Thursday, May 30, 2013

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIO ျမစ္ၾကီးနားေဆြးေႏြးပြဲမွ တိုက္ပြဲေလ်ာ့ခ်ရန္ သေဘာတူ

(ကခ်င္သတင္းဌာန)

ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ တြင္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)ႏွင့္ ျမန္မာ အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စား လွယ္အဖြဲ႔တုိ႔ၾကား ၃ ရက္ၾကာေဆြးေႏြးမႈအျပီး ႏွစ္ဖက္ၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ျပီး တိုက္ပြဲထပ္မံ မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းသြားရန္ပါေသာ အခ်က္ ၇ ခ်က္ သေဘာတူညီလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည္။

၎သေဘာတူညီခ်က္တြင္ အစိုးရႏွင့္ KIO တို႔ၾကား ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ား ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေလ်ာ့ခ်ျခင္း တိုက္ပြဲထပ္မံ မျဖစ္ပြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားရန္၊ နယ္ေျမလံုျခံဳေရးအရ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္သည့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ႏွင့္ တပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ တပ္ေနရာခ်ထားမႈမ်ား ညိႇႏိုင္းေဆာင္ရြက္သြား ရန္တို႔ ပါ၀င္သည္။


ထို႔ျပင္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ KIO ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ အလုပ္အဖြဲ႔ (Technical Team) ကို ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ ထားရွိသြားရန္ႏွင့္ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ယခုအၾကိမ္တက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႔မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျပန္လည္တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ အျခားဖိတ္ၾကား လိုေသာအဖြဲ႔မ်ားရွိပါက ႏွစ္ဖက္ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္တို႔ကို သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တြင္ ႏွစ္ဖက္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္ေသာ ေစာင့္ၾကည့္ၾကီးၾကပ္ေရးအဖြဲ႔ (Joint Monitoring Committee) ဖြဲ႔စည္းရန္အတြက္ကိုေတာ့ မူအားျဖင့္သာ သေဘာတူထားျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရႏွင့္ KIO ၾကား ယခင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္မွာေတာ့ “သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္” သာ ျဖစ္ျပီး ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “သေဘာတူညီခ်က္” ဟူ၍ ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ရျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရဘက္မွ အနည္းငယ္လိုက္ေလ်ာမႈမ်ားရွိျပီး သေဘာတူထားသည့္ အတိုင္း လက္ေတြ႔တြင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားပါက ေအာင္ျမင္သည့္ဘက္ကို ေရာက္သြားႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးေရး အက်ိဳးေဆာင္အဖြဲ႔ (PCG) မွ ဦးခပရာ ခြန္းေအာင္ (Hka Pra Hkun Awng) က ေျပာသည္။

“ေရႊလီေဆြးေႏြးပြဲမွာ စစ္ရွိန္ေလ်ာ့သြားဖို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ေနာက္မွာ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္မွာေတာ့ ေလ်ာ့သြား တယ္လို႔ျမင္တယ္။ အခုလဲ ဆက္ျပီး တိုက္ပြဲမျဖစ္ေအာင္ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္းေနမယ္ ဆိုတာေတြကိုၾကည့္ ရင္ေတာ့ တပ္ပိုင္းနဲ႔ပတ္သက္ျပီး သူတို႔သေဘာတူထားတဲ့အတိုင္း လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္သြားရင္ေတာ့ ေအာင္ ျမင္မယ္လို႔ေမ်ာ္လင့္တယ္။ တကယ္လို႔မ်ား စာရြက္မွာပဲ သေဘာတူေရးထားရင္လဲ လက္ေတြ႔မွာ လိုက္မလုပ္ ဘူးဆိုရင္ေတာ့ အဲဒါက အားလံုးသိတဲ့အတိုင္းပဲေလေနာ္။”

ယခုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ “အစိုးရဘက္က အပစ္ခတ္ရပ္ဆဲေရး လက္မွတ္ထိုးမယ္ဆိုတာကို KIO အေနနဲ႔ေတာ့ ၁၇ ႏွစ္ရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳေၾကာင့္ အပစ္ခတ္လက္မွတ္မထိုးဖို႔ဆိုတာက မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆိုျပီးေျပာတဲ့အေပၚမွာေတာ့ KIO ေတြရဲ့လိုအပ္ခ်က္ကို အစိုးရကေနျပီး လက္ခံတဲ့သေဘာလို႔ျမင္တယ္” ဟု ဦးခပရာ ခြန္းေအာင္ ကေျပာသည္။

ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ KIA ဘက္မွ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္ႏွင့္ အစိုးရဘက္မွ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမင့္စိုးတို႔သည္ သီးသန္႔ တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

KIO ႏွင့္ အစိုးရတို႔သည္ ေမလ ၂၈ မွစျပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ မေနာကြင္းမဂြ်ယ္ခန္းမေဆာင္ (Majoi Gawknu) တြင္ ၃ ရက္ၾကာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေဆြးေႏြးသြားရာ တြင္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသူအျဖစ္ ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ့ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာဗီေဂ်နမ္ဘီးယား၊ တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏီုင္ငံသံရံုး ဒုတိယ သံရံုးတာ၀န္ခံ Mr. Lu Zhi၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း ၈ ဖြဲ႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ ၁၀ ဦးတက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ KIO ဘက္မွ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႔ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ဂြန္ေမာ္၊ ဒု-ဗိုလ္မွဴးၾကီး လဖိုင္လ၊ ဒု-ဗိုလ္မွဴးၾကီး ခြန္ေနာ္၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေဇာ္ေတာင္၊ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီး ေနာ္ဘူ၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီး စိန္ေဂါင္၊ ဦးေနာ္ထြယ္တို႔ျဖစ္သည္။

အစိုးရဘက္မွ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ ငန္းေကာ္မတီဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေမြးျမဴေရး၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ျမင့္စိုး၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေဇာ္၀င္း၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီး ေက်ာ္စိုး၀င္း၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီး သန္းေအာင္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးလဂြ်န္ငန္ဆိုင္း၊ အမ်ိဳးသားလြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခက္ထိန္နန္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚဒြဲဘူတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ယခုေဆြးေႏြးမႈသည့္ KIO ႏွင့္ အစိုရအၾကား အမိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးၾကိမ္းျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ျပီး ေနာက္ထပ္ေဆြးေႏြးရန္ရွိေသာ္လည္း မည္သည့္အခ်ိန္၊ ေနရာတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ကို မသိရေသးပါ။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။