Monday, June 17, 2013

သိန္းစိန္ ျပီးေတာ႔ ႏိုဘယ္လ္ျငိမ္းဆုရွင္ႏွင္႔ ဒယိမ္းဒယိုင္ သိုင္းကြက္မ်ား
သိန္းစိန္ ျပီးေတာ႔ ႏိုဘယ္လ္ျငိမ္းဆုရွင္ႏွင္႔ ဒယိမ္းဒယိုင္ သိုင္းကြက္မ်ား
ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO ၾကား တေက်ာ့ျပန္လည္ျဖစ္ပြားေနခဲ႔တဲ႔ စစ္ပြဲေၾကာင့္ နယ္ရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးလာေသာဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ၾကာရွည္ဒုကၡသည္အျဖစ္ရွင္သန္ေနရမည္ဆိုလ်င္ ကေလး ၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္၏ ပညာေရးအတြက္ စိုးရိမ္ေနၾကေၾကာင္း ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကဆို က်ေနာ႔ကို ေျပာျပၾကသည္။

ဒုကၡသည္ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးသည္ ၂ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ပညာသင္ယူမႈအခြင့္အေရဆံုးရံွဳးခဲ႔ရျပီး ေထာက္ပ့ံမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွ ိေနျခင္းေၾကာင့္ စစ္ပြဲေဒသကေလးမ်ား၏ ဘ၀အနာဂတ္အတြက္ ၀ုိင္း၀န္း၍စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း ကိစၥအား ျမန္မာ႔ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ တဦးတေယာက္မွ မဟမေျပာၾကေသးခင္ ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ (KPN)မွ Coordinator ေဒၚေခါန္ဂ်ာေျပာသည္။

“စစ္ပြဲေၾကာင္႔ ထြက္ေျပးလာၾကရတဲ႔ ကေလးေတြကိုရဲ႔အေျခအေနမွာ camp ထဲ မွာဖမ္းထည့္ထားျပီးမွ ဒီကေလးေတြကို အလြတ္က်က္ျပီး ရြတ္ဖတ္ခိုင္းထားတာဟာ ပညာေရးမဟုတ္ပါဘူး ပိုပိုဆိုး၀ါးတဲ့ အမိန္႔နာခံေရး ပညာေရးစနစ္ တခုကိုဖန္တီးလိုက္သလိုပဲျဖစ္လာပါတယ္” ဟု သူမက ဆက္ေျပာျပသည္။

တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူမ်ားတြင္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္ခိုလုံလာေသာကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးသင္ယူခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား အတိုင္းတာကေလး မဆိုသေလာက္ေတာ႔အခ်ိဳ႕ရရွိေနေသာ္လည္း ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ KIO နယ္ေျမ ႏွင္႔ ထိစပ္ေသာနယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ခိုလုံေနေသာ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားအတြက္မူ ပညာေရးအတြက္အရာရာ အခက္ခဲျပႆနာရင္ဆိုင္ေနရျပီး အဆိုပါ ကေလးမ်ား၏ ပညာေရးအနာဂတ္အတြက္ လက္ရိွသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ႏွင္႔ ျငမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘဲလ္ ဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ မည္သည္႔ သံတမန္မ်ားႏွင္႔ မွ ေႏြးမွဳ မရိွခဲ႔ေၾကာင္း ရန္ကုန္ သံတမန္ အသိုင္း၀ိုင္းက ေျပာဆိုေနခဲ႔ပါသည္။

ယခုခ်ိန္ ဒုကၡသည္ျဖစ္ေနေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးကေလးအေရအတြက္၏ 38 ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ပညာေရးႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးပိုင္းဆုိင္ရာတြင္ နစ္နာေနျခင္းျဖစ္ေနၾကသည္ဟု ကခ်င္ေဒသတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူကသတင္းေပးသည္႔အေနျဖင္႔ ေျပာျပသည္။
“ဒီကေလးေတြရဲ့အနာဂတ္က အခုေလာေလာဆယ္ ၂ ႏွစ္ဆုံးရႈံးျပီျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ၁ႏွစ္သာထပ္ျပီးဆုံးရႈံးမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒီကေလးေတြ စာသင္တန္းကိုျပန္ေရာက္ဖုိ႔မလြယ္ကူေတာ့ဘူး အဲဒါ သူတို႔ရဲ့တစ္သက္လုံးေက်ာင္းနဲ႔ေ၀းသြားတာလည္းျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ျပီးလုိ႔ရွိရင္ ဒီလိုေက်ာင္းနဲ႔ေ၀းသြားမယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ ဒီကေလးေတြဘယ္လိုအတန္းအစားမ်ိဳးျဖစ္လာမွလဲ ျပီးရင္ ေလာေလာဆယ္အေျခအေနအရကုိၾကည့္မယ္ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အဟာရကလည္း သာမန္ကေလးေတြရသလို လုံေလာက္ဖိုလႈံမႈမရွိဘူး။

အဟာရကလည္း ၾကီးထြားမႈ၊ ဖံြ႔ျဖိဳးမႈနဲ႔ အေျမာ္အျမင္ေကာင္းမႈေပၚမွာ အမ်ားၾကီးအက်ိဳးသက္ေရာက္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ဒီကေလးေတြက အကယ္၍ ၾကီးလာလုိ႔ရွိရင္ အလုပ္ၾကမ္းလုပ္မယ္ဆုိရင္ေတာင္ လုပ္ခြင့္ရပါအုံးမလားလုိ႔ ရွဴနာရွဳိက္ကုန္းမ်ားျဖစ္ေနမလားလုိ႔”
KIO မွ ဒုကၡသည္ကေလးမ်ားႏွင့္ ၄င္းတုိ႔နယ္ေျမတြင္ ခိုလုံေနေသာကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းမ်ားကိုဖြင့္လွစ္ထားျပီး စခန္းမ်ားတြင္လည္း တတ္ႏိုင္သမွ်စီစဥ္ေပးေနေသာ္လည္း ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းကိရိယာ ထိုင္ခုံမွအစ ပုံႏွိပ္စာအုပ္မ်ားအားလုံး လုံေလာက္မႈမရွိသည့္ အခက္ခဲအား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

တဖက္တြင္လည္း KIO ေက်ာင္းမွ ကေလးမ်ားအား အစိုးရေက်ာင္းသုိ႔ဆက္လက္သင္ယူရန္ တက္ေရာက္ခြင့္ျငင္းပယ္ခံရေသာေၾကာင့္ ကေလးမ်ားပညာေရးအေျခအေနပုိ၍ဆိုး၀ါးလာကာ ၄င္းသည္ ႏိုင္ငံတခု၏အနာဂတ္အတြက္လည္းစိုးရိမ္ပူပန္စရာျဖစ္လာသည္ဟု ဒုကၡသည္မ်ားကိုကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔မွ မိုင္ဂ်ာယန္ရွိ ေဒၚေမလီေအာင္ကေျပာျပသည္။

“ေက်ာင္းကေတာ့ ၂ မ်ိဳးရွိတယ္ စခန္းထဲကေက်ာင္းနဲ႔ KIO ကဖြင့္ထားတဲ့ေက်ာင္းရွိတယ္ ဒါမဲ့ အဲဒီက ၁၀ တန္းေအာင္တဲ့ကေလးအတြက္ သူတုိ႔ဘယ္သြားမလဲေပါ့ သူတုိ႔အတြက္ ဘယ္လိုစီစဥ္မလဲေပါ့ စိတ္ပူစရာျဖစ္တယ္ သူတုိ႔အတြက္ေရွ႕ေရးဘယ္လိုလုပ္မလဲ KIO ဖက္ကေတာ့ ဆရာအတတ္သင္ေတြ၊ English Internship ေက်ာင္းေတြရွိတယ္ ေနာက္ထပ္ လက္မႈပညာေတြ သင္ေပးဖုိ႔ေတာ့ရွိတယ္ ဒါေပမယ့္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ခ်င္တဲ့ကေလးေတြအတြက္ က်မတုိ႔ဘယ္လုပ္ၾကမလဲ?
က်မတုိ႔ႏိုင္ငံမွာဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္တဲ့ႏိုင္ငံတခုျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ ဒီကေလးေတြက က်မတုိ႔အနာဂတ္ပဲ။

ကေလးေတြရဲ့ပညာဟာ က်မတုိ႔ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအကန္႔အသတ္ေသခ်ာလုပ္ထားခံခဲ့ရတာ။ အခုဒီဟာလည္း ဒီလို စစ္ပြဲ ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္မုိ႔လုိ႔ ပညာေရးမွာသင္ယူခြင့္မရွိဘူးဆုိရင္ က်မတုိ႔ေတြရဲ့အနာဂတ္ကိုဆုံးရႈံးလိုက္သလိုပဲ”
ထုိသုိ႔ျဖင့္ တိုက္ပြဲမ်ားမည္သည့္ခ်ိန္ထိဆက္လက္ျဖစ္ပြားမည္မသိေသာအေျခအေနတြင္ ဒုကၡသည္အျဖစ္စခန္းတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ႏွစ္ရွည္ေနထိုင္မည္ဆုိလ်င္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ေနထိုင္ေရးမွာ လႈမႈအေျခအေနမ်ား တျဖည္းျဖည္းဆုတ္ယုတ္ကာ ဆိုး၀ါးလာႏိုင္သည္ဟု ဆက္ဆိုသည္။

စခန္းတြင္ေနထိုင္စားေသာက္ရန္ ေငြေရးေၾကးေရးလိုအပ္ေသာေၾကာင့္ ၀င္ေငြရရွိေရး စခန္းအျပင္သုိ႔ထြက္ကာ အလုပ္ရွာေဖြေနရခ်ိန္တြင္လည္း စခန္းအတြင္းက်န္ေနေသာသားသမီးမ်ားအတြက္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ ပညာေရးလစ္ဟာမႈမ်ားရွိလာျပီး ထိုကဲ့သုိ႔အျပင္သုိ႔ထြက္အလုပ္လုပ္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတြင္လည္း လိမ္ညာေရာင္းစားျခင္းျပႆနာမ်ားရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း ေဒၚေမလီေအာင္ကေထာက္ျပေျပာ
ဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ား ဘ၀အတြက္ ေရွ႕ဆက္ရမည့္အေျခအေနမ်ားအတြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ေနထိုင္သြားရန္မွာလည္း မျပီးျပတ္ေသးသည့္ အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIO ၏ အပစ္ရပ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈရလဒ္အေပၚတြင္ မူတည္ေနျခင္းေၾကာင့္ အခက္ခဲျဖစ္ေနသည္ဟု ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္က ေဒၚေခါန္ဂ်ာကေျပာပါသည္။

“စစ္ျဖစ္ေနတဲ့အခ်ိန္ စစ္ကဘယ္ေတာ့မွမျပီးႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိရင္ ဒီဖက္ကေန ၇ ခ်က္ဆိုတဲ့ agreement ကိုထိုးထားေပမယ့္ အရမ္းကိုေယ်ဘုယ် က်ေနတာျဖစ္တယ္ေပါ့။ “
ႏိုင္ငံတကာမွ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈကို အားစိုက္၍ အခြင့္ေပးကာ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရန္တာ၀န္ရွိေသာေၾကာင့္ မျဖစ္မေနအလုပ္ႏွင့္သက္ေသျပရန္ အျမန္ဆုံးေဆာင္ရြက္ရသင့့္သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ စစ္ျပန္လည္ျဖစ္ပြားမႈသည္ ျပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္ ၂ ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ဒုကၡသည္မ်ားလည္း ၁ သိန္းေက်ာ္ ရွိေနျပီး ၄င္းတုိ႔အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ၏ကူညီေထာက္ပံ့မႈကို လုံေလာက္စြာမရရွိျခင္းႏွင့္ အစိုးရ၏ဟန္႔တားမႈမ်ားေၾကာင့္ ပညာေရးႏွင့္ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အခက္ခဲပုိမိုရင္ဆိုင္ေနရျခင္းျဖစ္သည္။

စစ္ပြဲ ျဖစ္တာ ေန႔တိုင္းလိုလိုျဖစ္ေနခဲ႔တာ ၂ ႏွစ္ၾကာျပီး လူအေသေျပာက္မ်ားစြာ ေခ်လက္ အဂါၤ ခ်ိဳ႔ယြင္းမွဳႏွင္႔ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ ခံစားရမွဳတို႔အား ျမန္မာျပည္တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ေပးအပ္ထားေသာ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ႏွင္႔ အျခားေသာဆုေပါင္းမ်ားစြာအျပင္ ႏိုဘယ္လ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ စစ္ပြဲအျပီးသတ္ရပ္တန္႔ေရးအား တိက်ခိုင္မာစြာ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္း၀ိုင္းႏွင္႔ ပူးေပါင္းျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္မ်ိဳး မ၇ိွေၾကာင္း ကခ်င္ေဒသခံမ်ားမွ ေျပာဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ဆုရွင္ တဦးက အစိုးရ၏ ခြင္႔ျပဳခ်က္အား ေစာင္႔ေမ်ွာ္လုပ္ေဆာင္ရန္ရိွေသာ အေျခေနအား သူမကိုယ္တိုင္ ထုတ္ေျပာ ၀န္ခံျပီးျဖစ္သည္ဟုလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ အခ်ိဳ႔က ေထာက္ျပၾကသည္။

အဆိုးဆံုးမွာ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးျပဳလုပ္ေနသည္ဟု တြင္တြင္ၾကီးပင္ ကုန္းရံုန္းေအာ္ဟစ္ေနေသာ အစိုးရႏွင္႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔၏ သေဘာတူ ၾကည္ျဖဴစြာ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ေသာ (၂)ႏွစ္ကာလတေလ်ာက္၀ယ္ အေကာင္းဖက္ထက္ အဆိုးဖက္သို႔ ဒယီးဒယိုင္ က်ြႏု္ပ္တို႔၏တိုင္းျပည္ ဦးတည္သြားေနေၾကာင္း သိသာေသာအခ်က္မွာ ဒုကၡသယ္မ်ားစြာ စစ္ပြဲေၾကာင္႔ အထိကရုန္းေၾကာင္႔ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားေၾကာင္႔ စစ္တပ္မွကမကထခ်ဳပ္ကိုင္ထားေသာ ဦးပိုင္ ကုမၼဏီေၾကာင္႔ မွားယြင္းစြာ ဆက္လက္ စီမံခန္႔ခြဲေနမွဳေၾကာင္႔ ၊ လယ္ယာေျမ သိမ္းဆီးခံရမွဳေၾကာင္႔ ၊ ဥပေဒစိုးမိုးမွဳ အားနည္းခ်ိဳ႔ယြင္းမွဳေၾကာင္႔ ၊ ႏိုင္ငံအေရးထက္ မိမိတို႔၏ ပါတီ အုပ္စု စီးပါြး စေသာ အေရးမ်ားကိုသာ ဦးစားေပးေနျခင္းတို႔ေၾကာင္႔ ျဖစ္ပါေၾကာင္း……………………….
ျဖစ္ရပ္မွန္ အခ်က္လက္မ်ား တင္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါသည္

ေက်းဇူးတင္ပါသည္
(ဂိုလ္ရွယ္ေလး)

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။