Wednesday, May 22, 2013

ပင္လံု ကတိကဝတ္မ်ား ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံ သေဘာထားရွိ

(Mizzima)

အစုိးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးအဖြဲ႔ KIO တုိ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ပင္လံု ကတိကဝတ္ မ်ား ထည့္သြင္း ေဆြးေႏြးရန္ ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ (WMR) ၏ သေဘာထားကို ယေန႔ ထုတ္ျပန္လုိက္သည္။

ကခ်င္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ကခ်င္တုိင္းရင္သား လူမ်ဳိးေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္ အပါ အဝင္ ၄၄ ဦးတုိ႔ ျမစ္ၾကီးနားၿမိဳ႕တြင္ ေဆြးေႏြး၍ ထုတ္ျပန္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။“အဓိကေတာ့ အစုိးရန႔ဲ႔ KIO ေတြ႔ဆံုတဲ့အေပၚ က်ေနာ္တို႔ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ျပည္သူလူထုကလည္း က်ေနာ္တို႔ လုိလားခ်က္ေတြကုိ အားလံုး သိႏုိင္ဖို႔၊ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း ဒီအေၾကာင္းအရာေတြကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစား
ေပးဖုိ႔၊ ဒီဟာေတြ မရသေရြ႕ အေျဖမွန္ ရမယ္လုိ႔ မထင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္တို႔ လူထုေတြရဲ႕ လုိလားခ်က္
ေတြကုိ ထုတ္ျပန္လုိက္တာပါ” ဟု ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔မွ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဂမ္ေအာင္က ေျပာသည္။

အမ်ဳိးသား တန္းတူညီမွ်မႈ၊ မိမိအမ်ဳိးသားမ်ား နယ္ေျမကုိ ကုိယ္တုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္၊ ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြ
ႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အျပည့္အဝ ရွိရန္ႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ လုိလားေၾကာင္း ေတာင္းဆုိ ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရး ရၿပီးခ်ိန္မွစ၍ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ စစ္ေရး ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရျခင္းမွာ အစုိးရ အဆက္အဆက္မွ ပင္လံု ကတိကဝတ္အား လစ္လ်ဳရႈထားခဲ့ၿပီး ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒတြင္လည္း
ျပည္နယ္မ်ားသုိ႔ အာဏာခြဲေဝရာတြင္ အခြင့္အေရးညီမွ်မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရႈျမင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ေတာင္းဆုိေနရျခင္းမွာ ကခ်င္အမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ဗမာအမ်ဳိးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းေရး ကတိျပဳထားသည့္ သမုိင္းေၾကာင္း ရွိထားသည့္အျပင္ ကခ်င္အမ်ဳိးသားမ်ား ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စုကုိ တည္တံ့ခုိင္ျမဲလုိ၍ ျဖစ္ပါသည္ဟု ဆုိသည္။

လက္ရွိအစုိးရ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္အစုိးရမ်ားနည္းတူ ပင္လံု ကတိကဝတ္မ်ားကုိ အေလးဂရုမ
ျပဳဘဲ ေဘးဖယ္ထားမည္ ဆုိပါက ျပည္ေထာင္စု တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရးကုိ ထိခုိက္လာႏုိင္ၿပီး ထုိသုိ႔ ျဖစ္လာပါက ကခ်င္ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္လည္း အနာဂတ္ ေနာင္ေရးအလုိ႔ငွာ ကိုယ့္ေျခေထာက္ေပၚ ရပ္တည္ႏုိင္ေရး စဥ္းစားေဆာင္ရြက္သြားရန္ သမုိင္းေပး တာဝန္ရွိလာေတာ့မည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂ ရက္ေန႔က သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က KIO ထံ ေပးဖုိ႔ေသာ စာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား အတြက္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ စားပြဲေပၚတြင္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး၍ အေျဖရွာျခင္းသာလွ်င္ တခုတည္းေသာ နည္းလမ္းျဖစ္ေၾကာင္း ပါရွိသည္ဟု ဆုိသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ႏွင့္ KIO တုိ႔ ပဏာမ သေဘာတူညီခ်က္တြင္ ထာဝရ တည္တံ့ခုိင္ျမဲေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အလုိ႔ငွာ ပင္လံုတြင္ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ၾကသည့္ အမ်ဳိးသား တန္းတူမႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသား ကုိယ့္ကံၾကမၼာ ကုိယ္ဖန္တီးခြင့္မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အေလးအနက္ ထား ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု ပါရွိ၍ ဝမ္းသာႀကိဳဆုိၿပီး အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္လိမ့္မည္ဟု
ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း ယေန႔ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

လာမည့္ ေမလ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အစုိးရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ KIO ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုၿပီးနာက္
ေမလ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔ႏွင့္ ျပည္သူလူထု ေတြ႔ဆံုပြဲကုိ ဆက္လက္ ျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ထားသည္ဟု ဦးဂမ္ေအာင္က ေျပာသည္။

ကခ်င္လူမ်ဳိးတို႔၏ ႏုိင္ငံေရးရာကုိ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ ကခ်င္အတုိင္ပင္ခံအဖြဲ႔တြင္ ယခင္က ကခ်င္တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္
မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိတြင္ လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား မပါဝင္ေတာ့ဘဲ ကခ်င္ လူမ်ဳိးေပါင္းစံုမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖင့္သာ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။