Friday, March 29, 2013

KIA Dap Dung (17) Ginra Kawng Wai Mayan Kaw Gasat Poi Naw Byin Nga


Written by KNET

KIA Masat (4) Dap Ba, Masat (17) Dap Dung makawp mag ginra hta 2013 March (28) ya jahpawt hkying (9:45) aten laman Myen Asuya Hpyen Dap Ts.K.Hk-16 kata na hpyen hpung ni gaw Kawng Wai mayan kaw shang shamu shamawt chyinglau hkawm nga ai kaw KIA MHH hpyen hpung ni hte gasat poi byin ai lam chye lu ai.

Myen Asuya Hpyen Dap hpyen hpung ni gaw duhkra ladaw hkrun hkraw nga ai ten hpe ginjang la nna Mali Yang hte Gang Dau Yang kaw shara jahkrat nga ai Myen Asuya Hpyen Dap Hk.L.Y (21) hte Dap Nu (33) dap kata na hpyen hpung ni gaw KIA Dap Nawng Daju ginra ni hta sharaw wan hkan nat hkawm nga ai lam hpe chye lu ai.

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။