Tuesday, May 28, 2013

ျမစ္ဆံုႏွင့္ ယုဇန စီမံကိန္းမ်ား လုံး၀ ရပ္ဆိုင္းရန္ သမၼတကို ေတာင္းဆိုမည္

(ဧရာ၀တီ)

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာ စီမံကိန္းႏွင့္ ယုဇန ကုမၸဏီ၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားကို လုံးဝရပ္ဆိုင္းေပးရန္ ေဒသခံ မ်ားက သမၼတႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရသို႔ တင္ျပေတာင္းဆိုမည္ဟု Mungchying Rawt Jat(MRJ) ကြန္ရက္အဖဲြဲ႕က ဧရာဝတီ သို႔ ေျပာသည္။

ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းအပါအဝင္ ေရကာတာစီမံကိန္း ၇ ခုအျပင္ ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမရွိ ယုဇနကုမၸဏီ၏ ပီေလာပီနံ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားကုိ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က စံျပေက်းရြာစခန္းမ်ား တည္ေဆာက္ေပးၿပီး ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့ ေသာ္လည္း က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေသာက္သုံးေရႏွင့္ စားဝတ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ား ႀကဳံေတြ႔ေနရသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Excel Tower တြင္ျပဳလုပ္သည့္ MRJ အဖြဲ႕၏ ရွင္းလင္းပဲြတြင္ ေဒသခံမ်ား ကုိယ္တိုင္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ားကို ေျပာ ဆို ရွင္းလင္းသည္။


MRJ သည္ အစိုးရ၏ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း အႀကီးစား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ တိုက္႐ုိက္ဆိုးက်ိဳး ခံစားေနရေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာလတြင္ စတင္ဖဲြ႕စည္းထားေသာ အဖဲြ႕တခု ျဖစ္သည္။

ကုိယ္တိုင္ ေအာင္ျမင္သာ စခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခံထားရသူ MRJ အဖြဲ႕၀င္ ေဒၚဂ်ာေခါန္က“က်မတို႔အားလုံး တုိင္ပင္ၿပီးေတာ့ သမၼတ နဲ႔ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရကို ေတာင္းဆိုသြားမယ္။ ေဒသခံံေတြကို အက်ိဳးမျပဳတဲ့ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကို လက္ရွိ သမၼတႀကီး ေျပာတဲ့ အတုိင္း တကယ္ရပ္တန္႔ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုခ်င္တယ္”ဟု ေျပာျပသည္။

ေျပာင္းေရႊ႕ခံရစဥ္က ေဒသခံမ်ား၏ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္မွတ္ပုံတင္(မူရင္း) မ်ားကုိလည္း ယခုအခ်ိန္အထိ သိမ္းဆည္း ထားေၾကာင္း၊ စီမံကိန္း ကန္႔သတ္နယ္ေျမမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္၍ မရေတာ့ေၾကာင္း၊ ေဒသခံမ်ား၏ လယ္ယာေျမမ်ားကုိ လည္း သိမ္းဆည္း ထားေၾကာင္း၊ ဟူးေကာင္းႏွင့္ ျမစ္ဆုံေဒသတြင္ တရားမဝင္ အႀကီးစားေရႊတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္သူမ်ားလည္း ရွိေနၿပီး အဆိုပါေရႊတူးေဖာ္လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေသာက္သုံးေရကန္ ပ်က္စီးျခင္း၊ ကြ်ဲ ၊ ႏြား၊ ငါး ၊ စသည့္ သားရဲ တိရစာၦန္မ်ားလည္း ေသေၾက ပ်က္စီးေနရေၾကာင္း ယမန္ေန႔က က်င္းပသည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြဲ၌ ထည့္သြင္း ရွင္းလင္း သည္။

ဧရာဝတီ ျမစ္ဆုံံ စီမံကိန္းကို ျမန္မာႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စြမ္းအင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ပိုေရးရွင္း CPI တို႔က ၂၀၀၆ ခုႏွစ္ တြင္ သေဘာ တူ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ေမချမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္တြင္ ေရကာတာ ၅ခုႏွင့္ မလိချမစ္ေၾကာင္းတေလွ်ာက္ တြင္ ေရကာတာ ၂ ခု တည္ေဆာက္မည္ဟု ႏိုင္ငံပိုင္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာတြင္ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္ ေမလပိုင္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကို ေဒသခံမ်ားႏွင့္နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက ဝိုင္းဝန္း ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ၎၏ အစိုးရ လက္ထက္အတြင္း ရပ္ဆိုင္းထားမည္ဟု ေၾကညာထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္မႈ အဆိုပါ ေဒသတဝိုက္ စီမံကိန္းမ်ားကို ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေၾကာင္း အမွန္တကယ္ရပ္တန္႔ ထားေစလိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံမ်ား၏ အဆိုအရ သိရသည္။

ယုဇန စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရပ္မွေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ ဟူးေကာင္းေဒသခံ ဦးလဆိုင္းကလည္း “စံျပေက်းရြာဆိုတာ ပုံထဲမွာပဲ လွတယ္၊ တကယ့္ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဝမ္းစာ ရွာဖို႔ခက္ခဲတယ္၊ ကေလးေတြကိုလည္း ေက်ာင္းမထားႏိုင္ ေတာ့ဘူး၊ ေရရွားတယ္၊ အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပဘူး။ ဘာမွလည္း လုပ္ကိုင္စားေသာက္လို႔ မရၾကဘူး”ဟု ဆိုသည္။

ပီေလာပီနံ စိုက္ပ်ိဳးေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့ရသည့္ ေနရာမ်ားသည္ ေဒသခံမ်ား လုပ္ကိုင္စားေသာက္ မရသည့္ ေဒသမ်ားျဖစ္ေနသည့္အတြက္ မူးယစ္ေဆးဝါး ေမွာင္ခို ေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ လုပ္ခနည္းပါးသည့္ ေန႔စားအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ အသက္ေမြးေနရျခင္း၊ တျခားေသာ ေဒသမ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေနရျခင္းမ်ား စသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း သိရသည္။

ဟူးေကာင္း က်ားထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမွ ေျမဧက ႏွစ္သိန္း ေက်ာ္ကို ယုဇန ကုမၸဏီက ႀကံႏွင့္ ဇီဝေလာင္စာဆီ ထုတ္လုပ္ရန္ အတြက္ ပီေလာပီနံ စိုက္ပိ်ဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ရန္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ အစိုးရထံမွ လုပ္ကိုင္ခြြင့္ရရွိခဲ့သည္ဟု ကခ်င္ လူမႈဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကြန္ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ “Tyrants, Tycoons and Tigers ” အစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

စံျပစခန္းေန ဦးလမုန္တန္ဂြန္းကလည္း “က်ေနာ္တို႔ကို ဒီလိုလုပ္တာက ဟူးေကာင္း လီဒိုလမ္းမ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္း ေအာင္၊ ဘဝေျပာင္းလဲဲေအာင္ လာလုပ္တယ္ ဆိုၿပီး ေျပာၾကတယ္၊ အခုေတာ့ ပိုၿပီးခြ်တ္ၿခဳံက်တဲ့ ဘဝကိုပဲ ေရာက္ေနရတယ္”ဟု ေျပာဆိုသည္။

ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းႏွင့္ ယုဇန ကုမၸဏီ စိုက္ပ်ိဳးေရး စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ ဟူးေကာင္းႏွင့္ ျမစ္ဆုံေဒသရွိ မဇြပ္ရြာ၊ တန္ဖဲ၊ ပဒန္၊ ေဒါင္ပန္၊ ေအာင္ဂ်ာယာန္၊ ဒိန္ဂါဇြပ္၊ ဘန္ေကာက္၊ ေအာင္ရာယန္၊ နာမ့္ဆိုင္၊ ေလာတ္ဂ်ာပါ၊ ဝါရာဇြပ္၊ ဂ်ထူးဇြပ္ ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၂၅၀၀ ေက်ာ္ ကို ေအာင္ျမင္သာ စခန္း၊ မလိယာန္ စခန္းမ်ားသို႔ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစိုးရက ေျပာင္းေရႊ႕ေစခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD) ပါတီမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သုိ႔ ယခု လဆန္းပိုင္းက အလည္အပတ္ခရီး သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ျမစ္ဆုံ စီမံကိန္းကုိ ျပန္လည္ ေဆာင္ရြက္လိုသည္ဟု တ႐ုတ္ အာဏာ ပိုင္မ်ားက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေၾကာင္း ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္နွင့္ NLD ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ေကာ္မတီ၀င္ ဦးညီပု က ဧရာ၀တီသို႔ က ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။