Friday, July 12, 2013

မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ကန္႔ကြက္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္း ရွင္းတမ္း။

(Kachin Duwa)

(၁) လူမ်ဳိးတုိင္း ကုိယ့္အမ်ဳိး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္သင့္တယ္၊ ဆုိတာ မူအရ လက္ခံတယ္။ လုပ္ပုံ လုပ္နည္း ကုိ ေ၀ဖန္ ေနတာ ျဖစ္တယ္။

(၂) ဗုဒၶဘာသာ တမ်ဳိးထဲအတြက္ တႏုိင္ငံလုံး ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ေရးဆဲြျခင္းသည္ က်န္ ဘာသာျခား ႏုိင္ငံသားေတြကုိ မထီမဲ့မင္ ျပဳလုိက္တဲ့ သေဘာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြင့္ထူးခံ ဘာသာတရား အျဖင့္ လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစား ျခင္း ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ တဆင့္ တက္လာမွာကေတာ့ သီအုိကေရစီ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေရး ပါ။ ဘာသာေရး အေျခခံ တဲ့ မူဆလင္အစြန္းေရာက္ ႏုိင္ငံေတြလုိ ျဖစ္လာမယ္။(၃) က်န္ဘာသာေတြ ဥပေဒ ရွိတယ္၊ ဗုဒၶဘာသာက ဥပေဒ မရွိေသးဘူး လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ မူဆလင္အေၾကာင္း မသိလုိ႔ မေျပာဘူး။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ႕ လက္ထပ္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံးေတြက ဥပေဒ မဟုတ္ပါ။ ယုံၾကည္မႈဆုိင္ရာ က်င့္ထုံး ျဖစ္တယ္။ မလုိက္နာႏုိင္တဲ့ လူေတြကုိ ေထာင္ခ် လို႔ မရဘူး။ ဥပေဒ က ခရစ္ယာန္ယုံၾကည္မႈအရ (Christian Marriage) လက္ထပ္ျခင္းကုိ တရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားတာပဲ ရွိတယ္။ အဲဒါ မလုပ္မေနရ မဟုတ္ဘူး။ ကုိယ့္ ယုံၾကည္မႈ အရ ဘုရားေက်ာင္းမွာ လက္ထပ္ၾကတယ္။ ဥပေဒအရ မဟုတ္ဘူး။

(၄) ၁၉၅၄ ဥပေဒ မွာ ဗုဒၶဘာသာအမ်ဳိးသမီး နဲ႔ က်န္ဘာသာျခား အမ်ဳိးသား လက္ထပ္ၿပီး ကြာရွင္းရင္ ဗုဒၶဘာသာ အမ်ဳိးသမီး ကုိ အေမြအားလုံး ေပးရတယ္။ က်န္ဘာသာ အမ်ဳိးသမီး ေတြအတြက္ မပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီး ေတြ ဆုိရင္ ႀကိဳက္သလုိ ပစ္ထားျခင္းခံရတယ္။ အဲဒါက တဖက္လွည့္ က်န္တဲ့ ဘာသာျခားေတြကုိေတာ့ ႀကိဳက္သလုိ လုပ္လုိ႔ ရတယ္ ဆုိၿပီး မီးစိမ္း ျပေပးတဲ့ သေဘာ ျဖစ္ေနတယ္။

(၅) ႏုိင္ငံသား အမ်ဳိးသမီးထု အားလုံး ကုိ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒ ဆုိရင္ ဘာမွ ကန္႔ကြက္စရာ မရွိပါ။ ဥပမာ.... ခင္မ်ားတုိ႔ ေျပာေျပာေနတဲ့ မူဆလင္ေတြ ဗမာ အမ်ဳိးသမီးေတြကိုယူၿပီး ႏွိပ္စက္ တယ္ ဆုိရင္ အဲဒီ ႏွိပ္စက္ျခင္း ဆုိင္ရာ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းရမယ္။ မူဆလင္ ႏွိပ္စက္တာပဲ ေျပာၿပီး က်န္လူေတြေကာ ကုိယ့္ ဇနီး၊ သား သမီး ေတြကုိ မႏွိပ္စက္ မရုိက္ႏွက္ေတာ့ဘူးလား။ ကခ်င္အခ်င္းခ်င္းယူၿပိီး ႏွိပ္စက္တာေတြလဲ ရွိတာပဲ။ ဗမာ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပ္စက္တာလဲ ဒုနဲ႔ဒဲ။ ဒီေတာ့ အမ်ဳိးသမီးထု တခုလုံးကုိ ကာကြယ္တဲ့ ဥပေဒ လုိတယ္။ အေမရိက မွာ ကေလးေတြ၊ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိ ႏွိပ္စက္ရင္ ခ်က္ခ်င္း အေရးယူတယ္။ ေဘးကလူ ဖုန္းဆက္ၿပီး တုိင္ရင္ တုိင္၊ ကာယကံရွင္ကုိယ္တုိင္လဲ တုိင္လုိ႔ ရတယ္။ အိမ္သားတစ္ေယာက္ေယာက္လဲ တုိင္လုိ႔ ရတယ္။


(၆) ျပည္တြင္းက မူဆလင္နဲ႔ ဘာသာျခားတုိင္းရင္းသားေတြ ယူလုိ႔ ဗမာလူမ်ဳိး ဘယ္ေလာက္ေပ်ာက္သြားသလဲ ေတာ့ မသိဘူး (ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ သုေတသန လုပ္ဖုိ႔ လုိတယ္)။ တရုတ္ နဲ႔ ထုိင္း ေတြမွာ ေပ်ာက္သြားတဲ့ အမ်ဳိးသမီး ေတြအတြက္ ဘယ္လုိ အကာအကြယ္ ေပးမလဲ။


(၇) အမ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ေပၚလာရျခင္း ရဲ႕ မူရင္း ဇစ္ျမစ္ ကို ေျပာရမယ္ ဆုိရင္ မူဆလင္ ေတြရဲ႕ မ်ဳိးပြါး သာသနာ ျပဳေရး ကုိ ဆန္႕က်င္ျခင္း လုိ႔ ေယဘုယ အားျဖင့္ ခပ္မွန္းမိတယ္။ ဒါေပမယ့္ မူဆလင္ မဟုတ္တဲ့ မဆီမဆုိင္ ခရစ္ယာန္တုိင္းရင္းသားေတြလဲ တုိင္ပတ္ခံရတယ္။


(၈) မူဆလင္ မယားငယ္ လုပ္ျခင္းကုိ ကာကြယ္ တယ္ ဆုိရင္ မယားငယ္ မယူရ ဆုိတဲ့ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းလုိ႔ ရတယ္။ ဗမာေတြေရာ တရုတ္ေတြေရာ ယူေနၾကတာပဲ။


(၉) မူဆလင္ မယားငယ္ လုပ္ေနတဲ့ ဗမာ ေတြ အေမြ မရမွာ စုိးလုိ႔ ဆုိရင္ မယားငယ္ ျဖစ္ျဖစ္ အေမြမွ်တူ ခဲြေပးရမယ္၊ လုိ႔ အသိအလင္း ဥပေဒ ျပ႒ာန္း လုိ႔ ရတယ္။


(၁၀) မူဆလင္ မယား လုပ္ျခင္းဟာ ေငြေရး ေၾကးေရး အခက္အခဲ ေၾကာင့္ လုိ႔ တခ်ဳိ႕ေျပာၾကတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ မူဆလင္ပဲ မဟုတ္ တရုတ္မယား၊ ထုိင္းဖါ ေတြ လုပ္ေနရတာဟာ စီးပြါးေရးေၾကာင့္ ပါ။ ဒီေတာ့ ျမန္မာျပည္ကုိ စီးပြါးေရး တုိးတက္ ေအာင္ လုပ္ရမယ္။ အဲဒီလုိ လုပ္မယ္ ဆုိရင္ အခုလုိ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း ေသြးခဲြၿပီး ရန္ျဖစ္ေနမဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးမလုိအပ္ဘူး။ အားလုံးပုိစည္းလုံးမဲ့ ဥပေဒမ်ဳိးပဲ လုိအပ္တယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဖက္ဒရယ္ ပါပဲ။


(၁၁) မ်ဳိးေစာင့္ ဥပေဒ ဟာ ေတာင္ အာဖရိက ႏုိင္ငံမွာ က်င့္သုံးခဲ့တဲ့ Apartheid ဥပေဒ နဲ႔ အလားသ႑ာန္တူတဲ့အတြက္ ကန္႕ကြက္ ရျခင္း ျဖစ္တယ္။


(၁၂) ႏုိင္ငံေရး နဲ႔ ဘာသာေရး မေရာေထြး ေစရန္ ကန္႔ကြက္ ရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ (ကခ်င္ေတြလဲ ႏုိင္ငံေရး နဲ႔ ဘာသာေရး ေရာေထြးတယ္ လုိ႔ ေျပာလိမ့္မယ္။ ေတာ္လွန္ေရး ဆုိတာ ကုိယ့္ လူမ်ဳိးရဲ႕ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး ကုိ ထိပါးလာတဲ့ မည္သည့္ ဥပေဒ ကုိ မဆုိ ေတာ္လွန္ရမွာပဲ၊ ျမန္မာ့ ႏုိင္ငံေရးမွာ ဘာသာေရး မေရာခဲ့ဘူး ဆုိရင္ ကခ်င္ေတြလဲ ေရာလာစရာ အေၾကာင္း မရွိဘူး။)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။