Friday, June 14, 2013

သမၼတ သက္တမ္းအကုန္ ျမစ္ဆုံျပန္စရန္ တရုတ္ၾကိဳးပမ္းေန

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးသိန္းစိန္သက္တမ္း တေလွ်ာက္ ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟုဆိုေသာ  ကခ်င္ျပည္နယ္ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ ေမခ-မလိခ ျမစ္ဆုံတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းကို တရုတ္အစိုးရဖက္မွ  သမၼတသက္တမ္းမကုန္ဆုံးေသးခင္ကပင္ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသခံႏွင့္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ေျပာသည္။

ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္းကိုတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေနေသာ တရုတ္အစိုးရကုမၸဏီ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္ပိုေရးရွင္း CPI ႏွင့္ တရုတ္အန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဧျပီလဆန္းပုိင္းကတည္းက ျမစ္ဆုံေဒသ တန္ဖရဲေက်းရြာေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခံ ေဒသခံမ်ားထံသုိ႔  သိသိသာသာျပန္လည္စည္းရုံးလာျခင္းျဖစ္သည္ဟု တန္ဖရဲေဒသခံမ်ားေျပာသည္။


ျမစ္ဆုံေရကာစီမံကိန္းအားတရုတ္ျပန္လည္ၾကိဳးပမ္းမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ ကခ်င္လူမႈဖြ႔ံျဖိဳးေရးကြန္ယက္ KDNG အတြင္းေရးမွဴး စာဂ်ီအားေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့ရာ ၄င္းက “ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးကိုသာ ဦးတည္ေနေသာ တရုတ္အစိုးရသည္ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ အေကာင္ထည္ေဖာ္ရန္ ၾကိဳးစားေနသည္” ဟု  KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တစ္ေယာက္အျမင္နဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းရဲ့အျမင္ကေတာ့ ဒီကိစၥက တကယ္ပဲ အခုေတာင္မွ သမၼတသက္တမ္းမကုန္ခင္ကတည္းက လႈပ္ရွားေနတာကိုေတြ႕ျမင္ရတယ္။ သမၼတသိန္းစိန္ကေတာ့ သူ႕လက္ထက္မွာ ရပ္ဆိုင္းလိုက္တယ္လုိ႔ေျပာထားေပမယ့္ တကယ္ရပ္သြားတဲ့ဟာမ်ိဳး မဟုတ္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ သူ႕သက္တမ္းကုန္တာနဲ႔တျပိဳင္နက္ တရုတ္အစိုးရဖက္ ျမစ္ဆုံကိုဆက္လက္တည္ေဆာက္ဖုိ႔အတြက္ အခုကတည္းက ျပင္ဆင္ေနတဲ့အေနအထားကိုေတြ႕ရတယ္။ ဘာလုိ႔ဒီလို လုပ္ေနၾကသလဲဆုိရင္ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ ဒီစီမံကိန္းကုိ အရႈံးမခံပဲ ဆက္လုပ္ခ်င္တာျဖစ္တယ္”

ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းအတြင္း အသုံးျပဳေနေသာ စက္ယႏၵရားမ်ားကိုျပန္လည္သယ္ေဆာင္သြားေၾကာင္း ေဒသခံမ်က္ျမင္မ်ားေျပာဆိုေသာ္လည္း ၄င္းသည္ ငွားရမ္းထားေသာပစၥည္းမ်ားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆိုင္းထားခ်ိန္ခဏ ျပန္ပို႔ထားေပးျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု စာဂ်ီကသုံးသပ္သည္။

“CPI ရဲ့ပစၥည္းမဟုတ္ဘူးေလ။ သူတုိ႔အကူအညီေတာင္းထားတဲ့ ပစၥည္းေတြ စက္ေတြက ေစာင့္တာၾကာေတာ့ ျပန္သြားၾကတဲ့သေဘာပဲ။ CPI ကုမၸဏီပစၥည္းနဲ႔ လူေတြက်ေတာ့ ရွိေနတုံးပဲ ေတြ႕ျမင္ရတယ္။ အဲဒါကိုၾကည့္ရင္ေတာ့ သမၼတသက္တမ္းကုန္တာနဲ႔ တျပိဳင္နက္ အင္အားနဲ႔လုပ္သြားမယ္ပုံျဖစ္တယ္။ ဒါက ႏိုင္ငံေရးေပၚမွလည္းမူတည္တယ္ တကယ္လုိ႔ အစိုးရကိုခ်ဥ္းကပ္တာ ျမန္ရင္ျမန္သလို အျမန္ဆုံးအေကာင္ထည္ေဖာ္လာႏိုင္တယ္”

အဆိုပါ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ၆၀၀၀ ေက်ာ္ မီဂၢါ၀ပ္ထုတ္လုပ္မည့္ေရကာတာ တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တႏိုင္ငံလုံး၏ အဓိကပင္မေၾကာရိုးျဖစ္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္သည္ ျမစ္ေအာက္ပိုင္းရွိ ျပည္သူလူထုအားလုံးအတြက္လည္း ေရလႊမ္းမိုးဆိုးကိ်ဴးျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ကန္႔ကြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။
သုိ႔ေသာ္ အစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္းကာတရုတ္အစိုးရသည္ ထိုဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္အႏၱရာယ္ကို လ်စ္လ်ဴရႈေနျခင္းသာျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

“အဲဒီမတိုင္ခင္ကတည္းက သဘာ၀ပ၀န္းက်င္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး တရုတ္ ဖက္ကလည္း သုေတသနျပဳျပီးသားျဖစ္တယ္ အစိုးရဖက္ကလည္း ျပဳျပီးျပီ ေရကာတာေဆာက္လုိ႔မရဘူး နစ္နာဆုံးရႈံးမႈအမ်ားၾကီးရွိတယ္လုိ႔ ေျပာထားတာျဖစ္ေပမယ့္ အခု တရုတ္ဖက္က ျပန္ျပီးသုေတသနေတြျပဳတယ္ဆုိတာက ဒီေရကာတာကို ဆက္လက္တည္ေဆာက္ခ်င္တဲ့အတြက္ ၾကိဳျပင္ဆင္ထားတာျဖစ္တယ္လုိ႔ျမင္တယ္”

ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလကုန္ပုိင္းမွ တန္ဖရဲေဒသခံမ်ားႏွင့္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ CPI ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကသီးသန္႔ေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ ျမစ္ဆုံေရကာတာေဆာက္လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အက်ိဳးရလဒ္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈမ်ားျဖစ္ေစမည္ဟု မက္လုံးေပးစည္းရုံးခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာဆိုသည္။
တရုတ္အစိုးရသည္ မည္သည့္အေျခအေနပင္ျဖစ္ေစကာမူ ၄င္းတုိ႔ႏိုင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္လိုအပ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ဆက္လက္၍ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားမည့္ အေျခအေနပဲရွိ္သည္ဟု စာဂ်ီကဆက္လက္သုံးသပ္သည္။

“ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အစိုးရဖက္လည္း တရုတ္နဲ႔ဆက္ဆံေရးျပတ္စဲသြားျခင္းမရွိပါဘူး။ မၾကာေသးခင္ကလည္း သမၼတသိန္းစိန္က တရုတ္ျပည္နယ္ကိုသြားတယ္ ဂက္စ္တုိ႔ ေရနံပိုက္လုိင္းတုိ႔ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားတုိ႔ရဲ႕အက်ိဳးအျမတ္က သူတုိ႔အတြက္အမ်ားၾကီးလိုအပ္ေနတာေၾကာင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားဦးမွာပဲ။ တရုတ္ျပည္နယ္မွာေတာ့ သူတုိ႔ဆီမွာသုံးဖုိ႔စြမ္းအင္ေတြ ဘယ္ကမွမရႏိုင္ေတာ့ဘူးကုန္ေနျပီ။  အဲဒီေတာ့ လာမဲ့အခ်ိန္မွာ ကမၻာမွာစီးပြားေရးျပိဳင္ဆိုင္ဖုိ႔ စြမ္းအင္ေတြ ဘယ္ကမွမရႏိုင္ေတာ့ဘူး။ ဆိုေတာ့သူမ်ားႏိုင္ငံကရေအာင္ယူဖုိ႔က မရပ္မနားၾကိဳးစားေနမွာပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွရပ္လိုက္မွာမဟုတ္ဘူးဆိုတာ ျပည္သူေတြကိုအေသးစိတ္မျပေပမယ့္ အတြင္းမွာေတာ့ သူတုိ႔အဲလိုၾကိဳးစားေနၾကတယ္”

ယခုခ်ိန္ ပထမဦးဆုံးေသာေျခလွမ္း၏ဆိုးက်ိဳးသည္ ေရကာတာေၾကာင့္ေရႊ႕ေျပာင္းခံရေသာ ေဒသခံမ်ားကို အစိုးရ Asia World ကုမၸဏီႏွင့္ CPI ကုမၸဏီတုိ႔မွ  ၃ ႏွစ္ ကူညီပံ့ပိုးေပးမည္ဟု ေျပာဆိုထားသည့္ကိစၥ အခုခါ၂ ႏွစ္ခန္႔သာကာလတြင္း ေဒသခံမ်ားအတြက္ စား၀တ္ေနေရးအခက္ခဲႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားခုိင္မႈမရွိျခင္း မိုးရာသီခ်ိန္ ေရလႊမ္းမိုးမႈျခင္၊ အိမ္မ်ားျပိဳျခင္း၊ သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရန္ေျမေကာင္းမရွိျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ ဆင္းရဲဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးရင္ဆိုင္ျပီး ေထာက္ပံ့မႈလုံေလာက္စြာမေပးေသာေၾကာင့္ အခက္ခဲဒုကၡရင္ဆိုင္ေနရသည္ဟု ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တရုတ္ျပည္နယ္ကိုအက်ိဳးျဖစ္ေစျပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ေရကာတာအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ၾကိဳးပမ္းေနေသာ CPI အဖြဲ႔အား ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ကခ်င္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း အသီးသီး ကန္႔ကြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါျမစ္ဆုံေပၚတြင္တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာစီမံကိန္းကို ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ အသက္အႏၱရယ္ကိုစိုးရိမ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေစေသာေၾကာင့္ ကခ်င္လူထုႏွင့္ ျမန္မာအႏုပညာရွင္အခ်ိဳ႕အပါ၀င္ လူ႕အခြင့္အေရးလႈပ္ရွားသူမ်ား၏ ကန္႔ကြက္ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က သမၼတအမိန္႔ျဖင့္ ရပ္နားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ျမစ္ဆုံေရကာတာစီမံကိန္းကို၂ဝဝ၇ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွစ၍ အစိုးရ အမွတ္ (၁) လွ်ပ္စစ္ဝန္ၾကီးဌာနႏွင့္ တရုတ္အစိုးရ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္း CPI တုိ႔ ပူးေပါင္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ရာ ေရလႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ မလြတ္သည့္ ေက်းရြာေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လူ ၂ ေသာင္းခန္႔အား ေနရာျပန္လည္ခ်ထားေရး စံျပရြာတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေပးခဲ့သည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။