Wednesday, February 6, 2013

ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ကို လုိင္ဇာတြင္ လုံျခဳံေရးေၾကာင့္ လူထုမ်ားသာက်င္းပႏိုင္


(Feb 5, 2013) (KNG)

ယေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၅ ရက္တြင္က်ေသာ (၅၃) ၾကိမ္ေျမာက္ “ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔” အခမ္းအနားကို ကခ်င္ျပည္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (KIA) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ လိုင္ဇာတြင္ လုံျခဳံေရးယူကာ ျပည္သူလူထုမ်ားသာ သီးသန္႔ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။

ယခင္ တပ္ထုႏွင့္ လူထုပူးေပါင္း၍ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို က်င္းပေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုႏွစ္တြင္မူ လိုင္ဇာျမိဳ႕နယ္ေျမတ၀ိုက္ အစိုးရတပ္မ်ား တပ္ခ်ထားျခင္းေၾကာင့္ လုံျခဳံေရးယူကာ  ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္ျပည္သူလူထုမ်ားကသာ ဦးေဆာင္က်င္းပလိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၄င္းအစီစဥ္တြင္ တိုက္ပြဲေၾကာင့္ ေရွ႕တန္းတြင္ ေရာက္ရွိေနသူမ်ားႏွင့္ က်ဆံုးသြားေသာ KIA အဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းေပးျခင္း၊ လူငယ္မ်ားႏွင့္ စစ္ေျပးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး KIO ဥကၠ႒ ေဇာင္းခရား၏ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရး မိန္႔ခြန္းကို ဖတ္ၾကားမႈမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္သြားခဲ့ေၾကာင္း KIA လိုင္ဇာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ကရဲန္ေနာ္ေအာန္ေျပာသည္။


KIO ဥကၠ႒ ၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ “ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံ ျဖစ္လာဖို႔ရန္အတြက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ကိုယ္ပိုင္ ျပဌာန္းျခင္းခြင့္ရရွိေရး ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေအာက္တြင္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္းႏွင့္ KIO သည္ တိုင္းရင္းသားမ်ားလိုလားေသာ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးမႈကို ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ေဆြးေႏြးသြားရန္ျဖစ္သည္” ဟုတိုက္တြန္းထားသည္။

“၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒေနာက္တြင္ လက္နက္ကိုင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရစစ္တပ္မ်ားသည္ အင္အားၾကီးေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း မေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ KIO ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးမလိုလားသူ၊ အက်န္းဖက္သူမ်ားအျဖစ္ ကမၻာကိုလိမ္ညာေျပာဆိုေနမႈကို အပစ္အခတ္ရပ္ျပီး ျငိမ္ခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးျခင္းသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုဥပေဒသို႔ ျပန္လည္ေခၚသြင္းျခင္းျဖစ္ျပီး၊ ၄င္းသည္ကခ်င္ျပည္သူလူထုအတြက္ အာမခံခ်က္မရွိသည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျဖစ္သည္” ဟုဆုိသည္။ 

အဆိုပါမိန္႔ခြန္းမ်ားကို ေရွ႕တန္းသို႔ေရာက္ရွိေနသည့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔ (KIA) တပ္သားမ်ားကိုလည္း  ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ မိန္းခြန္းမ်ား ေ၀ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

“ေရွ႕တန္းမွာရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ ကတုတ္က်င္းမွာ ေနရာယူေနတဲ့ တပ္သားေတြအားလုံးလည္း KIO ဥကၠဌ မိန္႔ခြန္းစာကို အလွည့္စီတေယာက္ျပီး တေယာက္ဖတ္ျပီး အားယူၾကတယ္။ ကိုယ္က်တဲ့ section မွာ မိန္႔ခြန္းစာရြက္ေတြေဝေပးတယ္။” ဟု ေရွ႕တန္းမွ အရာရွိ တဦး KNG ကခ်င္သတင္း ဌာနသို႔ေျပာသည္။

ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အခမ္းအနားကို အရပ္ဖက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာန Department of General Administration (DGA) တာဝန္ခံ လဂြ်န္ ေခါင္လြမ္း၊ ဒုတာဝန္ခံ အင္ပြန္တူ ေဇာ္ေအာင္ဦးေဆာင္က်င္းပခဲ့ျပီး အစီအစဥ္တြင္ ကက္သလစ္ RC အသင္းေတာ္မွ ဘုန္းေတာ္ၾကီးႏွင့္ ႏွစ္ျခင္းအသင္းမွ ဓမၼဆရာမ်ားဆုေတာင္းျခင္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ KIA ရဲေဘာ္မ်ားက လံုျခံဳေရးတာ၀န္ယူေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

KIA တပ္မဟာ (၅) ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္ေဒသ မုန္လိုင္ခက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ၊ လိုင္ဇာျမိဳ႕ အထက္တန္းေက်ာင္း ၊ ပါေဂ်ာင္ (Pajau) ၊ မုန္းဆိုင္ယန္ (Mung Seng Yang)၊ ေဂ်ယန္႔ ဒုကၡသည္စခန္း (Je Yang)၊ ဖုန္လံုယန္ ဒုကၡသည္စခန္း (Hpung Lum Yang)  ေနရာ ၆ ခုတြင္ ျပဳလုပ္က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားေျပာသည္။

ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ကို ႏိုင္ငံတကာတြင္ေရာက္ရွိေနေသာ ကခ်င္လူမ်ိဳးမ်ားလည္း အစီစဥ္မ်ားကို အသီးသီးျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရမွ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) အသြင္ေျပာင္းရန္ (KIO) ကို ကမ္းလွမ္းလာသည္ကို အၾကိမ္ၾကိမ္ျငင္းဆုိခဲ့သည့္ေနာက္ အစိုးရတပ္သည္ စစ္ေရးျဖင့္ထိုးစစ္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ဖြဲ႔မွ သီးသန္႔ ကခ်င္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပြဲေတာ္မ်ားကို မေနာပြဲမ်ားျဖင့္ စည္းကားစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ေၾကာင္း KIA အရာရွိေျပာသည္။

ကခ်င္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖြဲ႔ (KIO) ဌာနခ်ဳပ္နယ္ေျမ လုိင္ဇာတြင္ ျပီးခဲ့သည့္ဇန္န၀ါရီလအတြင္း အစိုးရစစ္တပ္၏ ျပင္းထန္စြာထိုးစစ္ဆင္မႈေၾကာင့္ လိုင္ဇာေဒသခံမ်ားသည္ ဒုကၡသည္စခန္း ၆ ခုသုိ႔ ထြက္ေျပးခိုလႈံလာျပီး ယခုခ်ိန္ လူဦးေရ ၂ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိေနေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Comment မ်ားကုိ စီစစ္ျပီး တင္ေပးပါမည္။ မုိက္ရုိင္းေသာ၊ လူသားမဆန္ေသာ Commet မ်ား တင္မေပးပါ။