Wednesday, May 15, 2013

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ (Peace Process) ျဖင့္ ျမန္မာ့ အနာဂါတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ျခင္း အပိုင္း(၂)

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)


လက္ရွိ ျဖစ္ရွိ ေနတဲ့ လက္ေတြ႔ သင္ခန္းစာ ေတြကို ထုတ္ႏွဳတ္ ၾကည့္မယ္ ဆိုရင္ (ဥပမာ) အစိုးရအေပၚ KIA ကဘယ္ေလာက္ ယံုၾကည္ ၾကသလဲ။ အဲဒီလို ပါဘဲ အစိုးရက ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲ ေနပါတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္ကေရာ ဘယ္ေလာက္ ေလးနက္ သလဲ ဆိုတာကို KIA နဲ႔ အစိုးရ တို႔ရဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲ အေျခ အေနက ျပဆို ေနပါတယ္။

 KIA က ၾကားလူ ရွိမွ ျမစ္ႀကီးနားမွာ အစိုးရနဲ႔ ေဆြးေႏြးမယ္ ဆိုတဲ့ သေဘာထားဟာ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ ေတြကို ဘယ္ေလာက္ ယံုၾကည္မွဳ ရွိခဲ့သလဲ ဆိုတာ ရွင္းေနတဲ့ အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ ယံုၾကည္ မႈေတြ မဲ့ခဲ့လို႔ (သို႔) နည္းပါး ခဲ့လို႕ ျပည္တြင္း စစ္ဟာ ႐ွည္ၾကာ ခဲ့ရတယ္လို႔ ေကာက္ခ်က္ ခ်မယ္ ဆိုရင္လည္း မလြဲ ပါဘူး။


(MPSI) က အက္ရွေလေဆာက္ ကေတာ့ သူတို႔ (အစိုးရ) အေနနဲ႕ ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိစၥကို စတင္ ခဲ့တယ္ ဆိုေပမယ့္ ဒီတိုင္းရင္းသား ေတြရဲ့ ပဋိပကၡ ကိုေျဖ႐ွင္း ႏိုင္ဖို႔ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ အပိုင္း ေတြမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ သေဘာေပါက္ နားလည္တာ မ႐ွိ ေသးဘူးလို႔ ကႊ်န္ေတာ္ ျမင္ပါတယ္၊ ဒီအေပၚကို သမၼတနဲ႕ ဦးေအာင္မင္းတို႔ နားလည္ ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ေတြ ႐ွာေဖြ ႏိုင္ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ေပါ့ ႏွစ္ဖက္ ေျပလည္ ႏိုင္ဖို႕ လက္ခံ ႏိုင္ဖြယ္အေၾကာင္းအရာေတြ ေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ၾကမယ္ ဆိုရင္ ဒါဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ သြားမယ့္ အေနအထား ႐ွိပါတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

သို႔ေပ မယ့္လည္း ဒီအေန အထား ေရာက္႐ွိ ဖို႔က လြယ္ကူတဲ့ လုပ္ရပ္တစ္ခု မဟုတ္ဘူး ဆိုတာကိုလည္းသူနားလည္တဲ့ အေၾကာင္း ၄င္္းက ေျပာပါတယ္။

 ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရဖို႔အတြက္ အစိုးရရဲ့ အတြင္းေရး အားၿပိဳင္မွဳ အားနည္းခ်က္ ေၾကာင့္လည္း ျဖစ္တယ္လို႔ တခ်ိဳ႔က ယူဆ ၾကပါတယ္။   ထိုသူ ေတြကေတာ့ အစိုးရ ရဲ့ အတြင္း စည္းထဲမွာ သေဘာထား တင္းမာတဲ့သူ (စစ္ဘက္ အရာ႐ွိ) ေတြနဲ႕ ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့ သူေတြရဲ့ အာဏာ လြန္ဆြဲမႈ ေတြေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ေတြ ေႏွာင့္ေႏွး ေနရတယ္လို႔ ျမင္ၾက ပါတယ္။ 

သမၼတနဲ႕ ဦးေအာင္မင္းတို႕ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ဖို႕ ဆိုတာ ကလည္း ဒီသေဘာထားတင္းမာ သူေတြကို ဒီလုပ္ငန္း စဥ္ေတြ ထဲကို ပါဝင္ ႏိုင္ေအာင္ ဆြဲေခၚ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ သမၼတနဲ႕ဦးေအာင္ မင္းတို႔ အစိုးရ အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း ညွိႏႈိင္းရမယ့္ အေျခ အေနေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလို သေဘာထား တင္းမာ သူေတြ ေၾကာင့္လည္း သမၼတနဲ႕ ဦးေအာင္မင္း တို႔ရဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ ေတြရဲ့ အခ်ိဳ႕ အစိတ္အပိုင္း ေတြမွာ ထင္သေလာက္ လြတ္လြတ္ လပ္လပ္ လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိဘူးလို႔ သံုးသပ္မႈ မ်ားလည္း ႐ွိလာ ခဲ့ပါတယ္။

ဒီအျမင္ မ်ဳိးဟာ အစိုးရရဲ့ ၀ါဒျဖန္႔ ယႏၱယား ကေန ျဖစ္လာတဲ့ဆိုင္ကိုတက္စိတ္ဓါတ္ စစ္ဆင္ေရးေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ တခ်ဳိ႔က ဆိုၾကပါတယ္။ နအဖ ေခတ္တုန္း ကလည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီး သန္းေရႊနဲ႔ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေအးတို႔ အကြဲ သတင္းေတြဟာ မၾကားခ်င္ အဆံုးဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ့္ လက္ေတြ႔မွာ မျဖစ္ပါဘူး။ အထူး စစ္ဆင္ေရး တပ္ဖြဲ႔ဟာ ေမာင္ေအး လက္ထဲမွာ ရွိတယ္။ ျပီးေတာ့ လက္ေတြ႔သမား လုပ္ေဆာင္ ေပးေန ရသူ ျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

အခုလည္း ဒီဆိုင္ကို တက္ပါဘဲ။ အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္ ကြဲသေယာင္ ျပေန တာပါ။ KIA စစ္ဆင္ေရး တုန္းက ဆိုရင္ သမၼတပါ စစ္တပ္ ဖက္ကေန ရပ္ၿပီး ကမၻာကို ၀ိုင္းလိမ္ ေပးရ တယ္ေလ။ မွတ္မိ ၾကရဲ့လား။ ဒီအခ်က္ေတြကို ေမ့ထားလို႔ မျဖစ္ ပါဘူး။ ဒီေတာ့ အစိုးရရဲ့ အေန အထားက ေပၚလစီ တခု ေအာက္မွာ လမ္းစဥ္ ႏွစ္မ်ဳိး က်င့္သံုး ေနတာေရာ မျဖစ္ႏိုင္ ဘူးလား။

ဒါေၾကာင့္ မစၥတာ အက္႐ွေလေဆာက္က ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ တကယ္ ေအာင္ျမင္ ခဲ့တယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ရ႐ွိမယ့္ အက်ိဳးအျမတ္ တစ္ခုက ဖက္ဒရယ္ ျဖစ္ႏိုင္ တယ္လို႕ သံုးသပ္ ထားပါတယ္။ ဒါကလည္းတိုင္းရင္းသား ေတြရဲ့ ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္ပါ။ အစိုးရ ကသာ ဒီအခ်က္ကို ျပည္တြင္းစစ္ေတြ ဖန္တီးၿပီး တိုက္လာ ခဲ့တာေလ။ ဆိုေတာ့မစၥတာ အက္႐ွေလေဆာက္ ေမွ်ာ္မွန္း ထားသလို သမၼတနဲ႔ ဦးေအာင္မင္း တို႔က အမွန္တကယ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚရဲ့လား စဥ္းစား စရာေနာ္။
တိုင္းရင္းသား ပဋိပကၡ ေတြကို အေကာင္းဆံုး ေျဖ႐ွင္း ေပးႏိုင္မယ့္ ႏိုင္ငံေရး အျခင္းအရာ ကေတာ့ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆိုတာ ကိုေတာ့ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေတြမက၊ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ ကလည္း ယံုယံု ႀကည္ၾကည္ လက္ခံ ထားၾကပါတယ္။

ျမန္မာ ႏိုင္ငံ အေနနဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ဖို႕ ဆိုတဲ့ ေနရာ မွာလည္း ႏိုင္ငံတကာရဲ့ အကူ အညီေတြဟာ အေရးႀကီး အခန္း က႑ တစ္ခု အေနနဲ႕ ပါဝင္ ပတ္သက္ ေနပါတယ္။ ဒီျဖစ္စဥ္ ေတြကို အကူအညီ ေပးေနနဲ႕ အေနာက္ ႏိုင္ငံေတြ အေနနဲ႕လည္း မိမိတို႕ အကူအညီ ေပးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းမွာကို ျမင္ခ်င္ ၾကသလို တဖက္မွာလည္း မိမိတို႕ရဲ့ အကူအညီ ေတြေၾကာင့္ ဆိုးက်ိဳးျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့ တန္ျပန္ သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္လာ မွာကို စိုးရိမ္ ေနၾကတယ္လို႕ အလွဴရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းနဲ႕ နီးစပ္သူ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

အဓိက ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား ေဒသ တြင္းမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး သေဘာ တူညီခ်က္ ေတြရ႐ွိ လာၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ နယ္ေျမ ေအးခ်မ္း မႈေတြ အထိုက္ အေလွ်ာက္ ႐ွိလာတယ္၊ အဲဒါကို အခြင့္ေကာင္း ယူၿပီး လုပ္ငန္း႐ွင္ ေတြရဲ့ ေျမ ယာ သိမ္းဆည္း မႈေတြ ျဖစ္လာတယ္၊ ေဒသခံ ေတြရဲ့ သေဘာထား ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီမႈ မ႐ွိတဲ့ သဘာဝ သယံဇာတ ထုတ္လုပ္မွဳ လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ကိုင္ လာၾကတယ္၊ ဒါေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ဆိုးက်ိဳး ေတြလို႕ ေျပာေျပာ တန္ျပန္ သက္ေရာက္မႈ ေတြလို႕ပဲ ေျပာေျပာ ဒီလုပ္ငန္း စဥ္ေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္လို႔ အမည္ မေဖာ္လိုတဲ့ အကူအညီ ေပးေရး အဖဲြ႔ႏွင့္ နီးစပ္သူကဆိုပါသည္။

အထက္ ေဖာ္ျပပါ လုပ္ရပ္ ေတြနဲ႕ ပတ္သက္လို႕ အကူအညီ ေပးေရး အဖဲြ႕ေတြ အေနနဲ႕ စိုးရိမ္မႈေတြ ႐ွိေနတဲ့ အေနအထား ႐ွိေနၿပီး ၄င္းတို႕ အကူအညီ ေတြဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ အေပါင္းလကၡဏာ ေဆာင္ဖို႕ထက္ အႏႈတ္ လကၡဏာ ေဆာင္သြားမွာ ပူပန္ ေနၾက ပါတယ္။

သို႕ေပ မယ့္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလ (၁၃) ရက္ေန႕က ျမန္မာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာမွာ ျပဳလုပ္ ခဲ့တဲ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အ ေထာက္ အကူျပဳ အဖြဲ႕မ်ား အစည္းအေဝး က်င္းပ ခဲ့အၿပီး မွာေတာ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စင္တာရဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦး ျဖစ္တဲ့ ကိုညိဳအုန္းျမင့္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား ခ်က္ကေတာ့ -

ဒီေလာက္ မ်ားတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစု ေတြရဲ႕ ၾကားထဲမွာ လုပ္ရတဲ့ အခါ က်ေတာ့ ဒီႏုိင္ငံ တကာ ေတြကလည္း သူတို႔ အေနနဲ႔ အကူအညီ ေပးမယ္ ဆုိရင္လည္း ခုနေျပာတဲ့ ဘယ္ေနရာ ေတြမွာ သတ္သတ္ မွတ္မွတ္ လုပ္ေပးဖို႔ အေရးႀကီးတယ္ ဆုိတာကို ၀န္ႀကီး (ဦးေအာင္မင္း)က ေနၿပီးေတာ့ ဒါကို တင္ျပ သြားတယ္။ သူ႔အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒါေတြကို လုပ္ေပးႏုိင္မွ ရွင္းရွင္း ေျပာရရင္ က်ေနာ္တုိ႔ ကူညီ ပါ့မယ္ဆိုၿပီးေတာ့ မကူညီတဲ့ အခက္အခဲေတြ က်ေနာ္တို႔ ဘက္ကေန ေတြ႔ေန ရတယ္ဟု ဗီြအိုေအ သတင္းဌာနနဲ႕ ေမးျမန္းခန္းမွာ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကား သြားခဲ့ပါတယ္။
လက္႐ွိ အေနအထား မွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ ရွိေနၿပီ ျဖစ္လို႕ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့ လကၡဏာ တစ္ခု အျဖစ္ သံုးသပ္ ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ကေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္း စဥ္ေတြ အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွိခဲ့ဘူး ပါတယ္။ ရွိခဲ့ဘူးတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ တိုင္းဟာလည္း ပ်က္စီး သြားတာ ခ်ည္းပါဘဲ။ ဘာေၾကာင့္လဲ?

၁၉၆၃ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီအစိုးရ လက္ထက္ တုန္းက ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ျပည္တြင္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးေရး တုန္းက တစ္ႀကိမ္ ၊ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ ေအးခ်မ္း သာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေကာင္စီ လက္ထက္၌ တစ္ႀကိမ္ နဲ႔ အခု ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္မွာ တစ္ႀကိမ္ သံုးႀကိမ္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ ေတြနဲ႕ အစိုးရတို႕ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ႀကိမ္တုန္းက ေဆြးေႏြး မွဳေတြဟာ အစိုးရရဲ့ လိမ္လည္မွဳ နဲ႔ဘဲ အဆံုးသတ္ ခဲ့ပါတယ္။ အခု လည္းဘဲ ေပးခဲ့တဲ့ ဂတိေတြ အေပၚ အစိုးရ ဖက္ကဘဲ ေဖါက္ဖ်က္ ေနခဲ့ ပါတယ္။ ဒါကို တိုင္းရင္းသား ေတြကလည္း သိပါတယ္။ တိုင္းရင္းသား ေတြကလည္း ႏိုင္ငံ တကာ ကလိုဘဲ တကယ့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို လိုခ်င္ ေနၾကလို႔ သိသိခ်ည္းနဲ႔ လက္ခံ ေဆြးေႏြး ေနတာ ျဖစ္ပါ တယ္လို႔ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေတြက ဆိုပါတယ္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ဖို႕ ဆိုတဲ့ အေပၚ မစၥတာ အက္႐ွေလ အႀကံျပဳ တာက ေတာ့ ပထမ အဆင့္ အေန နဲ႕ ႏွစ္ဖက္ စလံုး လက္ခံႏိုင္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမူေဘာင္ (Frame Work) ခ်မွတ္မႈ ကေန စဖို႕ပါ၊ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကေနစျပီး တစ္ဖက္နဲ႕ တစ္ဖက္ ယံုၾကည္မႈေတြစတင္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္မယ္၊ ေနာက္တစ္ဆင့္မွာေတာ့ အေၾကာင္းအရာ ေတြ အ ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖို႕၊ ဒီေနရာမွာသူ႕ အႀကံေပးခ်င္တာက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်ႏုိင္ဖို႕ ျမန္ျမန္ ဆန္ ဆန္ ေဆြး ေႏြးၿပီးတက္သုတ္႐ိုက္ ခ်တာမ်ိဳးဟာ ယံုၾကည္မႈ ေတြကိုလည္း ပ်က္ျပား ေစႏိုင္သလို၊ ၾကာ႐ွည္လည္းခံမွာ မဟုတ္ ပါဘူး၊ ဒီေနရာမွာ အခ်ိန္ အမ်ားႀကီး လိုပါတယ္၊ အေၾကာင္းအရာ ေတြလည္း အမ်ားႀကီးျဖစ္ႏိုင္တယ္၊ အဲဒါေတြ ကို သေဘာတူ လက္ခံ ႏိုင္ပါမွ  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ဟာ ေအာင္ျမင္မွာပါ။

ေဆာက္ျဖစ္မွပဲ ေက်ာင္းတကာ လို႔ဘဲ ေျပာေျပာေပါ့၊ တစ္ကယ္လို႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ၿပီး ျမန္ မာ ႏိုင္ငံ ေအးခ်မ္း ခဲ့မယ္ ဆိုရင္ အနာဂါတ္မွာ ျမင္ရတဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ့ ပံုရိပ္ဟာ ဘယ္လို ျဖစ္မလဲ ဆိုတဲ့ အပိုင္းနဲ႕လည္း မစၥတာ အက္႐ွေလကို ေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ သူကေတာ့-

ကႊ်န္ေတာ္ ျမင္တာ ကေတာ့ တိုင္းရင္းသား ျပသနာ ေတြကို တစ္ကယ္တမ္းေျဖ႐ွင္းလို႕ ေျပလည္ သြားခဲ့မယ္ ဆိုရင္ ျမန္မာဟာ လွပတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ခု ျဖစ္လာ မွာပါ၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံဟာ သဘာဝ သယံဇာတ ၾကႊယ္ဝ မႈကို ပိုင္ဆိုင္ ထားႏိုင္ ေသးတဲ့ ႏိုင္ငံ တစ္ခုအျဖစ္ ကမၻာမွာ တည္႐ွိ ေနဆဲပါ၊ ဒီသဘာဝ သယံ ဇာတ ေတြကို မွ်တစြာ ခြဲေဝ ပိုင္ဆိုင္ ၾက မယ္၊ အစိုးရ ကလည္း တိုင္းရင္းသား အခြင့္ အေရးေတြကို ေလးစား အသိအမွတ္ ျပဳၿပီး ၊ ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းခြင့္ အေပၚ အာမခံခ်က္ ေပးမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အာ႐ွ ေဒသမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ့ အခန္း က႑ဟာ အေရးႀကီးတဲ့ အခန္း က႑ ေနရာ ကေန ပါဝင္ ႏိုင္မယ္လို႕ သံုးသပ္ ပါတယ္ဟု မစၥတာ အက္႐ွေလေဆာက္က ေျပာပါတယ္။

မတူ ကြဲျပားတဲ့ တိုင္းရင္းသား ေတြရဲ့ ေရာင္စံု အလွကို အသက္ဝင္ေအာင္ပံုေဖာ္ ႏိုင္ဖို႕ အစိုးရရဲ့ အခန္းက႑ က လည္း အေရးႀကီး ပါတယ္။ ဒီအလွအပ ေတြမွာ ျမန္မာကို တစ္ျခား ႏိုင္ငံ ေတြထက္ ထူးျခားေစတဲ့ အားသာခ်က္ တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။

မစၥတာ အက္႐ွေလဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေရးကို အႏွစ္ (၂၀) ေက်ာ္ၾကာေအာင္ ေလ့လာထားသျဖင့္  သူ႕ရဲ့ လက္ေတြ႔ ဘဝ သင္ခန္း စာအေတြ႕ အႀကံဳေတြကို အေျခခံျပီး ေျပာၾကား ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အာ႐ွ ေဒသရဲ့ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား မွာေတာ့ ေခတ္မွီ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ျပယုဂ္ ေတြရဲ့ ေနာက္ကို ျမန္ျမန္ ဆန္ဆန္ လိုက္လာ ၾကလို႕ႏိုင္ငံရဲ့ ထူးျခား အား သာတဲ့ ပံုရိပ္ေတြ ပ်က္သုဥ္း လာေနၾက တယ္လို႕သူက ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့  ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကေတာ့ အဲဒီ ထူးျခား အားသာ မႈေတြ က်န္႐ွိ ေနဆဲဘဲလို႕ ဆိုပါတယ္။

ကႊ်န္ေတာ္ဟာ အက္စေလနဲ႔ ေဆြးေႏြး ေနတဲ့ စကားဝိုင္း ေလးကို အဆံုးသတ္ ခ်ိန္မွာေတာ့ ကႊ်န္ေတာ့္တို႔ ႏိုင္ငံရဲ့  အနာဂါတ္ ပံုရိပ္ကို မွန္းေမွ်ာ္ ၾကည့္မိ ပါေတာ့တယ္။ မၿငိမ္းခ်မ္း ေသးတဲ့ ျမန္မာ ျပည္ရဲ့ လက္႐ွိ အေျခအေန ေတြရဲ့ အစကို ေကာက္ရင္္း အနာဂါတ္ ျမန္မာ့ ပံုရိပ္ ကို အိမ္မက္ ဆန္ဆန္ ပံုေဖာ္ မိရင္းျဖင့္ ဒိြဟပြားၿပီး က်န္ရစ္ ေနခဲ့ ပါေတာ့တယ္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။