Wednesday, June 5, 2013

စစ္ပြဲမ်ားမွာ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာ၏ အေၾကာင္းရင္းတခုဟု အစီရင္ခံစာဆို

(Mizzima)


ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြင္း ျဖစ္ပြားေသာ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ တရုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာမ်ား ပုိမုိႀကီးထြားလာေစေၾကာင္း ယေန႔ ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အစီရင္ခံစာ တေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

ထုိင္းႏုိင္ငံအေျခစုိက္၊ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား အစည္းအရံုး (KWAT) ၏ “ေခ်ာက္ကမ္းပါးစြန္းသုိ႔ တြန္းပုိ႔ခံရျခင္း”  (Pushed to the Brink) အမည္ရွိေသာ အစီရင္ခံစာအား ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႏုိင္ငံျခား စာနယ္ဇင္းကလပ္ (FCCT) တြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္၍ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း
ျဖစ္သည္။


ႏွစ္နွစ္ၾကာ ကာလအတြင္း ျပည္သူလူထု ၁ သိန္းေက်ာ္
ေနရပ္မွ စြန္႔ခြာ၍ ေရႊ႕ေျပာင္း ေနထုိင္ရၿပီး ကာကြယ္ေပးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား ျပတ္လပ္ျခင္းတုိ႔မွာ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား လူကုန္ကူး ခံေနရမႈ
ျပႆနာကုိ ပုိမုိအားျမွင့္ေပးေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာက
ေထာက္ျပေဝဖန္ထားသည္။


“ဒီေန႔ထိ စစ္ျပန္လည္ ျဖစ္ပြားတာက ႏွစ္နွစ္ျဖစ္သြားၿပီ။ ဒီအေတာအတြင္းမွာ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဘဝ ဘယ္လုိ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိလဲဆုိေတာ့ အမ်ဳိးသမီးေတြက လူကုန္ကူးမႈ ခံရသြားတယ္။ ျပႆနာ အရင္းအျမစ္ကုိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္က ဒုကၡသည္ေတြက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အလြန္နည္းပါး တယ္။ အစုိးရက တားျမစ္ထားတာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္” ဟု KWAT ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ဂ်ဴလီယာ မာရစ္ က မဇိၥ်မကုိ ေျပာသည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္း KWAT ၏ လူကုန္ကူးမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး အစီအစဥ္အရ တရုတ္ နယ္စပ္ လုိင္ဇာႏွင့္ မုိင္ဂ်ာယန္တို႔တြင္ လူကုန္ကူးမႈ သုိ႔မဟုတ္ လူကုန္ကူးမႈ ေျမာက္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိေသာ ျဖစ္ရပ္ေပါင္း ၂၄ ခု ေတြ႔ရွိသည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားည္။

ယင္းအမႈမ်ားထဲမွ လူကုန္ကူးခံရသူ အမ်ားစုမွာ စစ္ေျပးဒုကၡသည္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ား ျဖစ္ကာ လိမ္လည္လွည့္ဖ်ား ခံရၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး အထုိးခံရကာ အဓမၼ ျပဳက်င့္ခံၾကရသည္သာမက တရုတ္အမ်ဳိးသားမ်ား သုိ႔မဟုတ္ တရုတ္မိသားစုမ်ား၏ ဇနီးမယားအျဖစ္ တဦးလွ်င္ ယြမ္ ၄၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၆,၅၀၀) ခန္႔ျဖင့္
ေရာင္းစားခံရသည္ဟု အစီရင္ခံစာက ဆုိထားသည္။

အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၅၄ ႏွစ္အၾကားရွိ အမ်ဳိးသမီး အမ်ားစုမွာ မိသားစုမ်ား ဝင္ေငြ နည္းပါး၍ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီ၊ ရင္က်န္း၊ ထိန္ခ်ဳန္း၊ မန္ရွီ၊ ေခြးမင္း၊ ဖုိက်န္း စသည့္ ၿမိဳ႕မ်ား အပါအဝင္ ယူနန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔
ေရာင္းစားခံေနရသည့္ အမႈမ်ား ပုိမုိမ်ားျပားေနေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေတြ႔ရွိရသည္။

ယင္းအမႈမ်ားသည္ နယ္စပ္အေျခစုိက္ KWAT ထံ ကယကံရွင္မ်ား လာေရာက္တုိင္တန္းျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၎တုိ႔ႏွင့္ မိသားစုမ်ား၊ မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားႏွင့္ KWAT အဖြဲ႔ဝင္မ်ား တုိက္ရုိက္ ေမးျမန္း၍ အခ်က္အလက္မ်ား ေကာက္ယူခဲ့ သည္ဟု ပါရွိသည္။

တရုတ္နယ္စပ္အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳမခံရေသာ ကခ်င္စစ္ေျပးဒုကၡသည္အမ်ားစုသည္ နယ္စပ္တေလွ်ာက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ၾကပ္တည္းစြာ ခုိလႈံေနရသလုိ အမ်ားစုမွာ ဝင္ေငြရရွိေရးအတြက္ တရားမဝင္ နယ္စပ္
ျဖတ္ေက်ာ္ေနမႈမ်ားသည္လည္း လူကုန္ကူးခံရမႈ အေျခအေနကုိ ဆုိက္ေရာက္ေစသည္ဟု သတိေပးထားသည္။

အစုိးရ၏ “လူကုန္ကူးမႈ ဆန္႔က်င္ေရး အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မ်ား” မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ တရုတ္နယ္စပ္ လြယ္ဂ်ယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ မူဆယ္တုိ႔တြင္ ရံုးဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။

အစုိးရအား ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ စစ္တပ္မ်ား ဆုတ္ခြာေပးရန္၊ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္စဲ၍ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းမႈ
ျပဳလုပ္ရန္၊ ကခ်င္စစ္ေျပး ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ အေရးတႀကီး လုိအပ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ား အျမန္ဆံုး ေထာက္ပံ့ကူညီေပးရန္ႏွင့္ လူကုန္ကူးမႈ ျပႆနာမ်ားအား ထိေရာက္စြာ ကုိင္တြယ္ရန္ အစီရင္ခံစာက တုိက္တြန္းလုိက္သည္။

တရုတ္အစုိးရအေနႏွင့္လည္း နယ္စပ္အတြင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအား တာဝန္ယူမႈ၊ ခုိလႈံခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ လုိအပ္ေသာ အကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

KWAT သည္ ကခ်င္အမ်ဳိးသမီးမ်ား တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္ ေရာင္းစားခံရကာ သားမယား ကြ်န္ျပဳခံ ေနရေၾကာင္း “အေရွ႕ျခမ္းမွ တည္းေႏွာင္ခံရမႈ (Eastward Bound)” အစီရင္ခံစာကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး “တြန္းပုိ႔ခံရျခင္း Driven Away” အမည္ရွိ အစီရင္ခံစာကုိလည္း ၂၀၀၅ ခုႏွစ္က ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။