Tuesday, May 28, 2013

ေျမျမဳပ္မိုင္း ျပသနာသည္ မည္သူ႔ အေပၚ၌ တာ၀န္ ရွိသနည္း

(ေရႊဟသၤာသတင္းဌာန)


ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ျပသနာသည္ တိုင္းရင္းသား ေဒသလြယ္ကူစြာ ေျဖရွင္း၍ မရႏိုင္ေသးေၾကာင္း  Norwegian People’s Aid (NPA) အဖြဲ႔မွ ဌာေန ကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္သူ Mr.Andreas Indregard က ဆိုပါသည္။ 

“ မိုင္းရွင္းလင္းဖို႔ အစိုးရနဲ႔ေတာ့ MOU စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ထားၿပီးၿပီး။ ဒါေပမဲ့ မရွင္းႏိုင္ေသးဘူး။ ဒီကိစၥမ်ိဳးဟာ ႏွစ္ဖက္ စလံုးဆီက ခြင့္ျပဳမိန္႔ရမွ
လုပ္လို႔ရတဲ့ ကိစၥမ်ဳိးပါ။ အခုခ်ိန္မွာလည္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတယ္ ဆိုေပမဲ့လည္း ယံုၾကည္ စိတ္ခ်မွဳေတြက အားနည္းေနတုန္းျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေတြ မရွင္းႏိုင္ေသးတာပါ” ဟု ဆိုပါသည္။

NPA နည္းတူ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ဒုတိယႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး ကလည္း ေျမျမဳပ္မိုင္းႏွင့္ ပါတ္သက္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလက ကရင္နီ အမ်ဳိးသား တိုးတက္ေရး ပါတီႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြး ခဲ့ပါသည္။ 

ဤကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ စိတ္၀င္စား လာရျခင္းမွာ  ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံတကာ ေျမျမဳပ္မိုင္း အစီရင္ ခံစာတြင္ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာ့ တတိယ အဆင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္း အႏၲရာယ္ အ႐ွိဆံုး ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤအက်ဳိးဆက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္ (၆၀)ေက်ာ္ၾကာ ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ အစိုးရသည္ လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိရန္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲ ထားပါသည္။ သို႔ေသာ္ အပစ္ရပ္ထားသည့္ အဖြဲ႔မ်ားကို အေၾကာင္းျပခ်က္ မရွိဘဲ ျပန္လည္ တိုက္ခိုက္ေနပါသည္။ ဤသည္ ျပည္တြင္းစစ္ ရွည္ၾကာေရး၏ သက္ေသျဖစ္ပါသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ေျမျမဳပ္မိုင္း အႏၱရယ္ တိုက္ဖ်က္လိုေသာ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ရွင္းလင္းေရး အဆင့္ကို မလုပ္ႏိုင္ေသးေသာ္လည္း ေျမျမဳပ္မိုင္း အႏၱရယ္ ပညာေပးေရး သင္တန္းမ်ားကို စတင္ေနခဲ့ပါသည္။ NPA အဖြဲ႕သည္  The Halo Thrust အဖဲြ႔မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ေျမျမဳပ္မိုင္း အႏၲရာယ္ အေၾကာင္းကိုေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႔မ်ားအား  သင္တန္း ေပးေနပါသည္။  အလားတူDan Church Aid (DCA) ႏွင့္ UNICEF တို႔ ကလည္း တပ္မေတာ္ စစ္ဘက္ အရာ႐ွိမ်ားအား ေျမျမဳပ္မိုင္း အႏၲရာယ္ အေၾကာင္းကို သင္တန္း ေပးခဲ့သည္ဟုNPA က ဆိုပါသည္။
ေျမျမဳပ္မိုင္း ႐ွင္းလင္းေရးတြင္ အဆင့္ (၃) ဆင့္ ရွိပါသည္။ ေျမျမဳပ္မိုင္းမ်ား ရွိနိုင္သည့္ ဧရိယာ၊ မိုင္းအေရအတြက္ကို နည္းပညာ အကူမပါဘဲ အခ်က္အလက္ ေကာက္ယူျခင္း (Non-Technical Survey) ၊ နည္းပညာ အကူျဖင့္ အခ်က္ အလက္ ယူၿပီး ပံုေဖာ္ျခင္း (Technical Survey) ႏွင့္ မိုင္း႐ွင္းလင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္း (De-mining)  ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။
လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ပထမ အဆင့္ အေနျဖင့္ ေျမျမဳပ္မိုင္းေၾကာင့္ေသဆံုးရသည့္ တိရိစၧာန္မ်ား၊ လူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡျဖစ္ရသည့္ ပုဂၢိဳလ္ မ်ားကိုသာ အဓိက ေမးျမန္း ထားပါသည္။ ဒုတိယႏွင့္ တတိယ အဆင့္ကိုမူ အေကာင္အထည္ မေဖၚႏိုင္ေသးေၾကာင္း NPA ကဆိုပါသည္။
NPA သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္း တနသၤာရီတိုင္း၊ မြန္ျပည္နယ္၊ ကရင္ျပယ္နယ္၊ကယားျပည္နယ္၊ ပဲခူးတိုင္း အတြင္း႐ွိ ေက်ာက္ႀကီး ေဒသတို႔၌ ေျမျမဳပ္မိုင္း ႐ွင္းလင္းရန္ အစိုးရႏွင့္ နားလည္မႈစာခႊ်န္လႊာ ေရးထိုးထားၿပီး ျဖစ္ပါသည္။
NPA အဖဲြ႔သည္ ကမၻာ့ တတိယ အႀကီးဆံုး မိုင္း႐ွင္းလင္းေရး အဖြဲ႕ျဖစ္ပါသည္။ ၄င္းတို႔သည္ အာဖရိက၊ အေ႐ွ႕ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေျမာက္အာဖရိက၊ဥေရာပ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာ႐ွ ေဒသ႐ွိ ကေမၻာဒီးယား၊ လာအို၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၂၀ ခန္႔တြင္ ေျမျမဳပ္မိုင္း ႐ွင္းလင္းေရး အကူအညီ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။