Thursday, June 20, 2013

ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ ႏွင့္ လက္၀ါးကားတိုင္အား လုိင္ဇာသုိ႔ပင့္ရန္ ျပည္သူမ်ား သေဘာမတူ

(Jinghpawkasa)

ရန္ကုန္မွ လိုင္ဇာျမိဳ႕သို႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႔မွ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္ေကာက္ခဲ့ေသာ က်ည္ခြံမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ မေနာ၀ိမုတိၱရသ ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုေတာင္းျပည့္ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ႏွင့္ လက္၀ါးကားတိုင္အား လိုင္ဇာျမိဳ႕သို႔ပင့္ေဆာင္ရန္ ကခ်င္ေဒသခံ လူထုမ်ား သေဘာတူမတူၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုဘုရားဆင္းတုေတာ္အား ကိုစည္သူနွင့္ ဦး၀င္းခ်ိဳ ဦးေဆာင္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေလွ်ာက္အဖြဲ႕(၂၂ ေယာက္အဖြဲ႔) မွ က်ည္ခြံမ်ားေကာက္ခဲ့ျပီး မႏၱေလး ဘုရားၾကီးတြင္ ထုကာ မႏၱေလးမွ ဇြန္ (၁၆) ရက္ေန႔ ထြက္ခဲ့ျပီး ျမစ္ၾကီးနားသို႔ ဇြန္(၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ေရာက္ရိွခဲ့သည္။

“လိုင္ဇာကိုေတာ့ညိွထားတယ္။ လက္၀ါးကပ္တိုင္ကိုေတာ့ လိုင္ဇာမွာရိွတဲ့ ကစ္သလစ္ ဘုးရားေက်ာင္းမွာ ထားဖို႔အၾကမ္းျဖင့္ သေဘာတူထားတယ္။ လိုင္ဇာက တာ၀န္ရိွသူေတြလည္း လိုင္ဇာကို လာဖို႔ေက်ေက်နပ္နပ္ ကြ်န္ေတာ္တို႔လာဖို႔လက္ခံတယ္။ ဆင္းတုေတာ္ကိုေတာ့ အကယ္၍ လိုင္ဇာ ေဒသခံတြင္ဘက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ခဲ့ရင္ ျပန္ပင့္ေဆာင္လာျပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မင္းေအာင္လႈိုင္ကို ဆက္သြယ္ျပီး သူဆီ ပင့္ေဆာင္သြားမည္။” ဟု ဦးေဆာင္ပါ၀င္သူ ဦး၀င္ခ်ိဳက ဆိုသည္။
ဆင္းတုေတာ္အား က်ည္ခြံပိသာခ်ိန္ ၁၃ ပိသာျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျပီး ညဏ္ေတာမွာ ၁၂ လက္မ ျဖစ္သည္။ လက္၀ါးကားတိုင္မွာလည္း အျမင့္ ၁၂ လက္မ ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။
“က်ည္ခြံေတြကို ဘ၀ေျပာင္းထားတဲ့ ဘ၀အေၾကာင္းေျပာျပခ်င္တာသက္သက္ပါ။ ဗုဒၶဘုးရားပြားလာေအာင္ လုိက္လုပ္ေနတာလဲ မဟုတ္ဘူး။ အလကား ပစ္ခတ္လိုက္တဲ့ က်ည္ခြံေတြရဲ့ တန္ဖိုးကိုသိေအာင္ သံေ၀ဂ ရေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္ခဲ့တာပါ။” ဟု ဦး၀င္းခ်ိဳမွ ဆက္လက္ဆိုသည္။
အဆိုပါအဖြဲ႔သည္ အခုအခ်ိန္တြင္ ျမစ္ၾကီးနားသို႔ ေရာက္ရိွေနျပီး လိုင္ဇာေဒသခံသို႔ ဆက္လက္ ခရီး ဆက္ရန္ လိုင္ဇာျမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွေနေသာ PCG (Peace-talk Creation Group) အဖြဲ႕ႏွင့္ ကခ်င္လူထု ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေစာင့္အုံး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ထိုအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ညိွႏိုင္းတိုင္ပင္ကာ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦး၀င္းခ်ိဳမွ ဆိုသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လိုင္ဇာျမိဳ႕သို႔ ပင့္ေဆာင္လာမည့္ အေပၚကခ်င္လူထုမ်ားက သူတို႔၏အျမင္မ်ားကို အခုလိုေျဖၾကားခဲ့ပါသည္။

(၁) ကခ်င္ႏွစ္ျခင္းခရစ္ယာန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ျမစ္ၾကီးနားဇုံနယ္ အတြင္းေရးမွဴး သင္းအုပ္ဆရာ ဦးမရစ္ကြမ္းေအာင္မွ “လက္ခံသင့္တဲ့အရာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ လက္၀ါးကားတိုင္ဆိုလည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔က လက္၀ါးကားတိုင္ကို ရိွခိုးတာ မဟုတ္ဘူး။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ဘုရားသခင္ကိုသာ ယုံၾကည္ရိွခိုးတာ။ ျပီးေတာ့ ဒီလမ္းက ေကာက္ခဲ့တဲ့က်ည္ဆံေတြကလည္း ျမန္မာအစိုးရ တပ္မေတာ္သားေတြရဲ႕ က်ည္ဆံသာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကင့္ ႏိုင္ငံေရးအရေတာ့ မသိရဘူး။ ဘာသာေရးအရေတာ့ လုံး၀ လက္မခံသင့္ဘူး” ဟုဆိုသည္။

(၂) ျမစ္ၾကီးနားတကၠသိုလ္မွ ဆရာဦးဂြမ္ဂ်ာေနာ္မွ “ဒီဆင္းတုေတာ္ကိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္ သြားထားရင္ပိုေကာင္းမွာ။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ ေနျပည္ေတာ္မွာက ႏိုင္ငံတကာက ဧည့္သည္ေတြလည္း ပိုမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနျပည္ေတာ္မွာထားေတာ့ ပိုးေကာင္းတာေပါ့။ ဒီကို သယ္လာစရာမလိုဘူး။ လက္၀ါးကားတိုင္ကိုလည္း ေနျပည္ေတာ္မွာဂိုဏ္းဂန ေပါင္းစုံ ဘုရားရိွခိုးေက်ာင္းမွာ ထားသင့္တယ္။ ေနျပည္ေတာ္ကေန ခိုင္းလိုက္လို႔ ျဖစ္ရတဲ့ တိုက္ပြဲ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေနျပည္ေတာ္မွာပဲထားရင္ အေကာင္းဆုံးပဲလို႔ထင္တယ္။” ဟု ဆိုသည္။

(၃) ျမစ္ၾကီးနားတကၠသိုလ္မွ မဟာေက်ာင္းသား ကုိဘရန္ၾကြယ္မွလည္း “လိုင္ဇာကိုသြားပို႔ျပီး ဘာလုပ္မွာလဲ။ ဘာျဖစ္လာမွာလဲ။ လိုင္ဇာကိုသြားဖို႔က လုံး၀ကို သေဘာမတူဘူး။” ဟုဆိုသည္။

(၄) ကစ္သလစ္အသင္းေတာ္္မွ လူငယ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မေဘာက္ဂ်ာမွလည္း “ဘာသားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကိုေတာ့ မေရာေႏွာခိုင္းေစခ်င္ဘူး။ ႏိုင္ငံေရးကို ဘာသာေရးဖက္သို႔ မေျပာင္းလဲခိုင္းေစခ်င္ဘူး” ဟုဆိုသည္။

(၅) ကခ်င္လူမႈဖြ႕ံျဖိဳးေရး ကြန္ယက္အဖြဲ႕မွ မေဒါင္ညြယ္မွ လည္း “ဒီကိစၥကို ဂ်ာနယ္ေတြမွာ ေတြ႕ကတည္းက ေဒသခံေတြရဲ႕အျမင္ေတြကို ေမးၾကည့္ျဖစ္တယ္။ အားလုံးက ဒါကဘာလဲ ဆိုတဲ့ေမးခြန္းက လူတိုင္းစီမွာ ျဖစ္သြားၾကတယ္။ ျပီးေတာ့သေဘာမတူၾကဘူး။ ေဒသခံေတြရဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႔ အျမင္ကို ယူျပီး လုပ္ေဆာင္သြားတာက အေကာင္းဆုံးျဖစ္လိမ့္မယ္။ သူတို႔လုပ္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ေကာင္းမွာပါ။ သုိ႔ေသာ္ ဒါက လက္၀ါးကားတိုင္နဲ႔ ဘုးရာင္းဆင္းတုေတာ္ ဆိုေတာ့ အဓိပၸါယ္ တစ္မ်ိဳးသက္ေရာက္သြားတယ္။ ျပည္သူလူထုၾကားမွာ သာသာေရးဆိုင္ရာ အျမင္လြဲမွားမႈေတြ မျဖစ္ခိုင္းေစခ်င္ဘူး။ ရိုးရိုးရွင္္းရွင္းႏွင့္ သာမန္ျပည္သူလူထု နားလည္သေဘာေပါက္ လက္ခံအားေပးပါ၀င္ ႏိုင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလႈပ္ရွားမႈ မ်ိဳးဆိုရင္ ပိုျပီးေတာ့ ထိေရာက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္မည္ဟု ခံယူသည္။” ဟု ဆိုသည္။
 
(၆) လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမွာပါ၀င္ လုပ္ရွားေနသူ လူငယ္ ကို ဇိုင္းဒူမွလည္း “ဒီအခ်ိန္မွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကခ်င္လူထုေတြ လုိအပ္ေနတာဟာ လက္၀ါးကားတိုင္နဲ႔ ဘုးရားဆင္းတုေတာ္ မဟုတ္ဘူး။ တကယ္လိုအပ္ေနတာက တရားမွ်တမႈႏွင့္ စစ္မွန္ေသာျငိမ္းခ်မ္းေရးသာ ျဖစ္သည္” ဟု ဆိုသည္။
 
Kachinwaves

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။