Sunday, May 26, 2013

တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ေနရာ ယူလာျခင္းေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတို႔တြင္ ေဒသခံမ်ား၏ ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈ ျမင့္တက္လာ

(Eleven Media Group)

ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ KIA ႏွင့္ ျမန္မာစစ္တပ္အၾကား အပစ္အခတ္ ရပ္စဲဲထားေသာ္လည္း ထိုကာလအတြင္း စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္စြန္႔ခြာခ်ိန္တြင္ တ႐ုတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ေနရာ ယူလာမႈမ်ားေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ေဒသမ်ားတြင္ ေဒသခံတို႔ ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ား တစ္စတစ္စ ပို၍မ်ားလာေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

 
"ကခ်င္ေဒသမွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားေပမယ့္ ေဒသခံေတြက သူတို႔ေနရာသူတို႔ မျပန္ရဲၾကပါဘူး။ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ တ႐ုတ္အစိုးရကလည္း သူတို႔ကို လက္မခံေတာ့ သူတို႔ျမန္မာဘက္က IDP Camp ေတြကို ျပန္လာေနၾကတယ္။ တခ်ဳိ႕ KIA ထိန္းခ်ဳပ္ရာ လိုင္ဇာဘက္မွာ ေနတယ္။ 
တခ်ဳိ႕က ျမန္မာစစ္တပ္ ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ဘက္မွာ ေနၾကတယ္။ ဘာသြားေတြ႕လဲဆိုေတာ့ ဒီလို အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး လုပ္ထားတဲ့ ကာလအတြင္းမွာပဲ ေဒသခံေတြ ေျမယာဆံုး႐ံႈးမႈေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚေနတယ္။ 
ဥပမာ ကရင္ျပည္နယ္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္ဆဲထားတဲ့ အခါမ်ဳိးမွာလည္း ဒီလိုပဲ ႏိုင္ငံျခားသားေတြ ဒီေနရာမွာ ၀င္ေရာက္ေနရာ ယူလာသလိုပဲ အခုကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ရွမ္းေျမာက္မွာ ဆိုရင္လည္း တ႐ုတ္လူမ်ဳိး စီးပြားေရးသမားေတြ ၀င္ယူလာၾကတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီေနရာေတြကို ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးဖို႔ဆိုၿပီး ၀င္လာၾကတာပါ။ အမွန္က တ႐ုတ္လူမ်ဳိး စီးပြားေရးသမားေတြက ေဒသက အခြင့္ထူးခံ ကုမၸဏီေတြနဲ႔ေပါင္းၿပီး ဒီေနရာေတြမွာ ၀င္ေရာက္ေနရာ ယူလာၾကတာပါ။ ဒီေနရာတစ္၀ိုက္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္က Negative development ကို ျဖစ္ေနေစတယ္။ မိုင္းေတြတူးတယ္။ သစ္ေမွာင္ခိုေတြ လုပ္ၾကတယ္။ 
conflict ျဖစ္ေနေတာ့ လူေတြက ရွိတာေလးေတြထားျပီး ေျပးၾကေတာ့ သူတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေနတယ္။ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီေတြ။ ထိုင္း၊ မေလးေတြလည္း ၀င္လာတာမ်ဳိး ေတြ႕တယ္" ဟု နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Transnational Institute မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အစီအစဥ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုိယ္စားလွယ္ Tom Kramer က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ထိုေဒသအတြင္း တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ဘိန္းအစားထိုး အစီအစဥ္မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ထိုအစီအစဥ္သည္ အမွန္တကယ္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈအေပၚ မွီခိုမႈေလ်ာ့က်ရန္ နည္းလမ္းမ်ား မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ဘိန္းစိုက္သူ ေတာင္သူမ်ားအား အျခားအစားထိုး လူမႈဘ၀ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္း မႈမ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေျမယာဆံု႐ံႈးမႈမ်ားသာ ျမင့္တက္ေနေၾကာင္းလည္း သိရွိရသည္။


ဒီေနရာတစ္၀ိုက္မွာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲထားတဲ့ အေျခအေန တစ္ရပ္က Negative development ကို ျဖစ္ေနေစတယ္။ မိုင္းေတြတူးတယ္။ သစ္ေမွာင္ခိုေတြ လုပ္ၾကတယ္။ conflict ျဖစ္ေနေတာ့ လူေတြက ရွိတာေလးေတြထားျပီး ေျပးၾကေတာ့ သူတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ေနတယ္ . . . . .

"ေဒသခံေတြက စစ္ေျပးေနေတာ့ ဒီေနရာမွာ တ႐ုတ္လူမ်ဳိး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းေတြ ၀င္လာတာ။ တခ်ဳိ႕ဘိန္းအစားထိုး ေခါင္းစဥ္ေအာက္မွာ ၀င္လုပ္ေနတာ။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အစိုးရက အားေပးတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈလည္း ေလ်ာ့က်သြားတာေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ သူတို႔တရား၀င္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရသြားတာပဲ ရွိတယ္။ ေဒသခံေတြက ေနစရာမရွိဘူး။ အိမ္လည္း မရွိေတာ့ဘူး၊ ရွိလည္း မျပန္ရဲေတာ့ဘူး။ ကခ်င္ကိုကေတာ့ သူတို႔ေနရာလို႔ကို သူတို႔မွတ္ထားၾကတဲ့ သေဘာမ်ဳိး ျဖစ္သြားၿပီ" ဟု ေဒသခံတစ္ဦးက ေျပာျပခဲ့သည္။

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံနွင့္ လာအိုႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ ဘိန္းအစားထိုး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစီအစဥ္ တစ္ရပ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အတည္ျပဳခ်က္ ယူခဲ့ၿပီး ဘိန္းအစားထိုး အထူးရန္ပံုေငြတစ္ရပ္ မတည္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ တ႐ုတ္အစိုးရက စီမံကိန္း ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ တ႐ုတ္စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေထာက္အပံ့မ်ား၊ ကင္းလြတ္ခြင့္မ်ားႏွင့္ သြင္းကုန္ခြဲတမ္းမ်ားကို ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ ဘိန္းအစားထိုး ေခါင္းေအာက္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အကူအညီေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္ ဆိုေသာ္လည္း တ႐ုတ္တို႔၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အကူအညီေပးသည့္ ပံုစံသည္ ေက်းလက္လူမႈဘ၀ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းမ်ားအတြက္ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား ပါ၀င္ျခင္း မရွိဘဲ တ႐ုတ္ကုမၸဏီမ်ား ပမာဏႀကီးမားလွေသာ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေစရန္ မက္လံုးေပးျခင္းအားျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနေသာ ပံုစံသာျဖစ္ေၾကာင္း နယ္သာလန္အေျခစိုက္ Transnational Institute TNI ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရွိရသည္။

အလားတူ ေျမယာမ်ား ခ်င္းနင္း၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားႏွင့္ ေတာရွင္းလင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ား၏ ဇီ၀မ်ဳိးစံု ေပါမ်ားၾကြယ္၀မႈကို ဆံုး႐ႈံးေစျခင္း၊ ေျမဆီလႊာမ်ား ပ်က္စီးျခင္းႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ကုန္ခန္းလာေစျခင္း စသည့္သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ျပသာနာသစ္မ်ားကို ဖန္တီးေစလ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ အဆိုပါ စိုက္ပ်ဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တရားမ၀င္ သစ္ခုတ္လုပ္မႈမ်ားကို အကာအကြယ္ျဖစ္ေစၿပီး ရြာသားမ်ား အစဥ္အဆက္ပိုင္ေသာ သစ္ေတာေျမမ်ားနွင့္ အသစ္ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ထားေသာ ရပ္ရြာပိုင္ သစ္ေတာမ်ားကိုလည္း မၾကာခဏဆိုသလို အႏၲရာယ္ျပဳလာေၾကာင္း အဆိုပါ Report အရ သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။