Wednesday, February 6, 2013

အစိုးရနဲ႔ KIO ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈလမ္းစဥ္တြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနဆဲဟု KIO ေျပာ


(Feb 5, 2013)  Kachin News Group
ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO)ႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရသည္ စ စ္ေရးတင္းမာမႈအား ေျပျငိမ္းႏိုင္ေရး ႏွစ္ဖက္ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ား အၾကိမ္ၾကိမ္ ျပဳလုပ္ေနေသာ္လည္း လက္ေတြ႕မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးလမ္းစဥ္တြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသးေၾကာင္း KIO ေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ KIO ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ား တရုတ္ျပည္နယ္ေရႊလီျမိဳ႕တြင္ ထပ္မံ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈလုပ္ခဲ့စဥ္ ခိုင္မာေသာ စစ္ေျပျငိမ္းေရးကို အလ်င္အျမန္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာေနရာမ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စီစစ္ေရးစံနစ္ ေပၚေပါက္လာေရး ဆက္လက္ သေဘာ တူညီခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ၄င္းျငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးလမ္းစဥ္ကိုသြားေနစဥ္ပင္ ေရွ႕တန္းစစ္မ်က္ႏွာတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႔၏ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ား ပုံမွန္လႈပ္ရွား ေနျခင္းသည္ စစ္ေျပျငိမ္းေရး အလ်င္အျမန္အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေရး ကိစၥအတြက္ အဓိကအဟန္႔အတားျဖစ္ေၾကာင္း KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ (Sumlut Gam) က ေျပာသည္။

“သူတို႔က အခုလို ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးဖို႔ လုပ္ေနေပမဲ့ ပစ္တာေတြ ရွိေသးတယ္ေလ။ ဦးသိန္းစိန္က လဂ်ားယန္ နယ္ေျမမွာ သူတို႔ ထိုးစစ္ မလုပ္ဘူး ရပ္ထားတယ္ဆိုတာကို ေျပာထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီဖက္မွာ ေတာင္ တခါတေလ အေျမႇာက္ေတြ ပစ္ေနတယ္။ သူတို႔က ရပ္ထားတယ္ ပဲေျပာတာ ဘယ္ရက္ထိဆိုျပီး ဆံုးျဖတ္ထားတာမရွိဘူး။ ဘယ္ေလာက္ ခံႏိုင္ မယ္ဆိုတာေတြမပါဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ အဓိပၸါယ္က အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေန တယ္ေလ။ တျခား ဖားကန္႔တို႔ ပန္၀ါတုိ႔ မိုင္ဂ်ာယန္ဖက္ေတြမွာလည္း ပစ္ခတ္ေနေသးတယ္။ အိမ္ေတြကိုလည္း မီးရိွဳ႕တာေတြလုပ္ေနတယ္။” ဟု ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္က KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသို႔ေျပာသည္။

၄င္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဖက္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းထားရွိေရးႏွင့္ ႏွစ္ဖက္စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ားေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးကို ညႇိႏိႈင္းခဲ့သည့္အျပင္ လာမည့္အခ်ိန္တြင္ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးေရးႏွင့္ သက္ေသအျဖစ္ ပါ၀င္ ႏိုင္မည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ဖိတ္ေခၚေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ပူးတြဲ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရတပ္ႏွင့္ KIO ၾကား ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ပြားႏိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ ညႇိႏိႈင္းကာ တိုက္ပြဲမ်ား ေလွ်ာ့ခ်ေရးကို ယခင္ႏွစ္ဖက္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္လည္း သေဘာတူညီမႈ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာမႈမ်ား ရွိခဲ့ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ဆက္လက္တင္းမာ ေနေသာ တိုက္ပြဲမ်ားသည္ ယခုႏွစ္ဆန္းတြင္ KIO ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမရွိ ေျခကုတ္စခန္းမ်ားကို အစိုးရတပ္မွ ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္သိမ္း ပိုက္ ႏိုင္ခဲ့ခ်ိန္ ယခုအခါ  တင္းမာမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးကိစၥ ျပန္လည္သေဘာ တူခဲ့ ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံေရးကိစၥကို KIO ဖက္က ျပင္ဆင္မႈမရွိေသးခ်ိန္ တရုတ္ အစိုးရ၏ ဖိတ္ေခၚမႈေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီကို တရုတ္ျပည္တြင္ အလြတ္သေဘာ သြားေရာက္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္က ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔က အစီအစဥ္မရွိဘူး။ တရုတ္ဖက္က ဦးေအာင္မင္းတက္ လာတယ္ဆိုျပီး ေခၚတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ကမန္းကတန္းလာခဲ့တာ။ အေရးၾကီးတဲ့ကိစၥေတြဘာမွ မေဆြးေႏြးဘူး။ ဒီလမကုန္ခင္ ျပန္ေတြ႔မယ္။ ေနာက္တခါ ဘယ္လိုျပန္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ျပင္ဆင္ေဆြးေႏြးမႈ ရယူတဲ့အဆင့္ပါပဲ။ ေနာက္တခါမွ UNFC အဖြဲ႔အေနနဲ႔ အရင္ေဆြးေႏြးျပီးမွ ျပန္ေဆြးေႏြးမယ္ဆိုတာေတြပဲ အဲဒီအခ်ိန္မွ သူတို႔ စစ္တပ္ေတြ က်ေနာ္တို႔ KIA တပ္ေတြနဲ႔ အရမ္းနီးတဲ့ေနရာေတြမွာ ပဋိပကၡျဖစ္တယ္။ အဲဒါေတြကို လိုက္ၾကည့္ျပီး။ ဘယ္သူက ဘယ္လိုေရႊ႕ ရင္ေကာင္းမယ္ ဆိုတာေတြကို လိုက္စစ္ေဆးမယ္။ လိုက္ၾကည့္ျပီး ေျဖရွင္း သြားမယ္။” ဟု ဆိုသည္။

စစ္ေျပျငိမ္းေရးကို အလ်င္အျမန္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး သေဘာ တူညီခ်က္ရရွိထားေနခ်ိန္ တဖက္မွာ KIA တပ္ရင္း (၆) နယ္ေျမ ဖားကန္႔ ဖက္တြင္ အစိုးရတပ္သည္ KIA ရွိမည္ဟု ယူဆထားေသာေနရာမ်ားတြင္ လက္နက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေနျပီး ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရာ ေမာ္ဆီဆာ၊ ကေသေမွာ္၊ မာဆာေမွာ္ ေနရာမ်ားတြင္လည္း စြန္႔ပစ္ ေက်ာက္စိမ္းရုိင္းတုံးေကာက္ေနေသာ (ေရမေဆးသမား) ျပည္သူမ်ားကို ရမ္းတန္းပစ္ခတ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုစိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ ေနေၾကာင္း KIA တပ္ရင္းမွဴး ဒု-ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္ဒြဲက ေျပာသည္။

“ဒီမနက္လည္း ၆ နာရီကေန အခုထိ ပစ္ေနတယ္။ ေရမေဆးေကာက္ တဲ့လူေတြကို လိုက္ပစ္ေနတာ။ မေန႔ကလည္း ညေနထိ လိုက္ပစ္ေန တယ္။ သူတို႔က လူရွိတာေတြ႔ရင္လိုက္ပစ္ျပီ။ ထိခိုက္တာေတာ့ မၾကား ေသးဘူး။” ဟု KNG ကခ်င္သတင္းဌာနသုိ႔ေျပာသည္။

အစိုးရ တပ္ဖြဲ႔မ်ားသည္ ဖားကန္႕ၿမိဳ႕နယ္႐ိွ KIA တပ္ရင္း (၆) တပ္ခြဲ (၉)၏ ေညာင္ေထာက္စခန္း၊ တက္ခြဲ (၂) ၏ လိုင္ဆိုင္းစခန္းႏွင့္ တိုက္ နယ္ရံုး၊ ေခါင္းပါးတိုက္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုး တို႔ကို ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္သိမ္းပိုက္ျပီး မီးရွိဳ႕ဖ်က္ဆီးေပးလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖားကန္႔ဖက္သုိ႔ အစိုးရတပ္မ်ား ထိုးစစ္ဆင္မႈသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္မွ ဇန္န၀ါရီလ ၁၉ ရက္ေန႔ KIO ဌာနခ်ဳပ္အနီး လဂ်ားယန္ နယ္ေျမတြင္ ထိုးစစ္ရပ္ဆုိင္းလိုက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပီး ေနာက္ေန႔မွစ၍ ေက်ာက္စိမ္းေမွာ္ရွိရာ ဖားကန္႔နယ္ေျမဖက္သို႔ ျပန္လည္ထိုးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္လာျပီး ဇန္န၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔ျဖစ္ပြားခဲ့ ေသာတိုက္ပြဲတြင္ KIA တပ္ရင္းအခ်ိဳ႕ လက္လြတ္ခဲ့ရျပီး အစိုးရမွမီးရွိဳ႕ ဖ်က္ဆီးခဲ့ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္ဒြဲကေျပာသည္။

ယမန္ေန႔ည ၁ နာရီတြင္လည္း KIO ဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာအနီးရွိ လ၀ါယန္ တပ္စခန္းသို႔ မန္ဆိုင္းအစိုးရတပ္စခန္းမွ ၁၀၅ မမႏွင့္ ၂ ၾကိမ္ပစ္ခတ္ျပီး လကန္းဘြမ္ အစိုးရတပ္စခန္းမွ ၈၁ မမ ႏွင့္ ၄ ၾကိမ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း လိုင္ဇာ KIA အရာရွိမ်ားေျပာသည္။

ထုိ႔သုိ႔ အစိုးရတပ္ႏွင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႕ KIA ၾကား တင္းမာ မႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္ ႏွစ္ဖက္ေတြ႕ဆုံမႈျဖစ္ေပၚလာျပီး စစ္ေျပျငိမ္း ေရးေဆာင္ရြက္ရန္ ထပ္မံေဆြးေႏြး၍ သေဘာတူခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။

KIO သည္ အဆိုပါျငိမ္းခ်မ္းေရးအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းထက္ တိုင္း ရင္း သားမ်ားလိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ စားပြဲေပၚတြင္ စစ္မွန္ ေသာေဆြးေႏြးမႈျဖင့္သာ ျပႆနာမ်ားကိုအေျဖရွာလိုေၾကာင္း ဇန္န၀ါရီ လတြင္း အစိုးရတပ္မွ ဌာနခ်ဳပ္လိုင္ဇာကို ျပင္းထန္စြာတိုက္ခိုက္စဥ္ KIO ဒုအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး-၂ ဦး လာနန္ ေျပာသည္။

ယခု ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆုံး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ျပီး တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားလာေသာေၾကာင့္ ေတြ႕ဆုံမႈေခတၱရပ္ဆုိင္းထားခဲ့ရာမွ  ယမန္ေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ျပန္လည္ေတြ႔ဆံုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ယခုေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ထူးျခားသည္မွာ တရုတ္အစုိးရ ႏုိင္ငံျခား ဆက္ဆံေရးရံုးမွ သံအမတ္ႀကီး Mr. Luo Zhaohui၊ သံမွဴး Mr. Wang Zongying တို႔မွ ေလ့လာသူမ်ားအျဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ျပီး သက္ေသအျဖစ္ ကရင္ အမ်ဳိးသား အစည္းအရံုး (KNU) မွ ဥကၠဌ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေစာမူတူးေစးဖုိး၊ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဖဒုိေစာကြယ္ထူးဝင္း၊ ရွမ္းျပည္တပ္မေတာ္ (ေတာင္ပိုင္း) RCSS-SSA မွ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ စုိင္းလူး၊ ဗိုလ္မွဴးၾကီးစြ၀္မိန္း၊ ဗိုလ္ၾကီးစိုင္းကမ္း၊ ခ်င္းအမ်ဳိးသား တပ္ဦး CNF တုိ႔မွ Victor Biak Lian၊ ျမန္မာ့အေရးဆိုင္ရာ ဥေရာပ႐ံုး (Euro Burma Office) မွ ဦးဟန္ေညာင္ ေဝ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

KIO ဘက္မွ ဦးဆြမ္လြတ္ဂမ္ ဦးေဆာင္၍ ဒု-စစ္ဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ ဂြမ္ေမာ္၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး လဖိုင္လ၊ ဒုတိယဗိုလ္မွဴးၾကီး ဖုန္ဂမ္ခြန္ ေနာ္ႏွင့္ ဦးလဖိုင္ခြန္ေနာ္တုိ႔ျဖစ္ျပီး အစိုးရဖက္မွ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဒုဥကၠဌ ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ေမြးျမဴေရး၀န္ၾကီး ဦးအုန္းျမင့္၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အက်ိဳး ေဆာင္ ဦးလွေမာင္ေရႊ၊ ဦးတင္ေမာင္သန္း၊ ေဒါက္္တာေက်ာ္ရင္လိႈင္၊ ေဒါက္တာမင္းေဇာ္ဦး တို႔ ေတြ႕ဆုံခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။


No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။