လိမ့္မယ္။ စစ္တပ္တစ္တပ္ထဲရွိခ်င္ရေအာင္ အဲဒီစစ္တပ္က ဘယ္ေလာက္ ေစာက္စည္းကမ္းရွိေနလို႔လဲ? အားတိုင္းယားတိုုင္း အၿပစ္မဲ့ ၿပည္သူေတြကိုုပဲ ဓၿမတိုုက္၊ လုယက္၊ မဒိန္းက်င့္ခ်င္ေနတဲ့စစ္တပ္။ ကခ်င္သမိုင္းဟာ KIA ကိုု အၿပဳတ္တိုက္လိုက္လို႔ ၿပီးသြားမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီေခတ္မွာ စစ္တပ္တစ္တပ္ တည္ေထာင္ဖို႔ဆိုတာ ဘယ္ေလာက္လြယ္တယ္ဆို အားလုံးအသိပဲ။ ကခ်င္ေတြကို လက္နက္စြန္႔၊ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ၿပီး တုုိင္းၿပည္တိုးတက္ေရးမွာ အင္တိုက္အားတိုက္ ပါ၀င္ခိုင္းေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ ေအာက္က အခ်က္ေတြမလြဲမေသြ လုပ္ရလိမ့္မယ္။

၁) ၿမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ဟာ Federal ၿဖစ္ကိုၿဖစ္ရမယ္။ သမိုင္းအရေကာ၊ ယဥ္ေက်းမွဴအရေကာ Federal ဟာ ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အေကာင္းဆံုုးေသာ စနစ္ပဲ။

၂) ကခ်င္ၿပည္နယ္မွာ ရွိရွိသမွ် မတရားတပ္ဆြဲထားတဲ့ ၿမန္မာစစ္တပ္အားလုံး ကိုယ့္အိမ္ကိုကိုယ္ ၿပန္က်ရမယ္။

၃) ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿမန္မာစာဟာ Official Language ၿဖစ္သလို ကခ်င္ၿပည္နယ္မွာ ကခ်င္စာဟာ official ၿဖစ္ရမယ္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿမန္မာစာနဲ႔၊ ၿမန္မာစကားကို အားလံုုးသင္ၾကားရမွာၿဖစ္သလို၊ ကခ်င္ၿပည္နယ္မွာေနတဲ့ လူေတြအားလံုုးလည္း ကခ်င္စာနဲ႔ ကခ်င္စကားကို သင္ရမွာၿဖစ္တယ္။ တစ္ၿခားတိုင္းရင္းသားၿပည္နယ္ေတြမွာလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ၿဖစ္ရမယ္။ ရွမ္းၿပည္မွာေနတဲ့ ကခ်င္ေတြလည္း ရွမ္းစာနဲ႔၊ ရွမ္းစကားကို သင္ရမယ္။

၄) ကခ်င္ၿပည္နယ္နဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကိစၥ မွန္သမွ်မွာ ကခ်င္အစိုုးရက Full Political Power ရွိရမယ္။

၅) Constitution အသစ္ ေရးကိုေရးရမယ္။ 2008 Constitution နဲ႔ ကမာၻ ပတ္ၿပီး ၿမန္မာႏိုင္ငံက democracy ႏိုင္ငံၿဖစ္ေနပါၿပီလို႔ လိုက္ေအာ္ေနတာကိုက Rapper ၾကက္ဖရဲ႕ သီခ်င္းလိုပဲ, ရွက္တတ္ရင္လဲေသဖို႔ေကာင္းေနၿပီ။

၆) National Assembly မွာ တုုိင္းရင္းသားအားလံုုး တန္းတူပါ၀င္ခြင့္နဲ႔၊ ညီတူညီမွ်အခြင့္အေရးရွိရမယ္။

ရ) National Education မွာ ၿမန္မာႏိုင္ငံလံုုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ Content ေတြ ပါရမယ္။ တိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သမိုင္းေတြကိုု ထိန္ခ်န္ထားၿပီး ဗမာ့သမိုင္းကိုပဲ ဦးစားေပတဲ့ Curriculum ေတြမၿဖစ္ရဘူး။

၈) Discrimination & Rascism ကို Constitutionally Banned လုပ္ရမယ္။ မတူကဲြၿပားလူမ်ိဳးေတြ မ်ားၿပားလွတဲ့ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ Discrimination & Racism က ႏိုင္ငံရဲ႕တိုးတက္မွဳမွာ မ်ားစြာ အေႏွာက္အယွက္ၿဖစ္ေနလိမ့္မယ္။

၉) Freedom of speech & Freedom of Religion ရွိကိုရွိရမယ္။

ဒီအခ်က္ေတြက Democracy ဆိုတဲ့ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ မရွိမၿဖစ္တဲ့ အခ်က္ေတြပဲ။ ဒါေတြကို ဆက္လက္ ေရွာင္ဖယ္ေနမယ္ဆိုရင္ေတာ့၊ Democracy ဟာ ၿမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေတာ့မွ စန္းပြင့္မွာမဟုတ္သလို၊ သူအစား Psedu-democracy or Totalitarianism State ေတာ့ၿဖစ္လာမွာ ဧကန္အမွန္ပဲ။ စကားလံုုးအမွားပါရင္ ခြင့္လြတ္။ ၿမန္မာစာ ဒီေလာက္ေရးတတ္တာကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ဖို႔ မေမ့နဲ႔အံုး။ ကခ်င္စာတစ္လံုုးမွမတတ္ရင္ေတာင္ Chyeju kaba sai (ေက်းဇူးကဘာဆိုင္) ကိုေတာ့တတ္က်မွာပါ။

Brang Nu

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။