Wednesday, April 10, 2013

အစိုးရႏွင့္ KIO ျမစ္ၾကီးနားေဆြးေႏြးပြဲ တရုတ္ေၾကာင့္ ေရႊ႕ဆိုင္းထားရ ဟု ကခ်င္အဖြဲ႔မ်ား ဆို

(ကခ်င္သတင္းဌာန)
ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ၾကား ဧျပီလ (၆) ရက္ေန႔ ကခ်င္ျပည္ နယ္ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕တြင္ က်င္းပမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲသည္ တရုတ္အစိုးရ ကန္႔ကြက္ ျခင္းေၾကာင့္ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ရေၾကာင္း ကခ်င္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေျပာသည္။

ေရႊ႕လိုက္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေတြ႕ဆုံမႈတြင္ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိန္ကန္ႏိုင္ငံမ်ား ပါ၀င္ေဆြးေႏြးမည္ကို မလိုလားေသာေၾကာင့္ တရုတ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဆက္လက္ ပါ၀င္ႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရုတ္အစိုးရမပါ၀င္ပဲ ျပဳလုပ္မည္ဆိုပါကလည္း ကန္႔ကြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္ဟု လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔အစည္းက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ ေျပာဆိုခဲ့သည္။


ျမန္မာျပည္၏ စစ္မွန္ေသာ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈတြင္ တရုတ္အစိုးရအေနႏွင့္ ပါ၀င္လာသည္ကို ၾကိဳဆိုေသာ္လည္း ထိုသုိ႔ တရုတ္အစိုးရ၏ ေဆြးေႏြးပြဲအား အဟန္႔အတားျဖစ္ေစမည့္ အရာမ်ား၊ အျပဳအမူမွန္သမွ်သည္ ကခ်င္လူထုႏွင့္ ျမန္မာျပည္သူမ်ားအတြက္ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ေစသည့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္သာ ျဖစ္သည္ဟု လူထုအေျချပဳအဖြဲ႔ အစည္းမ်ား (ကခ်င္)၏ ၁၃ ဖြဲ႔မွ သေဘာထားမ်ား ထုတ္ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈအတြက္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္ေစသည့္အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ကခ်င္ျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္ (Kachin Peace Network) မွ ညိႇႏႈိင္းေရးမွဴး တဦးျဖစ္သူ မ လဘန္ ေခါန္ဂ်ာ (Labang Hkawn Ja) KNG ကခ်င္သတင္းဌာန သို႔ေျပာသည္။

"တရုတ္အစိုးရက သူတို႔ဘက္က စကား၀င္ေျပာဖို႔ခြင့္မရွိဘူး။ သူတုိ႔က ဘာျဖစ္တယ္ဆိုတာ ၾကား၀င္လူၾကီးလိုၾကည့္သြားဖုိ႔ပဲ။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ သူတို႔ပါစရာမလိုဘူး။ သူတို႔နဲ႔ေဆြးေႏြးဖို႔လည္း မရွိဘူး။ က်မတို႔ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးကို က်မတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း လူကိုယ္တိုင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ရမယ္။ တရုတ္ဆံုးျဖတ္ေပးတာကို မရခ်င္ဘူး။ တရုတ္သာမက တျခားဘယ္ႏိုင္ငံမဆိုေပါ့။ သက္ေသ ပါေပးဖို႔ပဲႏွစ္သက္တယ္။ ၁၉၅၄ ႏွစ္ကေန ျမန္မာႏုိင္ငံကို ၾကားေနႏိုင္ငံ ၀င္ေရာက္စြပ္ဖက္မႈမရွိေၾကးဆို ေနျပီး ဒီတစ္ေခါက္က တရား၀င္စကားေျပာတာလာတယ္။ အခုလို ႏုိင္ငံအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ေနာက္ဆုတ္ခိုင္းတယ္ဆိုတာ က်မတို႔ဘက္က လက္မခံႏုိင္ဘူး"

အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးကိစၥျဖစ္ေျမာက္ရန္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) မွ “ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ေကာ္မတီက တာ၀န္ယူျပီး ကုလသမဂၢ၊ အဂၤလန္ႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုတို႔မွ တာ၀န္ရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ား ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ပါ၀င္ တက္ေရာက္ႏိုင္ေရး ဖိတ္ေခၚရန္ႏွင့္ ထိုကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါက ေဆြးေႏြးပြဲအား ျပည္တြင္းတြင္ က်င္းပလိုပါေၾကာင္း” ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္မင္းထံသုိ႔ စာျဖင့္ေပးပို႔ခဲ့သည္။

၀န္ၾကီးဦးေအာင္မင္းထံမွလည္း KIO မွ ညိႇႏိႈင္းတင္ျပလာသည္ကို သေဘာတူခဲ့ျပီး အစည္းအေ၀းကို ျပည္တြင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ရက္သတ္မွတ္ခဲ့ကာ ဧျပီလ (၁၀) ေန႔မတိုင္မီ ျပန္လည္ က်င္းပရန္သေဘာတူထားသည့္အတိုင္း ဧျပီ (၆) ရက္ေန႔တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ျမစ္ၾကီးနားျမိဳ႕ မေနာကြင္း  မဂြ်ယ္ခန္းမေဆာင္ (Majoi Gawknu) တြင္ က်င္းပရန္သေဘာတူ စီစဥ္ခဲ့သည္ဟု ျမစ္ၾကီးနား ကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားေျပာသည္။

အဆိုပါ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တရုတ္ဖက္ကလည္း ၄င္းတုိ႔ကန္႔ကြက္မႈေၾကာင့္ ေဆြးေႏြးပြဲေရႊ႕ဆိုင္းလိုက္သည္ဟု ေျပာဆိုမႈကို ျငင္းဆိုထားျပီး “ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥတြင္ ျပႆနာရွိေနေသာေၾကာင့္သာျဖစ္သည္” ဟု ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တရုတ္သံရုံးက ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

ထုိ႔အျပင္  ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ (Myanmar Peace Center) ႏွင့္ တျခားသတင္းရင္းျမစ္ေတြအရ သႀကၤန္အျပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ျပန္စႏိုင္မည္ဟုသိရေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ တရုတ္သံရံုး၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ေျပာဆိုထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ အစိုးရႏွင့္ KIO ၾကား ေဆြးေႏြးပြဲကို ဧျပီလ ၂၂ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုႏိုင္ရန္ရွိျပီး ကုလသမဂၢႏွင့္ ျဗိတိန္ႏိုင္ငံ၊ အေမရိန္ကန္ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံမ်ားပါ၀င္ကာ ျပည္တြင္းတြင္သာ ဆက္လက္က်င္းပသြားႏိုင္ေၾကာင္း ျမစ္ၾကီးနားကခ်င္အဖြဲ႔အစည္းမွသိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။